تولید گندم کشورها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نقشه تولید گندم در سراسر جهان

آمارهای بین‌المللی تولید گندم توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از پایگاه داده‌های FAOSTAT جمع‌آوری شده است.

مقادیر گندم در جدول زیر بر حسب واحد میلیون تن است. کشورهایی با تولید حداقل ۲ میلیون تن در زیر فهرست شده اند.

کشور ۲۰۱۹[۱] ۲۰۱۸[۱] ۲۰۱۷[۱] ۲۰۱۶[۱] ۲۰۱۵[۲] ۲۰۱۴[۳] ۲۰۱۳[۴] ۲۰۱۲[۵] ۲۰۱۱[۵] ۲۰۱۰[۵] ۲۰۰۹[۵] ۲۰۰۸[۵] ۲۰۰۷[۵] ۲۰۰۶[۵] ۲۰۰۵[۶] ۲۰۰۴[۶] ۲۰۰۳[۶] ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۸ ۱۹۹۷ ۱۹۹۶
 چین 133.6 131.4 134.3 131.7 130.2 126.2 121.7 125.6 117.4 115.2 115.1 112.5 109.9 104.5 96.3 91.6 86.5 90.3 93.9 99.7 113.9 109.7 123.3 110.6
 هند 103.6 99.7 98.5 93.5 86.5 94.5 93.5 94.9 86.9 80.7 80.7 78.6 74.9 69.4 72.0 72.1 65.1 72.8 69.7 76.4 70.8 65.9 69.4 62.6
 روسیه 74.5 72.1 85.9 73.3 61.8 59.7 52.1 37.7 56.2 41.5 61.7 63.7 49.4 45.0 47.6 45.4 34.1 50.6 47.0 34.5 31.0 27.0 44.3 34.9
 ایالات متحده آمریکا 52.3 51.3 47.3 62.9 55.8 55.4 60.0 61.8 54.4 60.1 60.3 68.0 53.6 57.3 57.1 58.7 63.8 44.1 53.3 60.8 62.7 69.4 67.5 62.0
 فرانسه 40.6 35.8 36.9 29.5 42.8 39.0 38.6 40.3 38.0 38.2 38.3 39.0 33.2 35.4 36.9 39.7 30.5 38.9 31.5 37.5 37.2 39.8 33.9 35.9
 کانادا 32.3 31.8 30.0 30.5 27.6 29.3 37.5 27.0 25.3 23.2 26.8 28.6 20.6 27.3 25.6 25.9 23.6 16.2 20.6 26.8 26.9 24.1 24.3 29.8
 اوکراین 28.4 24.7 26.2 26.1 26.5 24.1 22.8 15.8 22.3 16.9 20.9 25.9 13.8 14.0 18.7 17.5 6.9 20.6 21.4 10.2 13.6 14.9 18.4 13.5
 پاکستان 24.4 25.1 26.7 26.0 25.1 26.0 24.2 23.5 25.2 23.3 24.0 21.0 23.5 21.3 21.6 19.5 19.2 18.2 19.0 21.1 17.9 18.7 16.7 16.9
 آلمان 23.1 20.3 24.5 24.5 26.5 27.8 25.0 22.4 22.8 24.1 25.2 26.0 21.4 22.4 23.6 25.4 19.3 20.8 22.8 21.6 19.6 20.2 19.8 18.9
 آرژانتین 19.5 18.5 18.4 18.6 11.6 13.9 8.0 11.0 16.4 14.9 8.9 8.5 16.5 14.0 16.0 14.6 14.5 12.3 15.4 16.5 15.7 11.5 14.8 15.9
 ترکیه 19.0 20.0 21.5 20.6 22.6 19.0 22.1 20.1 21.8 19.7 20.6 17.8 17.7 20.0 21.0 21.0 19.0 19.5 19.0 17.5 16.5 18.5 16.2 16.2
 استرالیا 17.6 20.9 31.8 22.3 23.7 25.3 22.9 29.9 27.4 22.1 21.7 21.4 13.0 10.8 25.1 21.9 26.1 10.1 24.3 18.5 24.1 22.1 19.4 23.7
 ایران 16.8[۷] 14.5[۷] 14.0[۷] 11.1[۷] 11.5 13.5[۸] 14.0[۷] 13.8[۷] 13.5[۷] 15.0 13.5 8.0 15.9 14.5 14.5 14.0 13.4 12.5 9.5 7.0 8.0 11.0 10.2 8.8
 بریتانیا 16.2 13.6 14.8 14.4 16.4 16.6 11.9 13.3 15.3 14.9 14.4 17.2 13.4 14.7 15.0 15.5 14.3 16.0 11.6 16.8 14.9 15.5 15.1 16.1
 قزاقستان 11.3 13.9 14.8 15.0 13.7 13.0 13.9 13.3 22.7 9.6 17.1 12.6 16.5 13.5 11.1 9.9 11.5 12.7 12.7 9.1 11.2 4.8 8.7 8.0
 لهستان 10.8 9.8 11.7 10.8 11.0 11.6 9.5 8.6[۷] 9.3 9.5 9.8 9.3 8.4 7.1 8.6 9.9 7.9 9.3 9.3 8.5 9.1 9.5 8.2 8.6
 رومانی 10.3 10.1 10.0 8.4 8.0 7.6 7.3 5.3 7.1 5.8 5.2 7.2 2.9 5.5 7.0 7.8 2.5 4.4 7.8 4.4 4.4 5.0 6.6 3.1
 مصر 9.0[۷] 8.8[۷] 8.6[۹] 9.0[۷] 9.6[۷] 9.3 9.5 8.8[۷] 8.4 7.2 8.5 8.0 7.4 8.3 8.1 7.2 6.8 6.6 6.3 6.6 6.3 6.0 5.8 5.7
 ایتالیا 6.7 6.9 7.0 8.0 7.4 7.1 7.0 7.4[۷] 6.6 6.8 6.3 8.9 7.3 7.1 7.5 8.6 6.2 7.6 6.5 6.9 7.3 8.1 6.8 8.3
 بلغارستان 6.3 5.8 6.1 5.7 5.0 5.3 5.1 4.3[۷] 4.5 4.0 4.0 4.6 2.4 3.3 3.5 4.0 2.0 4.1 4.1 3.3 3.2 3.3 3.6 1.8
 ازبکستان 6.1 5.4 6.1 6.9 7.0 7.0 6.8 6.5 6.5 6.7 6.6 6.1 6.2 6.1 6.1 5.4 5.4 5.0 3.7 3.5 3.6 3.6 3.0 2.7
 اسپانیا 6.0 8.0 4.8 6.4 6.4 6.5 7.6 4.7 6.9 5.6 4.7 6.7 6.4 5.6 3.8 7.1 6.3 6.8 5.0 7.3 4.9 5.3 4.6 6.0
 برزیل 5.6 5.4 4.3 6.8 5.5 6.3 5.7 4.4 5.7 6.0 5.1 6.0 4.1 2.5 5.2 5.7 6.2 3.1 3.4 1.7 2.5 2.3 2.5 3.3
 مجارستان 5.4 5.2 5.2 4.8 5.3 5.3 5.1 3.8 4.1 3.8 4.4 5.6 4.0 4.4 5.0 6.0 2.9 3.9 5.2 3.7 2.6 4.9 5.3 3.9
 اتیوپی 5.3 4.2 4.8 4.5 4.7 4.2 4.0 2.9 2.9 3.1 2.5 2.5 2.2 2.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6 2.5 2.1 1.5 2.0 1.6
 افغانستان 4.9 3.6 4.3 4.6 4.7 5.4 5.2 5.1 3.4 4.5 5.1 2.6 4.5 3.4 4.3 2.3 3.5 2.7 1.6 1.5 2.5 2.8 2.7 2.3
 جمهوری چک 4.8 4.4 4.7 5.5 5.3 5.4 4.7 3.5 4.9 4.2 4.4 4.6 4.0 3.5 4.5 5.0 2.6 3.9 4.5 4.1 4.0 3.8 3.6 3.7
 دانمارک 4.6 2.7 4.8 4.2 5.0 4.9 4.1 4.5 4.8 5.1 5.9 5.0 4.5 4.8 4.8 4.8 4.7 4.1 4.7 4.7 4.5 5.0 5.0 4.8
 عراق 4.3 3.2 3.0 3.1 2.6 3.8[۷] 3.3[۷] 2.4 2.8 2.8 1.7 1.3 2.2 2.1 2.2 1.8 2.3 2.6 0.9 0.4 0.8 1.1 1.1 1.3
 مراکش 4.0 7.3 7.1 2.7 8.1 5.1 6.9 3.9 6.0 4.9 6.4 3.8 1.6 6.3 3.0 5.5 5.7 3.4 3.3 1.4 2.2 4.4 2.3 5.9
 الجزایر 3.9 4.0 2.4 2.4 2.7 2.4 3.2[۷] 3.4 2.6 2.6 3.0 1.1 2.3 2.7 2.4 2.7 3.0 1.5 2.0 0.8 1.5 2.3 0.7 3.0
 لیتوانی 3.8 2.8 3.9 3.8 4.4 3.2 2.9 3.0 1.9 1.7 2.1 1.7 1.4 0.8 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.2 0.9 1.0 1.1 0.9
 سوئد 3.5 1.6 3.3 2.8 3.3 3.1 1.9 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2 2.3 2.0 2.2 2.4 2.3 2.1 2.4 2.4 1.7 2.2 2.1 2.0
 مکزیک 3.2 2.9 3.5 3.9 3.7 3.7 3.4 2.3 3.6 3.7 4.1 4.0 3.5 3.3 3.0 2.9 2.8 3.2 3.3 3.3 3.1 3.2 3.6 3.4
 سوریه 3.1 1.2 2.2[۷] 2.9[۷] 2.4 2.0 3.1[۷] 3.7[۷] 3.9 3.1 3.7 2.1 4.0 4.7 4.7 4.5 4.9 4.8 4.7 2.7 2.6 4.1 3.0 4.1
 صربستان 2.5 2.9 2.3 2.9 2.4 2.4 2.7 1.9 2.1 1.6 2.1 2.1 2.1 1.9 2.7 2.8 1.4 2.3 2.5 2.3 2.1 2.9 3.1 1.5
 لتونی 2.4 1.4 2.1 2.1 2.3 1.5 1.4 1.5 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
 بلاروس 2.3 1.8 2.6 2.3 2.9 2.9 2.1 2.6 2.2 1.7 2.0 2.0 1.4 1.1 1.2 1.1 0.8 1.0 0.9 1.0 0.7 0.8 0.7 0.6
 جمهوری آذربایجان 2.1 2.0 1.8 1.8 1.9 2.1 1.6 1.3 1.5 1.5 1.6 1.5 1.7 1.5 1.2 0.8 0.8 0.9 0.8 1.2 0.9 0.8 0.9 0.8
 نپال 2.0 2.0 1.9 1.7 2.0 1.9 1.7 1.9 1.8 1.6 1.3 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1 1.2 1.1 1.0 1.1 1.0
تمام کشورها 765.8 734.0 771.7 749.5 737.0 733.5 711.0 672.7 697.7 640.3 684.2 681.0 606.7 614.5 626.9 634.9 550.1 592.0 588.2 585.0 584.8 596.2 614.7 578.6

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ "Crops". FAOSTAT. Retrieved 2018-08-12. Countries - Select All; Regions - World + (Total); Elements - Production Quantity; Items - Wheat; Years - 2016
  2. "Crops". FAOSTAT. Retrieved 2018-08-12. Countries - Select All; Regions - World + (Total); Elements - Production Quantity; Items - Wheat; Years - 2015
  3. "FAOSTAT". faostat3.fao.org. Retrieved 2016-01-13.
  4. FAOSTAT
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ ۵٫۵ ۵٫۶ FAOSTAT بایگانی‌شده در ۲۰۱۳-۰۱-۱۴ توسط Wayback Machine
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ ۶٫۲ UN FAO Statistic
  7. ۷٫۰۰ ۷٫۰۱ ۷٫۰۲ ۷٫۰۳ ۷٫۰۴ ۷٫۰۵ ۷٫۰۶ ۷٫۰۷ ۷٫۰۸ ۷٫۰۹ ۷٫۱۰ ۷٫۱۱ ۷٫۱۲ ۷٫۱۳ ۷٫۱۴ ۷٫۱۵ ۷٫۱۶ ۷٫۱۷ ۷٫۱۸ ۷٫۱۹ ۷٫۲۰ ۷٫۲۱ unofficial figure
  8. FAOSTAT
  9. "الإحصاء: 8.6 مليون طن إنتاج مصر من القمح خلال 2017-2018". www.mubasher.info (به عربی). Retrieved 2020-08-14.

ویکی‌پدیای انگلیسی