تولید گندم کشورها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نقشه تولید گندم در سراسر جهان

این آمار تولید گندم، از شورای بین‌المللی غلات گزارش شده است. مقدار گندم در جدول زیر در واحد میلیون تن می‌باشد.

کشور ۲۰۱۴[۱] ۲۰۱۳[۲] ۲۰۱۲[۳] ۲۰۱۱[۳] ۲۰۱۰[۳] ۲۰۰۹[۳] ۲۰۰۸[۳] ۲۰۰۷[۳] ۲۰۰۶[۳] ۲۰۰۵[۴] ۲۰۰۴[۴] ۲۰۰۳[۴] ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۸ ۱۹۹۷ ۱۹۹۶
 اتحادیه اروپا ۱۵۷٫۲ ۱۴۳٫۳ ۱۳۴٫۵ ۱۴۰٫۰ ۱۳۶٫۵ ۱۳۸٫۵ ۱۵۰٫۳ ۱۲۰٫۱ ۱۲۶٫۷ ۱۳۵٫۴ ۱۴۹٫۴ ۱۱۱٫۷ ۱۳۳٫۶ ۱۲۶٫۶ ۱۳۲٫۴ ۱۲۳٫۱ ۱۳۴٫۱ ۱۲۶٫۴ ۱۲۴٫۳
 چین ۱۲۶٫۲ ۱۲۱٫۷ ۱۲۵٫۶ ۱۱۷٫۴ ۱۱۵٫۲ ۱۱۵٫۱ ۱۱۲٫۵ ۱۰۹٫۹ ۱۰۴٫۵ ۹۶٫۳ ۹۱٫۶ ۸۶٫۵ ۹۰٫۳ ۹۳٫۹ ۹۹٫۷ ۱۱۳٫۹ ۱۰۹٫۷ ۱۲۳٫۳ ۱۱۰٫۶
 هند ۹۴٫۵ ۹۳٫۵ ۹۴٫۹ ۸۶٫۹ ۸۰٫۷ ۸۰٫۷ ۷۸٫۶ ۷۴٫۹ ۶۹٫۴ ۷۲٫۰ ۷۲٫۱ ۶۵٫۱ ۷۲٫۸ ۶۹٫۷ ۷۶٫۴ ۷۰٫۸ ۶۵٫۹ ۶۹٫۴ ۶۲٫۶
 روسیه ۵۹٫۷ ۵۲٫۱ ۳۷٫۷ ۵۶٫۲ ۴۱٫۵ ۶۱٫۷ ۶۳٫۷ ۴۹٫۴ ۴۵٫۰ ۴۷٫۶ ۴۵٫۴ ۳۴٫۱ ۵۰٫۶ ۴۷٫۰ ۳۴٫۵ ۳۱٫۰ ۲۷٫۰ ۴۴٫۳ ۳۴٫۹
 ایالات متحده آمریکا ۵۵٫۴ ۶۰٫۰ ۶۱٫۸ ۵۴٫۴ ۶۰٫۱ ۶۰٫۳ ۶۸٫۰ ۵۳٫۶ ۵۷٫۳ ۵۷٫۱ ۵۸٫۷ ۶۳٫۸ ۴۴٫۱ ۵۳٫۳ ۶۰٫۸ ۶۲٫۷ ۶۹٫۴ ۶۷٫۵ ۶۲٫۰
 فرانسه ۳۹٫۰ ۳۸٫۶ ۴۰٫۳ ۳۸٫۰ ۳۸٫۲ ۳۸٫۳ ۳۹٫۰ ۳۳٫۲ ۳۵٫۴ ۳۶٫۹ ۳۹٫۷ ۳۰٫۵ ۳۸٫۹ ۳۱٫۵ ۳۷٫۵ ۳۷٫۲ ۳۹٫۸ ۳۳٫۹ ۳۵٫۹
 کانادا ۲۹٫۳ ۳۷٫۵ ۲۷٫۰ ۲۵٫۳ ۲۳٫۲ ۲۶٫۸ ۲۸٫۶ ۲۰٫۶ ۲۷٫۳ ۲۵٫۶ ۲۵٫۹ ۲۳٫۶ ۱۶٫۲ ۲۰٫۶ ۲۶٫۸ ۲۶٫۹ ۲۴٫۱ ۲۴٫۳ ۲۹٫۸
 آلمان ۲۷٫۸ ۲۵٫۰ ۲۲٫۴ ۲۲٫۸ ۲۴٫۱ ۲۵٫۲ ۲۶٫۰ ۲۱٫۴ ۲۲٫۴ ۲۳٫۶ ۲۵٫۴ ۱۹٫۳ ۲۰٫۸ ۲۲٫۸ ۲۱٫۶ ۱۹٫۶ ۲۰٫۲ ۱۹٫۸ ۱۸٫۹
 پاکستان ۲۶٫۰ ۲۴٫۲ ۲۳٫۵ ۲۵٫۲ ۲۳٫۳ ۲۴٫۰ ۲۱٫۰ ۲۳٫۵ ۲۱٫۳ ۲۱٫۶ ۱۹٫۵ ۱۹٫۲ ۱۸٫۲ ۱۹٫۰ ۲۱٫۱ ۱۷٫۹ ۱۸٫۷ ۱۶٫۷ ۱۶٫۹
 استرالیا ۲۵٫۳ ۲۲٫۹ ۲۹٫۹ ۲۷٫۴ ۲۲٫۱ ۲۱٫۷ ۲۱٫۴ ۱۳٫۰ ۱۰٫۸ ۲۵٫۱ ۲۱٫۹ ۲۶٫۱ ۱۰٫۱ ۲۴٫۳ ۱۸٫۵ ۲۴٫۱ ۲۲٫۱ ۱۹٫۴ ۲۳٫۷
 اوکراین ۲۴٫۱ ۲۲٫۸ ۱۵٫۸ ۲۲٫۳ ۱۶٫۹ ۲۰٫۹ ۲۵٫۹ ۱۳٫۸ ۱۴٫۰ ۱۸٫۷ ۱۷٫۵ ۶٫۹ ۲۰٫۶ ۲۱٫۴ ۱۰٫۲ ۱۳٫۶ ۱۴٫۹ ۱۸٫۴ ۱۳٫۵
 ترکیه ۱۹٫۰ ۲۲٫۱ ۲۰٫۱ ۲۱٫۸ ۱۹٫۷ ۲۰٫۶ ۱۷٫۸ ۱۷٫۷ ۲۰٫۰ ۲۱٫۰ ۲۱٫۰ ۱۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۹٫۰ ۱۷٫۵ ۱۶٫۵ ۱۸٫۵ ۱۶٫۲ ۱۶٫۲
 ایران ۱۳٫۵[۲] ۱۴٫۰[۵] ۱۳٫۸[۵] ۱۳٫۵[۵] ۱۵٫۰ ۱۳٫۵ ۸٫۰ ۱۵٫۹ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۰ ۱۳٫۴ ۱۲٫۵ ۹٫۵ ۷٫۰ ۸٫۰ ۱۱٫۰ ۱۰٫۲ ۸٫۸
 قزاقستان ۱۳٫۰ ۱۳٫۹ ۱۳٫۳ ۲۲٫۷ ۹٫۶ ۱۷٫۱ ۱۲٫۶ ۱۶٫۵ ۱۳٫۵ ۱۱٫۱ ۹٫۹ ۱۱٫۵ ۱۲٫۷ ۱۲٫۷ ۹٫۱ ۱۱٫۲ ۴٫۸ ۸٫۷ ۸٫۰
 بریتانیا ۱۶٫۶ ۱۱٫۹ ۱۳٫۳ ۱۵٫۳ ۱۴٫۹ ۱۴٫۴ ۱۷٫۲ ۱۳٫۴ ۱۴٫۷ ۱۵٫۰ ۱۵٫۵ ۱۴٫۳ ۱۶٫۰ ۱۱٫۶ ۱۶٫۸ ۱۴٫۹ ۱۵٫۵ ۱۵٫۱ ۱۶٫۱
 لهستان ۱۱٫۶ ۹٫۵ ۸٫۶[۵] ۹٫۳ ۹٫۵ ۹٫۸ ۹٫۳ ۸٫۴ ۷٫۱ ۸٫۶ ۹٫۹ ۷٫۹ ۹٫۳ ۹٫۳ ۸٫۵ ۹٫۱ ۹٫۵ ۸٫۲ ۸٫۶
 مصر ۹٫۳ ۹٫۵ ۸٫۸[۵] ۸٫۴ ۷٫۲ ۸٫۵ ۸٫۰ ۷٫۴ ۸٫۳ ۸٫۱ ۷٫۲ ۶٫۸ ۶٫۶ ۶٫۳ ۶٫۶ ۶٫۳ ۶٫۰ ۵٫۸ ۵٫۷
 آرژانتین ۱۳٫۹ ۸٫۰ ۱۱٫۰ ۱۶٫۴ ۱۴٫۹ ۸٫۹ ۸٫۵ ۱۶٫۵ ۱۴٫۰ ۱۶٫۰ ۱۴٫۶ ۱۴٫۵ ۱۲٫۳ ۱۵٫۴ ۱۶٫۵ ۱۵٫۷ ۱۱٫۵ ۱۴٫۸ ۱۵٫۹
 اسپانیا ۶٫۵ ۷٫۶ ۴٫۷ ۶٫۹ ۵٫۶ ۴٫۷ ۶٫۷ ۶٫۴ ۵٫۶ ۳٫۸ ۷٫۱ ۶٫۳ ۶٫۸ ۵٫۰ ۷٫۳ ۴٫۹ ۵٫۳ ۴٫۶ ۶٫۰
 رومانی ۷٫۶ ۷٫۳ ۵٫۳ ۷٫۱ ۵٫۸ ۵٫۲ ۷٫۲ ۲٫۹ ۵٫۵ ۷٫۰ ۷٫۸ ۲٫۵ ۴٫۴ ۷٫۸ ۴٫۴ ۴٫۴ ۵٫۰ ۶٫۶ ۳٫۱
 ایتالیا ۷٫۱ ۷٫۰ ۷٫۴[۵] ۶٫۶ ۶٫۸ ۶٫۳ ۸٫۹ ۷٫۳ ۷٫۱ ۷٫۵ ۸٫۶ ۶٫۲ ۷٫۶ ۶٫۵ ۶٫۹ ۷٫۳ ۸٫۱ ۶٫۸ ۸٫۳
 مراکش ۵٫۱ ۶٫۹ ۳٫۹ ۶٫۰ ۴٫۹ ۶٫۴ ۳٫۸ ۱٫۶ ۶٫۳ ۳٫۰ ۵٫۵ ۵٫۷ ۳٫۴ ۳٫۳ ۱٫۴ ۲٫۲ ۴٫۴ ۲٫۳ ۵٫۹
 ازبکستان ۷٫۰ ۶٫۸ ۶٫۵ ۶٫۵ ۶٫۷ ۶٫۶ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۱ ۶٫۱ ۵٫۴ ۵٫۴ ۵٫۰ ۳٫۷ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۶ ۳٫۰ ۲٫۷
 برزیل ۶٫۳ ۵٫۷ ۴٫۴ ۵٫۷ ۶٫۰ ۵٫۱ ۶٫۰ ۴٫۱ ۲٫۵ ۵٫۲ ۵٫۷ ۶٫۲ ۳٫۱ ۳٫۴ ۱٫۷ ۲٫۵ ۲٫۳ ۲٫۵ ۳٫۳
 افغانستان ۵٫۴ ۵٫۲ ۵٫۱ ۳٫۴ ۴٫۵ ۵٫۱ ۲٫۶ ۴٫۵ ۳٫۴ ۴٫۳ ۲٫۳ ۳٫۵ ۲٫۷ ۱٫۶ ۱٫۵ ۲٫۵ ۲٫۸ ۲٫۷ ۲٫۳
 بلغارستان ۵٫۳ ۵٫۱ ۴٫۳[۵] ۴٫۵ ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۶ ۲٫۴ ۳٫۳ ۳٫۵ ۴٫۰ ۲٫۰ ۴٫۱ ۴٫۱ ۳٫۳ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۶ ۱٫۸
 مجارستان ۵٫۳ ۵٫۱ ۳٫۸ ۴٫۱ ۳٫۸ ۴٫۴ ۵٫۶ ۴٫۰ ۴٫۴ ۵٫۰ ۶٫۰ ۲٫۹ ۳٫۹ ۵٫۲ ۳٫۷ ۲٫۶ ۴٫۹ ۵٫۳ ۳٫۹
 جمهوری چک ۵٫۴ ۴٫۷ ۳٫۵ ۴٫۹ ۴٫۲ ۴٫۴ ۴٫۶ ۴٫۰ ۳٫۵ ۴٫۵ ۵٫۰ ۲٫۶ ۳٫۹ ۴٫۵ ۴٫۱ ۴٫۰ ۳٫۸ ۳٫۶ ۳٫۷
 دانمارک ۴٫۹ ۴٫۱ ۴٫۵ ۴٫۸ ۵٫۱ ۵٫۹ ۵٫۰ ۴٫۵ ۴٫۸ ۴٫۸ ۴٫۸ ۴٫۷ ۴٫۱ ۴٫۷ ۴٫۷ ۴٫۵ ۵٫۰ ۵٫۰ ۴٫۸
 اتیوپی ۴٫۲ ۴٫۰ ۲٫۹ ۲٫۹ ۳٫۱ ۲٫۵ ۲٫۵ ۲٫۲ ۲٫۸ ۱٫۷ ۱٫۶ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۲٫۵ ۲٫۱ ۱٫۵ ۲٫۰ ۱٫۶
 مکزیک ۳٫۷ ۳٫۴ ۲٫۳ ۳٫۶ ۳٫۷ ۴٫۱ ۴٫۰ ۳٫۵ ۳٫۳ ۳٫۰ ۲٫۹ ۲٫۸ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۳ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۶ ۳٫۴
 عراق ۳٫۸[۵] ۳٫۳[۵] ۲٫۴ ۲٫۸ ۲٫۸ ۱٫۷ ۱٫۳ ۲٫۲ ۲٫۱ ۲٫۲ ۱٫۸ ۲٫۳ ۲٫۶ ۰٫۹ ۰٫۴ ۰٫۸ ۱٫۱ ۱٫۱ ۱٫۳
 الجزایر ۲٫۴ ۳٫۲[۵] ۳٫۴ ۲٫۶ ۲٫۶ ۳٫۰ ۱٫۱ ۲٫۳ ۲٫۷ ۲٫۴ ۲٫۷ ۳٫۰ ۱٫۵ ۲٫۰ ۰٫۸ ۱٫۵ ۲٫۳ ۰٫۷ ۳٫۰
 سوریه nv ۳٫۱[۵] ۳٫۷[۵] ۳٫۹ ۳٫۱ ۳٫۷ ۲٫۱ ۴٫۰ ۴٫۷ ۴٫۷ ۴٫۵ ۴٫۹ ۴٫۸ ۴٫۷ ۲٫۷ ۲٫۶ ۴٫۱ ۳٫۰ ۴٫۱
 لیتوانی ۳٫۲ ۲٫۹ ۳٫۰ ۱٫۹ ۱٫۷ ۲٫۱ ۱٫۷ ۱٫۴ ۰٫۸ ۱٫۴ ۱٫۴ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۱ ۱٫۲ ۰٫۹ ۱٫۰ ۱٫۱ ۰٫۹
 صربستان ۲٫۴ ۲٫۷ ۱٫۹ ۲٫۱ ۱٫۶ ۲٫۱ ۲٫۱ ۲٫۱ ۱٫۹ ۲٫۷ ۲٫۸ ۱٫۴ ۲٫۳ ۲٫۵ ۲٫۳ ۲٫۱ ۲٫۹ ۳٫۱ ۱٫۵
 بلاروس ۲٫۹ ۲٫۱ ۲٫۶ ۲٫۲ ۱٫۷ ۲٫۰ ۲٫۰ ۱٫۴ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۱ ۰٫۸ ۱٫۰ ۰٫۹ ۱٫۰ ۰٫۷ ۰٫۸ ۰٫۷ ۰٫۶
دیگر
کل جهان ۷۲۹٫۰ ۷۱۳٫۲ ۶۷۴٫۹ ۷۰۴٫۱ ۶۵۱٫۴ ۶۸۵٫۶ ۶۸۳٫۴ ۶۰۷٫۰ ۶۰۵٫۹ ۶۲۸٫۷ ۶۳۳٫۳ ۵۶۰٫۳ ۵۷۴٫۷ ۵۸۹٫۷ ۵۸۶٫۱ ۵۸۷٫۷ ۵۹۳٫۶ ۶۱۳٫۴ ۵۸۵٫۴

منابع[ویرایش]

  1. "FAOSTAT". faostat3.fao.org. Retrieved 2016-01-13.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ FAOSTAT
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ FAOSTAT بایگانی‌شده در ۲۰۱۳-۰۱-۱۴ توسط Wayback Machine
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ UN FAO Statistic
  5. ۵٫۰۰ ۵٫۰۱ ۵٫۰۲ ۵٫۰۳ ۵٫۰۴ ۵٫۰۵ ۵٫۰۶ ۵٫۰۷ ۵٫۰۸ ۵٫۰۹ ۵٫۱۰ ۵٫۱۱ unofficial figure

ویکی‌پدیای انگلیسی