تولید گندم کشورها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این آمار تولید گندم، از شورای بین المللی غلات گزارش شده است. مقدار گندم در جدول زیر در واحد میلیون تن می باشد.

کشور ۲۰۱۲[۱] ۲۰۱۱[۱] ۲۰۱۰[۱] ۲۰۰۹[۱] ۲۰۰۸[۱] ۲۰۰۷[۱] ۲۰۰۶[۱] ۲۰۰۵ [۲] ۲۰۰۴[۲] ۲۰۰۳[۲] ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۸ ۱۹۹۷ ۱۹۹۶
 اتحادیه اروپا ۱۳۴٫۵ ۱۴۰٫۰ ۱۳۶٫۵ ۱۳۸٫۵ ۱۵۰٫۳ ۱۲۰٫۱ ۱۲۶٫۷ ۱۳۵٫۴ ۱۴۹٫۴ ۱۱۱٫۷ ۱۳۳٫۶ ۱۲۶٫۶ ۱۳۲٫۴ ۱۲۳٫۱ ۱۳۴٫۱ ۱۲۶٫۴ ۱۲۴٫۳
 چین ۱۲۵٫۶ ۱۱۷٫۴ ۱۱۵٫۲ ۱۱۵٫۱ ۱۱۲٫۵ ۱۰۹٫۹ ۱۰۴٫۵ ۹۶٫۳ ۹۱٫۶ ۸۶٫۵ ۹۰٫۳ ۹۳٫۹ ۹۹٫۷ ۱۱۳٫۹ ۱۰۹٫۷ ۱۲۳٫۳ ۱۱۰٫۶
 هند ۹۴٫۹ ۸۶٫۹ ۸۰٫۷ ۸۰٫۷ ۷۸٫۶ ۷۴٫۹ ۶۹٫۴ ۷۲٫۰ ۷۲٫۱ ۶۵٫۱ ۷۲٫۸ ۶۹٫۷ ۷۶٫۴ ۷۰٫۸ ۶۵٫۹ ۶۹٫۴ ۶۲٫۶
 ایالات متحده آمریکا ۶۱٫۸ ۵۴٫۴ ۶۰٫۱ ۶۰٫۳ ۶۸٫۰ ۵۳٫۶ ۵۷٫۳ ۵۷٫۱ ۵۸٫۷ ۶۳٫۸ ۴۴٫۱ ۵۳٫۳ ۶۰٫۸ ۶۲٫۷ ۶۹٫۴ ۶۷٫۵ ۶۲٫۰
 فرانسه ۴۰٫۳ ۳۸٫۰ ۳۸٫۲ ۳۸٫۳ ۳۹٫۰ ۳۳٫۲ ۳۵٫۴ ۳۶٫۹ ۳۹٫۷ ۳۰٫۵ ۳۸٫۹ ۳۱٫۵ ۳۷٫۵ ۳۷٫۲ ۳۹٫۸ ۳۳٫۹ ۳۵٫۹
 روسیه ۳۷٫۷ ۵۶٫۲ ۴۱٫۵ ۶۱٫۷ ۶۳٫۷ ۴۹٫۴ ۴۵٫۰ ۴۷٫۶ ۴۵٫۴ ۳۴٫۱ ۵۰٫۶ ۴۷٫۰ ۳۴٫۵ ۳۱٫۰ ۲۷٫۰ ۴۴٫۳ ۳۴٫۹
 استرالیا ۲۹٫۹ ۲۷٫۴ ۲۲٫۱ ۲۱٫۷ ۲۱٫۴ ۱۳٫۰ ۱۰٫۸ ۲۵٫۱ ۲۱٫۹ ۲۶٫۱ ۱۰٫۱ ۲۴٫۳ ۱۸٫۵ ۲۴٫۱ ۲۲٫۱ ۱۹٫۴ ۲۳٫۷
 کانادا ۲۷٫۰ ۲۵٫۳ ۲۳٫۲ ۲۶٫۸ ۲۸٫۶ ۲۰٫۶ ۲۷٫۳ ۲۵٫۶ ۲۵٫۹ ۲۳٫۶ ۱۶٫۲ ۲۰٫۶ ۲۶٫۸ ۲۶٫۹ ۲۴٫۱ ۲۴٫۳ ۲۹٫۸
 پاکستان ۲۳٫۵ ۲۵٫۲ ۲۳٫۳ ۲۴٫۰ ۲۱٫۰ ۲۳٫۵ ۲۱٫۳ ۲۱٫۶ ۱۹٫۵ ۱۹٫۲ ۱۸٫۲ ۱۹٫۰ ۲۱٫۱ ۱۷٫۹ ۱۸٫۷ ۱۶٫۷ ۱۶٫۹
 آلمان ۲۲٫۴ ۲۲٫۸ ۲۴٫۱ ۲۵٫۲ ۲۶٫۰ ۲۱٫۴ ۲۲٫۴ ۲۳٫۶ ۲۵٫۴ ۱۹٫۳ ۲۰٫۸ ۲۲٫۸ ۲۱٫۶ ۱۹٫۶ ۲۰٫۲ ۱۹٫۸ ۱۸٫۹
 ترکیه ۲۰٫۱ ۲۱٫۸ ۱۹٫۷ ۲۰٫۶ ۱۷٫۸ ۱۷٫۷ ۲۰٫۰ ۲۱٫۰ ۲۱٫۰ ۱۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۹٫۰ ۱۷٫۵ ۱۶٫۵ ۱۸٫۵ ۱۶٫۲ ۱۶٫۲
 اوکراین ۱۵٫۸ ۲۲٫۳ ۱۶٫۹ ۲۰٫۹ ۲۵٫۹ ۱۳٫۸ ۱۴٫۰ ۱۸٫۷ ۱۷٫۵ ۶٫۹ ۲۰٫۶ ۲۱٫۴ ۱۰٫۲ ۱۳٫۶ ۱۴٫۹ ۱۸٫۴ ۱۳٫۵
 ایران ۱۳٫۸[۳] ۱۳٫۵[۳] ۱۵٫۰ ۱۳٫۵ ۸٫۰ ۱۵٫۹ ۱۴٫۵ ۱۴٫۵ ۱۴٫۰ ۱۳٫۴ ۱۲٫۵ ۹٫۵ ۷٫۰ ۸٫۰ ۱۱٫۰ ۱۰٫۲ ۸٫۸
 قزاقستان ۱۳٫۳ ۲۲٫۷ ۹٫۶ ۱۷٫۱ ۱۲٫۶ ۱۶٫۵ ۱۳٫۵ ۱۱٫۱ ۹٫۹ ۱۱٫۵ ۱۲٫۷ ۱۲٫۷ ۹٫۱ ۱۱٫۲ ۴٫۸ ۸٫۷ ۸٫۰
 بریتانیا ۱۳٫۳ ۱۵٫۳ ۱۴٫۹ ۱۴٫۴ ۱۷٫۲ ۱۳٫۴ ۱۴٫۷ ۱۵٫۰ ۱۵٫۵ ۱۴٫۳ ۱۶٫۰ ۱۱٫۶ ۱۶٫۸ ۱۴٫۹ ۱۵٫۵ ۱۵٫۱ ۱۶٫۱
 آرژانتین ۱۱٫۰ ۱۶٫۴ ۱۴٫۹ ۸٫۹ ۸٫۵ ۱۶٫۵ ۱۴٫۰ ۱۶٫۰ ۱۴٫۶ ۱۴٫۵ ۱۲٫۳ ۱۵٫۴ ۱۶٫۵ ۱۵٫۷ ۱۱٫۵ ۱۴٫۸ ۱۵٫۹
 مصر ۸٫۸[۳] ۸٫۴ ۷٫۲ ۸٫۵ ۸٫۰ ۷٫۴ ۸٫۳ ۸٫۱ ۷٫۲ ۶٫۸ ۶٫۶ ۶٫۳ ۶٫۶ ۶٫۳ ۶٫۰ ۵٫۸ ۵٫۷
 لهستان ۸٫۶[۳] ۹٫۳ ۹٫۵ ۹٫۸ ۹٫۳ ۸٫۴ ۷٫۱ ۸٫۶ ۹٫۹ ۷٫۹ ۹٫۳ ۹٫۳ ۸٫۵ ۹٫۱ ۹٫۵ ۸٫۲ ۸٫۶
 ایتالیا ۷٫۴[۳] ۶٫۶ ۶٫۸ ۶٫۳ ۸٫۹ ۷٫۳ ۷٫۱ ۷٫۵ ۸٫۶ ۶٫۲ ۷٫۶ ۶٫۵ ۶٫۹ ۷٫۳ ۸٫۱ ۶٫۸ ۸٫۳
 ازبکستان ۶٫۵ ۶٫۵ ۶٫۷ ۶٫۶ ۶٫۱ ۶٫۲ ۶٫۱ ۶٫۱ ۵٫۴ ۵٫۴ ۵٫۰ ۳٫۷ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۶ ۳٫۰ ۲٫۷
 رومانی ۵٫۳ ۷٫۱ ۵٫۸ ۵٫۲ ۷٫۲ ۲٫۹ ۵٫۵ ۷٫۰ ۷٫۸ ۲٫۵ ۴٫۴ ۷٫۸ ۴٫۴ ۴٫۴ ۵٫۰ ۶٫۶ ۳٫۱
 افغانستان ۵٫۱ ۳٫۴ ۴٫۵ ۵٫۱ ۲٫۶ ۴٫۵ ۳٫۴ ۴٫۳ ۲٫۳ ۳٫۵ ۲٫۷ ۱٫۶ ۱٫۵ ۲٫۵ ۲٫۸ ۲٫۷ ۲٫۳
 اسپانیا ۴٫۷ ۶٫۹ ۵٫۶ ۴٫۷ ۶٫۷ ۶٫۴ ۵٫۶ ۳٫۸ ۷٫۱ ۶٫۳ ۶٫۸ ۵٫۰ ۷٫۳ ۴٫۹ ۵٫۳ ۴٫۶ ۶٫۰
 دانمارک ۴٫۵ ۴٫۸ ۵٫۱ ۵٫۹ ۵٫۰ ۴٫۵ ۴٫۸ ۴٫۸ ۴٫۸ ۴٫۷ ۴٫۱ ۴٫۷ ۴٫۷ ۴٫۵ ۵٫۰ ۵٫۰ ۴٫۸
 برزیل ۴٫۴ ۵٫۷ ۶٫۰ ۵٫۱ ۶٫۰ ۴٫۱ ۲٫۵ ۵٫۲ ۵٫۷ ۶٫۲ ۳٫۱ ۳٫۴ ۱٫۷ ۲٫۵ ۲٫۳ ۲٫۵ ۳٫۳
 بلغارستان ۴٫۳[۳] ۴٫۵ ۴٫۰ ۴٫۰ ۴٫۶ ۲٫۴ ۳٫۳ ۳٫۵ ۴٫۰ ۲٫۰ ۴٫۱ ۴٫۱ ۳٫۳ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۶ ۱٫۸
 مراکش ۳٫۹ ۶٫۰ ۴٫۹ ۶٫۴ ۳٫۸ ۱٫۶ ۶٫۳ ۳٫۰ ۵٫۵ ۵٫۷ ۳٫۴ ۳٫۳ ۱٫۴ ۲٫۲ ۴٫۴ ۲٫۳ ۵٫۹
 مجارستان ۳٫۸ ۴٫۱ ۳٫۸ ۴٫۴ ۵٫۶ ۴٫۰ ۴٫۴ ۵٫۰ ۶٫۰ ۲٫۹ ۳٫۹ ۵٫۲ ۳٫۷ ۲٫۶ ۴٫۹ ۵٫۳ ۳٫۹
 سوریه ۳٫۷[۳] ۳٫۹ ۳٫۱ ۳٫۷ ۲٫۱ ۴٫۰ ۴٫۷ ۴٫۷ ۴٫۵ ۴٫۹ ۴٫۸ ۴٫۷ ۲٫۷ ۲٫۶ ۴٫۱ ۳٫۰ ۴٫۱
 جمهوری چک ۳٫۵ ۴٫۹ ۴٫۲ ۴٫۴ ۴٫۶ ۴٫۰ ۳٫۵ ۴٫۵ ۵٫۰ ۲٫۶ ۳٫۹ ۴٫۵ ۴٫۱ ۴٫۰ ۳٫۸ ۳٫۶ ۳٫۷
 الجزایر ۳٫۴ ۲٫۶ ۲٫۶ ۳٫۰ ۱٫۱ ۲٫۳ ۲٫۷ ۲٫۴ ۲٫۷ ۳٫۰ ۱٫۵ ۲٫۰ ۰٫۸ ۱٫۵ ۲٫۳ ۰٫۷ ۳٫۰
 لیتوانی ۳٫۰ ۱٫۹ ۱٫۷ ۲٫۱ ۱٫۷ ۱٫۴ ۰٫۸ ۱٫۴ ۱٫۴ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۱ ۱٫۲ ۰٫۹ ۱٫۰ ۱٫۱ ۰٫۹
 اتیوپی ۲٫۹ ۲٫۹ ۳٫۱ ۲٫۵ ۲٫۵ ۲٫۲ ۲٫۸ ۱٫۷ ۱٫۶ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۲٫۵ ۲٫۱ ۱٫۵ ۲٫۰ ۱٫۶
 بلاروس ۲٫۶ ۲٫۲ ۱٫۷ ۲٫۰ ۲٫۰ ۱٫۴ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۱ ۰٫۸ ۱٫۰ ۰٫۹ ۱٫۰ ۰٫۷ ۰٫۸ ۰٫۷ ۰٫۶
 عراق ۲٫۴ ۲٫۸ ۲٫۸ ۱٫۷ ۱٫۳ ۲٫۲ ۲٫۱ ۲٫۲ ۱٫۸ ۲٫۳ ۲٫۶ ۰٫۹ ۰٫۴ ۰٫۸ ۱٫۱ ۱٫۱ ۱٫۳
 سوئد ۲٫۳ ۲٫۳ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۰ ۲٫۲ ۲٫۴ ۲٫۳ ۲٫۱ ۲٫۴ ۲٫۴ ۱٫۷ ۲٫۲ ۲٫۱ ۲٫۰
 مکزیک ۲٫۳ ۳٫۶ ۳٫۷ ۴٫۱ ۴٫۰ ۳٫۵ ۳٫۳ ۳٫۰ ۲٫۹ ۲٫۸ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۳ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۶ ۳٫۴
دیگر
مجموع جهان ۶۷۴٫۹ ۷۰۴٫۱ ۶۵۱٫۴ ۶۸۵٫۶ ۶۸۳٫۴ ۶۰۷٫۰ ۶۰۵٫۹ ۶۲۸٫۷ ۶۳۳٫۳ ۵۶۰٫۳ ۵۷۴٫۷ ۵۸۹٫۷ ۵۸۶٫۱ ۵۸۷٫۷ ۵۹۳٫۶ ۶۱۳٫۴ ۵۸۵٫۴

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیای انگلیسی