تاگ‌سازی مولکولی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تاگ‌سازی مولکولی یا تاگ‌سازی ژنی (کلونینگ) اصطلاحی است که به‌طور عام به مراحل جدا کردن یک توالی از ژنوم یک موجود و قرار دادن آن در ژنوم یا مولکول DNA دیگر، به کار برده می‌شود. به مولکول DNA نوترکیب حاصل از کلونینگ که حاوی توالی‌های بیگانه‌است کلون نیز گفته می‌شود. هدف‌های متنوعی از انجام کلون‌سازی دنبال می‌شود. برای مثال، کلون‌سازی ژن در مواردی همچون تکثیر یک قطعه DNA، شناسایی و نقشه‌برداری ژن‌ها، تعیین توالی، جداسازی و بررسی پروموترها و دیگر توالی‌های تنظیمی، تولید پروتئین‌های نوترکیب، ژن‌درمانی، ایجاد موجودات تراریخت، تهیه واکسن و ایجاد کیت‌های تشخیص طبی کاربرد دارد.

برای کلون‌کردن یک قطعه DNA به درون سلول میزبان، ابتدا قطعه مزبور توسط آنزیم‌های محدودکننده از ژنوم جدا شده و سپس به کمک آنزیم لیگاز به قطعات DNA دیگری به نام وکتور متصل می‌شود. سپس این وکتورهای نوترکیب (حاوی مولکول DNA بیگانه) به سلول میزبان جدید منتقل می‌شوند.