الگو:Taxonomy/Scarabaeoidea

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
Ancestral taxa
حوزه: [[یوکاریوت|یوکاریوت]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[تک‌تاژکان|تک‌تاژکان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[پشت‌تاژکان|پشت‌تاژکان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[هروزیان|هروزیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[ریسزیان|ریسزیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرمانرو: [[جانوران|جانوران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرفرمانرو: [[هوپس‌زیان|هوپس‌زیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[دوسوئیان|دوسوئیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[نفروزوا|نفروزوا]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[دهان‌نخستیان|دهان‌نخستیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالاشاخه: [[پوست‌اندازان|پوست‌اندازان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[همه‌بندپایان|همه‌بندپایان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[بندپایان|Euarthropoda]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[همه‌سخت‌پوستان|همه‌سخت‌پوستان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرشاخه: [[شش‌پایان|شش‌پایان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رده: [[حشره|حشرات]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[دوکوژگان|دوکوژگان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیررده: [[بال‌داران|بال‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
Branch: [[فرابالداران|فرابالداران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرورده: [[نوبالان|نوبالان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): Eumetabola  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[درون‌بال‌داران|درون‌بال‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
راسته: Coleoptera  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرراسته: Polyphaga  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فروراسته: Scarabaeiformia  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالاخانواده: Scarabaeoidea  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]

ویکی‌پدیا هنوز مقاله‌ای درباره en:Scarabaeoidea ندارد. شما می‌توانید با ایجاد آن کمک کنید. صفحه‌ای که اکنون می‌بینید شامل اطلاعاتی درباره آرایه‌شناسی Scarabaeoidea است. نمی‌دانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایه‌شناسی ویکی‌پدیا شروع کنید.

والد: Scarabaeiformia [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رتبه: superfamilia (به صورت بالاخانواده نمایش می‌یابد)
پیوند: Scarabaeoidea
منقرض: no
همیشه نمایش داده‌شود: no
منابع زیست‌شناسی:
منابع زیست‌شناسی والد: