الگو:Taxonomy/Saltasauridae

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Ancestral taxa
حوزه: [[یوکاریوت|یوکاریوت]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[تک‌تاژکان|تک‌تاژکان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[پشت‌تاژکان|پشت‌تاژکان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[هروزیان|هروزیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
(طبقه‌بندی‌نشده): [[ریسزیان|ریسزیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فرمانرو: [[جانوران|جانوران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرفرمانرو: [[هوپس‌زیان|هوپس‌زیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[دوسوئیان|دوسوئیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Nephrozoa  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالاشاخه: [[دهان‌دومیان|دهان‌دومیان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
شاخه: [[طنابداران|طنابداران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[جمجمه‌داران|جمجمه‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرشاخه: [[مهره‌داران|مهره‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
فروشاخه: [[آرواره‌داران|آرواره‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[آرواره‌داران|هوآرواره‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: [[پیوسته‌دهانان|پیوسته‌دهانان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
بالارده: [[چهاراندامان|چهاراندامان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[خزنده‌شکلان|خزنده‌شکلان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[آب‌پرده‌داران|آب‌پرده‌داران]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[خزنده‌چهرگان|خزنده‌چهرگان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
..... .....
کلاد: [[شاه‌خزندگان|شاه‌خزندگان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[پرنده‌گردنان|پرنده‌گردنان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Ornithodira  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[دایناسورسانان|دایناسورسانان]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Dinosauriformes  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: [[دایناسور|دایناسور]]  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
راسته: Saurischia  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Eusaurischia  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
زیرراسته: Sauropodomorpha  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Plateosauria  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Massopoda  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Sauropodiformes  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Anchisauria  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Sauropoda  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Gravisauria  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Eusauropoda  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Neosauropoda  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Macronaria  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Camarasauromorpha  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Titanosauriformes  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Somphospondyli  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Titanosauria  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Eutitanosauria  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
کلاد: Lithostrotia  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
تیره: Saltasauridae  [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]

ویکی‌پدیا هنوز مقاله‌ای درباره en:Saltasauridae ندارد. شما می‌توانید با ایجاد آن کمک کنید. صفحه‌ای که اکنون می‌بینید شامل اطلاعاتی درباره آرایه‌شناسی Saltasauridae است. نمی‌دانید که چرا اینجا هستید؟ با آرایه‌شناسی ویکی‌پدیا شروع کنید.

والد: Lithostrotia [آرایه‌شناسی؛ ویرایش]
رتبه: familia (به صورت تیره نمایش می‌یابد)
پیوند: Saltasauridae
منقرض: true
همیشه نمایش داده‌شود: yes (major rank)
منابع زیست‌شناسی:
منابع زیست‌شناسی والد: