پرش به محتوا

الگو:Tanakh OT

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو تراگنجاننده دو الگوی {{تنخ}} و {{عهد عتیق}} است.

 • To set one list's contents as visible when the template is first displayed, use {{Tanakh OT |listname}}, where listname is one of the following:
  Torah, Nevi'im, Ketuvim, Pentateuch, historical, WP, prophetic, deutero
 • To set two lists' contents as visible when the template is first displayed, one from the Tanakh section and the other from the Old Testament section,
  use {{Tanakh OT |Tanakh listname |OT listname}},
  where Tanakh listname is one of  Torah, Nevi'im, Ketuvim ;
  and OT listname is one of  Pentateuch, historical, WP, prophetic, deutero .
 • To set all Tanakh lists, or all Old Testament lists, or all lists in both sections as visible when the template is first displayed, use, respectively, {{Tanakh OT |Tanakh}}, {{Tanakh OT |OT}} or {{Tanakh OT |all}}.