الگو:پاسخ تام

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از الگو:AIV)
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

از این الگو می‌توان برای پاسخ به (یا درج نظر در) گزارش‌های ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران استفاده کرد.

پارامتر دوم الگو را می‌توان به‌منظور اشاره به یک بازهٔ زمانی به‌کار برد. این پارامتر تنها برای بعضی از گزینه‌ها کاربر می‌کند. برای مثال:

{{پاسخ تام|هشدار قدیمی|X}} نتیجه می‌دهد:

هشدارها قدیمی هستند. آخرین هشدار X پیش ارسال شده‌است.

استفادهٔ صحیح:

{{پاسخ تام|هشدار قدیمی|۱ ماه}} نتیجه می‌دهد:

هشدارها قدیمی هستند. آخرین هشدار ۱ ماه پیش ارسال شده‌است.

نتیجه اختصار کامل
در حال بررسی: ::{{پاسخ تام|ب}} ::{{پاسخ تام|بررسی}}
به‌طور فعال کاربر را تحت نظر خواهم داشت. ::{{پاسخ تام|تن}} ::{{پاسخ تام|تحت نظر}}
به کاربر هشدار داده شد. ::{{پاسخ تام|ه}} ::{{پاسخ تام|هشدار}}
فعالیت‌های اخیر کاربر تضمین‌کنندهٔ قطع دسترسی نیست. ::{{پاسخ تام|غ}} ::{{پاسخ تام|غیرفعال}}
از آخرین هشدار تاکنون دیگر خرابکاری انجام نداده‌است. در صورت خرابکاری مجدد از سوی این کاربر، دوباره گزارش کنید. ::{{پاسخ تام|ت}} ::{{پاسخ تام|توقف}}
پس از هشدار دیگر ویرایشی نداشته‌است. در صورت خرابکاری یا هرزنگاری مجدد از سوی این کاربر با وجود هشدارهای کافی، دوباره گزارش کنید. ::{{پاسخ تام|هت}} ::{{پاسخ تام|هشدار توقف}}
هشدار به‌شکل نادرستی به کاربر داده شده‌است. هشدارهای سطح ۴ تنها برای خرابکاری‌های شدید و دشنام‌گویی‌ها به‌کار می‌روند. ::{{پاسخ تام|ته}} ::{{پاسخ تام|تنها هشدار}}
هشدار کافی یا متناسب به کاربر داده نشده‌است. در صورتی که کاربر پس از هشدار مجدداً خرابکاری کرد، دوباره گزارش کنید. ::{{پاسخ تام|به}} ::{{پاسخ تام|بدون هشدار}}
رد شد. ::{{پاسخ تام|رد}} ::{{پاسخ تام|رد شد}}
ویرایش‌ها خرابکاری نیستند. لطفاً پیش از گزارش مجدد مطمئن شوید که ویرایش‌های کاربر مصداق خرابکاری هستند. ::{{پاسخ تام|خن}} ::{{پاسخ تام|خرابکاری نیست}}
مثبت کاذب. ویرایش‌ها خرابکاری نیستند. (فقط گزارش‌های ربات) ::{{پاسخ تام|مک}} ::{{پاسخ تام|مثبت کاذب}}
اختلاف نظر محتوایی. لطفاً از طریق فرایند حل اختلاف اقدام کنید. ::{{پاسخ تام|ام}} ::{{پاسخ تام|اختلاف محتوایی}}
قطع دسترسی باید پیشگیرانه باشد و نباید برای تنبیه کاربران مورد استفاده قرار گیرد. ::{{پاسخ تام|تنب}} ::{{پاسخ تام|تنبیهی}}
صفحه محافظت شد. ::{{پاسخ تام|مح}} ::{{پاسخ تام|محافظت}}
صفحه حذف شد. ::{{پاسخ تام|ح}} ::{{پاسخ تام|حذف}}
یاددشت: ::{{پاسخ تام|ی}} ::{{پاسخ تام|یادداشت}}
به‌نظر می‌رسد که یک نشانی آی‌پی مشترک است که توسط چندین کاربر استفاده می‌شود. ::{{پاسخ تام|آم}} ::{{پاسخ تام|آی‌پی مشترک}}
یاددشت: نشانی‌های آی‌پی عموماً برای مدت نامعین بسته نمی‌شوند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً ویکی‌پدیا:قطع دسترسی را ببینید. ::{{پاسخ تام|بپ}} ::{{پاسخ تام|بی‌پایان}}
این تابلوی اعلانات تنها برای گزارش خرابکاران و هرزنگاران آشکار است. این موضوع را باید در تابلوی اعلانات مدیران/نقض ۳ برگردان گزارش کنید. ::{{پاسخ تام|۳ب}} ::{{پاسخ تام|تام۳}}
این تابلوی اعلانات تنها برای گزارش خرابکاران و هرزنگاران آشکار است. این موضوع را باید در تابلوی اعلانات مدیران/نام‌های کاربری نامناسب گزارش کنید. ::{{پاسخ تام|نن}} ::{{پاسخ تام|تامنام}}
این تابلوی اعلانات تنها برای گزارش خرابکاران و هرزنگاران آشکار است. این موضوع را باید در ویکی‌پدیا:درخواست محافظت صفحه مطرح کنید. ::{{پاسخ تام|م}} ::{{پاسخ تام|دمص}}
این تابلوی اعلانات تنها برای گزارش خرابکاران و هرزنگاران آشکار است. این موضوع را باید در درخواست‌های بازرسی کاربر مطرح کنید. ::{{پاسخ تام|دبک}} ::{{پاسخ تام|بازرسی}}
گزارش کهنه. کاربر از X پیش ویرایشی نداشته است. ::{{پاسخ تام|ک|X}} ::{{پاسخ تام|کهنه|X}}
این گزارش در زمان ایجاد موجه بود، اما اکنون کهنه شده است. (آخرین ویرایش X پیش) اگر کاربر مجدداً خرابکاری کرد، دوباره گزارش کنید. ::{{پاسخ تام|حک|X}} ::{{پاسخ تام|حالا کهنه|X}}
هشدارها قدیمی هستند. آخرین هشدار Y پیش ارسال شده‌است. ::{{پاسخ تام|هق|Y}} ::{{پاسخ تام|هشدار قدیمی|Y}}
پرسش: ::{{پاسخ تام|پ}} ::{{پاسخ تام|پرسش}}

اگر پارامتر واردشده به الگو با هیچ‌یک از موارد فوق مطابقت نداشته‌باشد، در قالب یک متن خام نمایش خواهد یافت. نظراتی که با استفاده از این الگو درج می‌شوند، باید امضا شوند.

الگوهای وابسته[ویرایش]