الگو:جعبه اطلاعات کانی

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
{{PAGENAME}}
اطلاعات کلی
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{نام‌کانی}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{عرض‌تصویر}}}]]
{{{عنوان تصویر}}}
اطلاعات کلی
رده‌بندی{{{رده‌بندی}}}
فرمول شیمیایی
(بخش تکراری)
{{{فرمول‌شیمیایی}}}
دستگاه بلوری{{{ساختار بلوری}}}
ویژگی‌ها
جرم مولکولی{{{جرم مولکولی}}}
رنگ{{{رنگ}}}
دوقلویی{{{دوقلویی}}}
رَخ{{{رخ}}}
شکستگی{{{شکستگی}}}
سختی موس{{{سختی موس}}}
جلا{{{جلا}}}
رنگ خاکه{{{رنگ‌خاکه}}}
شفافیت{{{شفافیت}}}
وزن مخصوص{{{وزن مخصوص}}}
چگالی{{{چگالی}}}
ویژگی‌های ظاهری{{{شکل‌ظاهری}}}
ضریب شکست{{{ضریب شکست}}}
دوشکستی{{{دوشکستی}}}
پاشندگی{{{پاشندگی}}}
فلورسنس فرابنفش{{{فلورسنس}}}
طیف جذبی{{{طیف جذبی}}}
نقطه ذوب{{{نقطه ذوب}}}
ویژگی‌های تشخیصی{{{ویژگی‌های تشخیصی}}}
انحلال‌پذیری{{{انحلال‌پذیری}}}
ناخالصی‌های معمول{{{ناخالصی‌ها}}}
دگرگون به{{{آلتراسیون}}}
خاصیت مغناطیسی{{{خاصیت مغناطیسی}}}
کنارزایی{{{پاراژنز}}}
دیگر ویژگی‌ها{{{دیگر ویژگی‌ها}}}
توضیح بیشتر{{{ترکیب‌شیمیایی}}}
منابع{{{منابع}}}
کانی همانند{{{کانی‌مشابه}}}
دلیل‌نام‌گذاری{{{دلیل‌نام‌گذاری}}}
خاستگاه{{{منشأتشکیل}}}
کاربرد{{{کاربرد}}}

فارسی

{{جعبه اطلاعات کانی
|نام‌کانی     = 
|تصویر      = 
|عرض‌تصویر    = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|عنوان تصویر   = 
|رده‌بندی     = 
|فرمول‌شیمیایی  = 
|ساختار بلوری  = <!-- منظور، دستگاه بلوری است. -->
|جرم مولکولی   = 
|رنگ       = 
|دوقلویی     = <!-- دوقلویی کریستال -->
|رخ       = 
|شکستگی     = 
|سختی موس    = 
|جلا       = 
|رنگ‌خاکه     = 
|شفافیت     = 
|وزن مخصوص    = 
|چگالی      = 
|شکل‌ظاهری    = 
|ضریب شکست    = 
|دوشکستی     = 
|پاشندگی     = 
|فلورسنس     = 
|طیف جذبی    = 
|نقطه ذوب    = 
|ویژگی‌های تشخیصی = 
|انحلال‌پذیری   = 
|ناخالصی‌ها    = <!-- بیشتر، ناخالصی‌های معمول، مورد نظر هستند. -->
|آلتراسیون    = 
|اثر اسید    = 
|خاصیت مغناطیسی = 
|پاراژنز     = <!-- همان، کنارزایی است. -->
|دیگر ویژگی‌ها  = 
|ترکیب‌شیمیایی  = <!-- برای ارائه توضیح بیشتر درباره کانی -->
|منابع      = <!-- منابع علمی -->
|کانی‌مشابه    = 
|دلیل‌نام‌گذاری  = 
|منشأتشکیل    = <!-- خاستگاه پیدایش کانی -->
|کاربرد     = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox mineral
| name    = 
| boxwidth  = 
| boxbgcolor = 
| image    = 
| imagesize  = 
| alt     = 
| caption   = 
| struct image   = 
| struct caption  = 
| struct imagesize = 
| struct2 image   = 
| struct2 caption  = 
| struct2 imagesize = 
| SMILES      = 
| Jmol       = 
| category  = 
| formula   = 
| molweight  = 
| strunz   = 
| dana    = 
| system   = 
| class    = 
| symmetry  = 
| unit cell  = 
| color    = 
| colour   = 
| habit    = 
| twinning  = 
| cleavage  = 
| fracture  = 
| tenacity  = 
| toughness  = 
| mohs    = 
| luster   = 
| streak   = 
| diaphaneity = 
| gravity   = 
| density   = 
| polish   = 
| opticalprop = 
| refractive = 
| birefringence = 
| pleochroism = 
| 2V     = 
| dispersion = 
| extinction = 
| length fast/slow = 
| fluorescence = 
| absorption = 
| melt    = 
| Curie temp = 
| fusibility = 
| diagnostic = 
| solubility = 
| impurities = 
| alteration = 
| other    = 
| prop1    = 
| prop1text  = 
| references = 
| var1    = 
| var1text  = 
| var2    = 
| var2text  = 
| var3    = 
| var3text  = 
| var4    = 
| var4text  = 
| var5    = 
| var5text  = 
| var6    = 
| var6text  = 
}}

نمونه

گرافیت
کانی گرافیت
اطلاعات کلی
رده‌بندیعنصر
دستگاه بلوریهگزاگونال
ویژگی‌ها
رنگخاکستری تیره - سیاه - خاکستری فلزی
سختی موس۱–۲
جلافلزی - مات
رنگ خاکهخاکستری تیره فلزی درخشان
شفافیتغیرشفاف - شفاف
وزن مخصوص۲٫۰۹–۲٫۲۳ g/cm³
ویژگی‌های ظاهریبلوری- فلسی- توده‌ای
کنارزاییپیریت، کلسیت، مارکاسیت
توضیح بیشترC=۱۰۰٪ ولی اغلب همراه با باH,N,CO2,CH4 ,SiO2,Al2O۳
کانی همانندمولیبدنیت - کانیهای منگنز دار
دلیل‌نام‌گذاریاز کلمه یونانی graphein به معنی نوشتن
خاستگاهپگماتیتی - دگرگونی حرارتی
کاربرددر متالورژی، الکتروتکنیک، رآکتورهای اتمی و ساخت انواع مداد
{{جعبه اطلاعات کانی
|نام‌کانی= گرافیت
|نام‌تصویر=GraphiteUSGOV.jpg
|عرض‌تصویر=۲۵۰
|توضیح‌تصویر=کانی گرافیت
|نام‌دیگر=
|دلیل‌نام‌گذاری=از کلمه [[یونان|یونانی]] ''graphein'' به معنی نوشتن
|فرمول‌شیمیایی=
|ترکیب‌شیمیایی= C=۱۰۰٪ ولی اغلب همراه با باH,N,CO2,CH4 ,SiO2,Al2O۳
|رده‌بندی=[[عنصر]]
|ساختار بلوری= [[هگزاگونال]]
|شکل‌ظاهری=بلوری- [[فلس|فلسی]]- توده‌ای
|رنگ=خاکستری تیره - سیاه - خاکستری فلزی
|رنگ‌خاکه=خاکستری تیره فلزی درخشان
|سختی موس=۱–۲
|وزن مخصوص= ۲٫۰۹–۲٫۲۳ g/cm³
|رخ=
|جلا=فلزی - مات
|شکستگی=
|شفافیت=غیرشفاف - شفاف
|اثراسید=
|خاصیت‌مغناطیسی=
|پاراژنز=[[پیریت]]، [[کلسیت]]، [[مارکاسیت]]
|کانی‌مشابه=[[مولیبدنیت]] - کانیهای منگنز دار
|منشأتشکیل= [[پگماتیت|پگماتیتی]] - [[دگرگونی حرارتی]]
|کاربرد=در [[متالورژی]]، [[الکتروتکنیک]]، رآکتورهای اتمی و ساخت انواع مداد
}}

رده ردیابی