الگو:جعبه اطلاعات افراد نظامی

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

{{الگو:جعبه اطلاعات اشخاص نظامی}} به منظور استفاده در زندگی نامه نظامیان ( فرماندهان، سربازان، و...) طراحی شده است.

استفاده

{{{لقب}}}

{{{نام فرد}}}
[[پرونده:{{{تصویر}}}|{{{اندازه تصویر}}}|ایستاده=1]]
{{{توضیح تصویر}}}
نام بومی
{{{نام بومی}}}
نام تولد{{{نام تولد}}}
نام(های) دیگر{{{نام دیگر}}}
نام(های) مستعار{{{نام مستعار}}}
زاده{{{تاریخ تولد}}}
{{{محل تولد}}}
درگذشته{{{تاریخ مرگ}}}
{{{محل مرگ}}}
مدفن
{{{محل دفن}}}
({{{مختصات محل دفن}}})
وفاداری{{{وفاداری}}}
شاخه نظامی{{{شاخه}}}
سال‌های خدمت{{{سال‌های خدمت}}}
درجه{{{درجه}}}
شماره خدمت{{{شماره خدمت}}}
یگان{{{یگانهای خدمت}}}
فرماندهی{{{فرماندهی}}}
جنگ‌ها و عملیات‌ها{{{جنگها}}}
{{{عملیاتهای مهم}}}
نشان‌ها{{{نشانهای لیاقت}}}
یادبودها{{{یادبودها}}}
آلما ماتر{{{آلما ماتر}}}
همسر(ان){{{همسر}}}
فرزندان{{{فرزندان}}}
خویشاوندان{{{والدین}}}
{{{خویشاوندان سرشناس}}}
کارهای دیگر{{{کارهای دیگر}}}
امضاء[[پرونده:{{{امضاء}}}|{{{اندازهٔ امضاء}}}]]
وبگاه
{{{وبگاه}}}
{{{پودمان}}}


فارسی

{{جعبه اطلاعات افراد نظامی
|جاسازی‌کردن    = <!-- درصورت استفاده در یک جعبه اطلاعات دیگر yes بنویسید. درغیراینصورت، خالی بگذارید. -->
|عنوان جاسازی   = 
|لقب        = <!-- پیشوند افتخار آمیز -->
|نام فرد      = 
|پسوند افتخارآمیز = 
|تصویر       = 
|اندازه تصویر   = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|توضیح تصویر    = 
|مدال       = <!-- تصویر مدال -->
|اندازه مدال    = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|نام بومی     = 
|زبان نام بومی   = 
|نام تولد     = 
|نام دیگر     = 
|نام مستعار    = 
|تاریخ تولد    = 
|محل تولد     = 
|تاریخ مرگ     = 
|محل مرگ      = 
|محل دفن      = 
|مختصات محل دفن  = 
|وفاداری      = 
|شاخه       = 
|سال‌های خدمت    = 
|شماره خدمت    = 
|درجه       = <!-- واپسین درجه نظامی -->
|یگانهای خدمت   = 
|فرماندهی     = <!-- یگان‌ها، قرارگاه‌ها، یا نیروهایی که فرد در آنها به عنوان فرمانده انجام وظیفه نموده است. -->
|جنگها       = 
|عملیاتهای مهم   = <!-- جنگها یا عملیات‌هایی که این فرد در آنها نقش داشته است. -->
|نشانهای لیاقت   = 
|یادبودها     = 
|آلما ماتر     = <!-- محل تحصیل -->
|همسر       = 
|فرزندان      = 
|والدین      = 
|خویشاوندان سرشناس = 
|کارهای دیگر    = <!-- رویدادهای دیگری که این فرد در آنها نقش داشته است. -->
|امضاء       = 
|اندازهٔ امضاء   = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|وبگاه       = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}} -->
|پودمان      = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox military person
|honorific_prefix = 
|name       = 
|honorific_suffix = 
|image      = 
|image_upright  = 
|alt       = 
|caption     = 
|native_name   = 
|native_name_lang = 
|birth_name    = 
|other_name    = 
|nickname     = 
|birth_date    = <!--{{birth date and age|YYYY|MM|DD}} or {{birth date|YYYY|MM|DD}} if dead-->
|birth_place   = 
|death_date    = <!--{{death date and age|dYYYY|dMM|dDD|YYYY|MM|DD}}-->
|death_place   = 
|placeofburial  = 
|placeofburial_label = 
|placeofburial_coordinates = <!--{{coord|LAT|LONG|display=inline,title}}-->
|allegiance    = 
|branch      = 
|branch_label   = <!--"Branch" or "Service"-->
|serviceyears   = 
|serviceyears_label = 
|rank       = 
|rank_label    = 
|servicenumber  = 
|unit       = 
|commands     = 
|battles     = 
|battles_label  = 
|awards      = 
|memorials    = 
|alma_mater    = 
|spouse      = <!--Add spouse if reliably sourced-->
|children     = 
|relations    = 
|laterwork    = 
|signature    = 
|signature_size  = 
|signature_alt  = 
|website     = <!--{{URL|example.com}}-->
|module      = 
}}

نمونه

امیرحسین ربیعی
زاده۱۱ بهمن ۱۳۰۹
کرمانشاه، ایران
درگذشته۲۰ فروردین ۱۳۵۸ (۴۸ سال)
تیرباران
زندان قصر، تهران
مدفن (قطعه: ۸۲، ردیف: ۴۷، شماره: ۱۰)
وفاداریایران
شاخه نظامیارتش شاهنشاهی ایران
درجهسپهبد خلبان
یگاننیروی هوایی شاهنشاهی ایران
فرماندهی
نشان‌ها
 •  : نشان افتخار درجه ۲ و درجه ۳
 •  : نشان لیاقت نظامی درجه ۲ و درجه ۳
 •  : مدال خدمت درجه ۲ و درجه ۳
 •  : نشان پاس درجه ۲
 • نشان همایون درجه ۳
همسر(ان)گرتا هایرل


{{Infobox military person
| name = امیرحسین ربیعی
| image = General AmirHossein Rabiyi.jpg
| image_size = 220px
| birth_date = ۱۱ بهمن ۱۳۰۹
| death_date = ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ ({{سن|۱۳۰۹|۱۲|۱۱|۱۳۵۸|۱|۲۱|از تاریخ=خورشیدی}}){{-}}[[تیرباران]]
| birth_place = [[کرمانشاه]]، [[ایران]]
| death_place = [[زندان قصر]]، [[تهران]]
| placeofburial = [[بهشت زهرا تهران]]
| placeofburial_coordinates = قطعه: ۸۲، ردیف: ۴۷، شماره: ۱۰
| allegiance = [[ایران]]
| branch = [[ارتش شاهنشاهی ایران]]
| serviceyears = 
| rank = [[سپهبد]] [[خلبان]]
| unit = [[نیروی هوایی شاهنشاهی ایران]]
| commands = {{Plain list|
* رئیس باشگاه هوایی ایران
* فرماندهی اسکادران [[عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد|حافظ صلح سازمان ملل متحد]] در [[کنگو]]
* رئیس عملیات پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی
* جانشین فرمانده پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی
* فرماندهی تاکتیکی نیروی هوایی
* آخرین فرمانده [[نیروی هوایی شاهنشاهی ایران]]}}
| awards = {{Plain list|
* [[پرونده:Order of Glory (2nd Class) - Imperial Iran.svg|16px]] [[پرونده:Order of Glory (3rd Class) - Imperial Iran.svg|16px]] : نشان افتخار درجه ۲ و درجه ۳
* [[پرونده:Medal of Military Merit (2nd Class) - Imperial Iran.svg|16px]] [[پرونده:Medal of Military Merit (3rd Class) - Imperial Iran.svg|16px]] : نشان لیاقت نظامی درجه ۲ و درجه ۳
* [[پرونده:Medal of Service (2nd Class) - Imperial Iran.svg|16px]] [[پرونده:Medal of Service (3rd Class) - Imperial Iran.svg|16px]] : مدال خدمت درجه ۲ و درجه ۳
* [[پرونده:Order of Paas (2nd Class) - Imperial Iranian.svg|16px]] : نشان پاس درجه ۲
* [[نشان همایون]] درجه ۳}}
| spouse = گرتا هایرل
| laterwork = 
}}

استفاده دیگر جعبه‌ها در این جعبه

از پارامتر پودمان استفاده کنید.

{{جعبه اطلاعات افراد نظامی
| نام  =
| <!-- دیگر پارامترها -->
| پودمان =
 {{جعبه اطلاعات خانواده سلطنتی 
 | جاسازی‌کردن = yes
 | <!-- دیگر پارامترها -->
 }}
}}

استفاده در جعبه‌های دیگر

فارسی

{{جعبه زندگینامه
|نام        = 
|تصویر       = 
|توضیح تصویر    = 
|زادروز      = 
|زادگاه      = 
| <!-- دیگر پارامترها -->
| پودمان = 
 {{جعبه اطلاعات افراد نظامی
 | جاسازی‌کردن  = yes
 | وفاداری    = 
 | شاخه     = 
 | فرماندهی   = 
 | یگانهای خدمت = 
 | جنگها     = 
 | عملیاتهای مهم = 
 | نشانهای لیاقت = 
 | <!-- دیگر پارامترها -->
 }}
}}

انگلیسی

در مواردی یک فرد در بیش از یک زمینه سرشناس باشد، این جعبهٔ اطلاعات می‌تواند برای ساخت یک بخش ویژه در درون {{Infobox person}} (یا مشابه آن) مورد استفاده قرار گیرد؛ یک مثال کلی در زیر نشان داده شده‌است. برای رهنمودهای استفاده en:Wikipedia:Infobox modules را ببینید. همچنین در توضیحات الگو:Infobox توضیحاتی پیرامون جانشانی و زیرجعبه‌ها آمده‌است.

{{Infobox person
| name = 
| image = 
| caption = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| <!-- etc. -->
| module = 
 {{Infobox military person | embed=yes
 | parameter-1 = 
 | parameter-2 = 
 | parameter-3 = 
 | parameter-4 = 
 | <!-- etc. -->
 }}
}}

رده‌های ردیابی

الگوهای مرتبط