الگو:بندپایان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برابرهای انگلیسی:


 • آبشش‌پایان (Branchiopoda)
 • آرواره‌پایان (Maxillopoda)
 • بال‌داران: Pterygota
 • بی‌بالان: Apterygota
 • پاروپایان: Copepod
 • تیغ‌دمان، شمشیردُمان Xiphosura
 • جورپایان: Isopoda
 • خرچنگان (Cephalocarida)
 • خردپایان Pauropoda
 • درون‌آروارگان Entognatha
 • ده‌پایان: Decapoda
 • دوپایان Diplopoda
 • دوجورپایان: Amphipoda
 • ران‌دهانان: Merostomata
 • شش‌پایان: Hexapoda
 • صدپا: Centipede
 • صدفیان (Ostracoda)
 • عنکبوت دریایی (Sea spider)، Pycnogonida
 • عنکبوتیان Arachnida
 • عنکبوت‌ها، تنندوییان: Araneae
 • عنکبوت‌های خرمن، چوپانیان: Opiliones
 • عنکبوت‌های دریایی: Pycnogonida
 • عنکبوت‌های شتری، رتیلیان: Solifugae
 • عنکبوت‌های شلاقی، تیره‌کفلیان: Amblypygi
 • قلاب‌داران (Chelicerata)
 • کژدم‌های شلاقی: Thelyphonida
 • کژدم‌وارگان: Pseudoscorpionida
 • کنه: Tick
 • کنه‌سانان، کنه‌ایان: Acarina
 • کوتوله‌پایان (Symphyla)
 • گوش‌پایان (Remipedia)
 • لب‌پایان: Chilopoda
 • مژه‌پایان: Cirripedia
 • نرم‌زرهیان، سخت‌پوستان عالی (Malacostraca)
 • هزارپائیان (Millipede)
 • هزارپایان: Myriapoda
 • هیره: Mite

منابع برابرها: http://www.fao.org/aims/ag_intro.htm?termid=5037

عطری، مرتضی، واژه‌نامه علوم زیستی، دوجلدی، همدان: اداره انتشارات دانشگاه بوعلی‌سینا، ۱۳۸۴.