فهرست شهرهای سوئیس

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست شهرهای سویس

شهرهای بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر

فهرست شهرها[ویرایش]

فهرست شهرهای بیش از ده هزار نفر بر اساس حروف الفبا

شهر بخش‌های سویس ایالت‌های سوئیس جمعیت جمعیت با حومه
ارو، سوئیس بخش ارو ایالت ارگو ۱۵٬۲۰۰ -
اربرگ بخش اربرگ ایالت برن ۳٬۲۰۰ -
اربورگ بخش زوفنژان ایالت ارگو ۶٬۳۰۰ -
ادلیزویل بخش اورژان ایالت زوریخ ۱۵٬۶۰۰ -
افولترن ام البی بخش افولترن ایالت زوریخ ۱۰٬۱۰۰ -
انیو، سوئیس بخش لوگنو تیسینو ۳٬۶۰۰ -
اگل، سوئیس بخش اگل ایالت وو ۷٬۶۰۰ -
الش ویل بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۸٬۲۰۰ -
الدورف، سوئیس - ایالت اوری ۸٬۶۰۰ -
الستتان، سن‌گلان رنتل (ولکره) ایالت سن‌گلان ۱۰٬۴۰۰ -
آمری ویل بخش بیشوفزوزل ایالت تورگو ۱۱٬۲۰۰ -
اپانزل (شهر) بخش اپانزل اپانزل اینرودان ۵٬۵۰۰ -
اربون، سوئیس بخش اربون ایالت تورگو ۱۳٬۱۰۰ -
ازکونا بخش لوکارنو تیسینو ۵٬۰۰۰ -
اوبون، سوئیس بخش اوبون ایالت وو ۲٬۶۰۰ -
اوانش بخش اوانش ایالت وو ۲٬۵۰۰ -
بر، سوئیس - ایالت زوگ ۱۹٬۷۰۰ -
بدان، سوئیس بخش بدان، ارگو ایالت ارگو ۱۶٬۳۰۰ -
بازل - ایالت بزل استات ۱۶۵٬۰۰۰ ۴۸۶٬۰۰۰
بلانزونا بخش بلانزونا تیسینو ۱۶٬۸۰۰ -
برن بخش برن ایالت برن ۱۳۱٬۶۰۰ ۳۴۹٬۰۰۰
برومونسته بخش سورسه ایالت لوسرن ۲٬۳۰۰ -
بیسکا بخش ریویرا تیسینو ۵٬۸۰۰ -
بیل/بین بخش بیل ایالت برن ۴۹٬۳۰۰ -
بیننژان بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۴٬۲۰۰ -
بریسفلدان بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۰٬۳۰۰ -
بیشوفزوزل بخش بیشوفزوزل ایالت تورگو ۵٬۵۰۰ -
بودری بخش بودری ایالت نوشتل ۵٬۰۰۰ -
بور سن پیر بخش آنترومون ایالت وله ۲۰۰ -
برامگرتان، سوئیس بخش برامگرتان ایالت ارگو ۵٬۷۰۰ -
بریگ، سوئیس بخش بریگ ایالت وله ۵٬۰۰۰ -
بروگ بخش بروگ ایالت ارگو ۹٬۲۰۰ -
بوک، سن‌گلان بخش وردانبرگ ایالت سن‌گلان ۱۰٬۲۰۰ -
بول، فریبورگ بخش گرویر ایالت فریبورگ ۱۱٬۶۰۰ -
بولک بخش بولک ایالت زوریخ ۱۴٬۲۳۱ -
بورگدورف، سوئیس بخش بورگدورف ایالت برن ۱۴٬۶۰۰ -
کروژ - ایالت ژنو ۱۸٬۱۰۰ -
شم، سوئیس - ایالت زوگ ۱۴٬۴۰۰ -
شتل سن دونی بخش وو وز ایالت فریبورگ ۴٬۴۰۰ -
شور، سوئیس بخش پلوسور ایالت گروبوندان ۳۱٬۹۰۰ -
کونته بخش کونته ایالت وله ۶٬۵۰۰ -
کوپه، سوئیس بخش نیون ایالت وو ۲٬۴۰۰ -
کوسونه بخش کوسونه ایالت وو ۲٬۶۰۰ -
کروگلیو بخش لوگنو تیسینو ۸۰۰ -
کودروفن بخش اوانش ایالت وو ۸۰۰ -
کولی، وو بخش لوو ایالت وو ۱٬۷۰۰ -
دوو، سوئیس بخش پرتیگو/دوو ایالت گروبوندان ۱۰٬۹۰۰ -
دلمون بخش دلمون ایالت ژورا ۱۱٬۴۰۰ -
دیسنوفان بخش دیسنوفان ایالت تورگو ۳٬۱۰۰ -
دیه تیکون بخش دیه تیکون ایالت زوریخ ۲۱٬۷۰۰ -
دوباندورف بخش اوسته ایالت زوریخ ۲۲٬۵۰۰ -
ابیکون بخش لوسرن ایالت لوسرن ۱۱٬۳۰۰ -
اشلان بخش اشلان ایالت وو ۴٬۵۰۰ -
اگلیزو بخش بولک ایالت زوریخ ۳٬۱۰۰ -
انسیودلن، سوئیس بخش انسیودلن ایالت شوئیز ۱۲٬۸۰۰ -
الگ بخش ونترتور ایالت زوریخ ۳٬۶۰۰ -
آمن، سوئیس بخش اوکدورف ایالت لوسرن ۲۶٬۹۰۰ -
ارلک، سوئیس بخش ارلک ایالت برن ۱٬۱۰۰ -
استویه لو لک بخش بروآ ایالت فریبورگ ۴٬۶۰۰ -
فروآنفلد بخش فروآنفلد ایالت تورگو ۲۲٬۰۰۰ -
فرینبک، شوئیز بخش اوف ایالت شوئیز ۱۳٬۸۰۰ -
فریبورگ بخش سرین/سان ایالت فریبورگ ۳۲٬۰۰۰ ۹۶٬۰۰۰
ژنو - ایالت ژنو ۱۷۷٬۵۰۰ ۴۹۳٬۰۰۰
گلان، سوئیس بخش نیون ایالت وو ۱۰٬۱۰۰ -
گلرو - ایالت گلرو ۵٬۷۰۰ -
گوردولا بخش لوکارنو تیسینو ۳٬۹۰۰ -
گوسو، سن‌گلان سن‌گلان (ولکره) ایالت سن‌گلان ۱۷٬۰۰۰ -
گراندکور بخش پیرن ایالت وو ۷۰۰ -
گراندسون، سوئیس بخش گراندسون ایالت وو ۲٬۷۰۰ -
گرفانسه، سوئیس بخش اوسته ایالت زوریخ ۵٬۲۰۰ -
گرانشان بخش لوبرن ایالت سولوتورن ۱۶٬۰۰۰ -
گروننژان بخش ان ویل ایالت زوریخ ۲٬۸۰۰ -
گرویر بخش گرویر ایالت فریبورگ ۱٬۴۰۰ -
اریزو - آپنزل آوسررودن ۱۵٬۵۰۰ -
ارمانس - ایالت ژنو ۸۰۰ -
اورژان بخش اورژان ایالت زوریخ ۱۷٬۶۰۰ -
ار، سوئیس بخش لوسرن ایالت لوسرن ۱۲٬۳۰۰ -
اوت ویل بخش ترکل‌اوئلد ایالت برن ۴٬۶۰۰ -
ایلانز بخش سورسلوا ایالت گروبوندان ۲٬۳۰۰ -
ایلنو افروتیکون بخش پففیکون ایالت زوریخ ۱۴٬۹۰۰ -
ایتیژان بخش برن ایالت برن ۱۰٬۸۰۰ -
کزورستول، سوئیس بخش زورزک ایالت ارگو ۴۰۰ -
کلنیو بخش زورزک ایالت ارگو ۲٬۸۰۰ -
کولتان بخش بولک ایالت زوریخ ۱۷٬۰۰۰ -
کونیز بخش برن ایالت برن ۳۷٬۹۰۰ -
کروزلنژان بخش کروزلنژان ایالت تورگو ۱۶٬۹۰۰ -
کریئن بخش لوسرن ایالت لوسرن ۲۵٬۱۰۰ -
کوسنکت بخش میان ایالت زوریخ ۱۲٬۶۰۰ -
کوسنکت ام ریژی بخش کوسنکت ایالت شوئیز ۱۱٬۳۰۰ -
لشو دو فوند بخش لشو دو فوند ایالت نوشتل ۳۶٬۹۰۰ -
لنوو ویل بخش لنوو ویل ایالت برن ۳٬۴۰۰ -
لسرز بخش کوسونه ایالت وو ۱٬۷۰۰ -
لتور دو پلز بخش وو وه ایالت وو ۱۰٬۴۰۰ -
لتور دو ترم بخش گرویر ایالت فریبورگ ۳٬۳۰۰ -
لو لاندورون بخش نوشتل ایالت نوشتل ۴٬۳۰۰ -
لو لوکل بخش لو لوکل ایالت نوشتل ۱۰٬۲۰۰ -
لکله بخش اورب ایالت وو ۱۵۰ -
لشان، شوئیز بخش مرک ایالت شوئیز ۶٬۶۰۰ -
لانسی - ایالت ژنو ۲۶٬۱۰۰ -
لانژانتل، سوئیس بخش ارواژان ایالت برن ۱۴٬۴۰۰ -
لوفون، بزل‌کونتری بخش لوفون بزل‌کونتری ۵٬۰۰۰ -
لوفانبورگ، سوئیس بخش لوفانبورگ ایالت ارگو ۱٬۹۰۰ -
لوپان، برن بخش لوپان ایالت برن ۲٬۷۰۰ -
لوزان بخش لوزان ایالت وو ۱۲۹٬۲۷۳ ۳۱۷ ۰۲۰
لانزبورگ بخش لانزبورگ ایالت ارگو ۷٬۵۰۰ -
لوک بخش لوک ایالت وله ۳٬۳۰۰ -
لیکتانستگ توگژانبورگ (ولکره) ایالت سن‌گلان ۱٬۸۰۰ -
لستل بخش لستل بزل‌کونتری ۱۲٬۶۰۰ -
لیتو، لوسرن بخش لوسرن ایالت لوسرن ۱۶٬۱۰۰ -
لوکارنو بخش لوکارنو تیسینو ۱۴٬۲۰۰ -
لوزون، سوئیس بخش لوکارنو تیسینو ۶٬۰۰۰ -
لوگنو بخش لوگنو تیسینو ۵۷٬۴۹۴ ۱۳۰٬۰۰۰
لوتری بخش لوو ایالت وو ۸٬۴۰۰ -
لوسرن بخش لوسرن ایالت لوسرن ۵۷٬۳۰۰ -
لیس بخش اربرگ ایالت برن ۱۰٬۸۰۰ -
میانفلد بخش لاندکر ایالت گروبوندان ۲٬۳۰۰ -
مارتینی، سوئیس بخش مارتینی ایالت وله ۱۴٬۰۰۰ -
میان بخش میان ایالت زوریخ ۱۱٬۵۰۰ -
ملنژان بخش بدان، ارگو ایالت ارگو ۴٬۳۰۰ -
ماندریزیو بخش ماندریزیو تیسینو ۶٬۱۰۰ -
میرن - ایالت ژنو ۱۹٬۳۰۰ -
مونته بخش مونته ایالت وله ۱۴٬۹۰۰ -
مونترو بخش وو وه ایالت وو ۲۲٬۵۰۰ -
مورکوت بخش لوگنو تیسینو ۷۰۰ -
مورژ بخش مورژ ایالت وو ۱۳٬۸۰۰ -
مودون، سوئیس بخش مودون ایالت وو ۴٬۲۰۰ -
موتیه بخش موتیه ایالت برن ۷٬۷۰۰ -
مونشانستن بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۱٬۶۰۰ -
مونسنژان بخش کونولفنژان ایالت برن ۱۰٬۷۰۰ -
موریبه برن بخش برن ایالت برن ۱۲٬۳۰۰ -
مورتان بخش سی ایالت فریبورگ ۵٬۵۰۰ -
موتانز بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۶٬۷۰۰ -
نوشتل بخش نوشتل ایالت نوشتل ۳۱٬۶۰۰ -
نوزان ام رفل - ایالت شفوزان ۱۰٬۰۰۰ -
نکیرک - ایالت شفوزان ۱٬۷۰۰ -
نیدو بخش نیدو ایالت برن ۶٬۷۰۰ -
نیون بخش نیون ایالت وو ۱۶٬۳۰۰ -
اوفترنژان بخش زوفنژان ایالت ارگو ۱۰٬۲۰۰ -
اولتان بخش اولتان ایالت سولوتورن ۱۶٬۲۰۰ -
اونکس، سوئیس - ایالت ژنو ۱۶٬۵۰۰ -
اوپفیکون بخش بولک ایالت زوریخ ۱۲٬۴۰۰ -
اورب، سوئیس بخش اورب ایالت وو ۵٬۰۰۰ -
اورسیر بخش آنترومون ایالت وله ۲٬۷۰۰ -
اوسترمندیژان بخش برن ایالت برن ۱۵٬۲۰۰ -
پیرن بخش پیرن ایالت وو ۷٬۴۰۰ -
پورانترویی بخش پورانترویی ایالت ژورا ۶٬۶۰۰ -
پرتلن بخش لستل بزل‌کونتری ۱۴٬۹۰۰ -
پری، سوئیس بخش لوزان ایالت وو ۱۰٬۷۰۰ -
پولی بخش لوزان ایالت وو ۱۶٬۱۰۰ -
رپه ویلژونا سی گسته (ولکره) ایالت سن‌گلان ۲۵٬۲۰۰ -
روژانزبرگ بخش دلزدورف ایالت زوریخ ۴۰۰ -
روژانزدورف بخش دلزدورف ایالت زوریخ ۱۵٬۲۰۰ -
ریناچ، بزل‌کونتری بخش ارلوشم بزل‌کونتری ۱۸٬۵۰۰ -
رونان بخش لوزان ایالت وو ۱۷٬۵۰۰ -
رنو، سوئیس بخش آندلفنژان ایالت زوریخ ۱٬۳۰۰ -
رنک رنتل (ولکره) ایالت سن‌گلان ۳٬۲۰۰ -
رنفلدان بخش رنفلدان ایالت ارگو ۱۰٬۷۰۰ -
ریکته ویل بخش اورژان ایالت زوریخ ۱۰٬۸۰۰ -
ریان - ایالت بزل استات ۲۰٬۰۰۰ -
ریوا سن ویتل بخش ماندریزیو تیسینو ۲٬۳۰۰ -
رول بخش رول ایالت وو ۴٬۲۰۰ -
رومن موتیه آنوی بخش اورب ایالت وو ۴۰۰ -
رومون، فریبورگ بخش گلن ایالت فریبورگ ۳٬۸۰۰ -
رورشک، سن‌گلان رورشک (ولکره) ایالت سن‌گلان ۸٬۶۰۰ -
رو، سوئیس بخش گلن ایالت فریبورگ ۹۰۰ -
روتی، زوریخ بخش ان ویل ایالت زوریخ ۱۱٬۰۰۰ -
سیون بخش مارتینی ایالت وله ۱٬۵۰۰ -
سن موریس، سوئیس بخش سن موریس ایالت وله ۳٬۶۰۰ -
سن پرکس بخش مورژ ایالت وو ۴٬۲۰۰ -
سن اورسان بخش پورانترویی ایالت ژورا ۷۰۰ -
سلا، سوئیس بخش لوگنو تیسینو ۲٬۳۰۰ -
سن‌گلان سن‌گلان (ولکره) ایالت سن‌گلان ۷۰٬۰۰۰ -
سرگان سرگانارلان (ولکره) ایالت سن‌گلان ۴٬۸۰۰ -
سرنان - ایالت اوبولدان ۹٬۳۰۰ -
شفوزان - ایالت شفوزان ۳۳٬۷۰۰ -
شیلوران، زوریخ بخش دیه تیکون ایالت زوریخ ۱۳٬۲۰۰ -
شوئیز بخش شوئیز ایالت شوئیز ۱۴٬۰۰۰ -
سامبرانشه بخش آنترومون ایالت وله ۷۰۰ -
سامپک بخش سورسه ایالت لوسرن ۳٬۶۰۰ -
سیر، سوئیس بخش سیر ایالت وله ۱۴٬۳۰۰ -
سیون، سوئیس بخش سیون ایالت وله ۲۷٬۶۰۰ -
سولوتورن بخش سولوتورن ایالت سولوتورن ۱۵٬۱۰۰ -
سپیه بخش نیودرسیمانتل ایالت برن ۱۲٬۰۰۰ -
سپره تانبک بخش بدان، ارگو ایالت ارگو ۱۰٬۰۰۰ -
سپلوژان، سوئیس بخش انترن ایالت گروبوندان ۴۰۰ -
ستفا بخش میان ایالت زوریخ ۱۲٬۰۰۰ -
ستان، سوئیس - ایالت نیدولدان ۷٬۳۰۰ -
ستکبورن بخش ستکبورن ایالت تورگو ۳٬۲۰۰ -
ستفیسبورگ بخش تون ایالت برن ۱۴٬۶۰۰ -
ستن ام رن - ایالت شفوزان ۳٬۰۰۰ -
سورسه بخش سورسه ایالت لوسرن ۸٬۰۰۰ -
تل ویل بخش اورژان ایالت زوریخ ۱۵٬۹۰۰ -
تونکس - ایالت ژنو ۱۲٬۸۰۰ -
تون (سوئیس) بخش تون ایالت برن ۴۰٬۰۰۰ -
توزی بخش انترن ایالت گروبوندان ۲٬۵۰۰ -
انترسئان بخش انترلکان ایالت برن ۵٬۱۰۰ -
اوزنک سی گسته (ولکره) ایالت سن‌گلان ۵٬۴۰۰ -
اوسته بخش اوسته ایالت زوریخ ۲۸٬۷۰۰ -
اوزویل بخش ویل ایالت سن‌گلان ۱۲٬۰۰۰ -
ولانژن بخش ول دو روز ایالت نوشتل ۴۰۰ -
ورنیه، سوئیس - ایالت ژنو ۲۹٬۴۰۰ -
ورسوآ ژه او - ایالت ژنو ۱۱٬۱۰۰ -
وو وه بخش وو وه ایالت وو ۱۵٬۷۰۰ -
وینو، وو بخش اگل ایالت وو ۴٬۱۰۰ -
ویسپ بخش ویسپ ایالت وله ۶٬۵۰۰ -
ولکه ویل بخش اوسته ایالت زوریخ ۱۴٬۳۰۰ -
ودانویل بخش اورژان ایالت زوریخ ۱۹٬۳۰۰ -
ولدانبورگ، سوئیس بخش ولدانبورگ بزل‌کونتری ۱٬۲۰۰ -
ولانستدت سرگان ارلان (ولکره) ایالت سن‌گلان ۴٬۶۰۰ -
ولیزولان بخش بولک ایالت زوریخ ۱۲٬۰۰۰ -
واژان آن در ار بخش واژان ایالت برن ۱٬۹۰۰ -
وردانبرگ وردانبرگ (ولکره) ایالت سن‌گلان ۹۰ -
وتنژان بخش بدان، ارگو ایالت ارگو ۱۸٬۱۰۰ -
وتزیکون بخش انویل ایالت زوریخ ۱۸٬۷۰۰ -
ویدلیزبک بخش واژان ایالت برن ۲٬۲۰۰ -
ویل، سن‌گلان بخش ویل ایالت سن‌گلان ۱۶٬۶۰۰ -
ویل لیزو بخش ویل لیزو ایالت لوسرن ۷٬۱۰۰ -
ونترتور بخش ونترتور ایالت زوریخ ۹۷٬۳۰۰ -
ولان، ارگو بخش برامگرتان ایالت ارگو ۱۳٬۷۰۰ -
ورب بخش کونولفنژان ایالت برن ۱۱٬۰۰۰ -
ایوردون لبن بخش ایوردون ایالت وو ۲۳٬۴۰۰ -
زوفنژان بخش زوفنژان ایالت ارگو ۱۰٬۳۴۹ -
زولیکون بخش میان ایالت زوریخ ۱۱٬۹۰۰ -
زوگ - ایالت زوگ ۲۳٬۲۰۰ -
زوریخ زوریخ ایالت زوریخ ۳۶۶٬۴۴۵ ۱٬۱۰۲٬۰۰۰
بد زورزک بخش زورزک ایالت ارگو ۳٬۹۰۰ -

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «List of cities in Switzerland»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۱۱ آوریل ۲۰۱۱).