ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/فعالیت کاربرها/با ربات/می ۲۰۱۲

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

<< آمار ماه قبل

آمار با ربات می ۲۰۱۲

آمار بدون ربات می ۲۰۱۲

آمار بعد >>

این آمار سی ام هرماه توسط ربات آرش به‌روز می‌شود.

به‌روز شده توسط ربات در تاریخ: ‏۲ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۰۴ (UTC)


رتبه کاربر گروه کاربر ویرایش
کلی
مقاله بحث
مقاله
کاربر بحث
کاربر
ویکی‌پدیا پرونده مدیاویکی الگو راهنما رده درگاه بحث
ویکی‌پدیا
بحث
پرونده
بحث
مدیاویکی
بحث
الگو
بحث
راهنما
بحث
رده
کل
ویرایش‌ها
۱ Rezabot bot ۳۸٬۲۷۹ ۳۰٬۲۷۵ ۱۹ ۳ ۵۱۳ ۷۱۴ ۰ ۰ ۶۹۶ ۷۰ ۲۹۱ ۵٬۶۹۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
۲ MSBOT bot ۳۷٬۳۲۱ ۳۷٬۲۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ MahdiBot bot ۱۲٬۶۳۰ ۱۲٬۶۲۴ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ JYBot bot ۱۰٬۸۰۱ ۴٬۹۹۱ ۰ ۲۵ ۵٬۷۰۷ ۴ ۰ ۰ ۶ ۰ ۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ Luckas-bot bot ۸٬۳۵۳ ۵٬۹۱۸ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٬۴۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ DarafshBot bot ۷٬۶۶۹ ۶٬۳۱۶ ۰ ۳ ۱٬۳۴۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ EmausBot bot ۶٬۴۰۵ ۳٬۷۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٬۶۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ MerlIwBot کاربر ۴٬۱۹۲ ۷۴۹ ۰ ۱ ۰ ۲۲۵ ۰ ۰ ۲٬۴۷۴ ۱۰ ۷۲۹ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ElphiBot bot ۳٬۷۲۶ ۲٬۱۴۵ ۰ ۱۰ ۲۷ ۲ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱٬۵۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ Xqbot bot ۳٬۵۲۳ ۳٬۳۴۷ ۴۲ ۱۵ ۳ ۱۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۹۶ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ GedawyBot bot ۲٬۸۵۷ ۲٬۳۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ Amolbot bot ۲٬۶۰۳ ۲٬۲۹۸ ۰ ۲ ۱۴۹ ۱۹ ۹۹ ۰ ۶ ۱ ۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ RedBot bot ۲٬۲۸۸ ۱٬۴۰۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۸۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ Javadyou کاربر ۲٬۱۸۱ ۱٬۱۴۸ ۲۳ ۲۹۱ ۲۳۸ ۱۴۷ ۱۸ ۰ ۱۱۳ ۰ ۲۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
۱۵ Meisam کاربر ۲٬۰۴۵ ۱٬۷۴۲ ۱۴ ۳۳ ۳۸ ۳۰ ۲ ۰ ۱۱ ۰ ۱۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ Kasirbot bot ۲٬۰۳۸ ۱٬۵۴۶ ۸ ۱ ۳۳۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱۴۴ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ Amiraram کاربر ۱٬۹۴۸ ۱٬۰۶۶ ۳۰ ۳۵ ۱۱۲ ۸۲ ۵۵ ۰ ۷۶ ۲ ۴۸۳ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴
۱۸ ویکی خور کاربر ۱٬۹۱۶ ۱٬۳۷۲ ۷ ۲۰۴ ۱۰۹ ۴۴ ۱۳ ۰ ۱۶۶ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ Taranet مدیر ۱٬۷۳۹ ۷۶۱ ۹۲ ۲۵ ۳۹۱ ۲۸۶ ۵ ۱۵ ۵۴ ۰ ۴۴ ۳۳ ۱۸ ۰ ۴ ۶ ۰ ۱
۲۰ Alborzagros کاربر ۱٬۶۴۸ ۹۷۲ ۹ ۲۵ ۱۰۰ ۲۰۹ ۱۰۰ ۰ ۱۹۳ ۰ ۲۶ ۱۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ ZéroBot bot ۱٬۶۱۷ ۱٬۱۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲ Dexbot bot ۱٬۵۸۰ ۱٬۴۶۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۶ ۰ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۲۳ درفش کاویانی کاربر ۱٬۵۴۱ ۸۲۲ ۱۵ ۲۴۷ ۲۰۱ ۱۷۲ ۶ ۰ ۲۹ ۵ ۳۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰
۲۴ ChuispastonBot bot ۱٬۴۰۹ ۱٬۴۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ タチコマ robot bot ۱٬۳۸۰ ۱٬۳۴۲ ۲۸ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ Americophile کاربر ۱٬۲۳۸ ۴۷۲ ۵۷ ۲۶ ۱۳۴ ۱۹۸ ۲۳ ۰ ۱۳۴ ۰ ۱۳۱ ۲ ۲۹ ۲۱ ۰ ۱۱ ۰ ۰
۲۷ ماني مدیر ۱٬۱۲۸ ۸۷۷ ۶۱ ۰ ۵۲ ۷ ۵ ۰ ۸۶ ۰ ۳۶ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ Surena مدیر ۱٬۰۵۶ ۴۳۰ ۵۶ ۱۰۹ ۱۸۳ ۵۰ ۱۰ ۱۳ ۹۴ ۰ ۱۰۲ ۱ ۶ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
۲۹ World Cup 2010 کاربر ۱٬۰۲۰ ۱٬۰۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰ Kasir کاربر ۹۰۸ ۴۰۷ ۱۸ ۲۴ ۸۲ ۱۲۳ ۱۸ ۰ ۳۹ ۰ ۱۹۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ H.b.sh کاربر ۸۵۸ ۵۷۱ ۱۳ ۹۶ ۱۱۴ ۴۳ ۳ ۰ ۶ ۰ ۶ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۳۲ Sanchooli کاربر ۸۳۳ ۷۸۲ ۰ ۵ ۱۳ ۷ ۴ ۰ ۱ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ Maadikhah کاربر ۷۶۵ ۶۰۶ ۲ ۷ ۵۹ ۸۵ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۴ دالبا کاربر ۷۶۳ ۳۱۶ ۱۵ ۵۹ ۷۶ ۷۳ ۰ ۰ ۶۸ ۰ ۱۵۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱
۳۵ KhabarNegar کاربر ۷۴۶ ۵۸۱ ۳ ۲ ۶۳ ۲۵ ۰ ۰ ۷ ۰ ۶۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۳۶ AliReza کاربر ۷۴۵ ۲۹۵ ۳۶ ۵۷ ۱۶۷ ۱۵۱ ۳ ۰ ۲۶ ۰ ۷ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷ BryanBot bot ۷۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ Huji مدیر ۶۹۵ ۱۷۴ ۱۶ ۱۳ ۱۶۸ ۲۲۱ ۵ ۲۸ ۴۶ ۰ ۳ ۰ ۱۷ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰
۳۹ Amirali-E کاربر ۶۹۵ ۶۱۹ ۰ ۱۷ ۱۸ ۲۹ ۵ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۰ RaayenBot bot ۶۸۹ ۶۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۱ Mehran مدیر ۶۴۸ ۱۳۸ ۱۶ ۷۵ ۲۱۵ ۱۳۷ ۱۲ ۱۸ ۲۲ ۰ ۵ ۰ ۵ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰
۴۲ Ariobarzan مدیر ۶۳۴ ۵۰۱ ۱۸ ۲۷ ۴۴ ۳۴ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰
۴۳ Espiral کاربر ۵۹۲ ۴۲۹ ۱۴ ۷۰ ۴۴ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۴ P0lyzoarium کاربر ۵۸۴ ۳۸۵ ۹ ۴۷ ۶۸ ۶۴ ۱ ۰ ۷ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۵ AvicBot bot ۵۵۶ ۵۱۴ ۸ ۰ ۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۶ نوژن کاربر ۵۵۶ ۳۳۹ ۱۱ ۷۸ ۵۳ ۴۸ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ علی نسب کاربر ۵۵۵ ۵۰۳ ۱۳ ۴ ۲۰ ۸ ۰ ۰ ۵ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸ WikitanvirBot bot ۴۹۷ ۴۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹ Mehdi کاربر ۴۹۵ ۹۰ ۱۹ ۳۰ ۱۵۹ ۱۴۶ ۱۰ ۰ ۲۸ ۰ ۱ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۰ Maahmaah کاربر ۴۷۴ ۳۲۳ ۴۰ ۱۴ ۷۲ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
۵۱ Arfarshchi کاربر ۴۶۳ ۲۳۱ ۱۹ ۸۵ ۱۵ ۴ ۲۷ ۰ ۷۸ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۲ TjBot bot ۴۵۵ ۳۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۳ Hamedvahid کاربر ۴۵۴ ۳۲۴ ۸ ۲۸ ۲۲ ۹ ۱۲ ۰ ۴۹ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ Iroony کاربر ۴۵۳ ۲۳۰ ۹۲ ۳ ۱۰۳ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۵ R0stam کاربر ۴۴۹ ۲۰۸ ۳ ۳ ۱۲ ۱۹ ۴ ۰ ۷ ۰ ۱۹۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
۵۶ Sir blue کاربر ۴۳۲ ۳۲۷ ۸ ۲ ۳۱ ۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
۵۷ Hamedrocker کاربر ۴۱۴ ۳۷۷ ۱ ۰ ۳ ۱۳ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸ Reza1615 کاربر ۴۱۲ ۴۵ ۳ ۲۷ ۶۸ ۲۰۱ ۰ ۰ ۲۴ ۲۳ ۱۱ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۵۹ آرش مدیر ۴۰۷ ۶۹ ۱۲ ۶۲ ۱۲۵ ۱۲۸ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰ Roozitaa کاربر ۳۹۹ ۲۹۹ ۱۰ ۳ ۴۲ ۴۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۶۱ Reza luke کاربر ۳۹۷ ۳۴۶ ۱۴ ۱۱ ۳ ۱ ۰ ۰ ۱۷ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۶۲ Shahroozporia کاربر ۳۹۷ ۳۳۶ ۲۰ ۲ ۴ ۱ ۱۰ ۰ ۲۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳ MastiBot bot ۳۷۸ ۱۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴ Gnosis کاربر ۳۷۷ ۲۳۹ ۴۱ ۴ ۳۵ ۴۱ ۰ ۰ ۸ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۵ مهدی مدیحی کاربر ۳۷۵ ۳۴۳ ۳ ۰ ۱ ۰ ۴ ۰ ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۶۶ Vyatana کاربر ۳۵۲ ۱۹۵ ۹ ۲۶ ۸۷ ۲۶ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۷ Companionship کاربر ۳۵۰ ۱۸۸ ۶۰ ۰ ۲۳ ۷۴ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۸ HiW-Bot bot ۳۴۷ ۲۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴ ۰ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۹ Sajjad heidari کاربر ۳۳۵ ۱۴۸ ۰ ۱۷۶ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۰ Arado1 کاربر ۳۳۱ ۲۷۴ ۴ ۰ ۴۵ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۱ In twilight کاربر ۳۲۰ ۲۰۵ ۴ ۰ ۶۹ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲ M samadi کاربر ۳۱۴ ۲۴۳ ۴ ۲ ۱۹ ۶ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳۷ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳ Alipir کاربر ۳۰۹ ۲۶۴ ۱۴ ۱ ۱۲ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴ Soheyla Sh کاربر ۳۰۳ ۱۹۳ ۶ ۱۸ ۵۵ ۲۲ ۵ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵ Vagobot bot ۳۰۰ ۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶ Bardia90 کاربر ۲۹۸ ۲۱۱ ۰ ۶ ۱۵ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷ Obersachsebot bot ۲۸۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۸ قلی زادگان کاربر ۲۸۲ ۱۷۷ ۲ ۹ ۴۴ ۱۸ ۱۹ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹ Elph کاربر ۲۸۱ ۹۲ ۹ ۶ ۱۰۲ ۴۹ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱۹ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۸۰ Ladsgroup مدیر ۲۷۰ ۷۸ ۶ ۱۷ ۵۷ ۴۳ ۲ ۶ ۳۴ ۰ ۲۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۱ JackieBot bot ۲۶۸ ۲۳۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۶ ۰ ۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۲ وحید قاسمیان کاربر ۲۶۷ ۱۶۷ ۴ ۱۲ ۶۶ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۳ Mehrshad.paksirat کاربر ۲۶۲ ۱۶۹ ۳ ۲ ۲۴ ۱۵ ۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰
۸۴ Delarama کاربر ۲۶۱ ۱۷۸ ۱۳ ۰ ۳۵ ۲۹ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۵ Rmashhadi کاربر ۲۵۹ ۸۲ ۳ ۴۲ ۷۷ ۴۸ ۵ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۶ Choqa zanbil کاربر ۲۵۲ ۱۷۱ ۱۲ ۱ ۳۱ ۲۸ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۷ Farvartish کاربر ۲۵۰ ۲۰۳ ۳۴ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
۸۸ Dexpp کاربر ۲۴۵ ۱۲۷ ۳۶ ۰ ۳۲ ۳۶ ۰ ۰ ۹ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹ همان مدیر ۲۴۵ ۱۹۰ ۱۰ ۱ ۱۴ ۱۶ ۰ ۱ ۵ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۰ Mehdi.jam کاربر ۲۴۵ ۲۰۵ ۱ ۰ ۸ ۰ ۱۳ ۰ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۱ Mnasiri7 کاربر ۲۴۰ ۲۱۷ ۰ ۰ ۲ ۰ ۴ ۰ ۵ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۲ محمديان کاربر ۲۳۹ ۱۹۹ ۰ ۳ ۶ ۰ ۰ ۰ ۳۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۳ Raayen کاربر ۲۳۶ ۹۶ ۲ ۶۸ ۱۵ ۴۲ ۰ ۰ ۷ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۴ Dokhtar کاربر ۲۳۲ ۲۱۸ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۵ Msbadri کاربر ۲۳۱ ۲۲۷ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۶ Thijs!bot bot ۲۲۳ ۲۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۷ محمدعلی بختیاری کاربر ۲۱۷ ۱۶۲ ۹ ۱ ۳۲ ۸ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹۸ Raamin مدیر ۲۱۷ ۱۷۳ ۱۳ ۰ ۱۷ ۱ ۱ ۰ ۸ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰
۹۹ ZxxZxxZ مدیر ۲۰۶ ۳۷ ۴ ۳ ۴۰ ۳۳ ۵ ۶ ۶۱ ۰ ۱۳ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
۱۰۰ In fact کاربر ۲۰۵ ۱۱۰ ۱۰ ۴ ۳۲ ۲۸ ۰ ۰ ۲ ۰ ۴ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱