پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «فهرست برندگان چند مدال طلای المپیک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار برداشتن بخش بزرگی از صفحه
| ۲۷||[[پال کواچ]]|| {{flagIOC|HUN}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۳۶–۱۹۶۰ || تابستانی || مرد ||۶||۰||۱||۷
|-
| ۲۸||[[اوسین بولت]]|| {{flagIOC|JAM}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۲۰۰۸–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۶8||۰||۰||۶8
|-
| ۲۹||[[رودولف کراپاتی]]|| {{flagIOC|HUN}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۴۸–۱۹۶۰ || تابستانی || مرد ||۶||۰||۰||۶
| ۷۴||[[سیکستن یرنبرگ]]|| {{flagIOC|SWE}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۵۶–۱۹۶۴ || زمستانی || مرد ||۴||۳||۲||۹
|-
| ۷۵||[[لودمیلا توریسشوا]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۶۸–۱۹۷۶ || تابستانی || زن ||۴||۳||۲||۹
|-
| ۷۶||[[ریککو گروس]]|| {{flagIOC|GER}} || | دوگانه || ۱۹۹۲–۲۰۰۶ || زمستانی || مرد ||۴||۳||۱||۸
|-
| ۷۷||[[جورج میز]]|| {{flagIOC|SUI}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۲۴–۱۹۳۶ || تابستانی || مرد ||۴||۳||۱||۸
|-
| ۷۸||[[آتو لسن]]|| {{flagIOC|NOR}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] || ۱۹۲۰–۱۹۲۴ || تابستانی || مرد ||۴||۳||۱||۸
|-
| ۷۹||[[لوسین گودن]]|| {{flagIOC|FRA}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۲۰–۱۹۲۸ || تابستانی || مرد ||۴||۳||۰||۷
|-
| ۸۰||[[ایوان پاتسیوکین]]|| {{flagIOC|ROU}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۶۸–۱۹۸۴ || تابستانی || مرد ||۴||۳||۰||۷
|-
| ۸۱||[[الکسی نموف]]|| {{flagIOC|RUS}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۴||۲||۶||۱۲
|-
| ۸۲||[[کیتیل آندره آموت]]|| {{flagIOC|NOR}} || | اسکی آلپاین || ۱۹۹۲–۲۰۰۶ || زمستانی || مرد ||۴||۲||۲||۸
|-
| ۸۳||[[اینخه ده بروین]]|| {{flagIOC|NED}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۴||۲||۲||۸
|-
| ۸۴||[[اسون فیشر]]|| {{flagIOC|GER}} || | دوگانه || ۱۹۹۴–۲۰۰۶ || زمستانی || مرد ||۴||۲||۲||۸
|-
| ۸۵||[[گالینا کولاکووا]]|| {{flagIOC|URS}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۷۲–۱۹۸۰ || زمستانی || زن ||۴||۲||۲||۸
|-
| ۸۶||[[جیسون لازاک]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۴||۲||۲||۸
|-
| ۸۷||[[رولند ماتس]]|| {{flagIOC|GDR}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۶۸–۱۹۷۶ || تابستانی || مرد ||۴||۲||۲||۸
|-
| ۸۸||[[ایوار بالانگرود]]|| {{flagIOC|NOR}} || | اسکی سرعت || ۱۹۲۸–۱۹۳۶ || زمستانی || مرد ||۴||۲||۱||۷
|-
| ۸۹||[[اینار لیبرگ]]|| {{flagIOC|NOR}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] || ۱۹۰۸–۱۹۲۴ || تابستانی || مرد ||۴||۲||۱||۷
|-
| ۹۰||[[جوزپه دلفینو]]|| {{flagIOC|ITA}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۵۲–۱۹۶۴ || تابستانی || مرد ||۴||۲||۰||۶
|-
| ۹۱||[[کریستیان دوریولا]]|| {{flagIOC|FRA}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۴۸–۱۹۵۶ || تابستانی || مرد ||۴||۲||۰||۶
|-
| ۹۲||[[آلیسون فلیکس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۴||۲||۰||۶
|-
| ۹۳||[[مت گرورس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۸–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۴||۲||۰||۶
|-
| ۹۴||[[گوو جینگ‌جینگ]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[شیرجه در بازی‌های المپیک تابستانی|شیرجه]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۴||۲||۰||۶
|-
| ۹۵||[[اولگا کوربوت]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۷۲–۱۹۷۶ || تابستانی || زن ||۴||۲||۰||۶
|-
| ۹۶||[[یانیتسا کوستلیچ]]|| {{flagIOC|CRO}} || | اسکی آلپاین || ۲۰۰۲–۲۰۰۶ || زمستانی || زن ||۴||۲||۰||۶
|-
| ۹۷||[[جیوانا تریلینی]]|| {{flagIOC|ITA}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۴||۱||۳||۸
|-
| ۹۸||[[چارلز دنیلز]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۰۴–۱۹۰۸ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۲||۷
|-
| ۹۹||[[کسوکه کیتاجیما]]|| {{flagIOC|JPN}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۲||۷
|-
| ۱۰۰||[[لوید اسپونر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] ||۱۹۲۰|| تابستانی || مرد ||۴||۱||۲||۷
|-
| ۱۰۱||[[لیبی تریکت]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۴||۱||۲||۷
|-
| ۱۰۲||[[بردلی ویگینز]]|| {{flagIOC|GBR}} || | [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری]] || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۲||۷
|-
| ۱۰۳||[[وانگ منگ]]|| {{flagIOC|CHN}} || | اسکیت سرعت مسیر کوتاه || ۲۰۰۶–۲۰۱۰ || زمستانی || زن ||۴||۱||۱||۶
|-
| ۱۰۴||[[دوینا ایگنات]]|| {{flagIOC|ROU}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۴||۱||۱||۶
|-
| ۱۰۵||[[کیم سو-نیونگ]]|| {{flagIOC|KOR}} || | [[تیراندازی با کمان در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی با کمان]] || ۱۹۸۸–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۴||۱||۱||۶
|-
| ۱۰۶||[[موری رز]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۵۶–۱۹۶۰ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۱||۶
|-
| ۱۰۷||[[النا نویکوا-بلووا]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۶۸–۱۹۷۶ || تابستانی || زن ||۴||۱||۱||۶
|-
| ۱۰۸||[[ویکتور سیدیاک]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۶۸–۱۹۸۰ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۱||۶
|-
| ۱۰۹||[[گوند اسوان]]|| {{flagIOC|SWE}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۸۴–۱۹۸۸ || زمستانی || مرد ||۴||۱||۱||۶
|-
| ۱۱۰||[[لئونتین فان مورسل]]|| {{flagIOC|NED}} || | [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۴||۱||۱||۶
|-
| ۱۱۱||[[کاترین واگنر-آوگوستین]]|| {{flagIOC|GER}} || | قایق‌رانی - کانو || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۴||۱||۱||۶
|-
| ۱۱۲||[[وو مینکسیا]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[شیرجه در بازی‌های المپیک تابستانی|شیرجه]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۴||۱||۱||۶
|-
| ۱۱۳||[[بن آینسلی]]|| {{flagIOC|GBR}} || | قایق‌رانی || ۱۹۹۶–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۱۴||[[ولادمیر آرتیموف]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] ||۱۹۸۸|| تابستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۱۵||[[اولین اشفرد]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۸۴–۱۹۹۲ || تابستانی || زن ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۱۶||[[جنت اونز]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۸۸–۱۹۹۲ || تابستانی || زن ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۱۷||[[ایان فرگوسن]]|| {{flagIOC|NZL}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۸۴–۱۹۸۸ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۱۸||[[رامون فونست]]|| {{flagIOC|CUB}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۰۰–۱۹۰۴ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۱۹||[[فو مینگژیا]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[شیرجه در بازی‌های المپیک تابستانی|شیرجه]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۲۰||[[یوگنی گریشین]]|| {{flagIOC|URS}} || | اسکی سرعت || ۱۹۵۶–۱۹۶۴ || زمستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۲۱||[[یانا کلوچکووا]]|| {{flagIOC|UKR}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۲۲||[[هانس کولهماینن]]|| {{flagIOC|FIN}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۱۲–۱۹۲۰ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۲۳||[[یوهان اولاف کوس]]|| {{flagIOC|NOR}} || | اسکی سرعت || ۱۹۹۲–۱۹۹۴ || زمستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۲۴||[[کوین کوسکه]]|| {{flagIOC|GER}} || | بابسلد || ۲۰۰۲–۲۰۱۰ || زمستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۲۵||[[آندره لانگه]]|| {{flagIOC|GER}} || | بابسلد || ۲۰۰۲–۲۰۱۰ || زمستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۲۶||[[گرگ لوگانیس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شیرجه در بازی‌های المپیک تابستانی|شیرجه]] || ۱۹۷۶–۱۹۸۸ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۲۷||[[والنتین موراتوف]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۵۲–۱۹۵۶ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۲۸||[[جان نبر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۷۶|| تابستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۲۹||[[ماتی نوکانن]]|| {{flagIOC|FIN}} || | اسکی پرش || ۱۹۸۴–۱۹۸۸ || زمستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۳۰||[[چارلز پاهود دا مرتانگس]]|| {{flagIOC|NED}} || | [[سوارکاری در بازی‌های المپیک تابستانی|سوارکاری]] || ۱۹۲۴–۱۹۳۶ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۳۱||[[مل شپارد]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۰۸–۱۹۱۲ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۳۲||[[اکاترینا زابو]]|| {{flagIOC|ROU}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] ||۱۹۸۴|| تابستانی || زن ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۳۳||[[الکساندر تیخونوف]]|| {{flagIOC|URS}} || | دوگانه || ۱۹۶۸–۱۹۸۰ || زمستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۳۴||[[وانگ نان]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[تنیس روی میز در بازی‌های المپیک تابستانی|تنیس روی میز]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۳۵||[[امیل زاتوپک]]|| {{flagIOC|TCH}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۴۸–۱۹۵۲ || تابستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۳۶||[[نیکولای زیمیاتوف]]|| {{flagIOC|URS}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۸۰–۱۹۸۴ || زمستانی || مرد ||۴||۱||۰||۵
|-
| ۱۳۷||[[گیوزو کولچار]]|| {{flagIOC|HUN}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۶۴–۱۹۷۶ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۲||۶
|-
| ۱۳۸||[[کاترین بورون]]|| {{flagIOC|GER}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۴||۰||۱||۵
|-
| ۱۳۹||[[چون لی-کیونگ]]|| {{flagIOC|KOR}} || | اسکیت سرعت مسیر کوتاه || ۱۹۹۴–۱۹۹۸ || زمستانی || زن ||۴||۰||۱||۵
|-
| ۱۴۰||[[تریسا ادواردز]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی|بسکتبال]] || ۱۹۸۴–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۴||۰||۱||۵
|-
| ۱۴۱||[[میسی فرانکلین]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۲۰۱۲|| تابستانی || زن ||۴||۰||۱||۵
|-
| ۱۴۲||[[مارکوس هرلی]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری]] ||۱۹۰۴|| تابستانی || مرد ||۴||۰||۱||۵
|-
| ۱۴۳||[[لی ژیائوپنگ (ژیمناست)|لی ژیائوپنگ]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۱||۵
|-
| ۱۴۴||[[جان اولسن]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۹۲–۱۹۹۶ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۱||۵
|-
| ۱۴۵||[[استانیسلاف پوزدنیاکوف]]|| {{flagIOC|RUS}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۱||۵
|-
| ۱۴۶||[[سانیا ریچاردس-رس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۴||۰||۱||۵
|-
| ۱۴۷||[[ویوریکا سوزانو]]|| {{flagIOC|ROU}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۴||۰||۱||۵
|-
| ۱۴۸||[[جرجیو زامپوری]]|| {{flagIOC|ITA}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۱۲–۱۹۲۴ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۱||۵
|-
| ۱۴۹||[[سیمون آمان]]|| {{flagIOC|SUI}} || | اسکی پرش || ۲۰۰۲–۲۰۱۰ || زمستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۵۰||[[لودگر برباوم]]|| {{flagIOC|GER}} || | [[سوارکاری در بازی‌های المپیک تابستانی|سوارکاری]] || ۱۹۸۸–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۵۱||[[فانی بلانکرس-کون]]|| {{flagIOC|NED}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] ||۱۹۴۸|| تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۵۲||[[چن رولین]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[شیرجه در بازی‌های المپیک تابستانی|شیرجه]] || ۲۰۰۸–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۵۳||[[بتی کاتبرت]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۵۶–۱۹۶۴ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۵۴||[[تاماش دارنی]]|| {{flagIOC|HUN}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۸۸–۱۹۹۲ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۵۵||[[هریسون دیلرد]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۴۸–۱۹۵۲ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۵۶||[[دنگ یاپینگ]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[تنیس روی میز در بازی‌های المپیک تابستانی|تنیس روی میز]] || ۱۹۹۲–۱۹۹۶ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۵۷||[[انستسیا ارماکوا]]|| {{flagIOC|RUS}} || | شنای موزون || ۲۰۰۴–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۵۸||[[پاول برت ایلوستریم]]|| {{flagIOC|DEN}} || | قایق‌رانی || ۱۹۴۸–۱۹۶۰ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۵۹||[[ینو فوتسش]]|| {{flagIOC|HUN}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۰۸–۱۹۱۲ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۶۰||[[مایکل جانسون]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۶۱||[[روبرت کورژنیوسکی]]|| {{flagIOC|POL}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۶۲||[[الوین کرانزلین]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] ||۱۹۰۰|| تابستانی || M||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۶۳||[[لنی کرایزلبورگ]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۶۴||[[ویکتور کروپوسکوف]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۷۶–۱۹۸۰ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۶۵||[[لیسا لسلی]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی|بسکتبال]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۶۶||[[پت مک‌کورمیک]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شیرجه در بازی‌های المپیک تابستانی|شیرجه]] || ۱۹۵۲–۱۹۵۶ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۶۷||[[آل ارتر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۵۶–۱۹۶۸ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۶۸||[[جسی اونز]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] ||۱۹۳۶|| تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۶۹||[[کارلو پاوسی]]|| {{flagIOC|ITA}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۵۲–۱۹۶۰ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۷۰||[[متیو پینسنت]]|| {{flagIOC|GBR}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۷۱||[[پاولو رادمیلویچ]]|| {{flagIOC|GBR}} || | [[واترپلو در بازی‌های المپیک تابستانی|واترپلو]]، [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۰۸–۱۹۲۰ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۷۲||[[هنری سنت سیر]]|| {{flagIOC|SWE}} || | [[سوارکاری در بازی‌های المپیک تابستانی|سوارکاری]] || ۱۹۵۲–۱۹۵۶ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۷۳||[[ولادیمیر سالنیکوف]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۸۰–۱۹۸۸ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۷۴||[[کارل شومن]]|| {{flagIOC|GER}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]]، [[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی|کشتی]] ||۱۸۹۶|| تابستانی || M||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۷۵||[[نیکول اوپهوف]]|| {{flagIOC|GER}} || | [[سوارکاری در بازی‌های المپیک تابستانی|سوارکاری]] || ۱۹۸۸–۱۹۹۲ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۷۶||[[لاس ویرن]]|| {{flagIOC|FIN}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۷۲–۱۹۷۶ || تابستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۷۷||[[دنا وولمر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۷۸||[[توماس واسبرگ]]|| {{flagIOC|SWE}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۸۰–۱۹۸۸ || زمستانی || مرد ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۷۹||[[سرنا ویلیامز]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[تنیس در بازی‌های المپیک تابستانی|تنیس]] || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۸۰||[[ونوس ویلیامز]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[تنیس در بازی‌های المپیک تابستانی|تنیس]] || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۸۱||[[باربل ووکل]]|| {{flagIOC|GDR}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۷۶–۱۹۸۰ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۸۲||[[ژانگ یینینگ]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[تنیس روی میز در بازی‌های المپیک تابستانی|تنیس روی میز]] || ۲۰۰۴–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۴||۰||۰||۴
|-
| ۱۸۳||[[الکساندر دیتیاتین]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۷۶–۱۹۸۰ || تابستانی || مرد ||۳||۶||۱||۱۰
|-
| ۱۸۴||[[لیسل جونز]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۵||۱||۹
|-
| ۱۸۵||[[انکی فان گرونسون]]|| {{flagIOC|NED}} || | [[سوارکاری در بازی‌های المپیک تابستانی|سوارکاری]] || ۱۹۹۲–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۵||۱||۹
|-
| ۱۸۶||[[کاتالین کوواچ]]|| {{flagIOC|HUN}} || | قایق‌رانی - کانو || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۵||۰||۸
|-
| ۱۸۷||[[ناتالی کاگلن]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۴||۵||۱۲
|-
| ۱۸۸||[[جولیو گاودینی]]|| {{flagIOC|ITA}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۲۸–۱۹۳۶ || تابستانی || مرد ||۳||۴||۲||۹
|-
| ۱۸۹||[[فیلیپ کاتیو]]|| {{flagIOC|FRA}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۲۰–۱۹۳۶ || تابستانی || مرد ||۳||۴||۱||۸
|-
| ۱۹۰||[[روژه دوکره]]|| {{flagIOC|FRA}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۲۰–۱۹۲۸ || تابستانی || مرد ||۳||۴||۱||۸
|-
| ۱۹۱||[[کارین آنکه]]|| {{flagIOC|GDR}} || | اسکی سرعت || ۱۹۸۰–۱۹۸۸ || زمستانی || زن ||۳||۴||۱||۸
|-
| ۱۹۲||[[گوندا نیمان-اشتیرنمان]]|| {{flagIOC|GER}} || | اسکی سرعت || ۱۹۹۲–۱۹۹۸ || زمستانی || زن ||۳||۴||۱||۸
|-
| ۱۹۳||[[پتریا توماس]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۳||۴||۱||۸
|-
| ۱۹۴||[[ویلهلم کارلبرگ]]|| {{flagIOC|SWE}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] || ۱۹۰۸–۱۹۲۴ || تابستانی || مرد ||۳||۴||۰||۷
|-
| ۱۹۵||[[ایزو کنموتسو]]|| {{flagIOC|JPN}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۶۸–۱۹۷۶ || تابستانی || مرد ||۳||۳||۳||۹
|-
| ۱۹۶||[[آلفرد شواهن]]|| {{flagIOC|SWE}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] || ۱۹۰۸–۱۹۲۴ || تابستانی || مرد ||۳||۳||۳||۹
|-
| ۱۹۷||[[ماریت بیورگن]]|| {{flagIOC|NOR}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۲۰۰۲–۲۰۱۰ || زمستانی || زن ||۳||۳||۱||۷
|-
| ۱۹۸||[[گرنت هاکت]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۳||۱||۷
|-
| ۱۹۹||[[ویککو هاکولینن]]|| {{flagIOC|FIN}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۵۲–۱۹۶۰ || زمستانی || مرد ||۳||۳||۱||۷
|-
| ۲۰۰||[[آندریا پولاک]]|| {{flagIOC|GDR}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۷۶–۱۹۸۰ || تابستانی || زن ||۳||۳||۰||۶
|-
| ۲۰۱||[[ربکا سانی]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۸–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۳||۰||۶
|-
| ۲۰۲||[[کتی ویلهلم]]|| {{flagIOC|GER}} || | دوگانه || ۲۰۰۲–۲۰۰۶ || زمستانی || زن ||۳||۳||۰||۶
|-
| ۲۰۳||[[اگنتا اندرسن]]|| {{flagIOC|SWE}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۸۴–۱۹۹۶ || تابستانی || زن ||۳||۲||۲||۷
|-
| ۲۰۴||[[ورونیکا کمپبل-براون]]|| {{flagIOC|JAM}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۲||۲||۷
|-
| ۲۰۵||[[ارو مانتورانتا]]|| {{flagIOC|FIN}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۶۰–۱۹۶۸ || زمستانی || مرد ||۳||۲||۲||۷
|-
| ۲۰۶||[[ایرنا شوینسکا]]|| {{flagIOC|POL}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۶۴–۱۹۷۶ || تابستانی || زن ||۳||۲||۲||۷
|-
| ۲۰۷||[[پیتر وان دن هوخنباند]]|| {{flagIOC|NED}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۲||۷
|-
| ۲۰۸||[[ایولییا چپالووا]]|| {{flagIOC|RUS}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۹۸–۲۰۰۶ || زمستانی || زن ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۰۹||[[ناتاشا دوشو-یانیچ]]|| {{flagIOC|HUN}} || | قایق‌رانی - کانو || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۱۰||[[جورج ایسر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] ||۱۹۰۴|| تابستانی || مرد ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۱۱||[[میشائل گروس]]|| {{flagIOC|GER}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۸۴–۱۹۸۸ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۱۲||[[هالوارد هانولد]]|| {{flagIOC|NOR}} || | دوگانه || ۱۹۹۸–۲۰۱۰ || زمستانی || مرد ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۱۳||[[کنوت هولمان]]|| {{flagIOC|NOR}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۱۴||[[هارالد ناتویگ]]|| {{flagIOC|NOR}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] || ۱۹۲۰–۱۹۲۴ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۱۵||[[لی نینگ]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] ||۱۹۸۴|| تابستانی || مرد ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۱۶||[[ولادیمیر نازلیموف]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۶۸–۱۹۸۰ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۱۷||[[رالف رز]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۰۴–۱۹۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۱۸||[[دانیلا سلیواش]]|| {{flagIOC|ROU}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] ||۱۹۸۸|| تابستانی || زن ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۱۹||[[رناته اشتشر]]|| {{flagIOC|GDR}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۷۲–۱۹۷۶ || تابستانی || زن ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۲۰||[[وگارد اولوانگ]]|| {{flagIOC|NOR}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۸۸–۱۹۹۴ || زمستانی || مرد ||۳||۲||۱||۶
|-
| ۲۲۱||[[آندراش بالتسزو]]|| {{flagIOC|HUN}} || | پنج‌گانه مدرن || ۱۹۶۰–۱۹۷۲ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۲۲||[[جک برسفورد]]|| {{flagIOC|GBR}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۲۰–۱۹۳۶ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۲۳||[[جاش دیویس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۲۴||[[کلاوس دیبیاسی]]|| {{flagIOC|ITA}} || | [[شیرجه در بازی‌های المپیک تابستانی|شیرجه]] || ۱۹۶۴–۱۹۷۶ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۲۵||[[فلورنس گریفیت-جوینر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۸۴–۱۹۸۸ || تابستانی || زن ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۲۶||[[گئورگ هاکل]]|| {{flagIOC|GER}} || | لژسواری || ۱۹۹۲–۲۰۰۲ || زمستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۲۷||[[جین جونگ-او]]|| {{flagIOC|KOR}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۲۸||[[دوک کاهاناموکو]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۱۲–۱۹۲۴ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۲۹||[[سامپا لایونن]]|| {{flagIOC|FIN}} || | نوردیک ترکیبی || ۱۹۹۸–۲۰۰۲ || زمستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۳۰||[[پابلو مورالس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۸۴–۱۹۹۲ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۳۱||[[رامونا پورتویچ]]|| {{flagIOC|GER}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۸۸–۱۹۹۶ || تابستانی || زن ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۳۲||[[رالف شومان]]|| {{flagIOC|GER}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] || ۱۹۸۸–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۳۳||[[تومبا]]|| {{flagIOC|ITA}} || | اسکی آلپاین || ۱۹۸۸–۱۹۹۴ || زمستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۳۴||[[یانگ وی]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۲||۰||۵
|-
| ۲۳۵||[[سیمونا امانار]]|| {{flagIOC|ROU}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۳||۱||۳||۷
|-
| ۲۳۶||[[فلیکس گتوالد]]|| {{flagIOC|AUT}} || | نوردیک ترکیبی || ۲۰۰۲–۲۰۱۰ || زمستانی || مرد ||۳||۱||۳||۷
|-
| ۲۳۷||[[شرلی استریکلند]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۴۸–۱۹۵۶ || تابستانی || زن ||۳||۱||۳||۷
|-
| ۲۳۸||[[کونراد فری]]|| {{flagIOC|GER}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] ||۱۹۳۶|| تابستانی || مرد ||۳||۱||۲||۶
|-
| ۲۳۹||[[یهان گراوتومسبروتن]]|| {{flagIOC|NOR}} || | نوردیک ترکیبی، کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۲۴–۱۹۳۲ || زمستانی || مرد ||۳||۱||۲||۶
|-
| ۲۴۰||[[برندان هانسن]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۲||۶
|-
| ۲۴۱||[[جکی جوینر-کرسی]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۸۴–۱۹۹۶ || تابستانی || زن ||۳||۱||۲||۶
|-
| ۲۴۲||[[آلیسون اشمیت]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۸–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۱||۲||۶
|-
| ۲۴۳||[[آلفرد شوارتزمان]]|| {{flagIOC|GER}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۳۶–۱۹۵۲ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۲||۶
|-
| ۲۴۴||[[لئون اشتوکی]]|| {{flaglink|Kingdom of Yugoslavia|at the Olympics}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۲۴–۱۹۳۶ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۲||۶
|-
| ۲۴۵||[[اوسکار شواهن]]|| {{flagIOC|SWE}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] || ۱۹۰۸–۱۹۲۰ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۲||۶
|-
| ۲۴۶||[[کای بلوم]]|| {{flagIOC|GER}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۸۸–۱۹۹۶ || تابستانی || زن ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۴۷||[[اسوتلانا بوگینسکایا]]|| {{flagIOC|BLR}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۸۸–۱۹۹۲ || تابستانی || زن ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۴۸||[[کونستانتا بورچیکا]]|| {{flagIOC|ROU}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۴۹||[[یان کروکر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۵۰||[[آندریاس دیتمر]]|| {{flagIOC|GER}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۹۶–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۵۱||[[النا جورجسکو]]|| {{flagIOC|ROU}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۵۲||[[گالینا گوروخوا]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۶۰–۱۹۷۲ || تابستانی || زن ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۵۳||[[شین گولد]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۷۲|| تابستانی || زن ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۵۴||[[دژو گیارماتی]]|| {{flagIOC|HUN}} || | [[واترپلو در بازی‌های المپیک تابستانی|واترپلو]] || ۱۹۴۸–۱۹۶۴ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۵۵||[[جان هنکن]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۷۲–۱۹۷۶ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۵۶||[[ویکو هوهتانن]]|| {{flagIOC|FIN}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] ||۱۹۴۸|| تابستانی || مرد ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۵۷||[[پل مک‌دانلد]]|| {{flagIOC|NZL}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۸۴–۱۹۸۸ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۵۸||[[دنیل مورلون]]|| {{flagIOC|FRA}} || | [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری]] || ۱۹۶۴–۱۹۷۶ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۵۹||[[نی زیونگ]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[شیرجه در بازی‌های المپیک تابستانی|شیرجه]] || ۱۹۸۸–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۶۰||[[انفیسا رزتسوا]]|| {{flagIOC|RUS}} || | دوگانه، کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۸۸–۱۹۹۴ || زمستانی || زن ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۶۱||[[کیم رود]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] || ۱۹۹۶–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۶۲||[[آنتونیو روسی]]|| {{flagIOC|ITA}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۹۲–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۶۳||[[شنایدر]]|| {{flagIOC|SUI}} || | اسکی آلپاین || ۱۹۸۸–۱۹۹۴ || زمستانی || زن ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۶۴||[[گون تورنس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۹۲–۱۹۹۶ || تابستانی || زن ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۶۵||[[کاتالینا پونور]]|| {{flagIOC|ROU}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۶۶||[[مال ویتفیلد]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۴۸–۱۹۵۲ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۱||۵
|-
| ۲۶۷||[[جیسون کنی]]|| {{flagIOC|GBR}} || | [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری]] || ۲۰۰۸–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۶۸||[[نیتن آدریان]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۸–۲۰۱۲|| تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۶۹||[[البرت ازاریان]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۵۶–۱۹۶۰ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۷۰||[[کننیسا بکله]]|| {{flagIOC|ETH}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۲۰۰۴–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۷۱||[[جنیفر باتریل]]|| {{flagIOC|CAN}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۹۸–۲۰۱۰ || زمستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۷۲||[[ولری بریسکو-هوکس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۸۴–۱۹۸۸ || تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۷۳||[[اولگا بریزگینا]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۸۸–۱۹۹۲ || تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۷۴||[[چان ایبینگ]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۲۰۰۸–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۷۵||[[لسلی کلاودیوس]]|| {{flagIOC|IND}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۴۸–۱۹۶۰ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۷۶||[[دبرا کمپاگننی]]|| {{flagIOC|ITA}} || | اسکی آلپاین || ۱۹۹۲–۱۹۹۸ || زمستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۷۷||[[جان فلنگان]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۰۰–۱۹۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۷۸||[[آلفرد فلاتو]]|| {{flagIOC|GER}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] ||۱۸۹۶|| تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۷۹||[[برنهارد گرمشاوسن]]|| {{flagIOC|GDR}} || | بابسلد || ۱۹۷۶–۱۹۸۰ || زمستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۸۰||[[درو گین]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۹۶–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۸۱||[[گیلیس گرافسترم]]|| {{flagIOC|SWE}} || | اسکیت نمایشی || ۱۹۲۰–۱۹۳۲ || زمستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۸۲||[[توماس گوستافسون]]|| {{flagIOC|SWE}} || | اسکی سرعت || ۱۹۸۴–۱۹۸۸ || زمستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۸۳||[[تورستن گوتشه]]|| {{flagIOC|GER}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۹۲–۱۹۹۶ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۸۴||[[جاینا هفورد]]|| {{flagIOC|CAN}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۹۸–۲۰۱۰ || زمستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۸۵||[[چارلز هیکاکس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۶۸|| تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۸۶||[[نانسی هاگشید-ماکار]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۸۴|| تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۸۷||[[هری هیلمن]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] ||۱۹۰۴|| تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۸۸||[[آندره هوی]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[سوارکاری در بازی‌های المپیک تابستانی|سوارکاری]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۸۹||[[الکساندر کارلین]]|| {{flagIOC|RUS}} || | [[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی|کشتی]] || ۱۹۸۸–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۹۰||[[بکی کلار]]|| {{flagIOC|CAN}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۹۸–۲۰۱۰ || زمستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۹۱||[[مارک کیرشنر]]|| {{flagIOC|GER}} || | دوگانه || ۱۹۹۲–۱۹۹۴ || زمستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۹۲||[[اینگرید کرامر]]|| {{flagIOC|GER}} || | [[شیرجه در بازی‌های المپیک تابستانی|شیرجه]] || ۱۹۶۰–۱۹۶۴ || تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۹۳||[[رانومی کروموویدیویو]]|| {{flagIOC|NED}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۲۰۰۸–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۳
|-
| ۲۹۴||[[استیو لویس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۸۸–۱۹۹۲ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۹۵||[[جیمز لایتبادی]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] ||۱۹۰۴|| تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۹۶||[[والنتین مانکین]]|| {{flagIOC|URS}} || | قایق‌رانی || ۱۹۶۸–۱۹۸۰ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۹۷||[[ری ماستنبروک]]|| {{flagIOC|NED}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۳۶|| تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۹۸||[[کارن متشوک]]|| {{flagIOC|GDR}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۸۰|| تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۲۹۹||[[الدو نادی]]|| {{flagIOC|ITA}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] ||۱۹۲۰|| تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۰۰||[[رومئو نری]]|| {{flagIOC|ITA}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۲۸–۱۹۳۲ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۰۱||[[هانس نوردویک]]|| {{flagIOC|NOR}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] || ۱۹۲۰–۱۹۲۴ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۰۲||[[پارک سونگ-هیون]]|| {{flagIOC|KOR}} || | [[تیراندازی با کمان در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی با کمان]] || ۲۰۰۴–۲۰۰۸ || تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۰۳||[[تامارا پرس]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۶۰–۱۹۶۴ || تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۰۴||[[مایر پرینستین]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۰۰–۱۹۰۴ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۰۵||[[کریستی رامپون]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[فوتبال در المپیک تابستانی|فوتبال]] || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۰۶||[[جف روز]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۹۲–۱۹۹۶ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۰۷||[[ویکتور سانیف]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۶۸–۱۹۸۰ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۰۸||[[آرد اسچنک]]|| {{flagIOC|NED}} || | اسکی سرعت || ۱۹۶۸–۱۹۷۲ || زمستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۰۹||[[یوخن شومان]]|| {{flagIOC|GER}} || | قایق‌رانی || ۱۹۷۶–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۱۰||[[اودهام سینگ]]|| {{flagIOC|IND}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۴۸–۱۹۶۰ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۱۱||[[شرون استودر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۶۴|| تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۱۲||[[آنجلو تیلور]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۱۳||[[آرتور تایمازوف]]|| {{flagIOC|UZB}} || | [[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی|کشتی]] || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۱۴||[[ولادیسلاو ترتیک]]|| {{flagIOC|URS}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۷۲–۱۹۸۴ || زمستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۱۵||[[ویومیا تیوس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۶۴–۱۹۶۸ || تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۱۶||[[کریس وان سلتزا]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۶۰|| تابستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۱۷||[[جرمی وارینر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۲۰۰۴–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۱۸||[[ینس وایسفلوگ]]|| {{flagIOC|GER}} || | اسکی پرش || ۱۹۸۴–۱۹۹۴ || زمستانی || مرد ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۱۹||[[هیلی ویکنهیسر]]|| {{flagIOC|CAN}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۹۸–۲۰۱۰ || زمستانی || زن ||۳||۱||۰||۴
|-
| ۳۲۰||[[یان ژلزنی]] || {{flagIOC|CZE}} || [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۸۸–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۱||۰ || ۴
|-
| ۳۲۱||[[ماریا-لیسا کیروسنیمی]]|| {{flagIOC|FIN}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۸۴–۱۹۹۴ || زمستانی || زن ||۳||۰||۴||۷
|-
| ۳۲۲||[[یلینا فیالبه]] || {{flagIOC|RUS}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۹۲–۱۹۹۸ || زمستانی || زن ||۳||۰||۴
|-
| ۳۲۳||[[رودیگر هلم]]|| {{flagIOC|GDR}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۷۶–۱۹۸۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۳||۶
|-
| ۳۲۴||[[آنجل مارتینو]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۹۲–۱۹۹۶ || تابستانی || زن ||۳||۰||۳||۶
|-
| ۳۲۵||[[پاوو آلتونن]]|| {{flagIOC|FIN}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۴۸–۱۹۵۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۲||۵
|-
| ۳۲۶||[[تیرونش دیبابا]]|| {{flagIOC|ETH}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۲||۵
|-
| ۳۲۷||[[اسکیلد ابسن]]|| {{flagIOC|DEN}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۹۶–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۲||۵
|-
| ۳۲۸||[[دنیس فنتون]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] || ۱۹۲۰–۱۹۲۴ || تابستانی || مرد||۳||۰||۲||۵
|-
| ۳۲۹||[[ینس فیدلر]]|| {{flagIOC|GER}} || | [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۲||۵
|-
| ۳۳۰||[[آنی فریزینگر-پوستما]]|| {{flagIOC|GER}} || | اسکی سرعت || ۱۹۹۸–۲۰۱۰ || زمستانی || زن ||۳||۰||۲||۵
|-
| ۳۳۱||[[مارک گاینون]]|| {{flagIOC|CAN}} || | اسکیت سرعت مسیر کوتاه || ۱۹۹۴–۲۰۰۲ || زمستانی || مرد ||۳||۰||۲||۵
|-
| ۳۳۲||[[کاتیا سیزینگر]]|| {{flagIOC|GER}} || | اسکی آلپاین || ۱۹۹۲–۱۹۹۸ || زمستانی || زن ||۳||۰||۲||۵
|-
| ۳۳۳||[[هنری تایلر]]|| {{flagIOC|GBR}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۰۸–۱۹۲۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۲||۵
|-
| ۳۳۴||[[آهن هیون-سو]]|| {{flagIOC|KOR}} || | اسکیت سرعت مسیر کوتاه ||۲۰۰۶|| زمستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۳۵||[[دمیتری بیلازرچف]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] ||۱۹۸۸|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۳۶||[[پیروس دیماس]]|| {{flagIOC|GRE}} || | [[وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی|وزنه‌برداری]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۳۷||[[رجینالد دورتی]]|| {{flagIOC|GBR}} || | [[تنیس در بازی‌های المپیک تابستانی|تنیس]] || ۱۹۰۰–۱۹۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۳۸||[[آنا فرناندس]]|| {{flagIOC|CUB}} || | [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|والیبال]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۳۹||[[اوگو فریجریو]]|| {{flagIOC|ITA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۲۰–۱۹۳۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۴۰||[[نینیا گاوریلیوک]]|| {{flagIOC|RUS}} || | کراس کانتری اسکیتینگ || ۱۹۸۸–۱۹۹۸ || زمستانی || زن ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۴۱||[[کاتلین هدل]]|| {{flagIOC|CAN}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۹۲–۱۹۹۶ || تابستانی || زن ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۴۲||[[پاوول هوخشورنر]]|| {{flagIOC|SVK}} || | قایق‌رانی - کانو || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۴۳||[[پتر هوخشورنر]]|| {{flagIOC|SVK}} || | قایق‌رانی - کانو || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۴۴||[[اندره کابوش]]|| {{flagIOC|HUN}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۳۲–۱۹۳۶ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۴۵||[[لودمیلا خودسیوک-پینایوا]]|| {{flagIOC|URS}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۶۴–۱۹۷۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۴۶||[[آندری لاوروف]]|| {{flagIOC|RUS}} || | [[هندبال در بازی‌های المپیک تابستانی|هندبال]] || ۱۹۸۸–۲۰۰۴ || تابستانی || M||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۴۷||[[مارنی مک‌بین]]|| {{flagIOC|CAN}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۹۲–۱۹۹۶ || تابستانی || زن ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۴۸||[[مری تی. مائگر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۸۴–۱۹۸۸ || تابستانی || زن ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۴۹||[[جیم مونتگامری]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۷۶|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۵۰||[[ماینهارد نمر]]|| {{flagIOC|GDR}} || | بابسلد || ۱۹۷۶–۱۹۸۰ || زمستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۵۱||[[ویلما رودالف]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۵۶–۱۹۶۰ || تابستانی || زن ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۵۲||[[مارتین شریدان]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۰۴–۱۹۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۵۳||[[میشل اسمیت]]|| {{flagIOC|IRL}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۹۶|| تابستانی || زن ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۵۴||[[کنراد اشتهلی]]|| {{flagIOC|SUI}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] ||۱۹۰۰|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۵۵||[[جیمز تامکینز]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۱||۴
|-
| ۳۵۶||[[اگستینو ابباگنال]]|| {{flagIOC|ITA}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۸۸–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۵۷||[[هیالمار اندرسن]]|| {{flagIOC|NOR}} || | اسکی سرعت ||۱۹۵۲|| زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۵۸||[[فلیسیا بالانژه]]|| {{flagIOC|FRA}} || | [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۵۹||[[رگلا بل]]|| {{flagIOC|CUB}} || | [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|والیبال]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۶۰||[[ملیسا بلوت]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۷۲|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۶۱||[[تیبور بندک]]|| {{flagIOC|HUN}} || [[واترپلو در بازی‌های المپیک تابستانی|واترپلو]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۶۲||[[بروک بنیت]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۶۳||[[لورا برگ]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[سافتبال در بازی‌های المپیک تابستانی|سافتبال]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۶۴||[[پیتر بیروش]]|| {{flagIOC|HUN}} || [[واترپلو در بازی‌های المپیک تابستانی|واترپلو]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۶۵||[[اتلدا بلیبتری]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۲۰|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۶۶||[[شانون بوکس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[فوتبال در المپیک تابستانی|فوتبال]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۶۷||[[کلاودییا بیارسکیخ]]|| {{flagIOC|URS}} || | کراس کانتری اسکیتینگ ||۱۹۶۴|| زمستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۶۸||[[البرتو براگلیا]]|| {{flagIOC|ITA}} || | [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]] || ۱۹۰۸–۱۹۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۶۹||[[زیگفرید بریتزک]]|| {{flagIOC|GDR}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۷۲–۱۹۸۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۷۰||[[اولگا بروسنیکینا]]|| {{flagIOC|RUS}} || | شنای موزون || ۲۰۰۰–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۷۱||[[سو برد]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی|بسکتبال]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۷۲||[[مایک برتون]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۶۸–۱۹۷۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۷۳||[[سرگی چوخرای]]|| {{flagIOC|URS}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۷۶–۱۹۸۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۷۴||[[ریک کری]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۸۴|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۷۵||[[تامیکا کتچینگس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی|بسکتبال]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۷۶||[[تریسی کولکینز]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۸۴|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۷۷||[[دیان چاند]]|| {{flagIOC|IND}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۲۸–۱۹۳۶ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۷۸||[[روبرت شارپنتیر]]|| {{flagIOC|FRA}} || | [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری]] ||۱۹۳۶|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۷۹||[[استیون کلارک]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۶۴|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۸۰||[[مارلنیس کاستا]]|| {{flagIOC|CUB}} || | [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|والیبال]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۸۱||[[پل کاستلو]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۲۰–۱۹۲۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۸۲||[[ویتالی دیویدوف]]|| {{flagIOC|URS}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۶۴–۱۹۷۲ || زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۸۳||[[الکساندرا زابلینا]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۶۰–۱۹۷۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۸۴||[[گلن دیویس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۵۶–۱۹۶۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۸۵||[[گایل دیورس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۹۲–۱۹۹۶ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۸۶||[[تونی استانگه]]|| {{flagIOC|FRA}} || | قایق‌رانی - کانو || ۲۰۰۰–۲۰۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۸۷||[[تسبا فنیوشی]]|| {{flagIOC|HUN}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۶۸–۱۹۷۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۸۸||[[لیسا فرناندز]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[سافتبال در بازی‌های المپیک تابستانی|سافتبال]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۸۹||[[اناتالی فیرسو]]|| {{flagIOC|URS}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۶۴–۱۹۷۲ || زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۹۰||[[رانگاناتان فرانسیس]]|| {{flagIOC|IND}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۴۸–۱۹۵۶ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۹۱||[[کارل فردریک]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] ||۱۹۲۰|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۹۲||[[لیلیانا گافنسو]]|| {{flagIOC|ROU}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۹۳||[[راودی گینز]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۸۴|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۹۴||[[ایدالمیس گاتو]]|| {{flagIOC|CUB}} || | [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|والیبال]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۹۵||[[آیفون فان خنیپ]]|| {{flagIOC|NED}} || | اسکی سرعت ||۱۹۸۸|| زمستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۹۶||[[راندهیر سنگه جنتل]]|| {{flagIOC|IND}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۴۸–۱۹۵۶ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۹۷||[[میشائیل گرایس]]|| {{flagIOC|GER}} || | دوگانه ||۲۰۰۶|| زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۹۸||[[ماریا گراموا]]|| {{flagIOC|RUS}} || | شنای موزون || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۳۹۹||[[آرچی هان]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] ||۱۹۰۴|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۰۰||[[لوری هاریگن]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[سافتبال در بازی‌های المپیک تابستانی|سافتبال]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۰۱||[[تورلایف هاوگ]]|| {{flagIOC|NOR}} || | کراس کانتری اسکیتینگ ||۱۹۲۴|| زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۰۲||[[رچل هاوکس]]|| {{flagIOC|AUS}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۸۸–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۰۳||[[سونیا هنیه]]|| {{flagIOC|NOR}} || | اسکیت نمایشی || ۱۹۲۸–۱۹۳۶ || زمستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۰۴||[[جودی هنری]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۲۰۰۴|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۰۵||[[باد هوسر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۲۴–۱۹۲۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۰۶||[[ماتیلدا هاول]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[تیراندازی با کمان در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی با کمان]] ||۱۹۰۴|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۰۷||[[کاری ایچو]]|| {{flagIOC|JPN}} || | [[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی|کشتی]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۰۸||[[ناتالی ایشچنکو]]|| {{flagIOC|RUS}} || | شنای موزون || ۲۰۰۸–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۰۹||[[ویاچسلاو نیکولایویچ ایوانوف]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۵۶–۱۹۶۴ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۱۰||[[لیلیا ایزکویردو]]|| {{flagIOC|CUB}} || | [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|والیبال]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۱۱||[[جوزف جکسون]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] ||۱۹۲۰|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۱۲||[[جین سون-یو]]|| {{flagIOC|KOR}} || | اسکیت سرعت مسیر کوتاه ||۲۰۰۶|| زمستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۱۳||[[ایور یهانسن]]|| {{flagIOC|SWE}} || | [[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی|کشتی]] || ۱۹۳۲–۱۹۳۶ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۱۴||[[کاخی کاشیاشویلی]]|| {{flagIOC|GRE}} || | [[وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی|وزنه‌برداری]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۱۵||[[زولتان کامرر]]|| {{flagIOC|HUN}} || | قایق‌رانی - کانو || ۲۰۰۰–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۱۶||[[پرتی کارپینن]]|| {{flagIOC|FIN}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۷۶–۱۹۸۴ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۱۷||[[تاماش کاشاش]]|| {{flagIOC|HUN}} || [[واترپلو در بازی‌های المپیک تابستانی|واترپلو]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۱۸||[[تاتیانا کازانکینا]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۷۶–۱۹۸۰ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۱۹||[[سر جان بی. کلی]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[رویینگ در بازی‌های المپیک تابستانی|رویینگ]] || ۱۹۲۰–۱۹۲۴ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۲۰||[[ایلویرا خاسیانوا]]|| {{flagIOC|RUS}} || | شنای موزون || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۲۱||[[آندری خاموتاو]]|| {{flagIOC|URS}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۸۴–۱۹۹۲ || زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۲۲||[[ژان-کلود کیلی]]|| {{flagIOC|FRA}} || | اسکی آلپاین ||۱۹۶۸|| زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۲۳||[[کارچ کیرالی]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|والیبال]] || ۱۹۸۴–۱۹۹۶ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۲۴||[[کیم کی-هون]]|| {{flagIOC|KOR}} || | اسکیت سرعت مسیر کوتاه || ۱۹۹۲–۱۹۹۴ || زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۲۵||[[ماریا کیسلیوا]]|| {{flagIOC|RUS}} || | شنای موزون || ۲۰۰۰–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۲۶||[[گرگلی کیس]]|| {{flagIOC|HUN}} || [[واترپلو در بازی‌های المپیک تابستانی|واترپلو]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۲۷||[[ویکتور کوزکین]]|| {{flagIOC|URS}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۶۴–۱۹۷۲ || زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۲۸||[[باربارا کروز]]|| {{flagIOC|GDR}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۸۰|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۲۹||[[اریک لمینگ]]|| {{flagIOC|SWE}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۰۸–۱۹۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۳۰||[[ما لین]]|| {{flagIOC|CHN}} || | [[تنیس روی میز در بازی‌های المپیک تابستانی|تنیس روی میز]] || ۲۰۰۴–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۳۱||[[میریا لویس]]|| {{flagIOC|CUB}} || | [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|والیبال]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۳۲||[[هلن مدیسون]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۳۲|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۳۳||[[پل ماسون]]|| {{flagIOC|FRA}} || | [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری]] ||۱۸۹۶|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۳۴||[[میستی می-ترینور]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|والیبال]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۳۵||[[ریشارد مید]]|| {{flagIOC|GBR}} || | [[سوارکاری در بازی‌های المپیک تابستانی|سوارکاری]] || ۱۹۶۸–۱۹۷۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۳۶||[[الکساندر مدوید]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی|کشتی]] || ۱۹۶۴–۱۹۷۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۳۷||[[دبی میر]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۶۸|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۳۸||[[هدر میتس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[فوتبال در المپیک تابستانی|فوتبال]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۳۹||[[تاماش مولنار]]|| {{flagIOC|HUN}} || [[واترپلو در بازی‌های المپیک تابستانی|واترپلو]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۴۰||[[توماس مورگنشترن]]|| {{flagIOC|AUT}} || | اسکی پرش || ۲۰۰۶–۲۰۱۰ || زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۴۱||[[ولادیمیر ایوانوویچ موروزوف]]|| {{flagIOC|URS}} || | قایق‌رانی - کانو || ۱۹۶۴–۱۹۷۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۴۲||[[بابی مورو]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] ||۱۹۵۶|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۴۳||[[خلیل موتلو]]|| {{flagIOC|TUR}} || | [[وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی|وزنه‌برداری]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۴۴||[[سندرا نیلسون]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۷۲|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۴۵||[[تاداهیرو نامورا]]|| {{flagIOC|JPN}} || | [[جودو در بازی‌های المپیک تابستانی|جودو]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۴۶||[[مارتا نورلیوس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] || ۱۹۲۴–۱۹۲۸ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۴۷||[[هدر اورایلی]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[فوتبال در المپیک تابستانی|فوتبال]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۴۸||[[کارولین اولت]]|| {{flagIOC|CAN}} || | هاکی روی یخ || ۲۰۰۲–۲۰۱۰ || زمستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۴۹||[[لاسلو پپ]]|| {{flagIOC|HUN}} || | [[بوکس در بازی‌های المپیک تابستانی|بوکس]] || ۱۹۴۸–۱۹۵۶ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۵۰||[[ولادیمیر پارفنوویچ]]|| {{flagIOC|URS}} || | قایق‌رانی - کانو ||۱۹۸۰|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۵۱||[[ماری-ژوزه پرک]]|| {{flagIOC|FRA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۹۲–۱۹۹۶ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۵۲||[[شری پیپر]]|| {{flagIOC|CAN}} || | هاکی روی یخ || ۲۰۰۲–۲۰۱۰ || زمستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۵۳||[[الکساندر راگولین]]|| {{flagIOC|URS}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۶۴–۱۹۷۲ || زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۵۴||[[ریکا رینیش]]|| {{flagIOC|GDR}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۸۰|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۵۵||[[استفانی رایس]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۲۰۰۸|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۵۶||[[اولریکه ریشتر]]|| {{flagIOC|GDR}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۷۶|| تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۵۷||[[ایرینا رادنینا]]|| {{flagIOC|URS}} || | اسکیت نمایشی || ۱۹۷۲–۱۹۸۰ || زمستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۵۸||[[اسوتلانا روماشینا]]|| {{flagIOC|RUS}} || | شنای موزون || ۲۰۰۸–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۵۹||[[نورمن راس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۲۰|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۶۰||[[متیو رایان]]|| {{flagIOC|AUS}} || | [[سوارکاری در بازی‌های المپیک تابستانی|سوارکاری]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۶۱||[[یوگنی سادویی]]|| {{flagIOC|RUS}} || | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]] ||۱۹۹۲|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۶۲||[[تونی زایلر]]|| {{flagIOC|AUT}} || | اسکی آلپاین ||۱۹۵۶|| زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۶۳||[[بووایسار سایتیف]]|| {{flagIOC|RUS}} || | [[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی|کشتی]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۶۴||[[فلیکس سوان]]|| {{flagIOC|CUB}} || | [[بوکس در بازی‌های المپیک تابستانی|بوکس]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۶۵||[[گانری اسکریور]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[تیراندازی در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی]] ||۱۹۲۰|| تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۶۶||[[سر بالبیر سینگه]]|| {{flagIOC|IND}} || | هاکی روی یخ || ۱۹۴۸–۱۹۵۶ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۶۷||[[کالین ساستوریکس]]|| {{flagIOC|CAN}} || | هاکی روی یخ || ۲۰۰۲–۲۰۱۰ || زمستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۶۸||[[چارلز سدنی اسمیت]]|| {{flagIOC|GBR}} || | [[واترپلو در بازی‌های المپیک تابستانی|واترپلو]] || ۱۹۰۸–۱۹۲۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۶۹||[[پیتر سنل]]|| {{flagIOC|NZL}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۶۰–۱۹۶۴ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۷۰||[[کیم سنت-پیر]]|| {{flagIOC|CAN}} || | هاکی روی یخ || ۲۰۰۲–۲۰۱۰ || زمستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۷۱||[[دون استالی]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی|بسکتبال]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۷۲||[[تئوفیلو استونسون]]|| {{flagIOC|CUB}} || | [[بوکس در بازی‌های المپیک تابستانی|بوکس]] || ۱۹۷۲–۱۹۸۰ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۷۳||[[باتاند شتارتس]]|| {{flagIOC|HUN}} || | قایق‌رانی - کانو || ۲۰۰۰–۲۰۰۴ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۷۴||[[نایم سلیمان‌اوغلو]]|| {{flagIOC|TUR}} || | [[وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی|وزنه‌برداری]] || ۱۹۸۸–۱۹۹۶ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۷۵||[[شریل اسووپس]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی|بسکتبال]] || ۱۹۹۶–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۷۶||[[زولتان سزیچی]]|| {{flagIOC|HUN}} || [[واترپلو در بازی‌های المپیک تابستانی|واترپلو]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۷۷||[[داینا توراسی]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی|بسکتبال]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۷۸||[[مارین تیمر]]|| {{flagIOC|NED}} || | اسکی سرعت || ۱۹۹۸–۲۰۰۶ || زمستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۷۹||[[رگلا تورس]]|| {{flagIOC|CUB}} || | [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|والیبال]] || ۱۹۹۲–۲۰۰۰ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۸۰||[[آدولف فان در فورت وان زیپ]]|| {{flagIOC|NED}} || | [[سوارکاری در بازی‌های المپیک تابستانی|سوارکاری]] || ۱۹۲۴–۱۹۲۸ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۸۱||[[کری والش]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|والیبال]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۸۲||[[اولریش ولینگ]]|| {{flagIOC|GDR}} || | نوردیک ترکیبی || ۱۹۷۲–۱۹۸۰ || زمستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۸۳||[[کارل وسترگرن]]|| {{flagIOC|SWE}} || | [[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی|کشتی]] || ۱۹۲۰–۱۹۳۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۸۴||[[جرج ویلکینسون]]|| {{flagIOC|GBR}} || | [[واترپلو در بازی‌های المپیک تابستانی|واترپلو]] || ۱۹۰۰–۱۹۱۲ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۸۵||[[فرانک وویکف]]|| {{flagIOC|USA}} || | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]] || ۱۹۲۸–۱۹۳۶ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۸۶||[[سوری یوشیدا]]|| {{flagIOC|JPN}} || | [[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی|کشتی]] || ۲۰۰۴–۲۰۱۲ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۸۷||[[یون می-جین]]|| {{flagIOC|KOR}} || | [[تیراندازی با کمان در بازی‌های المپیک تابستانی|تیراندازی با کمان]] || ۲۰۰۰–۲۰۰۴ || تابستانی || زن ||۳||۰||۰||۳
|-
| ۴۸۸||[[ویکتور ژدانویچ]]|| {{flagIOC|URS}} || | [[شمشیربازی در بازی‌های المپیک تابستانی|شمشیربازی]] || ۱۹۶۰–۱۹۶۴ || تابستانی || مرد ||۳||۰||۰||۳
|}
 
=== جدول زمانی ===
جدول ذیل نشان دهندهٔ افرادی ست که زمانی دارنده عنوان مدال‌آورترین ورزشکار المپیک بودند است، این جدول شامل سال‌های ۱۸۹۶ تا ۱۹۰۰ که مدال طلا به نفرات اول اهدا نمی‌شد، نیز می‌شود. دارندگان عنوان از شرکت کنندگان در المپیک تابستانی یا زمستانی هستند.
[[پرونده:Michael Phelps (thumb).jpg|بندانگشتی|راست|350px|[[مایکل فلپس]]، رکورددار بیش‌ترین مدال المپیک، با یکی از مدال‌هایش در [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸]]]]
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:97%"
|-
! style="background:gold; width:4.0em; font-weight:bold;"| مدال طلا
!تاریخ
! width="200" |ورزشکار
! کشور
! رشته
! ماده‌ای که رکورد طلا در آن شکسته شده
! width="120" | مادهٔ قبلی‌ای که رکورد طلا در آن شکسته شده
! جنسیت
|-
! rowspan=4| ۱<ref name="ioc1896">{{یادکرد کتاب|last=Coubertin |first=Pierre de |authorlink=Pierre de Coubertin |coauthors=Timoleon J. Philimon, N. G. Politis, Ch. Anninos |others=translated by A. v. K. |title=The Olympic Games, B.C. 776 – A.D. 1896 |publisher=Grevel |location=London |date=۱۸۹۷ |series=IOC official Olympic reports |chapter=Second Part: The Olympic Games in 1896 |pages=pp. 55–81 (passim) |chapterurl=http://www.la84foundation.org/6oic/OfficialReports/1896/1896part2.pdf |accessdate=۲۰۰۸-۰۸-۱۳ |format=[[پی‌دی‌اف|Portable Document Format]]}} (note: the source gives dates in the [[گاه‌شماری ژولینی]]; this table uses the [[گاه‌شماری میلادی]])</ref>
| ۱۸۹۶-۰۴-۰۶
| align="right"| [[جیمز برندان کانلی]]
| align="right"| {{flagIOC|USA}}
| [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
| پرش سه‌گام
| rowspan="4" | <small>—</small>
| مرد
|-
| ۱۸۹۶-۰۴-۰۶
| align="right"| [[رابرت گرت]]
| align="right"| {{flagIOC|USA}}
| [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
| Discus
| مرد
|-
| ۱۸۹۶-۰۴-۰۷
| align="right"| [[الری هاردینگ کلارک]]
| align="right"| {{flagIOC|USA}}
| [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
| پرش طول
| مرد
|-
| ۱۸۹۶-۰۴-۰۷
| align="right"| [[توماس برک (ورزشکار)|توماس برک]]
| align="right"| {{flagIOC|USA}}
| [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
| ۴۰۰ متر
| مرد
|-
! rowspan=3| ۲<ref name="ioc1896" />
| ۱۸۹۶-۰۴-۰۷۴
| align="right"| رابرت گرت
| align="right"| {{flagIOC|USA}}
| [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
| پرتاب وزنه
| align="right"| <small>رجوع شود به بالا </small>
| مرد
|-
| ۱۸۹۶-۰۴-۰۹
| align="right"| ادوین فلک
| align="right"| {{flagIOC|USA}}
| [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
| ۸۰۰ متر
| align="right" valign="top" | <small>[[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۸۹۶|۱۸۹۶]]- ۱۵۰۰ متر(۱) </small>
| مرد
|-
| ۱۸۹۶-۰۴-۰۹
| align="right"| فریتز هافمن، کونکورد باکر، [[آلفرد فلاتو]]، گوستاو فلاتو، جورج هیلمر، فریتس منتیوفل، کارل نوریخ، ریچارد راسل، گوستاو اسچوفت، [[کارل شومن]]، [[هرمان واینگرتنر]]
| align="right"| {{flagIOC|GER}}
| [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]]
| بارفیکس تیمی
| align="right" valign="top" | <small>[[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۸۹۶|۱۸۹۶]] - میله پارالل تیمی (۱)</small>
| مرد
|-
! rowspan=3| ۳<ref name="ioc1896" />
| ۱۸۹۶-۰۴-۰۹
| align="right"| [[کارل شومن]]
| align="right"| {{flagIOC|GER}}
| [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]]
| پرش از خرک
| align="right"| <small>رجوع شود به قبلی</small>
| مرد
|-
| ۱۸۹۶-۰۴-۰۹
| align="right"| [[هرمان واینگرتنر]]
| align="right"| {{flagIOC|GER}}
| [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]]
| بارفیکس
| align="right"| <small>رجوع شود به بالا</small>
| مرد
|-
| ۱۸۹۶-۰۴-۱۰
| align="right"| [[آلفرد فلاتو]]
| align="right"| {{flagIOC|GER}}
| [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]]
|میله پارالل
| align="right" valign="top" | <small>رجوع شود به بالا</small>
| مرد
|-
! rowspan=4| ۴
| ۱۸۹۶-۰۴-۱۱<ref name="ioc1896" />
| align="right"| [[کارل شومن]]
| align="right"| {{flagIOC|GER}}
| [[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی|کشتی]]
| [[کشتی فرنگی]]
| align="right" valign="top" | <small>رجوع شود به بالا</small>
| مرد
|-
| ۱۹۰۰-۰۷-۱۶
| align="right"| [[الوین کرانزلین]]
| align="right"| {{flagIOC|USA}}
| [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
|۲۰۰ متر با مانع
| align="right" valign="top" | <small>[[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۰۰|۱۹۰۰]] - ۱۱۰ متر با مانع (۱){{سخ}}۶۰ متر (۲){{سخ}}پرش طول (۳)</small>
| مرد
|-
| ۱۹۰۴-۰۸-۰۵
| align="right"| [[مارکوس هرلی]]
| align="right"| {{flagIOC|USA}}
| [[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی|دوچرخه‌سواری]]
| یک مایل
| align="right" valign="top" | <small>[[دوچرخه‌سواری در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۰۴|۱۹۰۴]] - ۱/۲ مایل (۱){{سخ}}۱/۴ مایل (۲){{سخ}}۱/۳ مایل (۳)</small>
| مرد
|-
| ۱۹۰۴-۰۸-۲۹
| align="right" rowspan="5" | [[ری آوری]]
| align="right" rowspan="5"| {{flagIOC|USA}}
| rowspan="3" | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
| Standing long jump
| align="right" rowspan="5" valign="top" | <small>[[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۰۰|۱۹۰۰]] - standing high jump{{سخ}}standing long jump{{سخ}}standing triple jump</small>
| rowspan="5" | مرد
|-
! ۵
| ۱۹۰۴-۰۸-۳۱
| Standing long jump
|-
! ۶
| ۱۹۰۴-۰۹-۰۳
| Standing triple jump
|-
! ۷
| ۱۹۰۸-۰۷-۲۰
| rowspan="2" | [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
| Standing long jump
|-
! rowspan=2| ۸
| ۱۹۰۸-۰۷-۲۳
| Standing high jump
|-
| ۱۹۲۴-۰۷-۱۳
| align="right" rowspan="2" | [[پاوو نورمی]]
| align="right" rowspan="2" | {{flagIOC|FIN}}
| [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
| Team cross-country
| rowspan="2" align="right" valign="top" | <small>[[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۰|۱۹۲۰]] - ۱۰۰۰۰ متر (۱){{سخ}}(individual cross country (2{{سخ}}team cross country (3){{سخ}}[[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۲۴|۱۹۲۴]] - ۱۵۰۰ متر (۴){{سخ}}۳۰۰ متر تیمی (۵){{سخ}}۵۰۰۰ متر (۶){{سخ}}individual cross country (7)</small (7)>
| rowspan="2" | مرد
|-
! rowspan=5| ۹
| ۱۹۲۸-۰۷-۲۹
| [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
| ۱۰۰۰ متر
|-
| ۱۹۶۴-۱۰-۲۳
| align="right"| [[لاریسا لاتینینا]]
| align="right"| {{flagIOC|URS}}
| [[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی|ژیمناستیک]]
| زمینی
| align="right" valign="top" | <small>[[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۶|۱۹۵۶]] - (۱، ۲، ۳، ۴){{سخ}}[[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۰|۱۹۶۰]] - (۵، ۶، ۷){{سخ}}[[ژیمناستیک در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴|۱۹۶۴]] - رقابت‌های تیمی (۸)</small>
| زن
|-
| ۱۹۷۲-۰۹-۰۴
| align="right"| [[مارک اسپیتز]]
| align="right"| {{flagIOC|USA}}
| [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]]
| ۴ در ۱۰۰ متر مختلط انفرادی
| align="right" valign="top" | <small>[[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۸|۱۹۶۸]] - ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی (۱){{سخ}}۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی (۲){{سخ}}[[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲|۱۹۷۲]] - ۲۰۰ متر پروانه (۳){{سخ}}۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی (۴){{سخ}}۲۰۰ متر آزاد (۵){{سخ}}۱۰۰ متر پروانه (۶){{سخ}}۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی (۷){{سخ}}۱۰۰ متر آزاد(۸)</small>
| مرد
|-
| ۱۹۹۶-۰۷-۲۹
| align="right"| [[کارل لوئیس]]
| align="right"| {{flagIOC|USA}}
| [[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی|دو و میدانی]]
| پرش طول
| align="right" valign="top" | <small>[[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۴|۱۹۸۴]] - ۱۰۰ متر (۱){{سخ}}پرش طول (۲){{سخ}}۲۰۰ متر (۳){{سخ}}۴ در ۱۰۰ متر تیمی(۴){{سخ}}[[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۸|۱۹۸۸]] - ۱۰۰ متر(۵){{سخ}}پرشش طول(۶){{سخ}}[[دو و میدانی در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۲|۱۹۹۲]] - پرش طول (۷){{سخ}}۴ در ۱۰۰ متر مختلط(۸)</small>
| مرد
|-
| ۲۰۰۸-۰۸-۱۲
| align="right" rowspan="10" | [[مایکل فلپس]]
| align="right" rowspan="10" | {{flagIOC|USA}}
| rowspan="6" | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]]
| ۲۰۰ متر آزاد
| rowspan="10" align="right" valign="top" | <small>[[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴|۲۰۰۴]] - ۴۰۰ متر مختلط انفرادی(۱){{سخ}}۲۰۰ متر پروانه (۲){{سخ}}۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی(۳){{سخ}}۲۰۰ متر مختلط انفرادی(۴){{سخ}}۱۰۰ متر پروانه(۵){{سخ}}۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی(۶){{سخ}}[[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸|۲۰۰۸]] - ۴۰۰ متر مختلط انفرادی(۷){{سخ}}۴ در متر آزاد تیمی(۸){{سخ}}</small>
| rowspan="10" | مرد
|-
! ۱۰
| ۲۰۰۸-۰۸-۱۳
|۲۰۰ متر پروانه
|-
! ۱۱
| ۲۰۰۸-۰۸-۱۳
| ۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی
|-
! ۱۲
| ۲۰۰۸-۰۸-۱۵
| ۲۰۰ متر مختلط انفرادی
|-
! ۱۳
| ۲۰۰۸-۰۸-۱۶
| ۱۰۰ متر پروانه
|-
! ۱۴
| ۲۰۰۸-۰۸-۱۷
| ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی
|-
! ۱۵
| ۲۰۱۲-۰۷-۳۱
| rowspan="4" | [[شنا در بازی‌های المپیک تابستانی|شنا]]
| ۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی
|-
! ۱۶
| ۲۰۱۲-۰۸-۰۲
| ۲۰۰ متر مختلط انفرادی
|-
! ۱۷
| ۲۰۱۲-۰۸-۰۳
| ۱۰۰ متر پروانه
|-
! ۱۸
| ۲۰۱۲-۰۸-۰۴
| ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی
|}
 
== لیست مدال‌آورترین ورزشکاران در مواد انفرادی ==
کاربر ناشناس