جدول مدال‌های بازی‌های المپیک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

جدول مدال‌های توزیع شده در بازی‌های المپیک تابستانی و بازی‌های المپیک زمستانی از سال ۱۸۹۶ تا ۲۰۱۲ میلادی به تفکیک کشور و مدال.

کشور حضور در المپیک تابستان طلا نقره برنز مجموع حضور در المپیک زمستان طلا نقره برنز مجموع مجموع بازی‌ها طلا نقره برنز مجموع مدال‌ها
پرچم افغانستانافغانستان ۱۳ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۲ ۲
پرچم الجزایرالجزایر ۱۲ ۵ ۲ ۸ ۱۵ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۵ ۲ ۸ ۱۵
پرچم آرژانتینآرژانتین ۲۳ ۱۸ ۲۴ ۲۸ ۷۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰ ۱۸ ۲۴ ۲۸ ۷۰
پرچم ارمنستانارمنستان ۵ ۱ ۲ ۹ ۱۲ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱ ۲ ۹ ۱۲
پرچم استرالزیاسترالزی

[۱]

۲ ۳ ۴ ۵ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۲
پرچم استرالیااسترالیا
[۲][۳]||bgcolor=#f2f2ce|۲۵||bgcolor=#f2f2ce|۱۳۸||bgcolor=#f2f2ce|۱۵۳||bgcolor=#f2f2ce|۱۷۶||bgcolor=#f2f2ce|۴۶۷
۱۷ ۵ ۱ ۳ ۹ ۴۲ ۱۴۳ ۱۵۴ ۱۷۹ ۴۷۶
پرچم اتریشاتریش ۲۶ ۱۸ ۳۳ ۳۵ ۸۶ ۲۱ ۵۵ ۷۰ ۷۶ ۲۰۱ ۴۷ ۷۳ ۱۰۳ ۱۱۱ ۲۸۷
پرچم جمهوری آذربایجانجمهوری آذربایجان ۵ ۶ ۵ ۱۵ ۲۶ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۶ ۵ ۱۵ ۲۶
Flag of the Bahamasباهاما ۱۵ ۵ ۲ ۵ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۵ ۲ ۵ ۱۲
پرچم بحرینبحرین ۸ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم باربادوسباربادوس
[۴]
۱۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم بلاروسبلاروس ۵ ۱۲ ۲۵ ۴۱ ۷۸ ۵ ۱ ۴ ۴ ۹ ۱۰ ۱۳ ۲۹ ۴۵ ۸۷
پرچم بلژیکبلژیک ۲۵ ۳۷ ۵۲ ۵۳ ۱۴۲ ۱۹ ۱ ۱ ۳ ۵ ۴۴ ۳۸ ۵۳ ۵۶ ۱۴۷
پرچم برمودابرمودا ۱۷ ۰ ۰ ۱ ۱ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم بوهمبوهم

[۳][۵]

۳ ۰ ۱ ۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۳ ۴
پرچم بوتسوانابوتسوانا ۹ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم برزیلبرزیل ۲۱ ۲۳ ۳۰ ۵۵ ۱۰۸ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷ ۲۳ ۳۰ ۵۵ ۱۰۸
الگو:Country data BWI

[۶]

۱ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۲
پرچم بلغارستانبلغارستان ۱۹ ۵۱ ۸۵ ۷۸ ۲۱۴ ۱۸ ۱ ۲ ۳ ۶ ۳۷ ۵۲ ۸۷ ۸۱ ۲۲۰
پرچم بوروندیبوروندی ۵ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱ ۰ ۰ ۱
پرچم کامرونکامرون ۱۳ ۳ ۱ ۱ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۳ ۱ ۱ ۵
پرچم کاناداکانادا ۲۵ ۵۹ ۹۹ ۱۲۰ ۲۷۸ ۲۱ ۵۲ ۴۵ ۴۸ ۱۴۵ ۴۶ ۱۱۱ ۱۴۴ ۱۶۸ ۴۲۳
پرچم شیلیشیلی ۲۲ ۲ ۷ ۴ ۱۳ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷ ۲ ۷ ۴ ۱۳
پرچم جمهوری خلق چینچین
[۷]
۹ ۲۰۱ ۱۴۴ ۱۲۸ ۴۷۳ ۹ ۹ ۱۸ ۱۷ ۴۴ ۱۸ ۲۱۰ ۱۶۲ ۱۴۵ ۵۱۷
پرچم تایوانتایوان
[۸]
۱۶ ۲ ۷ ۱۲ ۲۱ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶ ۲ ۷ ۱۲ ۲۱
پرچم کلمبیاکلمبیا ۱۸ ۲ ۶ ۱۱ ۱۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۲ ۶ ۱۱ ۱۹
پرچم کاستاریکاکاستاریکا ۱۴ ۱ ۱ ۲ ۴ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۱ ۱ ۲ ۴
پرچم ساحل عاجساحل عاج ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم کرواسیکرواسی ۶ ۶ ۷ ۱۰ ۲۳ ۶ ۴ ۵ ۱ ۱۰ ۱۲ ۱۰ ۱۲ ۱۱ ۳۳
پرچم کوباکوبا
[۳]
۱۹ ۷۲ ۶۷ ۶۹ ۲۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۷۲ ۶۷ ۶۹ ۲۰۸
پرچم قبرسقبرس ۹ ۰ ۱ ۰ ۱ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم جمهوری چکجمهوری چک
[۹]
۵ ۱۴ ۱۵ ۱۴ ۴۳ ۵ ۵ ۵ ۶ ۱۶ ۱۰ ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۵۹
پرچم چکسلواکیچکسلواکی

[۱۰]

۱۶ ۴۹ ۴۹ ۴۵ ۱۴۳ ۱۶ ۲ ۸ ۱۵ ۲۵ ۳۲ ۵۱ ۵۷ ۶۰ ۱۶۸
پرچم دانمارکدانمارک
[۳]
۲۶ ۴۳ ۶۷ ۶۹ ۱۷۹ ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳۸ ۴۳ ۶۸ ۶۹ ۱۸۰
پرچم جیبوتیجیبوتی ۸ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۱ ۱
Flag of the Dominican Republicجمهوری دومینیکن ۱۳ ۳ ۲ ۱ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۳ ۲ ۱ ۶
پرچم اکوادوراکوادور ۱۳ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۱ ۱ ۰ ۲
پرچم مصرمصر
[۳][۱۱]
۲۱ ۷ ۹ ۱۰ ۲۶ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲ ۷ ۹ ۱۰ ۲۶
پرچم اریترهاریتره ۴ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم استونیاستونی ۱۱ ۹ ۹ ۱۵ ۳۳ ۸ ۴ ۲ ۱ ۷ ۱۹ ۱۳ ۱۱ ۱۶ ۴۰
پرچم اتیوپیاتیوپی ۱۲ ۲۱ ۷ ۱۷ ۴۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۲۱ ۷ ۱۷ ۴۵
پرچم فنلاندفنلاند ۲۴ ۱۰۱ ۸۴ ۱۱۷ ۳۰۲ ۲۱ ۴۱ ۵۹ ۵۶ ۱۵۶ ۴۵ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۷۳ ۴۵۸
پرچم فرانسهفرانسه
[۳]
۲۷ ۲۰۲ ۲۲۳ ۲۴۶ ۶۷۱ ۲۱ ۲۷ ۲۷ ۴۰ ۹۴ ۴۸ ۲۲۹ ۲۵۰ ۲۸۶ ۷۶۵
پرچم گابونگابون ۹ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم گرجستانگرجستان ۵ ۶ ۵ ۱۴ ۲۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۶ ۵ ۱۴ ۲۵
پرچم آلمانآلمان
[۳]
۲۴ ۲۵۸ ۳۰۳ ۳۳۴ ۸۹۵ ۱۹ ۸۹ ۹۳ ۶۶ ۲۴۸ ۴۲ ۳۴۷ ۳۹۶ ۴۰۰ ۱۱۴۳
Flag of the German Democratic Republicآلمان شرقی

[۱۲]

۵ ۱۵۳ ۱۲۹ ۱۲۷ ۴۰۹ ۶ ۳۹ ۳۶ ۳۵ ۱۱۰ ۱۱ ۱۹۲ ۱۶۵ ۱۶۲ ۵۱۹
پرچم غناغنا ۱۳ ۰ ۱ ۳ ۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۱ ۳ ۴
Flag of the United Kingdomبریتانیای کبیر
[۳][۱۳]
۲۷ ۲۳۶ ۲۷۲ ۲۷۲ ۷۸۰ ۲۱ ۹ ۳ ۱۰ ۲۲ ۴۸ ۲۴۵ ۲۷۵ ۲۸۲ ۸۰۲
پرچم یونانیونان
[۳]
۲۷ ۳۰ ۴۲ ۳۸ ۱۱۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴ ۳۰ ۴۲ ۳۸ ۱۱۰
پرچم گرناداگرنادا ۸ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۱ ۰ ۰ ۱
پرچم گواتمالاگواتمالا ۱۳ ۰ ۱ ۰ ۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم گویانگویان ۱۶ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم هائیتیهائیتی ۱۴ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۱ ۱ ۲
پرچم هنگ کنگهنگ کنگ
[۱۴]
۱۵ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸ ۱ ۱ ۱ ۳
پرچم مجارستانمجارستان ۲۵ ۱۶۷ ۱۴۵ ۱۶۴ ۴۷۶ ۲۱ ۰ ۲ ۴ ۶ ۴۶ ۱۶۷ ۱۴۷ ۱۶۸ ۴۸۲
پرچم ایسلندایسلند ۱۹ ۰ ۲ ۲ ۴ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۰ ۲ ۲ ۴
پرچم هندهند ۲۳ ۹ ۶ ۱۱ ۲۶ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱ ۹ ۶ ۱۱ ۲۶
پرچم اندونزیاندونزی ۱۴ ۶ ۱۰ ۱۱ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۶ ۱۰ ۱۱ ۲۷
پرچم ایرانایران ۱۶ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۶۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۶۰
پرچم عراقعراق ۱۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم ایرلندجمهوری ایرلند ۲۰ ۹ ۸ ۱۱ ۲۸ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۹ ۸ ۱۱ ۲۸
پرچم اسرائیلاسرائیل ۱۵ ۱ ۱ ۵ ۷ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۱ ۱ ۵ ۷
پرچم ایتالیاایتالیا
[۱۵]
۲۶ ۱۹۹ ۱۶۶ ۱۸۵ ۵۵۰ ۲۱ ۳۷ ۳۲ ۳۷ ۱۰۶ ۴۷ ۲۳۶ ۱۹۸ ۲۲۲ ۶۵۶
پرچم جامائیکاجامائیکا
[۱۶]
۱۶ ۱۷ ۲۹ ۲۱ ۶۷ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲ ۱۷ ۲۹ ۲۱ ۶۷
پرچم ژاپنژاپن ۲۱ ۱۳۰ ۱۲۶ ۱۴۲ ۳۹۸ ۱۹ ۹ ۱۳ ۱۵ ۳۷ ۴۰ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۵۷ ۴۳۵
پرچم قزاقستانقزاقستان ۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۵۲ ۵ ۱ ۳ ۲ ۶ ۱۰ ۱۷ ۲۰ ۲۱ ۵۸
پرچم کنیاکنیا ۱۳ ۲۵ ۳۲ ۲۹ ۸۶ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۲۵ ۳۲ ۲۹ ۸۶
پرچم کره شمالیکره شمالی ۹ ۱۴ ۱۲ ۲۱ ۴۷ ۸ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱۷ ۱۴ ۱۳ ۲۲ ۴۹
پرچم کره جنوبیکره جنوبی ۱۶ ۸۱ ۸۲ ۸۰ ۲۴۳ ۱۶ ۲۳ ۱۴ ۸ ۴۵ ۳۲ ۱۰۴ ۹۶ ۸۸ ۲۸۸
پرچم کویتکویت ۱۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۲ ۲
پرچم قرقیزستانقرقیزستان ۵ ۰ ۱ ۲ ۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱ ۲ ۳
پرچم لتونیلتونی ۱۰ ۳ ۱۱ ۵ ۱۹ ۹ ۰ ۲ ۱ ۳ ۱۹ ۳ ۱۳ ۶ ۲۲
پرچم لبنانلبنان ۱۶ ۰ ۲ ۲ ۴ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱ ۰ ۲ ۲ ۴
پرچم لیختن‌اشتاینلیختن‌اشتاین ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۲ ۲ ۵ ۹ ۳۳ ۲ ۲ ۵ ۹
پرچم لیتوانیلیتوانی ۸ ۶ ۵ ۱۰ ۲۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۶ ۵ ۱۰ ۲۱
پرچم لوکزامبورگلوکزامبورگ
[۱۷]
۲۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۷ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲۹ ۱ ۳ ۰ ۴
پرچم مقدونیهمقدونیه ۵ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم مالزیمالزی ۱۴ ۰ ۳ ۳ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۳ ۳ ۶
پرچم موریسموریس ۸ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم مکزیکمکزیک ۲۲ ۱۳ ۲۱ ۲۸ ۶۲ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹ ۱۳ ۲۱ ۲۸ ۶۲
پرچم مولداویمولداوی ۵ ۰ ۲ ۵ ۷ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۲ ۵ ۷
پرچم مغولستانمغولستان ۱۲ ۲ ۹ ۱۳ ۲۴ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۲ ۹ ۱۳ ۲۴
پرچم مونته‌نگرومونته‌نگرو ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم مراکشمراکش ۱۳ ۶ ۵ ۱۱ ۲۲ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸ ۶ ۵ ۱۱ ۲۲
پرچم موزامبیکموزامبیک ۹ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۱ ۰ ۱ ۲
پرچم نامیبیانامیبیا ۶ ۰ ۴ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۴ ۰ ۴
Flag of the Netherlandsهلند
[۳]
۲۴ ۷۷ ۸۵ ۱۰۴ ۲۶۶ ۱۹ ۲۹ ۳۱ ۲۶ ۸۶ ۴۳ ۱۰۶ ۱۱۶ ۱۳۰ ۳۵۲
Flag of the Netherlands Antillesآنتیل هلند ۱۳ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم نیوزیلندنیوزیلند
[۱۸]
۲۲ ۴۲ ۱۸ ۳۹ ۹۹ ۱۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳۶ ۴۲ ۱۹ ۳۹ ۱۰۰
پرچم نیجرنیجر ۱۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم نیجریهنیجریه ۱۵ ۳ ۸ ۱۲ ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۳ ۸ ۱۲ ۲۳
پرچم نروژنروژ ۲۴ ۵۶ ۴۹ ۴۳ ۱۴۸ ۲۱ ۱۰۷ ۱۰۶ ۹۰ ۳۰۳ ۴۵ ۱۶۳ ۱۵۵ ۱۳۳ ۴۵۱
پرچم پاکستانپاکستان ۱۶ ۳ ۳ ۴ ۱۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۳ ۳ ۴ ۱۰
پرچم پاناماپاناما ۱۶ ۱ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۱ ۰ ۲ ۳
پرچم پاراگوئهپاراگوئه ۱۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم پروپرو ۱۷ ۱ ۳ ۰ ۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸ ۱ ۳ ۰ ۴
Flag of the Philippinesفیلیپین ۲۰ ۰ ۲ ۷ ۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۰ ۲ ۷ ۹
پرچم لهستانلهستان ۲۰ ۶۴ ۸۲ ۱۲۵ ۲۷۱ ۲۱ ۲ ۶ ۶ ۱۴ ۴۱ ۶۶ ۸۸ ۱۳۱ ۲۸۵
پرچم پرتغالپرتغال ۲۳ ۴ ۸ ۱۱ ۲۳ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹ ۴ ۸ ۱۱ ۲۳
پرچم پورتوریکوپورتوریکو ۱۷ ۰ ۲ ۶ ۸ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۰ ۲ ۶ ۸
پرچم قطرقطر ۸ ۰ ۰ ۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۴ ۴
پرچم رومانیرومانی ۲۰ ۸۸ ۹۴ ۱۱۹ ۳۰۱ ۱۹ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳۹ ۸۸ ۹۴ ۱۲۰ ۳۰۲
پرچم روسیهروسیه
[۱۹]
۵ ۱۳۲ ۱۲۲ ۱۴۵ ۳۹۹ ۵ ۳۶ ۲۹ ۲۶ ۹۱ ۱۰ ۱۶۸ ۱۵۱ ۱۷۱ ۴۹۰
 امپراتوری روسیه (RU1) [۲۰] ۳ ۱ ۴ ۳ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۴ ۳ ۸
پرچم عربستان سعودیعربستان سعودی ۱۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱ ۲ ۳
پرچم سنگالسنگال ۱۳ ۰ ۱ ۰ ۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم صربستانصربستان ۳ ۱ ۲ ۴ ۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۲ ۴ ۷
پرچم صربستان و مونته‌نگروصربستان و مونته‌نگرو

[۲۱]

۳ ۲ ۴ ۳ ۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۲ ۴ ۳ ۹
پرچم سنگاپورسنگاپور ۱۵ ۰ ۲ ۲ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۲ ۲ ۴
پرچم اسلواکیاسلواکی ۵ ۷ ۹ ۸ ۲۴ ۵ ۱ ۲ ۱ ۴ ۱۰ ۸ ۱۱ ۹ ۲۸
پرچم اسلوونیاسلوونی ۶ ۴ ۶ ۹ ۱۹ ۶ ۰ ۲ ۵ ۷ ۱۲ ۴ ۸ ۱۴ ۲۶
پرچم آفریقای جنوبیآفریقای جنوبی ۱۸ ۲۳ ۲۶ ۲۷ ۷۶ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۲۳ ۲۶ ۲۷ ۷۶
Flag of the Soviet Unionاتحاد جماهیر شوروی

[۲۲]

۹ ۳۹۵ ۳۱۹ ۲۹۶ ۱۰۱۰ ۹ ۷۸ ۵۷ ۵۹ ۱۹۴ ۱۸ ۴۷۳ ۳۷۶ ۳۵۵ ۱۲۰۴
پرچم تیم متحدتیم متحد

[۲۳]

۱ ۴۵ ۳۸ ۲۹ ۱۱۲ ۱ ۹ ۶ ۸ ۲۳ ۲ ۵۴ ۴۴ ۳۷ ۱۳۵
پرچم اسپانیااسپانیا
[۳]
۲۱ ۳۷ ۵۹ ۳۴ ۱۳۰ ۱۸ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳۹ ۳۸ ۵۹ ۳۵ ۱۳۲
پرچم سری‌لانکاسری‌لانکا
[۲۴]
۱۶ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۲ ۰ ۲
پرچم سودانسودان ۱۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم سورینامسورینام ۱۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۱ ۰ ۱ ۲
پرچم سوئدسوئد
[۳]
۲۶ ۱۴۳ ۱۶۴ ۱۷۶ ۴۸۳ ۲۱ ۴۸ ۳۳ ۴۸ ۱۲۹ ۴۷ ۱۹۱ ۱۹۷ ۲۲۴ ۶۱۲
پرچم سوئیسسوئیس ۲۷ ۴۷ ۷۲ ۶۶ ۱۸۵ ۲۱ ۴۴ ۳۷ ۴۶ ۱۲۷ ۴۸ ۹۱ ۱۰۹ ۱۱۲ ۳۱۲
پرچم سوریهسوریه ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۳
پرچم تاجیکستانتاجیکستان ۵ ۰ ۱ ۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۱ ۲ ۳
پرچم تانزانیاتانزانیا ۱۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۲ ۰ ۲
پرچم تایلندتایلند ۱۵ ۷ ۶ ۱۱ ۲۴ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۷ ۶ ۱۱ ۲۴
پرچم توگوتوگو ۱۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۱ ۱
پرچم تونگاتونگا ۸ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم ترینیداد و توباگوترینیداد و توباگو
[۲۵]
۱۶ ۲ ۵ ۱۱ ۱۸ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۲ ۵ ۱۱ ۱۸
پرچم تونستونس ۱۳ ۳ ۳ ۴ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۳ ۳ ۴ ۱۰
پرچم ترکیهترکیه ۲۱ ۳۹ ۲۵ ۲۳ ۸۷ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶ ۳۹ ۲۵ ۲۳ ۸۷
پرچم اوگاندااوگاندا ۱۴ ۲ ۳ ۲ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۲ ۳ ۲ ۷
پرچم اوکرایناوکراین ۵ ۳۴ ۲۷ ۵۵ ۱۱۶ ۵ ۱ ۱ ۳ ۵ ۱۰ ۳۵ ۲۸ ۵۸ ۱۲۱
پرچم امارت متحده عربیامارات متحده عربی ۸ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۱ ۰ ۰ ۱
پرچم ایالات متحده آمریکاایالات متحده آمریکا

[۳]

۲۶ ۹۷۴ ۷۵۷ ۶۶۸ ۲۳۹۹ ۲۱ ۸۷ ۹۵ ۷۱ ۲۵۳ ۴۷ ۱۰۶۱ ۸۵۲ ۷۳۹ ۲۶۵۲
پرچم اروگوئهاروگوئه ۲۰ ۲ ۲ ۶ ۱۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱ ۲ ۲ ۶ ۱۰
پرچم ازبکستانازبکستان ۵ ۵ ۵ ۱۱ ۲۱ ۵ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱۰ ۶ ۵ ۱۱ ۲۲
پرچم ونزوئلاونزوئلا ۱۷ ۲ ۲ ۸ ۱۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۲ ۲ ۸ ۱۲
پرچم ویتنامویتنام ۱۴ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۲ ۰ ۲
پرچم جزایر ویرجین ایالات متحدهجزایر ویرجین ایالات متحده ۱۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱ ۰ ۱
پرچم یوگسلاوییوگسلاوی

[۲۶]

۱۶ ۲۶ ۲۸ ۲۶ ۸۰ ۱۴ ۰ ۳ ۱ ۴ ۳۰ ۲۶ ۳۱ ۲۷ ۸۴
پرچم شرکت کنندگان مستقل المپیکشرکت کنندگان مستقل المپیک

[۲۷]

۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳
پرچم زامبیازامبیا ۱۱ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۱ ۲
پرچم زیمبابوهزیمبابوه ۹ ۳ ۴ ۱ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ ۴ ۱ ۸
Olympic flag.svg تیم متحد

[۲۸]

۳ ۸ ۵ ۴ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۸ ۵ ۴ ۱۷
مجموع ۲۷ ۴۸۰۷ ۴۷۷۷ ۵۱۳۰ ۱۴۷۱۴ ۲۱ ۸۶۰ ۸۶۰ ۸۴۹ ۲۵۶۹ ۴۸ ۵۶۶۷ ۵۶۳۷ ۵۹۷۹ ۱۷۲۸۳

منابع[ویرایش]

 1. Combined team of athletes from استرالیا (AUS) and نیوزیلند (NZL) that competed together at the 1908 and 1912 Games. These medals are not also counted with those nations' totals.
 2. Does not include medals won as part of the combined Australasia team (ANZ) with نیوزیلند at the 1908 and 1912 Games.
 3. ۳٫۰۰ ۳٫۰۱ ۳٫۰۲ ۳٫۰۳ ۳٫۰۴ ۳٫۰۵ ۳٫۰۶ ۳٫۰۷ ۳٫۰۸ ۳٫۰۹ ۳٫۱۰ ۳٫۱۱ ۳٫۱۲ Does not include medals won as part of mixed teams with athletes from other nations (1896–1904).
 4. Does not include medals won by Barbadian athletes competing for the British West Indies (BWI) in the بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۰.
 5. Competed 1900–1912. Totals not combined with those of Czechoslovakia (TCH) or the Czech Republic (CZE).
 6. Competed in 1960. Totals not combined with those of Barbados (BAR), Jamaica (JAM) or Trinidad and Tobago (TRI).
 7. Does not include totals of Chinese Taipei (TPE) or هنگ کنگ (HKG).
 8. Includes medals won by athletes competing as تایوان (TAI, 1960–1964) and the تایوان (ROC, 1968–1972) before the Chinese Taipei name was first used in 1984.
 9. Does not include medals won by بوهم (BOH, 1900–1912) nor by چکسلواکی (TCH, 1920–1992).
 10. Competed 1920–1992. Does not include medals won by بوهم (BOH, 1900–1912) nor by the جمهوری چک (CZE) or اسلواکی (SVK) (1994–current).
 11. Includes medals won as the جمهوری متحده عربی (UAR, 1960–1968).
 12. Competed 1968–1988. Totals not combined with those of آلمان (GER).
 13. Includes medals won by athletes from the پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند (1896–1920) and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (1924-present), both of which used the name "Great Britain" and the country code GBR.
 14. Includes all medals won by athletes representing the Hong Kong National Olympic Committee, designated as  هنگ کنگ from 1952–1996 and  هنگ کنگ since 2000.
 15. "Italy - Olympic Summer Games". olympic.org. Retrieved 15 May 2012. 
 16. Does not include medals won by Jamaican athletes competing for the British West Indies (BWI) in the بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۰.
 17. Does not include the gold medal won by Michel Théato at the بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۰۰, which the IOC attributes to France.
 18. Does not include medals won as part of the combined Australasia team (ANZ) with استرالیا at the 1908 and 1912 Games.
 19. Competed 1994–current. Totals not combined with those of the اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (URS), nor with those won by the امپراتوری روسیه from 1900–1912.
 20. Competed 1900–1912. Totals not combined with those of روسیه (RUS) as set by the IOC database.
 21. Includes medals won as صربستان و مونته‌نگرو (YUG, 1996–2000).
 22. Competed 1952–1988. Does not include the totals from the Unified Team (EUN, 1992), nor the totals from pre- and post-Soviet republics (RUS, UKR, etc.).
 23. Team of several کشورهای مستقل همسود nations that competed together in 1992 after the breakup of the اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. Totals not combined with those of the Soviet Union (URS).
 24. Includes medal won as Ceylon (CEY, 1948–1972).
 25. Does not include medals won by Trinidadian athletes competing for the British West Indies (BWI) in the بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۰.
 26. Includes medals won by athletes from the پادشاهی یوگسلاوی and (1920–1936), جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی (1948–1992 Winter). Does not include medals won by any ex-Yugoslavian nations that have won medals since 1992 (کرواسی, اسلوونی, بوسنی و هرزگوین, صربستان, Macedonia, and also by former صربستان و مونته‌نگرو (1996–2002), with its successor State Union of Serbia and Montenegro (SCG, 2004–2006). Also does not include medals won by Yugoslav athletes competing as Independent Olympic Participants at the 1992 Summer Olympics (IOP).
 27. Individual Yugoslav athletes taking part in the بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۲ because Yugoslavia was under UN sanctions. Totals not combined with those of Yugoslavia (YUG).
 28. Special code used by the کمیته بین‌المللی المپیک to refer to medals won by athletes of multiple nations competing together, which was common in early Games (1896–1904). These medals are not included in the respective totals for each nation represented by individual mixed team athletes.