پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «زکی‌خان زند»

{{پانویس}}
* [http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/3642 دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، مدخل «ابوالفتح خان زند»]
* [httphttps://wwwarchive.encyclopaediaislamica.comis/madkhal2.php?sid=6002DbmkX دانشنامهٔ جهان اسلام، مدخل «زکی‌خان زند»]
* [http://www.iranicaonline.org/articles/akbar-khan-zand-d دانشنامهٔ ایرانیکا، مدخل «اکبر خان زند» (به انگلیسی)]
* [http://parsi.wiki/dehkhodaworddetail-15a52e08c9f5433393ad5032b2e7f3b4-fa.html لغت‌نامهٔ دهخدا، مدخل «محمد خان»]