پرش به محتوا

منوی ناوبری

تفاوت میان نسخه‌های «دانه (یکا)»

۱٬۷۲۵ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
اصلاح ارقام
(اصلاح ارقام)
{{در دست ویرایش ۲|ماه=مارس|روز=۸|سال=۲۰۱۵|چند = ۲}}
[[پرونده:Gold grain size comparison.jpg|بندانگشتی|چپ|350px|دیسک طلایی کوچک نزدیک نشانگر ۵ تکه‌ای از [[طلا]]ی خالص است که وزنی معادل یک‌دانه [[تروا]] دارد. برای مقایسه یک متر نواری و چند [[سکه|سکهٔ]] رایج در [[دنیا]] در شکل نشان داده شده است.]]
'''دانه''' یکای اندازه‌گیری [[جرم (فیزیک)|جرم]] معادل ۶۴٫۷۹۸۹۱ [[میلی گرم]] است. نام آن از دانه [[غلات]] گرفته شده است. از عصر برنز تا دوران [[رنسانس]] میانگین جرمی [[گندم]] یا [[جو]] قسمتی از یکاهای رسمی جرم بود، اما مدرکی که نشان دهد در کشوری از دانه‌های واقعی یا دانه‌های غلات استفاده شده باشد وجود ندارد.
 
دانه اساس قانونی دستگاه یکاهای سنتی وزن انگلیسی بود.<ref name="Rowlett2001">{{cite web |url=http://www.unc.edu/~rowlett/units/dictG.html |title=G |first=Russ |last=Rowlett |date=13 September 2001 |work=How Many? A Dictionary of Units of Measurement |publisher=[[University of North Carolina at Chapel Hill]] |location=Chapel Hill, NC |at=grain (gr) [1–3] |accessdate=4 July 2012}}</ref>
و تنها یکایی است که در [[وزن تروا]]، [[آوواردوپوا]]، و سیستم اندازه‌گیری [[جرم (فیزیک)|جرم]] آپوتکریز برابر است. [[یکا]] براساس [[وزن]] دانه جو که 1 {{تقسیم|۳|۱}}در دانهدست گندمویرایش است پایه ریزی شده است. یکای بنیادی [[دستگاه انگلیسی]] پیش از ۱۵۲۷ که با نام وزن تاور شناخته شده است نوع دیگری از یکای دانه بود که با عنوان دانه گندم شناخته می‌شد.<ref>{{cite book۲|lastماه=Zupkoمارس|firstروز=Ronald Edward۸|authorlinkسال=Ronald Edward Zupko۲۰۱۵|title=Britishچند weights & measures: a history from antiquity to the sixteenth century|url=http://books.google.com/books?ei=s6_uTszIH4a0iQKW_MWDBA&id=pWUgAQAAIAAJ&dq=british+weights+and+measures&q=barleycorn#search_anchor|accessdate=18 December 2011|year=1977|publisher=University of Wisconsin Press|page=11۲}}</ref> دانه گندم تاور دقیقاً {{تقسیم|۶۴|۴۵}} معادل دانه تروا تعریف شده بود.
[[پرونده:Gold grain size comparison.jpg|بندانگشتی|چپ|350px|دیسک طلایی کوچک نزدیک نشانگر ۵ تکه‌ای از [[طلا]]ی خالص است که وزنی معادل یک‌دانه [[تروا]] دارد. برای مقایسه یک متر نواری و چند [[سکه|سکهٔ]] رایج در [[دنیا]] در شکل نشان داده شده است.]]
'''دانه''' یکای اندازه‌گیری [[جرم (فیزیک)|جرم]] معادل ۶۴٫۷۹۸۹۱ [[میلی گرم]] است. نام آن از دانه [[غلات]] گرفته شده است. از عصر برنز تا دوران [[رنسانس]] میانگین جرمی [[گندم]] یا [[جو]] قسمتی از یکاهای رسمی جرم بود، اما مدرکی که نشان دهد در کشوری از دانه‌های واقعی یا دانه‌های غلات استفاده شده باشد وجود ندارد.
 
دانه اساس قانونی دستگاه یکاهای سنتی وزن انگلیسی بود.<ref name="Rowlett2001">{{cite web |url=http://www.unc.edu/~rowlett/units/dictG.html |title=G |first=Russ |last=Rowlett |date=13 September 2001 |work=How Many? A Dictionary of Units of Measurement |publisher=[[University of North Carolina at Chapel Hill]] |location=Chapel Hill, NC |at=grain (gr) [1–3] |accessdate=4 July 2012}}</ref>
و تنها یکایی است که در [[وزن تروا]]، [[آوواردوپوا]]، و سیستم اندازه‌گیری [[جرم (فیزیک)|جرم]] آپوتکریز برابر است. [[یکا]] براساس [[وزن]] دانه جو که یک و یک سوم دانه گندم است پایه ریزی شده است. یکای بنیادی [[دستگاه انگلیسی]] پیش از ۱۵۲۷ که با نام وزن تاور شناخته شده است نوع دیگری از یکای دانه بود که با عنوان دانه گندم شناخته می‌شد.<ref>{{cite book|last=Zupko|first=Ronald Edward|authorlink=Ronald Edward Zupko|title=British weights & measures: a history from antiquity to the sixteenth century|url=http://books.google.com/books?ei=s6_uTszIH4a0iQKW_MWDBA&id=pWUgAQAAIAAJ&dq=british+weights+and+measures&q=barleycorn#search_anchor|accessdate=18 December 2011|year=1977|publisher=University of Wisconsin Press|page=11}}</ref> دانه گندم تاور دقیقاًچهل وپنج شصت وچهارم معادل دانه تروا تعریف شده بود.
 
== استفاده رایج ==
[[پرونده:5 grain aspirin.jpg|بندانگشتی|200px|[[آسپرین]] ۵–دانه برچسب راهنمای نحوه استفاده در روی بطری نشان می‌دهد که دوز آسپرین ۳۲۵ میلی گرم معادل ۵–دانه است.]]
[[پرونده:4 grain phenobarb.jpg|بندانگشتی|200px|بطری حاوی قرص‌های [[فنو باربیتال]] معادل یک چهارم-دانه]]
دانه بطور متداول در اندازه‌گیری [[جرم (فیزیک)|جرم]] [[گلوله]] و [[باروت]] استفاده می‌شد.<ref>{{cite web |url=http://www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf |title=Handgun Competition Rules (January 2012 ed.) |author=International Practical Shooting Confederation |authorlink=International Practical Shooting Confederation |year=2011 |publisher=International Practical Shooting Confederation |location=Ontario, Canada |page=40 |format=PDF |accessdate=4 July 2012}}</ref><ref name="MeyerEtAl2007">{{cite book |last1=Meyer |first1=Rudolf |last2=Köhler |first2=Josef |last3=Homburg |first3=Axel |title=Explosives |url=http://books.google.com/books?id=ATiYCfo1VcEC&printsec=frontcover |accessdate=4 July 2012 |edition=Sixth, completely revised |year=2007 |publisher=[[Wiley-VCH]] |location=Weinheim |isbn=978-3-527-31656-4 |oclc=255797039 |page=152 |chapter=Grain |chapterurl=http://books.google.com/books?id=ATiYCfo1VcEC&pg=PA152#v=onepage&q&f=false}}</ref> این اصطلاح همچنین برای اشاره به تکه‌ای باروت که اندازه آن براساس نیاز متفاوت است به کار می‌رود.<ref>{{cite encyclopedia |editor1-last=Simpson |editor1-first=John A. |editor1-link=John Simpson (lexicographer) |editor2-last=Weiner |editor2-first=Edmund S.C. |editor2-link=Edmund Weiner |encyclopedia=[[Oxford English Dictionary]] |title=grain, ''n''.{{sup|1}} |url=http://www.oed.com/view/Entry/80508 |accessdate=4 July 2012 |edition=2nd |date=1989, online version 2012 |publisher=[[Oxford University Press]] |location=Oxford, England |quote=''spec''. Of gunpowder: A particle of definite size, varying according to requirements. |isbn=978-0-19-861186-8 |oclc=50959346}} Earlier version first published in ''[[New English Dictionary]]'', 1900.</ref> هنگام محاسبه میزان [[باروت]] مورد نیاز برای پر کردن مجدد اسلحه به یاد داشته باشید که۷۰۰۰ دانه معادل ۱ پوند، یا ۴۳۷٫۵ دانه معادل ۱ [[اونس]] است. در [[تیراندازی با کمان]]، دانه یکای استاندارد برای وزن کردن تیر است.<ref>{{cite book |last=Sorrells |first=Brian J. |title=Beginner's Guide to Traditional Archery |url=http://books.google.com/books?id=P5miJc4EbYwC&printsec=frontcover |accessdate=4 July 2012 |edition=1st |year=2004 |publisher=[[Stackpole Books]] |location=Mechanicsburg, PA |isbn=978-0-8117-3133-1 |oclc=474105699 |page=23 |chapter=The Right Equipment |chapterurl=http://books.google.com/books?id=P5miJc4EbYwC&lpg=PA23&pg=PA23#v=onepage&q&f=false |quote=Arrow weight is measured in grains}}</ref>
 
در دندانپزشکی، روکش طلایی، که برای ترمیم دندان استفاده می‌شود،<ref name="SmallEtAl2006">{{Cite journal |last1=Small |first1=Bruce W. |last2=Johnson |first2=Warren |title=Gold Foil and Its Use in Modern Dentistry |journal=Dentistry Today |volume=25 |issue=3 |pages=92, 94, 96 |date=March 2006 |publisher=Dentistry Today |location=Montclair, NJ |pmid=16617798 |issn=8750-2186 |oclc=60622136 |url=http://www.dentistrytoday.com/restorative/1838 |accessdate=5 July 2012}}</ref> با یکای دانه اندازه‌گیری می‌شود.<ref name="Soratur2002">{{cite book |last=Soratur |first=S.H. |title=Essentials of Dental Materials |url=http://books.google.com/books?id=N6HbxyaSt78C&printsec=frontcover |accessdate=5 July 2012 |type= |edition=1st |year=2002 |publisher=[[Jaypee Brothers]] |location=New Delhi |isbn=978-81-7179-989-3 |oclc=465910002 |page=217 |chapter=Chapter 17: Direct Filling Gold—Cohesive Gold — Gold Foil |chapterurl=http://books.google.com/books?id=N6HbxyaSt78C&pg=PT139}}</ref><ref name="Manappallil2003">{{cite book |last=Manappallil |first=John J. |title=Basic Dental Materials |url=http://books.google.com/books?id=56t5Zez5cCwC&printsec=frontcover |accessdate=5 July 2012 |edition=2nd |year=2003 |publisher=[[Jaypee Brothers]] |location=New Delhi |isbn=978-81-8061-153-7 |oclc=257699731 |page=199 |chapter=Chapter 11: Direct Gold Filling — Gold Foil |chapterurl=http://books.google.com/books?id=56t5Zez5cCwC&pg=PT139}}</ref>
[[رده:یکاهای جرم]]
[[رده:یکاهای مرسوم در ایالات متحده]]
۱