نژاد و سلامت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نژاد و سلامت به این اشاره دارد که چگونه تعلق به یک نژاد خاص بر سلامت تأثیر می‌گذارد. نژاد یک مفهوم پیچیده‌است که در طول دوره‌های زمانی تغییر کرده‌است و بستگی به شناسایی شخصی و به رسمیت‌شناسی اجتماعی دارد.[۱] در مطالعه نژاد و سلامت، دانشمندان افراد را در دسته‌های نژادی بسته به عوامل مختلف مانند: فنوتیپ، نسب، هویت اجتماعی، ترکیب ژنتیکی و تجربه زیسته سازماندهی می‌کنند. اغلب در تحقیقات سلامت بین «نژاد» و قومیت تمایز قائل نمی‌شوند.[۲][۳]

تفاوت‌ها در وضعیت سلامت، پیشامدهای سلامت، امید به زندگی و بسیاری دیگر از شاخص‌های سلامت در گروه‌های مختلف نژادی و قومی به خوبی مستند شده‌است. داده‌های اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد که گروه‌های نژادی از نظر بیماری یا مرگ و میر به‌طور نابرابر تحت تأثیر بیماری‌ها قرار دارند.[۴] برخی از افراد در گروه‌های نژادی خاص مراقبت کمتری دریافت می‌کنند، دسترسی کمتری به منابع دارند و به‌طور کلی عمر کوتاه تری دارند.[۵] به‌طور کلی، به نظر می‌رسد که نابرابری‌های بهداشتی نژادی ریشه در معایب اجتماعی مرتبط با نژاد مانند کلیشه‌های ضمنی و تفاوت‌های متوسط در وضعیت اقتصادی اجتماعی دارد.[۶][۷]

نابرابری‌ها در سلامت به عنوان «تفاوت‌های قابل پیشگیری در بار بیماری، آسیب، خشونت ، یا فرصت‌هایی برای دستیابی به سلامت مطلوب که توسط افراد محروم اجتماعی» تجربه می‌شود، تعریف شده‌است.[۸] به گفته مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده، آنها ذاتاً با «توزیع نابرابر تاریخی و کنونی منابع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی» مرتبط هستند.[۸][۹]

رابطه بین نژاد و سلامت از منظر چند رشته‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌است، با تمرکز بیشتر بر نحوه تأثیر نژادپرستی بر نابرابری‌های سلامتی، و چگونگی واکنش عوامل محیطی و فیزیولوژیکی به یکدیگر و عوامل ژنتیکی.[۶][۷]

منابع[ویرایش]

  1. Liebler CA, Porter SR, Fernandez LE, Noon JM, Ennis SR (February 2017). "America's Churning Races: Race and Ethnicity Response Changes Between Census 2000 and the 2010 Census". Demography. 54 (1): 259–284. doi:10.1007/s13524-016-0544-0. PMC 5514561. PMID 28105578.
  2. Attina TM, Malits J, Naidu M, Trasande L (December 2018). "Racial/Ethnic Disparities in Disease Burden and Costs Related to Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals in the US: an Exploratory Analysis". Journal of Clinical Epidemiology. 108: 34–43. doi:10.1016/j.jclinepi.2018.11.024. PMC 6455970. PMID 30529005.
  3. Walker RJ, Strom Williams J, Egede LE (April 2016). "Influence of Race, Ethnicity and Social Determinants of Health on Diabetes Outcomes". The American Journal of the Medical Sciences. 351 (4): 366–73. doi:10.1016/j.amjms.2016.01.008. PMC 4834895. PMID 27079342.
  4. Rogers RG, Lawrence EM, Hummer RA, Tilstra AM (2017-07-03). "Racial/Ethnic Differences in Early-Life Mortality in the United States". Biodemography and Social Biology. 63 (3): 189–205. doi:10.1080/19485565.2017.1281100. PMC 5729754. PMID 29035105.
  5. "Race, Ethnicity, and the Health of Americans" (PDF). American Sociological Association. July 2005.
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ Williams DR (July 1997). "Race and health: basic questions, emerging directions". Annals of Epidemiology. 7 (5): 322–33. doi:10.1016/S1047-2797(97)00051-3. PMID 9250627. خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «:2» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ Penner LA, Hagiwara N, Eggly S, Gaertner SL, Albrecht TL, Dovidio JF (December 2013). "Racial Healthcare Disparities: A Social Psychological Analysis". European Review of Social Psychology. 24 (1): 70–122. doi:10.1080/10463283.2013.840973. PMC 4151477. PMID 25197206. خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «:1» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ "Disparities | Adolescent and School Health |". U.S. Centers for Disease Control. 2018-08-17. Retrieved 2018-12-14.
  9. سازمان جهانی بهداشت. The determinants of health. Geneva. Accessed 12 May 2011 (which are inter-related with all three, but mostly social factors).