پرش به محتوا

نام‌آوا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نام‌آوا[۱] (به انگلیسی: Onomatopoeia) در زبان‌شناسی به واژه‌هایی گفته می‌شود که از صداهای موجود در طبیعت تقلید شده‌اند، مانند چهچهه، (آسمان) غرمبه، شیهه، ترقه، شرشر و امثال آن. نام‌آوا یکی از پاره‌های گفتار است و در همه زبان‌های جهان نیز وجود دارد. معمولاً یک صدای طبیعی در زبان‌های گوناگون به گونه‌های مختلف منعکس می‌شود مثلاً آواز خروس در فارسی به قوقولی‌قوقو مشهور است و در انگلیسی به cockadoodledoo. نام‌آواها خود بخشی از اندیش‌آواها بشمار می‌آیند.

فهرست نام‌آواها در زبان فارسی

[ویرایش]

توجه کنید که این واژه‌ها تقلیدی از خود همان صداها هستند:

صداهای روزمره

[ویرایش]
 • اِهِن و تُلُپ
 • بوق
 • پس / پیس (صدای خالی شدن باد)
 • تاپ تاپ
 • تالاپ و تولوپ
 • تپ(یدن)
 • ترق و توروق
 • ترقه
 • تُف
 • تفنگ
 • تلق و تولوق
 • تلنگر
 • توپ
 • جر
 • جرقه
 • جز(غاله)
 • جزّ (جگر زدن)
 • جِلِز و وِلِز
 • جیرجیرک
 • جیرینگی
 • جیزّ
 • چک (زدن)
 • چکاچک
 • چکه (نماآوای آن به صورت چِک‌چِک نیز استفاده می‌شود)
 • خُر و پف
 • خراش
 • خَرخَر
 • خرت (صدای پاره شدن)
 • خش خش (برگ‌ها)
 • دِلِنگ و دُلونگ
 • (دندان)قروچه
 • زارت
 • زنگ
 • شَپَلَق
 • شُرشُر
 • شلپ (صدای افتادن)
 • غِرغِره کردن
 • غلغل
 • فشفشه
 • فشنگ
 • قارقارک (کنایه از وسیلهٔ نقلیهٔ پرسر و صدا[نیازمند منبع])
 • قاه قاه
 • قار و قور(صدای شکم هنگامه گرسنگی)
 • قرقره
 • قُلُپ‌قُلُپ
 • قِلِفتی (کندن)
 • قورت دادن
 • قهقهه (خنده)
 • کرکره
 • ماسماسک (کنایه از وسیله‌های دکمه‌دار[نیازمند منبع])
 • مُف (دماغ)
 • مِلِچ و مُلوچ (خوردن با عجله)
 • وَنگ وَنگ (کردن)
 • هام (نوعی صدای خوردن)
 • هدهد
 • هورت کشیدن (هُرت کشیدن)
 • ویژ، ویژژ (نشان از سرعت در حرکت چیزی دارد)
 • تق تق (در زدن، کوبیدن دست یا چیزی بر در برای اطلاع)
 • گِز گِز (نوعی احساس از خانوادهٔ خارش، اما از جنس درد)
 • زُق زُق (نوعی احساس از خانوادهٔ خارش، اما از جنس درد)
 • تِر تِر
 • مِس مِس (تعلل کردن)
 • قُل قُل (در مورد آب جوشنده، در معرض حرارت یا آب چشمه یا به صورت مصنوعی در قلیان)
 • زِر زِر (سخنان بیهوده)
 • هُلُپ هُلُپ (برای خوردن با عجله استفاده می‌شود)
 • شُلُپ شُلُپ
 • شَتَرَق (مانند شَپَلَق، صدای تصادم دو جسم)
 • شالاپ (افتادن شیئی در آب)
 • مور مور (نوعی خارش در موضعی از پوست آدمی)
 • های های (گریه)
 • بنگ بنگ
 • دیلینگ دیلینگ (صدای زنگ . مانند زنگ دوچرخه و امثالهم)
 • عوعو(صدای سگ)
 • هاها (صدای خنده‌ی بلند)

صداهای حیوانات

[ویرایش]
 • خروس: قوقولی قوقو
 • مرغ:قُد قُد
 • شیر: غر (ش)
 • سگ: واق واق، هاف‌هاف یا هاپ‌هاپ، وع‌وع، عوعو (بچه‌گانه)، (عوعو کردن)
 • گرگ: زوزه
 • اسب: شیهه
 • بلبل: چهچهه
 • خر: عرعر
 • زنبور: وز وز
 • گربه: میو میو
 • کلاغ: غارغار
 • گنجشک و جوجه: جیک جیک
 • جیرجیرک: جیر جیر
 • قورباغه: قور قور
 • بره:بع بع
 • گوسفند: مع مع
 • گاو: ما ما
 • قمری: کوکو
 1. «نام‌آوا» [زبان‌شناسی] هم‌ارزِ «onomatopoeia»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر دوازدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۶۶-۸ (ذیل سرواژهٔ نام‌آوا)