فهرست کدهای ایمنی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اصلی[ویرایش]

 • : به هنگام رطوبت منفجر می‌شود
 • : خطر انفجار در اثر اصطکاک، جرقه، قرار گرفتن در مجاورت آتش یا دیگر عوامل ایجاد آتش
 • : خطر شدید انفجار در اثر اصطکاک، جرقه، قرار گرفتن در مجاورت آتش یا دیگر عوامل ایجاد آتش
 • : به هنگام تماس با فلزات منفجر می‌شود
 • : اگر گرما ببیند شاید منفجر شود
 • : با یا بدون تماس با هوا منفجر می‌شود
 • : ممکن است باعث آتش شود
 • : در صورت تماس با موارد احتراق‌پذیر ممکن است باعث آتش‌سوزی شود
 • : اگر با چند ماده مخلوط شود منفجر می‌گردد
 • R۱۰:آتش‌گیر
 • R۱۱: بسیار آتش‌گیر
 • R۱۲: بسیار بسیار آتش‌گیر
 • R۱۴: با آب شدیداً واکنش می‌دهد
 • R۱۵: در تماس با آب گازهای شدیداً احتراق‌پذیر آزاد می‌کند
 • R۱۶: در تماس با اکسیدها منفجر می‌شود
 • R۱۷: در هوا خودبخود آتش می‌گیرد
 • R۱۸: در استفاده ممکن است با بخار آب واکنش دهد
 • R19: ممکن است پروکسیدهای سمی ایجاد کند
 • R20: در صورت استنشاق آسیب می‌رساند
 • R21: در صورت تماس با پوست آسیب می‌رساند
 • R۲۲: در صورت بلعیدن آسیب می‌رساند
 • R۲۳: خطر مسمومیت در اثر استنشاق
 • R۲۴: خطر مسمومیت در صورت تماس با پوست
 • R۲۵: خطر مسمومیت در صورت بلعیدن
 • R۲۶: خطر مسمومیت شدید در اثر استنشاق
 • R۲۷: خطر مسمومیت شدید در صورت تماس با پوست
 • R۲۸: خطر مسمومیت شدید در صورت بلعیدن
 • R۲۹: در تماس با آب گازهای سمی آزاد می‌کند
 • R30: ممکن است در هنگام استفاده بشدت آتش‌گیر شود
 • R31: در تماس با اسید گازهای سمی آزاد می‌کند
 • R32: در تماس با اسید گازهای بسیار سمی آزاد می‌کند
 • R33: خطر آثار تجمعی
 • R۳۴: باعث سوختگی می‌شود
 • R۳۵: باعث سوختگی شدید می‌شود
 • R۳۶: سوزش چشم
 • R۳۷: سوزش دستگاه تنفسی
 • R۳۸: سوزش یا خارش پوست
 • R39: خطر آسیب‌های برگشت‌ناپذیر بسیار جدی
 • R40: شواهد محدود در مورد اثرات سرطان‌زایی
 • R۴۱: خطر آسیب شدید به چشم‌ها
 • R۴۲: امکان ایجاد حساسیت در اثر استنشاق
 • R۴۳: امکان ایجاد حساسیت در اثر تماس با پوست
 • R44: خطر انفجار در صورت گرما دادن در محیط بسته
 • R۴۵: سرطان‌زا
 • R46: امکان آسیب‌های ژنتیکی وراثتی
 • R48: خطر آسیب‌های جدی به سلامت در صورت در معرض بودن به مدت طولانی
 • R49: امکان ابتلا به سرطان در اثر استنشاق
 • R50: بسیار سمی برای آبزیان
 • R51: سمی برای آبزیان
 • R52: مضر برای آبزیان
 • R53: امکان ایجاد آسیب‌های بلند مدت در محیط‌های آبی
 • R54: سمی برای گیاهان
 • R55: سمی برای جانوران
 • R56: سمی برای موجودات خاک‌زی
 • R57: سمی برای زنبورهای عسل
 • R58: امکان ایجاد آسیب‌های بلند مدت بر محیط زیست
 • R59: خطرناک برای لایه ازون
 • R60: امکان آسیب به دستگاه تناسلی
 • R۶۱: امکان آسیب به کودک به دنیا نیامده
 • R62: احتمال وجود خطر برای دستگاه تناسلی
 • R63: احتمال وجود خطر برای کودک به دنیا نیامده
 • R64: امکان آسیب به نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند
 • R65: مضر: خطر آسیب به شش‌ها در اثر بلعیدن
 • R66: در معرض قرارگیری مکرر می‌تواند باعث خشکی و ترک خوردن پوست شود
 • R67: بخارها ممکن است باعث حالت گیجی و خواب‌آلودگی گردند
 • R68: احتمال وجود آسیب‌های برگشت‌ناپذیر

ترکیبی[ویرایش]

 • R14/15: با آب شدیداً واکنش می‌دهد و گازهای شدیداً احتراق‌پذیر آزاد می‌کند
 • R15/29: در صورت برخورد با آب گازهای اشتعال پذیر و سمی آزاد می‌کند کند
 • R20/21: مضر در صورت استنشاق و تماس با پوست
 • R20/22:اگر استنشاق یا بلعیده شود مضر است
 • R20/21/22: مضر از طریق استنشاق و بلع
 • R21/22:در برخورد با پوست و در صورت بلع مضر است
 • R23/24:سمی در صورت استنشاق و تماس با پوست
 • R23/25:در صورت استنشاق یا اگر بلعیده شود سمی است
 • R23/24/25:در صورت استنشاق، تماس با پوست و بلع سمی است
 • R24/25:در تماس با پوست و در صورت بلع سمی است
 • R26/27:خیلی سمّی در صورت استنشاق و در تماس با پوست
 • R26/28:خیلی سمی در صورت بلع یا استنشاق
 • R26/27/28:خیلی سمی اگر استنشاق یا بلعیده شود یا با پوست برخورد کند
 • R27/28:خیلی سمی در تماس با پوست یا در صورت بلعیدن
 • R36/37:سوزش چشم و دستگاه تنفسی
 • R36/38:سوزش چشم و پوست
 • R36/37/38:سوزش چشم، دستگاه تنفسی و پوست
 • R37/38:سوزش دستگاه تنفسی و پوست
 • R39/23:سمی:خطر بسیار جدی تأثیرات برگشت‌ناپذیر در صورت استنشاق
 • R39/24:سمی:خطر بسیار جدی تأثیرات برگشت‌ناپذیر در صورت تماس با پوست
 • R39/25:سمی:خطر بسیار جدی تأثیرات برگشت‌ناپذیر در صورت بلعیده شدن
 • R39/23/24:سمی:خطر بسیار جدی تأثیرات برگشت‌ناپذیر در صورت استنشاق و تماس با پوست
 • R39/23/25: سمی:خطر بسیار جدی تأثیرات برگشت‌ناپذیر در صورت استنشاق و بلعیدن
 • R39/24/25: سمی:خطر بسیار جدی تأثیرات برگشت‌ناپذیر در صورت تماس با پوست و بلعیدن
 • R39/23/24/25:سمی:خطر بسیار جدی تأثیرات برگشت‌ناپذیر در صورت استنشاق، تماس با پوست و بلعیدن
 • R39/26:خیلی سمّی: خطر تأثیرات جبران ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق
 • R39/27: خیلی سمّی: خطر تأثیرات جبران ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست
 • R39/28:خیلی سمّی: خطر تأثیرات جبران ناپذیر بسیار جدی در صورت بلعیده شدن
 • R39/26/27:خیلی سمّی: خطر تأثیرات جبران ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق و تماس با پوست
 • R39/26/28: خیلی سمّی: خطر تأثیرات جبران ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق و بلعیده شدن
 • R39/27/28:خیلی سمّی: خطر تأثیرات جبران ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست و بلعیده شدن
 • R39/26/27/28: :خیلی سمّی: خطر تأثیرات جبران ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق، تماس با پوست و بلعیده شدن
 • R42/43:شاید در صورت استنشاق و تماس با پوست باعث حساسیت شود
 • R48/20:مضرّ:خطر آسیب جدی به سلامتی اگر مدت طولانی استنشاق شود
 • R48/21: :مضرّ:خطر آسیب جدی به سلامتی اگر مدت طولانی با پوست در تماس باشد
 • R48/22:مضرّ:خطر آسیب جدی به سلامتی اگر مکرراً بلعیده شود
 • R48/20/21:مضرّ:خطر آسیب جدی به سلامتی اگر مدت طولانی استنشاق شود و در تماس با پوست باشد
 • R48/20/22:مضرّ:خطر آسیب جدی به سلامتی اگر مدت طولانی استنشاق شود و اگر مکرراً بلعیده شود
 • R48/21/22: مضرّ:خطر آسیب جدی به سلامتی اگر مدت طولانی در تماس با پوست باشد و مکرراً بلعیده شود
 • R48/20/21/22:مضرّ:خطر آسیب جدی به سلامتی اگر مدت طولانی استنشاق شود، در تماس با پوست باشد و اگر مکرراً بلعیده شود
 • R48/23:سمّی:خطر آسیب جدی به سلامتی اگر مدت طولانی در معرض استنشاق قرار بگیرد
 • R48/24:سمّی:خطر آسیب جدی به سلامتی در صورت تماس مداوم با پوست
 • R48/25:سمّی:خطر آسیب جدی به سلامتی در صورت بلعیدن مکرر
 • R48/23/24:سمّی:خطر آسیب جدی به سلامتی در صورت استنشاق مداوم یا تماس مداوم با پوست
 • R48/23/25:سمّی:خطر آسیب جدی به سلامتی در صورت استنشاق مداوم یا بلعیده شدن
 • R48/24/25:سمّی:خطر آسیب جدی به سلامتی در صورت تماس مداوم با پوست و بلعیده شدن
 • R48/23/24/25:سمّی:خطر آسیب جدی به سلامتی در صورت استنشاق مداوم، تماس طولانی با پوست و بلعیدن مکرر
 • R50/53:بسیار سمّی برای آبزیان، شاید باعث اثرات طولانی مدت مضرّ برای زیست‌بوم آبی شود
 • R51/53:سمّی برای آبزیان، شاید باعث اثرات طولانی مدت مضرّ برای زیست‌بوم آبی شود
 • R52/53: مضرّ برای آبزیان، شاید باعث اثرات طولانی مدت مضرّ برای زیست‌بوم آبی شود
 • R68/20:خطر احتمالی اثرات برگشت‌ناپذیر در صورت استنشاق
 • R68/21:مضرّ:خطر احتمالی اثرات برگشت‌ناپذیر در صورت تماس با پوست
 • R68/22:مضرّ:خطر احتمالی اثرات برگشت‌ناپذیر در صورت بلعیدن
 • R68/20/21:مضرّ:خطر احتمالی اثرات برگشت‌ناپذیر در صورت استنشاق و تماس با پوست
 • R68/20/22:مضرّ:خطر احتمالی اثرات برگشت‌ناپذیر در صورت استنشاق و در صورت بلعیده شدن
 • R68/21/22:مضرّ:خطر احتمالی اثرات برگشت‌ناپذیر در صورت تماس با پوست و اگر بلعیده شود
 • R68/20/21/22:مضر: خطر احتمالی اثرات غیرقابل برگشت از طریق استنشاق، تماس با پوست و بلعیده شدن

منسوخ شده[ویرایش]

 • R13:گاز میعان شده به شدت آتش‌گیر.
 • R47:شاید باعث نقص‌های مادرزادی شود.

جستارهای وابسته[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]