فهرست شهرهای اکلاهما

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نام شهر نوع جمعیت (۲۰۱۰)
آچیل، اکلاهما شهرک ۴۹۲
ایدا، اکلاهما شهر ۱۶۸۱۰
ادایر، اکلاهما شهرک ۷۹۰
ادینگتون، اکلاهما شهرک ۱۱۴
افتون، اکلاهما شهرک ۱۰۴۹
آگرا، اکلاهما شهرک ۳۳۹
ایکینز، اکلاهما CDP ۴۹۳
آلبانی، اکلاهما CDP ۱۴۳
آلبیون، اکلاهما شهرک ۱۰۶
آلدرسون، اکلاهما شهرک ۳۰۴
الکس، اکلاهما شهرک ۵۵۰
الاین، اکلاهما شهرک ۲۰۷
آلن، اکلاهما شهرک ۹۳۲
آلتوس، اکلاهما شهر ۱۹۸۱۳
آلوا، اکلاهما شهر ۴۹۴۵
آمبر، اکلاهما شهرک ۴۱۹
ایمز، اکلاهما شهرک ۲۳۹
اموریتا، اکلاهما شهرک ۳۷
انادارکو، اکلاهما شهر ۶۷۶۲
انتلر، اکلاهما شهر ۲۴۵۳
اپاش، اکلاهما شهرک ۱۴۴۴
آرپاهو، اکلاهما شهرک ۷۹۶
آرکیدیا، اکلاهما شهرک ۲۴۷
آردمر، اکلاهما شهر ۲۴۲۸۳
آرکوما، اکلاهما شهرک ۱۹۸۹
آرمسترانگ، اکلاهما شهرک ۱۰۵
آرنت، اکلاهما شهرک ۵۲۴
آرپلار، اکلاهما CDP ۲۷۲
اشر، اکلاهما شهرک ۳۹۳
اشلند، اکلاهما شهرک ۶۶
اتوکا، اکلاهما شهر ۳۱۰۷
اتوود، اکلاهما شهرک ۷۴
اوانت، اکلاهما شهرک ۳۲۰
بجر لی، اکلاهما CDP ۷۶
بالوو، اکلاهما CDP ۱۷۶
بارنسدال، اکلاهما شهر ۱۲۴۳
بارتلزویل، اکلاهما شهر ۳۵۷۵۰
بیردن، اکلاهما شهرک ۱۳۳
بیور، اکلاهما شهرک ۱۵۱۵
بی، اکلاهما CDP ۱۴۰
بگس، اکلاهما شهر ۱۳۲۱
بلفونت، اکلاهما CDP ۳۹۴
بل، اکلاهما CDP ۵۳۵
بنینگتون، اکلاهما شهرک ۳۳۴
برنیس، اکلاهما شهرک ۵۶۲
بسی، اکلاهما شهرک ۱۸۱
بتنی، اکلاهما شهر ۱۹۰۵۱
بتل ایکر، اکلاهما شهرک ۲۸۹۵
بیگ کبین، اکلاهما شهرک ۲۶۵
بیلینگز، اکلاهما شهرک ۵۰۹
بینگر، اکلاهما شهرک ۶۷۲
بایسن، اکلاهما CDP ۶۵
بیکسبی، اکلاهما شهر ۲۰۸۸۴
بلکبرن، اکلاهما شهرک ۱۰۸
بلاکگوم، اکلاهما CDP ۵۱
بلکول، اکلاهما شهر ۷۰۹۲
بلیر، اکلاهما شهرک ۸۱۸
بلانچارد، اکلاهما شهر ۷۶۷۰
بلو، اکلاهما CDP ۱۹۵
بلوجکیت، اکلاهما شهرک ۳۳۹
بویزی سیتی، اکلاهما شهر ۱۲۶۶
بوکچیتو، اکلاهما شهرک ۶۳۲
بوکوش، اکلاهما شهرک ۵۱۲
بولی، اکلاهما شهرک ۱۱۸۴
بازول، اکلاهما شهرک ۷۰۹
بوولگ، اکلاهما شهرک ۴۰۵
باکس، اکلاهما CDP ۲۲۴
بوینتون، اکلاهما شهرک ۲۴۸
بردلی، اکلاهما شهرک ۱۳۰
براگس، اکلاهما شهرک ۲۵۹
برامان، اکلاهما شهرک ۲۱۷
بری، اکلاهما شهرک ۱۲۰۹
برکنریدگ، اکلاهما شهرک ۲۴۵
برنت، اکلاهما CDP ۷۱۶
بریج کریک، اکلاهما شهرک ۳۳۶
بریجپرت، اکلاهما شهر ۱۱۶
بریگز، اکلاهما CDP ۳۰۳
بریستوو، اکلاهما شهر ۴۲۲۲
بروکن اروو، اکلاهما شهر ۹۸۸۵۰
بروکن باو، اکلاهما شهر ۴۱۲۰
برووماید، اکلاهما شهرک ۱۶۵
بروکسویل، اکلاهما شهرک ۶۳
براش کریک، اکلاهما CDP ۳۵
براشی، اکلاهما CDP ۹۰۰
بافلوو، اکلاهما شهرک ۱۲۹۹
بول هالوو، اکلاهما CDP ۶۷
بربنک، اکلاهما شهرک ۱۴۱
برلینگتون، اکلاهما شهرک ۱۵۲
برنز فلت، اکلاهما شهرک ۲۰۵۷
بوشی‌هاد، اکلاهما CDP ۱۳۱۴
باتلر، اکلاهما شهرک ۲۸۷
باتلر، (اکلاهما) CDP ۱۱۷
بیارس، اکلاهما شهرک ۲۵۵
بینگ، اکلاهما شهرک ۱۱۷۵
بایرن، اکلاهما شهرک ۳۵
کش، اکلاهما شهر ۲۷۹۶
کدوو، اکلاهما شهرک ۹۹۷
کلرا، اکلاهما شهرک ۲۱۶۴
کلیمت، اکلاهما شهرک ۵۰۷
کلوین، اکلاهما شهرک ۲۹۴
کمارگو، اکلاهما شهرک ۱۷۸
کمرن، اکلاهما شهرک ۳۰۲
کنیدیان، اکلاهما شهرک ۲۲۰
کنی، اکلاهما شهرک ۲۰۵
کنتن، اکلاهما شهرک ۶۲۵
کنوت، اکلاهما شهرک ۵۴۱
کپرون، اکلاهما شهرک ۲۳
کاردن، اکلاهما شهرک ۳
کارلایل، اکلاهما CDP ۶۰۶
کارمن، اکلاهما شهرک ۳۵۵
کارنیگی، اکلاهما شهرک ۱۷۲۳
کارنی، اکلاهما شهرک ۶۴۷
کریار، اکلاهما شهرک ۸۵
کارتر، اکلاهما شهرک ۲۵۶
کارترایت، اکلاهما CDP ۶۰۹
کشیون، اکلاهما شهرک ۸۰۲
کسل، اکلاهما شهرک ۱۰۶
کتوسا، اکلاهما شهر ۷۱۵۱
کییوگا، اکلاهما CDP ۱۴۰
سیدر کرست، اکلاهما CDP ۳۱۲
سیدر ولی، اکلاهما شهر ۲۸۸
سیمنت، اکلاهما شهرک ۵۰۱
سنتراهوما، اکلاهما شهر ۹۷
سنترال های، اکلاهما شهرک ۱۱۹۹
چندلر، اکلاهما شهر ۳۱۰۰
چتنوگا، اکلاهما شهرک ۴۶۱
چکوتاه، اکلاهما شهر ۳۳۳۵
چلسی، اکلاهما شهرک ۱۹۶۴
چرکی، اکلاهما شهر ۱۴۹۸
چری تری، اکلاهما CDP ۸۸۳
چستر، اکلاهما CDP ۱۱۷
چوی، اکلاهما CDP ۱۳۵
شاین، اکلاهما شهرک ۸۰۱
چیکشی، اکلاهما شهر ۱۶۰۳۶
چاکتو، اکلاهما شهر ۱۱۱۴۶
چووتاو، اکلاهما شهرک ۲۰۹۷
کریستی، اکلاهما CDP ۲۱۸
سیمران سیتی، اکلاهما شهرک ۱۵۰
کلیرمر، اکلاهما شهر ۱۸۵۸۱
کلیتن، اکلاهما شهرک ۸۲۱
کلارویو، اکلاهما شهرک ۴۸
کلورا، اکلاهما CDP ۱۴۶۳
کلیوو اسپرینگز، اکلاهما شهرک ۳۳۸
کلیولند، اکلاهما شهر ۳۲۵۱
کلینتن، اکلاهما شهر ۹۰۳۳
کلاود کریک، اکلاهما CDP ۱۲۱
کوالگات، اکلاهما شهر ۱۹۶۷
کوولبیر، اکلاهما شهرک ۱۱۴۰
کولکورد، اکلاهما شهرک ۸۱۵
کوول، اکلاهما شهرک ۵۵۵
کالینزویل، اکلاهما شهر ۵۶۰۶
کالنی، اکلاهما شهرک ۱۳۶
کمنچی، اکلاهما شهر ۱۶۶۳
کامرس، اکلاهما شهر ۲۴۷۳
کوپرتون، اکلاهما شهرک ۱۶
کوپن، اکلاهما شهرک ۷۳۳
کوپلاند، اکلاهما CDP ۱۶۲۹
کرن، اکلاهما شهرک ۵۰۳
کرنیش، اکلاهما شهرک ۱۶۳
کاونسل هیل، اکلاهما شهرک ۱۵۸
کاوینگتن، اکلاهما شهرک ۵۲۷
کووتا، اکلاهما شهر ۹۹۴۳
کوولینگتون، اکلاهما شهرک ۱۵۵
کویل، اکلاهما شهرک ۳۲۵
کرسنت، اکلاهما شهر ۱۴۱۱
کرامول، اکلاهما شهرک ۲۸۶
کراود، اکلاهما شهرک ۴۳۰
کوشینگ، اکلاهما شهر ۷۸۲۶
کاستر سیتی، اکلاهما شهرک ۳۷۵
سیرل، اکلاهما شهرک ۱۰۵۹
داکوما، اکلاهما شهرک ۱۰۷
دیل، اکلاهما CDP ۱۸۱
دونپرت، اکلاهما شهرک ۸۱۴
دیویدسن، اکلاهما شهرک ۳۱۵
دیویس، اکلاهما شهر ۲۶۸۳
دیر کریک، اکلاهما شهرک ۱۳۰
دیر لیک، اکلاهما CDP ۴۶
دلویر، اکلاهما شهرک ۴۱۷
دل سیتی، اکلاهما شهر ۲۱۳۳۲
دنیس، اکلاهما CDP ۱۹۵
دپیو، اکلاهما شهرک ۴۷۶
دوول، اکلاهما شهرک ۱۵۱
دور، اکلاهما شهرک ۸۸۸
دوی، اکلاهما شهر ۳۴۳۲
دیبل، اکلاهما شهرک ۸۷۸
دیکسن، اکلاهما شهرک ۱۲۰۷
دیل سیتی، اکلاهما شهرک ۵۶۲
دیزنی، اکلاهما شهرک ۳۱۱
داج، اکلاهما CDP ۱۱۵
دوتیویل، اکلاهما CDP ۱۰۱
دووگهرتی، اکلاهما شهرک ۲۱۵
داگلس، اکلاهما شهرک ۳۲
دوور، اکلاهما شهرک ۴۶۴
دریپینگ اسپرینگز، اکلاهما CDP ۵۰
دراون کریک، اکلاهما CDP ۱۵۵
درامند، اکلاهما شهرک ۴۵۵
درومریگهت، اکلاهما شهر ۲۹۰۷
درای کریک، اکلاهما CDP ۲۲۷
داچیس لندینگ، اکلاهما CDP ۱۱۴
دانکن، اکلاهما شهر ۲۳۴۳۱
درنت، اکلاهما شهر ۱۵۸۵۶
داستین، اکلاهما شهرک ۳۹۵
دوایت میشن، اکلاهما CDP ۵۵
ااگلتوون، اکلاهما CDP ۵۲۸
ااکلی، اکلاهما شهرک ۳۳۸
اارلسبورو، اکلاهما شهرک ۶۲۸
ایست دوک، اکلاهما شهرک ۴۲۴
ادمند، اکلاهما شهر ۸۱۴۰۵
الدون، اکلاهما CDP ۳۶۸
الدورادو، اکلاهما شهرک ۴۴۶
الجین، اکلاهما شهر ۲۱۵۶
الک سیتی، اکلاهما شهر ۱۱۶۹۳
المر، اکلاهما شهرک ۹۶
الم گروو، اکلاهما CDP ۱۹۸
المور سیتی، اکلاهما شهرک ۶۹۷
الرینوو، اکلاهما شهر ۱۶۷۴۹
امپایر سیتی، اکلاهما شهرک ۹۵۵
اینید، اکلاهما شهر ۴۹۳۷۹
اریک، اکلاهما شهر ۱۰۵۲
ارین اسپرینگز، اکلاهما شهرک ۸۷
اتوواه، اکلاهما شهرک ۹۲
ایوفلا، اکلاهما شهر ۲۸۱۳
ایونینگ شید، اکلاهما CDP ۳۵۹
فر اووک، اکلاهما شهرک ۱۰۳
فرفکس، اکلاهما شهرک ۱۳۸۰
فرفیلد، اکلاهما CDP ۵۸۴
فایرلاند، اکلاهما شهرک ۱۰۵۷
فرمانت، اکلاهما شهرک ۱۳۴
فرویو، اکلاهما شهر ۲۵۷۹
فالیس، اکلاهما شهرک ۲۷
فانشاو، اکلاهما شهرک ۴۱۹
فارگوو، اکلاهما شهرک ۳۶۴
فاکسون، اکلاهما شهرک ۱۳۶
فلت، اکلاهما CDP ۹۳
فیتشیو، اکلاهما شهرک ۲۳۰
فلچر، اکلاهما شهرک ۱۱۷۷
فلینت کریک، اکلاهما CDP ۷۳۲
فلوت اسپرینگز، اکلاهما CDP ۱۳۰
فرکر، اکلاهما شهرک ۱۹
فریست پارک، اکلاهما شهرک ۹۹۸
فورگان، اکلاهما شهرک ۵۴۷
فرت کاب، اکلاهما شهرک ۶۳۴
فرت کفی، اکلاهما شهرک ۴۲۴
فرت گیبسن، اکلاهما شهرک ۴۱۵۴
فرت سپلای، اکلاهما شهرک ۳۳۰
فرت تاوسن، اکلاهما شهرک ۵۱۹
فاس، اکلاهما شهرک ۱۵۱
فستر، اکلاهما شهرک ۱۶۱
فوییل، اکلاهما شهرک ۳۴۴
فرنسیس، اکلاهما شهرک ۳۱۵
فردریک، اکلاهما شهر ۳۹۴۰
فریدم، اکلاهما شهرک ۲۸۹
فرندشیپ، اکلاهما شهرک ۲۴
گیج، اکلاهما شهرک ۴۴۲
گانس، اکلاهما شهرک ۳۱۲
گاربر، اکلاهما شهر ۸۲۲
گاروین، اکلاهما شهرک ۲۵۶
گیت، اکلاهما شهرک ۹۳
گاری، اکلاهما شهر ۱۲۸۰
جن اتری، اکلاهما شهرک ۱۵۸
جرانموو، اکلاهما شهرک ۱۲۶۸
گرت، اکلاهما شهرک ۱۱۸
گیدیان، اکلاهما CDP ۴۹
گلنکو، اکلاهما شهرک ۶۰۱
گلنپول، اکلاهما شهر ۱۰۸۰۸
گولدسبی، اکلاهما شهرک ۱۸۰۱
گولتری، اکلاهما شهرک ۲۴۹
گودول، اکلاهما شهرک ۱۲۹۳
گر، اکلاهما شهرک ۹۷۷
گوتبو، اکلاهما شهرک ۲۲۶
گولد، اکلاهما شهرک ۱۴۱
گراسمونت، اکلاهما شهرک ۳۱۸
گراینولا، اکلاهما شهرک ۳۱
گراندفیلد، اکلاهما شهر ۱۰۳۸
گرند لیک توون، اکلاهما شهرک ۷۴
گرندویو، اکلاهما CDP ۳۹۴
گرنیت، اکلاهما شهرک ۲۰۶۵
گرنت، اکلاهما CDP ۲۸۹
گریسن، اکلاهما شهرک ۱۵۹
گریسی، اکلاهما CDP ۳۷۲
گرینفیلد، اکلاهما شهرک ۹۳
گرگری، اکلاهما CDP ۱۷۱
گروو، اکلاهما شهر ۶۶۲۳
گاتری، اکلاهما شهر ۱۰۱۹۱
گویمون، اکلاهما شهر ۱۱۴۴۲
هایلیویل، اکلاهما ciudad ۸۱۳
هالت، اکلاهما pueblo ۱۲۵
همن، اکلاهما pueblo ۵۶۸
هنا، اکلاهما pueblo ۱۳۸
هاردستی، اکلاهما pueblo ۲۱۲
هاراه، اکلاهما ciudad ۵۰۹۵
هارتشورن، اکلاهما ciudad ۲۱۲۵
هاسکل، اکلاهما pueblo ۲۰۰۷
هیستینگز، اکلاهما pueblo ۱۴۳
هاورت، اکلاهما pueblo ۲۹۷
هادریک، اکلاهما pueblo ۹۴
هالدتون، اکلاهما ciudad ۲۷۸۸
هاونر، اکلاهما ciudad ۳۴۱۴
هلنا، اکلاهما pueblo ۱۴۰۳
هندریکس، اکلاهما pueblo ۷۹
هنسی، اکلاهما pueblo ۲۱۳۱
هنریتا، اکلاهما ciudad ۵۹۲۷
هیکری، اکلاهما pueblo ۷۱
هیلزدیل، اکلاهما pueblo ۱۲۱
هینتن، اکلاهما pueblo ۳۱۹۶
هیچکاک، اکلاهما pueblo ۱۲۱
هیتچیتا، اکلاهما pueblo ۸۸
هووبرت، اکلاهما ciudad ۳۷۵۶
هافمن، اکلاهما pueblo ۱۲۷
هولدنویل، اکلاهما ciudad ۵۷۷۱
هولیس، اکلاهما ciudad ۲۰۶۰
هالستر، اکلاهما pueblo ۵۰
هامنی، اکلاهما ciudad ۳۵۶۵
هوکر، اکلاهما ciudad ۱۹۱۸
هوت اول، اکلاهما pueblo ۴
هورنتوون، اکلاهما pueblo ۹۷
هاو، اکلاهما pueblo ۸۰۲
هیوگوو، اکلاهما ciudad ۵۳۱۰
هولبرت، اکلاهما pueblo ۵۹۰
هانتر، اکلاهما pueblo ۱۶۵
هایدروو، اکلاهما pueblo ۹۶۹
ایدابل، اکلاهما ciudad ۷۰۱۰
ایندیاهوما، اکلاهما pueblo ۳۴۴
ایندیانوولا، اکلاهما CDP ۴۸
ایندیانوولا، اکلاهما pueblo ۱۶۲
اینولا، اکلاهما pueblo ۱۷۸۸
آیرن پووست، اکلاهما CDP ۹۲
ایزبلا، اکلاهما CDP ۱۳۶
ایکسل، اکلاهما pueblo ۵۱
جی، اکلاهما ciudad ۲۴۴۸
جفرسن، اکلاهما pueblo ۱۲
جنکس، اکلاهما ciudad ۱۶۹۲۴
جنینگز، اکلاهما pueblo ۳۶۳
جت، اکلاهما pueblo ۲۱۳
جانسن، اکلاهما pueblo ۲۴۷
جوونز، اکلاهما pueblo ۲۶۹۲
جاستیس، اکلاهما CDP ۱۳۲۴
کنزس، اکلاهما pueblo ۸۰۲
کیتی، اکلاهما pueblo ۳۴۸
کو سیتی، اکلاهما ciudad ۳۷۵
کلیویل، اکلاهما pueblo ۱۱۵۰
کمپ، اکلاهما pueblo ۱۳۳
کندریک، اکلاهما pueblo ۱۳۹
کنفیک، اکلاهما pueblo ۱۹۶
کنتون، اکلاهما CDP ۱۷
کنوود، اکلاهما CDP ۱۲۲۴
کوتا، اکلاهما pueblo ۵۶۴
کتچوم، اکلاهما pueblo ۴۴۲
کیس، اکلاهما pueblo ۳۲۴
کی، اکلاهما CDP ۵۶۵
کیفر، اکلاهما pueblo ۱۶۸۵
کیلدیر، اکلاهما pueblo ۱۰۰
کینگفیشر، اکلاهما ciudad ۴۶۳۳
کینگزتن، اکلاهما pueblo ۱۶۰۱
کینتا، اکلاهما pueblo ۲۹۷
کایوا، اکلاهما pueblo ۷۳۱
نولس، اکلاهما pueblo ۱۱
کوناوا، اکلاهما ciudad ۱۲۹۸
کرپس، اکلاهما ciudad ۲۰۵۳
کرملین، اکلاهما pueblo ۲۵۵
لاهوما، اکلاهما pueblo ۶۱۱
لیک الوما، اکلاهما pueblo ۸۸
لمار، اکلاهما pueblo ۱۵۸
لمبرت، اکلاهما pueblo ۶
لمانت، اکلاهما pueblo ۴۱۷
لین، اکلاهما CDP ۴۱۴
لنگلی، اکلاهما pueblo ۸۱۹
لنگستن، اکلاهما pueblo ۱۷۲۴
لورن، اکلاهما pueblo ۱۳۴۴
لرنس کریک، اکلاهما pueblo ۱۴۹
لتن، اکلاهما ciudad ۹۶۸۶۷
لیچ، اکلاهما CDP ۲۳۷
لبنن، اکلاهما CDP ۳۰۳
لدی، اکلاهما pueblo ۴۳۵
ل فلور، اکلاهما pueblo ۱۹۰
لیهای، اکلاهما ciudad ۳۵۶
لناپاه، اکلاهما pueblo ۲۹۳
لیان، اکلاهما pueblo ۹۱
لکسینگتن، اکلاهما ciudad ۲۱۵۲
لیبرتی، (اکلاهما) CDP ۲۲۰
لیبرتی، اکلاهما pueblo ۲۲۰
لیما، اکلاهما pueblo ۵۳
لایمستوون، اکلاهما CDP ۶۲۹
لیندزی، اکلاهما ciudad ۲۸۴۰
لووکوو، اکلاهما pueblo ۱۲۲
لووکست گروو، اکلاهما pueblo ۱۴۲۳
لوون گروو، اکلاهما ciudad ۵۰۵۴
لوون وولف، اکلاهما pueblo ۴۳۸
لنگ، اکلاهما CDP ۳۷۰
لونگدال، اکلاهما pueblo ۲۶۲
لونگتوون، اکلاهما CDP ۲۷۳۹
لوکبا، اکلاهما pueblo ۱۶۶
لست سیتی، اکلاهما CDP ۷۷۰
لوتس، اکلاهما pueblo ۲
لاولند، اکلاهما pueblo ۱۳
لویل، اکلاهما pueblo ۷۹
لوسین، اکلاهما CDP ۸۸
لوتر، اکلاهما pueblo ۱۲۲۱
لاینز اسویچ، اکلاهما CDP ۲۸۸
مکلیستر، اکلاهما ciudad ۱۸۳۸۳
مکورد، اکلاهما CDP ۱۴۴۰
مکورتاین، اکلاهما pueblo ۵۱۶
مکلوود، اکلاهما pueblo ۴۰۴۴
مکووم، اکلاهما pueblo ۳۲
مادیل، اکلاهما ciudad ۳۷۷۰
منچستر، اکلاهما pueblo ۱۰۳
مانگوم، اکلاهما ciudad ۳۰۱۰
منیو، اکلاهما pueblo ۱۸۱
منیو، اکلاهما pueblo ۳۰۷۶
مانسویل، اکلاهما pueblo ۸۶۳
مارامک، اکلاهما pueblo ۹۱
ماربل سیتی، اکلاهما pueblo ۲۶۳
مریتا، اکلاهما CDP ۱۰۶
مریتا، (اکلاهما) ciudad ۲۶۲۶
مارلاند، اکلاهما pueblo ۲۲۵
مارلوو، اکلاهما ciudad ۴۶۶۲
مارشل، اکلاهما pueblo ۲۷۲
مارتا، اکلاهما pueblo ۱۶۲
مد، اکلاهما ciudad ۱۰۴۸
می، اکلاهما pueblo ۳۹
مایسویل، اکلاهما pueblo ۱۲۳۲
مازی، اکلاهما CDP ۹۱
مید، اکلاهما pueblo ۱۲۲
مدفرد، اکلاهما ciudad ۹۹۶
مدسین پارک، اکلاهما pueblo ۳۸۲
میک، اکلاهما pueblo ۱۱۴۴
مینوو، اکلاهما pueblo ۲۳۵
مریدیان، اکلاهما pueblo ۳۸
مریدیان، (اکلاهما) CDP ۱۴۹۳
مایمی، اکلاهما ciudad ۱۳۵۷۰
میدوست سیتی، اکلاهما ciudad ۵۴۳۷۱
میلبورن، اکلاهما pueblo ۳۱۷
میل کریک، اکلاهما pueblo ۳۱۹
میلرتون، اکلاهما pueblo ۳۲۰
مینکو، اکلاهما ciudad ۱۶۳۲
موففت، اکلاهما pueblo ۱۲۸
مور، اکلاهما ciudad ۵۵۰۸۱
مورلاند، اکلاهما pueblo ۱۱۹۰
مریس، اکلاهما ciudad ۱۴۷۹
مرسن، اکلاهما pueblo ۷۳۳
ماوند، اکلاهما pueblo ۱۱۶۸
ماونتن پارک، اکلاهما pueblo ۴۰۹
ماونتن ویو، اکلاهما pueblo ۷۹۵
مالبری، اکلاهما CDP ۱۳۸
مولدروو، اکلاهما pueblo ۳۴۶۶
مولهال، اکلاهما pueblo ۲۲۵
مرفی، اکلاهما CDP ۲۱۹
ماسکووگی، اکلاهما ciudad ۳۹۲۲۳
ماستنگ، اکلاهما ciudad ۱۷۳۹۵
میوچول، اکلاهما pueblo ۶۱
نارسیسا، اکلاهما CDP ۹۹
ناردین، اکلاهما CDP ۵۲
نش، اکلاهما pueblo ۲۰۴
نسکتونگا، اکلاهما CDP ۷۰
نیو آلوو، اکلاهما pueblo ۹۰
نیوکاسل، اکلاهما ciudad ۷۶۸۵
نیو کوردل، اکلاهما ciudad ۲۹۱۵
نیو اوچا، اکلاهما CDP ۴۰۵
نیوکیرک، اکلاهما ciudad ۲۳۱۷
نیو وودویل، اکلاهما pueblo ۱۳۲
نیکلز هیل، اکلاهما ciudad ۳۷۱۰
نیکوما پارک، اکلاهما ciudad ۲۳۹۳
نیکوت، اکلاهما CDP ۳۶۰
نینکاه، اکلاهما pueblo ۱۰۰۲
نوبل، اکلاهما ciudad ۶۴۸۱
نرگا، اکلاهما pueblo ۱۴۵
نورمن، اکلاهما ciudad ۱۱۰۹۲۵
نورت اینید، اکلاهما pueblo ۸۶۰
میامی شمالی، اکلاهما pueblo ۳۷۴
نوتچیتوون، اکلاهما CDP ۳۷۳
نوواتا، اکلاهما ciudad ۳۷۳۱
اووک گروو، اکلاهما pueblo ۱۸
اوک‌هورست، اکلاهما CDP ۲۱۸۵
اووکلند، اکلاهما pueblo ۱۰۵۷
اووک، اکلاهما pueblo ۲۸۸
اواکوود، اکلاهما pueblo ۶۵
اوچلاتا، اکلاهما pueblo ۴۲۴
اویلتون، اکلاهما ciudad ۱۰۱۳
اوکارچ، اکلاهما pueblo ۱۲۱۵
اووکی، اکلاهما pueblo ۶۲۰
اوکین، اکلاهما pueblo ۱۲۰۴
اوکما، اکلاهما ciudad ۳۲۲۳
اکلاهوما سیتی ciudad ۵۷۹۹۹۹
اوکمالگی، اکلاهما ciudad ۱۲۳۲۱
اوکتاها، اکلاهما pueblo ۳۹۰
اوولد اوچا، اکلاهما CDP ۵۲
اولد گرین، اکلاهما CDP ۳۱۵
اولوست، اکلاهما pueblo ۶۰۷
اولوگاه، اکلاهما pueblo ۱۱۴۶
آپتیما، اکلاهما pueblo ۳۵۶
اورلاندو، اکلاهما pueblo ۱۴۸
اووسیج، اکلاهما pueblo ۱۵۶
اوواسو، اکلاهما ciudad ۲۸۹۱۵
پادن، اکلاهما pueblo ۴۶۱
پاناما، اکلاهما pueblo ۱۴۱۳
پاولی، اکلاهما pueblo ۶۱۰
پارادایس هیل، اکلاهما pueblo ۸۵
پارک هیل، اکلاهما CDP ۳۹۰۹
پل ولی، اکلاهما ciudad ۶۱۸۷
پاوهوسکا، اکلاهما ciudad ۳۵۸۴
پنی، اکلاهما ciudad ۲۱۹۶
پاوین، اکلاهما CDP ۴۲۳
پگس، اکلاهما CDP ۸۱۳
پنسکوولا، اکلاهما pueblo ۱۲۵
پیریا، اکلاهما pueblo ۱۳۲
پرکینز، اکلاهما ciudad ۲۸۳۱
پری، اکلاهما ciudad ۵۱۲۶
پتیت، اکلاهما CDP ۹۵۴
فیلیپس، اکلاهما pueblo ۱۳۵
پیچر، اکلاهما ciudad ۲۰
پیدمانت، اکلاهما ciudad ۵۷۲۰
پاینی، اکلاهما CDP ۱۱۵
پینهوک کرنر، اکلاهما CDP ۱۷۱
پینک، اکلاهما pueblo ۲۰۵۸
پین اووک ایکر، اکلاهما CDP ۴۲۱
پیتسبرگ، اکلاهما pueblo ۲۰۷
پوکست، اکلاهما pueblo ۱۵۶
پوکولا، اکلاهما pueblo ۴۰۵۶
پانکا سیتی، اکلاهما ciudad ۲۵۳۸۷
پاند کریک، اکلاهما ciudad ۸۵۶
پرتر، اکلاهما pueblo ۵۶۶
پوروم، اکلاهما شهرک ۷۲۷
پوتاو، اکلاهما ciudad ۸۵۲۰
پراگ، اکلاهما ciudad ۲۳۸۶
پراکتر، اکلاهما CDP ۲۳۱
پرو، اکلاهما شهرک ۴۶۵
پریور کریک، اکلاهما ciudad ۹۵۳۹
پامپ بک، اکلاهما CDP ۱۷۵
پرسل، اکلاهما ciudad ۵۸۸۴
پاتنم، اکلاهما شهرک ۲۹
کوپو، اکلاهما شهرک ۹۰۶
کوینتون، اکلاهما شهرک ۱۰۵۱
رالستون، اکلاهما شهرک ۳۳۰
رمونا، اکلاهما شهرک ۵۳۵
راندلت، اکلاهما شهرک ۴۳۸
راتلیف سیتی، اکلاهما شهرک ۱۲۰
رتن، اکلاهما شهرک ۳۱۰
راویا، اکلاهما شهرک ۵۲۸
رد اووک، اکلاهما شهرک ۵۴۹
رد راک، اکلاهما شهرک ۲۸۳
ردبرد، اکلاهما شهرک ۱۳۷
ردبرد اسمیت، اکلاهما CDP ۴۶۵
رمی، اکلاهما CDP ۵۶۲
رنفروو، اکلاهما شهرک ۱۲
رنتیسویل، اکلاهما شهرک ۱۲۸
ریدون، اکلاهما شهرک ۲۱۰
رینگلینگ، اکلاهما شهرک ۱۰۳۷
رینگوود، اکلاهما شهرک ۴۹۷
ریپلی، اکلاهما شهرک ۴۰۳
ریور باتم، اکلاهما CDP ۱۵۴
راک آیلند، اکلاهما شهرک ۶۴۶
راکی، اکلاهما شهرک ۱۶۲
راکی فرد، اکلاهما CDP ۶۱
راکی ماونتن، اکلاهما CDP ۴۲۰
راف، اکلاهما شهرک ۷۲۵
رولند، اکلاهما شهرک ۳۱۶۹
روزولت، اکلاهما شهرک ۲۴۸
رز، اکلاهما CDP ۲۸۵
رزدیل، اکلاهما شهرک ۶۸
روستون، اکلاهما شهرک ۳۱
راش اسپرینگز، اکلاهما شهرک ۱۲۳۱
راین، اکلاهما pueblo ۸۱۶
سینت لویس، اکلاهما شهرک ۱۵۸
سیلم، اکلاهما CDP ۱۱۲
سلاینا، اکلاهما شهرک ۱۳۹۶
سلیساو، اکلاهما ciudad ۸۸۸۰
اسم کرنر، اکلاهما CDP ۱۳۷
سند هیل، اکلاهما CDP ۳۹۵
اسند اسپرینگز، اکلاهما ciudad ۱۸۹۰۶
سپالپا، اکلاهما ciudad ۲۰۵۴۴
سساکوا، اکلاهما شهرک ۱۵۰
سونا، اکلاهما شهرک ۶۸۶
سویر، اکلاهما شهرک ۳۲۱
سیر، اکلاهما ciudad ۴۳۷۵
شولتر، اکلاهما شهرک ۵۰۹
اسکریپر، اکلاهما CDP ۱۹۱
سیلینگ، اکلاهما ciudad ۸۶۰
اسمنوول، اکلاهما ciudad ۷۴۸۸
اسنتنل، اکلاهما شهرک ۹۰۱
سیکوویا، اکلاهما CDP ۶۹۸
شیدی گروو، اکلاهما CDP ۵۵۶
شیدی گروو، شهرستان مکلنتوش، اکلاهما CDP ۱۹۴
شیدی گروو، شهرستان پاونی، اکلاهما شهرک ۲
شیدی پوینت، اکلاهما شهرک ۱۰۲۶
شمراک، اکلاهما شهرک ۱۰۱
شروون، اکلاهما شهرک ۱۳۵
شاتوک، اکلاهما شهرک ۱۳۵۶
شنی، اکلاهما ciudad ۲۹۸۵۷
شیدلر، اکلاهما ciudad ۴۴۱
شرت، اکلاهما CDP ۲۹۳
سیلوو، اکلاهما شهرک ۳۳۱
سیمز، اکلاهما CDP ۳۲۵
اسکد، اکلاهما شهرک ۵۱
اسکیاتوک، اکلاهما شهرک ۷۳۹۷
اسلاوگهترویل، اکلاهما شهرک ۴۱۳۷
اسلیک، اکلاهما شهرک ۱۳۱
اسمیت ویلیج، اکلاهما شهرک ۶۶
اسمیتویل، اکلاهما شهرک ۱۱۳
اسنیک کریک، اکلاهما CDP ۲۵۷
اسنایدر، اکلاهما ciudad ۱۳۹۴
سوپر، اکلاهما شهرک ۲۶۱
سور جان، اکلاهما CDP ۶۰
ساوت کافیویل، اکلاهما شهرک ۷۸۵
اسپارکس، اکلاهما شهرک ۱۶۹
اسپاولدینگ، اکلاهما شهرک ۱۷۸
اسپاویناو، اکلاهما شهرک ۴۳۷
استیگلر، اکلاهما ciudad ۳۹۱۲
اسپری، اکلاهما شهرک ۱۲۰۶
اسپیرو، اکلاهما شهرک ۲۱۶۴
اسپرتسمن ایکر، اکلاهما شهرک ۳۲۲
اسپرینگر، اکلاهما شهرک ۷۰۰
استیلی هالوو، اکلاهما CDP ۲۰۶
استرلینگ، اکلاهما شهرک ۷۹۳
استیدهام، اکلاهما شهرک ۱۸
استیگلر، اکلاهما ciudad ۲۶۸۵
استیلوتر، اکلاهما ciudad ۴۵۶۸۸
استیلول، اکلاهما ciudad ۳۹۴۹
استونوال، اکلاهما شهرک ۴۷۰
استوونی پوینت، اکلاهما CDP ۲۳۸
استرانگ، اکلاهما شهرک ۸۹
استرتفرد، اکلاهما شهرک ۱۵۲۵
استرینگتوون، اکلاهما شهرک ۴۱۰
استرنگ سیتی، اکلاهما شهرک ۴۷
استراود، اکلاهما ciudad ۲۶۹۰
استوارت، اکلاهما شهرک ۱۸۰
سوگدن، اکلاهما شهرک ۴۳
سالفر، اکلاهما ciudad ۴۹۲۹
سامیت، اکلاهما شهرک ۱۳۹
سوئیت‌واتر، اکلاهما شهرک ۸۷
اسوینک، اکلاهما CDP ۶۶
سیکمر، اکلاهما CDP ۱۷۷
تفت، اکلاهما شهرک ۲۵۰
تاگ فلت، اکلاهما CDP ۱۳
تاهلکواه، اکلاهما ciudad ۱۵۷۵۳
تالالا، اکلاهما شهرک ۲۷۳
تالیهینا، اکلاهما شهرک ۱۱۱۴
تالوگا، اکلاهما شهرک ۲۹۹
تاماها، اکلاهما شهرک ۱۷۶
تاتومس، اکلاهما شهرک ۱۵۱
تیکامسا، اکلاهما ciudad ۶۴۵۷
تمپل، اکلاهما شهرک ۱۰۰۲
تنکیلر، اکلاهما CDP ۶۳۳
ترسیتا، اکلاهما CDP ۱۵۹
ترلتون، اکلاهما شهرک ۱۰۶
ترال، اکلاهما شهرک ۳۸۲
تکسانا، اکلاهما CDP ۲۲۶۱
تکسهوما، اکلاهما شهرک ۹۲۶
تکسولا، اکلاهما شهرک ۳۶
تهاکرویل، اکلاهما شهرک ۴۴۵
ویلیج، اکلاهما ciudad ۸۹۲۹
تامس، اکلاهما ciudad ۱۱۸۱
تیاواه، اکلاهما CDP ۱۸۹
تیپتون، اکلاهما شهرک ۸۴۷
تیشومینگو، اکلاهما ciudad ۳۰۳۴
تایتنیک، اکلاهما CDP ۳۵۶
تونکاوا، اکلاهما ciudad ۳۲۱۶
تریبی، اکلاهما شهرک ۳۹۱
تریون، اکلاهما شهرک ۴۹۱
تولاهاس، اکلاهما شهرک ۱۰۶
تالسا، اوکلاهوما ciudad ۳۹۱۹۰۶
توپلوو، اکلاهما شهر ۳۲۹
تورلی، اکلاهما CDP ۲۷۵۶
ترپین، اکلاهما CDP ۴۶۷
توشکا، اکلاهما شهرک ۳۱۲
توسکاهوما، اکلاهما CDP ۱۵۱
توتل، اکلاهما ciudad ۶۰۱۹
توین اووک، اکلاهما CDP ۱۹۸
تایروون، اکلاهما شهرک ۷۶۲
یونیون سیتی، اکلاهما شهرک ۱۶۴۵
ولی بروک، اکلاهما شهرک ۷۶۵
ولی پارک، اکلاهما شهرک ۷۷
والیانت، اکلاهما شهرک ۷۵۴
ولما، اکلاهما شهرک ۶۲۰
ورا، اکلاهما شهرک ۲۴۱
وردن، اکلاهما شهرک ۵۳۰
وردیگریس، اکلاهما شهرک ۳۹۹۳
ویان، اکلاهما شهرک ۱۴۶۶
ویسی، اکلاهما شهرک ۶۹۹
وینیتا، اکلاهما ciudad ۵۷۴۳
وگنر، اکلاهما ciudad ۸۳۲۳
وینرایت، اکلاهما شهرک ۱۶۵
واکیتا، اکلاهما شهرک ۳۴۴
ولترز، اکلاهما ciudad ۲۵۵۱
وانت، اکلاهما شهرک ۳۵۰
وان، اکلاهما شهرک ۱۲۵
واپانوکا، اکلاهما شهرک ۴۳۸
ورنر، اکلاهما شهرک ۱۶۴۱
وار ایکر، اکلاهما ciudad ۱۰۰۴۳
وریک، اکلاهما شهرک ۱۴۸
واشینگتن، اکلاهما شهرک ۶۱۸
واتونگا، اکلاهما ciudad ۵۱۱۱
واتس، اکلاهما شهرک ۳۲۴
واوهیلاو، اکلاهما CDP ۳۴۵
واوکومیس، اکلاهما شهرک ۱۲۸۶
واوریکا، اکلاهما ciudad ۲۰۶۴
وین، اکلاهما شهرک ۶۸۸
واینوکا، اکلاهما ciudad ۹۲۷
ودرفرد، اکلاهما ciudad ۱۰۸۳۳
وب سیتی، اکلاهما شهرک ۶۲
وبرس فالز، اکلاهما شهرک ۶۱۶
ولچ، اکلاهما شهرک ۶۱۹
ولیتکا، اکلاهما شهرک ۹۹۸
ولینگ، اکلاهما CDP ۷۷۱
ولستون، اکلاهما شهرک ۷۸۸
وست پاوین، اکلاهما CDP ۲۱۸
وست سیلووم اسپرینگز، اکلاهما شهرک ۸۴۶
وستپرت، اکلاهما شهرک ۲۹۸
وستویل، اکلاهما شهرک ۱۶۳۹
وتومکا، اکلاهما ciudad ۱۲۸۲
ووکا، اکلاهما ciudad ۳۴۳۰
ویتفیلد، اکلاهما شهرک ۳۹۱
وایت اووک، اکلاهما CDP ۲۶۳
وایتسبورو، اکلاهما CDP ۲۵۰
وایت وتر، اکلاهما CDP ۸۰
ویکلیف، اکلاهما CDP ۷۵
ویلبورتون، اکلاهما ciudad ۲۸۴۳
ویلوو، اکلاهما شهرک ۱۴۹
ویلسون، اکلاهما ciudad ۱۷۲۴
وینچستر، اکلاهما شهرک ۵۱۶
ویستر، اکلاهما شهرک ۱۱۰۲
وودال، اکلاهما CDP ۸۲۳
وودلاون پارک، اکلاهما شهرک ۱۵۳
وودورد، اکلاهما ciudad ۱۲۰۵۱
رایت سیتی، اکلاهما شهرک ۷۶۲
وایندات، اکلاهما شهرک ۳۳۳
وینوود، اکلاهما ciudad ۲۲۱۲
وینونا، اکلاهما شهرک ۴۳۷
ییل، اکلاهما ciudad ۱۲۲۷
ییگر، اکلاهما شهرک ۷۵
ایوکان، اکلاهما ciudad ۲۲۷۰۹
زب، اکلاهما CDP ۴۹۷
زنا، اکلاهما CDP ۱۲۲
زاین، اکلاهما CDP ۴۱