فهرست شهرهای نبراسکا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست پرجمعیت‌ترین شهرهای نبراسکا بر اساس اطلاعات جمعیتی سرشماری ۲۰۱۰[۱]

     مرکز شهرستان
     پایتخت ایالت و مرکز شهرستان

نقشه نبراسکا
اوماها، بزرگترین شهر نبراسکا
لینکلن، پایتخت نبراسکا
نام نوع جمعیت 2010
ایبی، نبراسکا villa ۶۹
ادمز، نبراسکا villa ۵۷۳
اینسوورت، نبراسکا ciudad ۱۷۲۸
البیان، نبراسکا ciudad ۱۶۵۰
آلدا، نبراسکا villa ۶۴۲
الکساندریا، نبراسکا villa ۱۷۷
آلن، نبراسکا villa ۳۷۷
الاینس، نبراسکا ciudad ۸۴۹۱
الما، نبراسکا ciudad ۱۱۳۳
الوو، نبراسکا villa ۱۳۲
ایمز، نبراسکا CDP ۲۴
امرست، نبراسکا villa ۲۴۸
انووکا، نبراسکا villa ۶
انسلمو، نبراسکا villa ۱۴۵
انسلی، نبراسکا villa ۴۴۱
آرپهوو، نبراسکا ciudad ۱۰۲۶
آرکیدیا، نبراسکا villa ۳۱۱
آرچر، نبراسکا CDP ۸۱
آرلینگتن، نبراسکا villa ۱۲۴۳
آرنلد، نبراسکا villa ۵۹۷
آرتور، نبراسکا villa ۱۱۷
اشلند، نبراسکا ciudad ۲۴۵۳
اشتون، نبراسکا villa ۱۹۴
آتن، نبراسکا CDP ۱۱۲
اتکینسون، نبراسکا ciudad ۱۲۴۵
آتلانتا، نبراسکا villa ۱۳۱
آبورن، نبراسکا ciudad ۳۴۶۰
آرورا، نبراسکا ciudad ۴۴۷۹
اووکا، نبراسکا villa ۲۴۲
اکستل، نبراسکا villa ۷۲۶
ایر، نبراسکا villa ۹۴
بنکرفت، نبراسکا villa ۴۹۵
بارادا، نبراسکا villa ۲۴
بارنستون، نبراسکا villa ۱۱۶
بارتلیت، نبراسکا villa ۱۱۷
بارتلی، نبراسکا villa ۲۸۳
باست، نبراسکا ciudad ۶۱۹
بتل کریک، نبراسکا ciudad ۱۲۰۷
بیرد، نبراسکا ciudad ۱۲۰۹
بازیل میلز، نبراسکا villa ۲۹
بیتریس، نبراسکا ciudad ۱۲۴۵۹
بیور سیتی، نبراسکا ciudad ۶۰۹
بیور کرسینگ، نبراسکا villa ۴۰۳
بی، نبراسکا villa ۱۹۱
بیمر، نبراسکا villa ۶۷۸
بلدن، نبراسکا villa ۱۱۵
بلگرید، نبراسکا villa ۱۲۶
بلویو، نبراسکا ciudad ۵۰۱۳۷
بلوود، نبراسکا villa ۴۳۵
بلمار، نبراسکا CDP ۲۱۶
بلویدیر، نبراسکا villa ۴۸
بنیدیکت، نبراسکا villa ۲۳۴
بنکلمان، نبراسکا ciudad ۹۵۳
بنیت، نبراسکا villa ۷۱۹
بنینگتون، نبراسکا ciudad ۱۴۵۸
بریا، نبراسکا CDP ۴۱
برترند، نبراسکا villa ۷۵۰
بروین، نبراسکا villa ۸۳
بیگ اسپرینگز، نبراسکا villa ۴۰۰
بلادن، نبراسکا villa ۲۳۷
بلیر، نبراسکا ciudad ۷۹۹۰
بلومفیلد، نبراسکا ciudad ۱۰۲۸
بلومینگتون، نبراسکا villa ۱۰۳
بلو هیل، نبراسکا ciudad ۹۳۶
بلو اسپرینگز، نبراسکا ciudad ۳۳۱
باو ولی، نبراسکا CDP ۱۱۶
بوی تاون، نبراسکا villa ۷۴۵
برادشاو، نبراسکا villa ۲۷۳
بریدی، نبراسکا villa ۴۲۸
براینارد، نبراسکا villa ۳۳۰
بروستر، نبراسکا villa ۱۷
بریجپرت، نبراسکا ciudad ۱۵۴۵
بریستوو، نبراسکا villa ۶۵
بروادواتر، نبراسکا villa ۱۲۸
براک، نبراسکا villa ۱۱۲
برووکن باو، نبراسکا ciudad ۳۵۵۹
براونلی، نبراسکا CDP ۱۵
بروونویل، نبراسکا villa ۱۳۲
برولی، نبراسکا villa ۳۲۶
برونینگ، نبراسکا villa ۲۷۹
برونوو، نبراسکا villa ۹۹
برانزویک، نبراسکا villa ۱۳۸
بورچارد، نبراسکا villa ۸۲
بر، نبراسکا villa ۵۷
تن، نبراسکا villa ۱۰
بورول، نبراسکا ciudad ۱۲۱۰
بوشنل، نبراسکا villa ۱۲۴
بیوت، نبراسکا villa ۳۲۶
بایرن، نبراسکا villa ۸۳
کایروو، نبراسکا villa ۷۸۵
کلاوای، نبراسکا villa ۵۳۹
کیمبریج، نبراسکا ciudad ۱۰۶۳
کمبل، نبراسکا villa ۳۴۷
کارلتن، نبراسکا villa ۹۱
کرل، نبراسکا villa ۲۲۹
سیدر بلاف، نبراسکا villa ۶۱۰
سیدر کریک، نبراسکا villa ۳۹۰
سدار رپید، نبراسکا villa ۳۸۲
اسنتر، نبراسکا villa ۹۴
سنترال سیتی، نبراسکا ciudad ۲۹۳۴
سرسکو، نبراسکا villa ۸۸۹
چادرون، نبراسکا ciudad ۵۸۵۱
چالکو، نبراسکا CDP ۱۰۹۹۴
چیمبرز، نبراسکا villa ۲۶۸
چمپیان، نبراسکا CDP ۱۰۳
چپمن، نبراسکا villa ۲۸۷
چاپل، نبراسکا ciudad ۹۲۹
چستر، نبراسکا villa ۲۳۲
کلارک، نبراسکا villa ۳۶۹
کلارکسون، نبراسکا ciudad ۶۵۸
کلاتونیا، نبراسکا villa ۲۳۱
کلی اسنتر، نبراسکا ciudad ۷۶۰
کلیروتر، نبراسکا villa ۴۱۹
کلینتن، نبراسکا villa ۴۱
کوودی، نبراسکا villa ۱۵۴
کوولریج، نبراسکا villa ۴۷۳
کوولن، نبراسکا villa ۱۱۰
کلامبس، نبراسکا ciudad ۲۲۱۱۱
کامستاک، نبراسکا villa ۹۳
کانکرد، نبراسکا villa ۱۶۶
کوک، نبراسکا villa ۳۲۱
کردوا، نبراسکا villa ۱۳۷
کورنلا، نبراسکا villa ۳۶
کرتلند، نبراسکا villa ۴۸۲
کوتسفیلد، نبراسکا villa ۴۶
کوولس، نبراسکا villa ۳۰
کوزاد، نبراسکا ciudad ۳۹۷۷
کرب ارچرد، نبراسکا villa ۳۸
کریگ، نبراسکا villa ۱۹۹
کرفرد، نبراسکا ciudad ۹۹۷
کریگهتون، نبراسکا ciudad ۱۱۵۴
کرستون، نبراسکا villa ۲۰۳
کریت، نبراسکا ciudad ۶۹۶۰
کروفتون، نبراسکا ciudad ۷۲۶
کروکستون، نبراسکا villa ۶۹
کالبرتسن، نبراسکا villa ۵۹۵
کرتیس، نبراسکا ciudad ۹۳۹
کوشینگ، نبراسکا villa ۳۲
دکووتا سیتی، نبراسکا ciudad ۱۹۱۹
دلتن، نبراسکا villa ۳۱۵
دنبری، نبراسکا villa ۱۰۱
دانبروگ، نبراسکا villa ۳۰۳
دونپرت، نبراسکا villa ۲۹۴
داوی، نبراسکا villa ۱۵۴
دیوید سیتی، نبراسکا ciudad ۲۹۰۶
دسن، نبراسکا villa ۱۴۶
دایکین، نبراسکا villa ۱۶۶
دیکیتر، نبراسکا villa ۴۸۱
دنتن، نبراسکا villa ۱۹۰
دشلر، نبراسکا ciudad ۷۴۷
دوس، نبراسکا villa ۶۷
دا ویت، نبراسکا villa ۵۱۳
دیلر، نبراسکا villa ۲۶۰
دیکس، نبراسکا villa ۲۵۵
دیکسن، نبراسکا villa ۸۷
داج، نبراسکا villa ۶۱۲
دونیپهان، نبراسکا villa ۸۲۹
درچستر، نبراسکا villa ۵۸۶
داگلس، نبراسکا villa ۱۷۳
دو بویس، نبراسکا villa ۱۴۷
دانبار، نبراسکا villa ۱۸۷
دانکن، نبراسکا villa ۳۵۱
دان، نبراسکا villa ۱۰۳
دوایت، نبراسکا villa ۲۰۴
ایگل، نبراسکا villa ۱۰۲۴
اددیویل، نبراسکا villa ۹۷
ادگر، نبراسکا ciudad ۴۹۸
ادسن، نبراسکا villa ۱۳۳
البا، نبراسکا villa ۲۱۵
الجین، نبراسکا ciudad ۶۶۱
الک کریک، نبراسکا villa ۹۸
الم کریک، نبراسکا villa ۹۰۱
الموود، نبراسکا villa ۶۳۴
السی، نبراسکا villa ۱۰۶
الوود، نبراسکا villa ۷۰۷
ایلیریا، نبراسکا villa ۵۱
امرسن، نبراسکا villa ۸۴۰
امیت، نبراسکا villa ۴۸
اندرز، نبراسکا CDP ۴۲
اندیکت، نبراسکا villa ۱۳۲
اریکسن، نبراسکا villa ۹۲
اوستیس، نبراسکا villa ۴۰۱
ایوینگ، نبراسکا villa ۳۸۷
اکسیتر، نبراسکا villa ۵۹۱
فایربوری، نبراسکا ciudad ۳۹۴۲
فرفیلد، نبراسکا ciudad ۳۸۷
فرمانت، نبراسکا villa ۵۶۰
فلز سیتی، نبراسکا ciudad ۴۳۲۵
فارنام، نبراسکا villa ۱۷۱
فارول، نبراسکا villa ۱۲۲
فیلی، نبراسکا villa ۱۳۲
فرت، نبراسکا villa ۵۹۰
فانتنل، نبراسکا CDP ۵۴
فوردیس، نبراسکا villa ۱۳۹
فرت کلهون، نبراسکا ciudad ۹۰۸
فستر، نبراسکا villa ۵۱
فرنکلین، نبراسکا ciudad ۱۰۰۰
فریمانت، نبراسکا ciudad ۲۶۳۹۷
فرند، نبراسکا ciudad ۱۰۲۷
فولرتن، نبراسکا ciudad ۱۳۰۷
فانک، نبراسکا villa ۱۹۴
گاندی، نبراسکا villa ۳۲
گارلند، نبراسکا villa ۲۱۶
گرسن، نبراسکا villa ۵۴
جنیوا، نبراسکا ciudad ۲۲۱۷
جنووا، نبراسکا ciudad ۱۰۰۳
گرینگ، نبراسکا ciudad ۸۵۰۰
گیبن، نبراسکا ciudad ۱۸۳۳
گیلیاد، نبراسکا villa ۳۹
گیلتنر، نبراسکا villa ۳۵۲
گلنویل، نبراسکا villa ۳۱۰
گلنوود، نبراسکا CDP ۴۶۶
گوهنر، نبراسکا villa ۱۵۴
گردن، نبراسکا ciudad ۱۶۱۲
گاتنبرگ، نبراسکا ciudad ۳۵۷۴
گرفتن، نبراسکا villa ۱۲۶
گرند آیلند، نبراسکا ciudad ۴۸۵۲۰
گرنت، نبراسکا ciudad ۱۱۶۵
گریلی اسنتر، نبراسکا villa ۴۶۶
گرینوود، نبراسکا villa ۵۶۸
گرشم، نبراسکا villa ۲۲۳
گرتنا، نبراسکا ciudad ۴۴۴۱
گرووس، نبراسکا villa ۲
گاید راک، نبراسکا villa ۲۲۵
گورلی، نبراسکا villa ۲۱۴
هدار، نبراسکا villa ۲۹۳
هایگلر، نبراسکا villa ۱۵۸
هلم، نبراسکا villa ۲۱۳
هلزی، نبراسکا villa ۷۶
هملت، نبراسکا villa ۵۷
همپتن، نبراسکا villa ۴۲۳
هاربین، نبراسکا villa ۴۹
هاردی، نبراسکا villa ۱۵۹
هریسبورگ، نبراسکا CDP ۱۰۰
هریسون، نبراسکا villa ۲۵۱
هارتینگتون، نبراسکا ciudad ۱۵۵۴
هاروارد، نبراسکا ciudad ۱۰۱۳
هیستینگز، نبراسکا ciudad ۲۴۹۰۷
هیز اسنتر، نبراسکا villa ۲۱۴
هی اسپرینگز، نبراسکا villa ۵۷۰
هزرد، نبراسکا villa ۷۰
هارتول، نبراسکا villa ۷۱
هیبرن، نبراسکا ciudad ۱۵۷۹
همینگفورد، نبراسکا villa ۸۰۳
هندرسن، نبراسکا ciudad ۹۹۱
هندلی، نبراسکا villa ۲۴
هنری، نبراسکا villa ۱۰۶
هرمن، نبراسکا villa ۲۶۸
هرشی، نبراسکا villa ۶۶۵
هیکمان، نبراسکا ciudad ۱۶۵۷
هیلدرته، نبراسکا villa ۳۷۸
هوولبروک، نبراسکا villa ۲۰۷
هولدرگ، نبراسکا ciudad ۵۴۹۵
هولمسویل، نبراسکا CDP ۵۱
هوولستاین، نبراسکا villa ۲۱۴
هوومر، نبراسکا villa ۵۴۹
هوپر، نبراسکا ciudad ۸۳۰
هوردویل، نبراسکا villa ۱۴۴
هوسکینس، نبراسکا villa ۲۸۵
هاورد سیتی، نبراسکا villa ۱۸۹
هاولز، نبراسکا villa ۵۶۱
هابرد، نبراسکا villa ۲۳۶
هابل، نبراسکا villa ۶۸
هامبوولت، نبراسکا ciudad ۸۷۷
هامفری، نبراسکا ciudad ۷۶۰
هونتلی، نبراسکا villa ۴۴
هیانیس، نبراسکا villa ۱۸۲
ایمپیریال، نبراسکا ciudad ۲۰۷۱
ایناوال، نبراسکا CDP ۱۱۷
ایندیانوولا، نبراسکا ciudad ۵۸۴
اینگلوود، نبراسکا villa ۳۲۵
اینلند، نبراسکا CDP ۶۲
اینمان، نبراسکا villa ۱۲۹
ایتکا، نبراسکا villa ۱۴۸
جکسن، نبراسکا villa ۲۲۳
جنسن، نبراسکا villa ۱۱۸
جانسن، نبراسکا villa ۳۲۸
جانزتاون، نبراسکا villa ۶۴
جولین، نبراسکا villa ۵۹
جونیاتا، نبراسکا villa ۷۵۵
کارنی، نبراسکا ciudad ۳۰۷۸۷
کنساو، نبراسکا villa ۸۸۰
کنارد، نبراسکا villa ۳۶۱
کیستوون، نبراسکا CDP ۵۹
کیلگر، نبراسکا villa ۷۷
کیمبل، نبراسکا ciudad ۲۴۹۶
کینگ لیک، نبراسکا CDP ۲۸۰
لیکویو، نبراسکا CDP ۳۱۷
لمار، نبراسکا villa ۲۳
لا پلت، نبراسکا CDP ۱۱۴
لرل، نبراسکا ciudad ۹۶۴
لا ویستا، نبراسکا ciudad ۱۵۷۵۸
لرنس، نبراسکا villa ۳۰۴
لبنن، نبراسکا villa ۸۰
لی، نبراسکا villa ۴۰۵
لموین، نبراسکا CDP ۸۲
لشارا، نبراسکا villa ۱۱۲
لولن، نبراسکا villa ۲۲۴
لوستن، نبراسکا villa ۶۸
لکسینگتن، نبراسکا ciudad ۱۰۲۳۰
لیبرتی، نبراسکا villa ۷۶
لینکلن، نبراسکا ciudad ۲۵۸۳۷۹
لیندزی، نبراسکا villa ۲۵۵
لیندی، نبراسکا CDP ۱۳
لینوود، نبراسکا villa ۸۸
لیسکو، نبراسکا CDP ۶۴
لیتچفیلد، نبراسکا villa ۲۶۲
لودگپول، نبراسکا villa ۳۱۸
لنگ پاین، نبراسکا ciudad ۳۰۵
لومیس، نبراسکا villa ۳۸۲
لورنزو، نبراسکا CDP ۵۸
لورتو، نبراسکا CDP ۴۲
لورتون، نبراسکا villa ۴۱
لویویل، نبراسکا ciudad ۱۱۰۶
لو سیتی، نبراسکا ciudad ۱۰۲۹
لوشتون، نبراسکا villa ۳۰
لایمن، نبراسکا villa ۳۴۱
لینچ، نبراسکا villa ۲۴۵
لاینز، نبراسکا ciudad ۸۵۱
مک‌کوک، نبراسکا ciudad ۷۶۹۸
مک‌کول جانکشن، نبراسکا villa ۴۰۹
مک‌گرو، نبراسکا villa ۱۰۵
مک‌لان، نبراسکا villa ۳۶
میسی، نبراسکا CDP ۱۰۲۳
مدیسون، نبراسکا ciudad ۲۴۳۸
مادرید، نبراسکا villa ۲۳۱
مگنیت، نبراسکا villa ۵۷
مالکوم، نبراسکا villa ۳۸۲
ملمو، نبراسکا villa ۱۲۰
مانلی، نبراسکا villa ۱۷۸
مارکت، نبراسکا villa ۲۲۹
مارتین، نبراسکا CDP ۹۲
مارتنزبورگ، نبراسکا villa ۹۴
ماسکل، نبراسکا villa ۷۶
میسن سیتی، نبراسکا villa ۱۷۱
مکس، نبراسکا CDP ۵۷
مکسول، نبراسکا villa ۳۱۲
میوود، نبراسکا villa ۲۶۱
مید، نبراسکا villa ۵۶۹
مدوو گروو، نبراسکا villa ۳۰۱
ملبتا، نبراسکا villa ۱۱۲
ممفیس، نبراسکا villa ۱۱۴
مرنا، نبراسکا villa ۳۶۳
مریمان، نبراسکا villa ۱۲۸
میلفرد، نبراسکا ciudad ۲۰۹۰
میلر، نبراسکا villa ۱۳۶
میلیگان، نبراسکا villa ۲۸۵
میناتار، نبراسکا ciudad ۸۱۶
میندن، نبراسکا ciudad ۲۹۲۳
میچل، نبراسکا ciudad ۱۷۰۲
مونووی، نبراسکا villa ۱
منروو، نبراسکا villa ۲۸۴
مورفیلد، نبراسکا villa ۳۲
موریل، نبراسکا villa ۹۲۱
مرس بلاف، نبراسکا villa ۱۳۵
مالن، نبراسکا villa ۵۰۹
موردوک، نبراسکا villa ۲۳۶
مری، نبراسکا villa ۴۶۳
ناپر، نبراسکا villa ۸۴
ناپون، نبراسکا villa ۱۰۶
نبراسکا سیتی، نبراسکا ciudad ۷۲۸۹
نهاوکا، نبراسکا villa ۲۰۴
نلیگ، نبراسکا ciudad ۱۵۹۹
نلسن، نبراسکا ciudad ۴۸۸
نماها، نبراسکا villa ۱۴۹
ننزل، نبراسکا villa ۲۰
نیوکاسل، نبراسکا villa ۳۲۵
نیومن گروو، نبراسکا ciudad ۷۲۱
نیوپرت، نبراسکا villa ۹۷
نیکرسون، نبراسکا villa ۳۶۹
نایبریرا، نبراسکا villa ۳۷۰
نورا، نبراسکا villa ۲۱
نورفوک، نبراسکا ciudad ۲۴۲۱۰
نورمن، نبراسکا villa ۴۳
بند شمالی، نبراسکا ciudad ۱۱۷۷
لو شمالی، نبراسکا villa ۲۹۷
پلت شمالی، نبراسکا ciudad ۲۴۷۳۳
اووک، نبراسکا villa ۶۶
اووکدیل، نبراسکا villa ۳۲۲
اووکلند، نبراسکا ciudad ۱۲۴۴
اوبرت، نبراسکا villa ۲۳
اوکونتو، نبراسکا villa ۱۵۱
آکتیویا، نبراسکا villa ۱۲۷
اودل، نبراسکا villa ۳۰۷
اوودسا، نبراسکا CDP ۱۳۰
پایگاه نیروی هوایی اوففوت CDP ۴۶۴۴
اوگالالا، نبراسکا ciudad ۴۷۳۷
اوهیووا، نبراسکا villa ۱۱۵
اوماها ciudad ۴۰۸۹۵۸
اونیل، نبراسکا ciudad ۳۷۰۵
اونگ، نبراسکا villa ۶۳
اورچرد، نبراسکا villa ۳۷۹
اورد، نبراسکا ciudad ۲۱۱۲
اورلئانز، نبراسکا villa ۳۸۶
آسیوولا، نبراسکا ciudad ۸۸۰
آشکاش، نبراسکا ciudad ۸۸۴
وسموند، نبراسکا ciudad ۷۸۳
اووتوو، نبراسکا villa ۱۷۱
اوورلند، نبراسکا CDP ۱۵۳
اورتون، نبراسکا villa ۵۹۴
آکسفورد، نبراسکا villa ۷۷۹
پیج، نبراسکا villa ۱۶۶
پلسید، نبراسکا villa ۳۵۱
پامر، نبراسکا villa ۴۷۲
پلمایرا، نبراسکا villa ۵۴۵
پنما، نبراسکا villa ۲۵۶
پاپیلیون، نبراسکا ciudad ۱۸۸۹۴
پارکس، نبراسکا CDP ۲۳
پنی سیتی، نبراسکا ciudad ۸۷۸
پکستن، نبراسکا villa ۵۲۳
پندر، نبراسکا villa ۱۰۰۲
پرو، نبراسکا ciudad ۸۶۵
پیترزبرگ، نبراسکا villa ۳۳۳
فیلیپس، نبراسکا villa ۲۸۷
پیکرل، نبراسکا villa ۱۹۹
پیرس، نبراسکا ciudad ۱۷۶۷
پیلگر، نبراسکا villa ۳۵۲
پلینویو، نبراسکا ciudad ۱۲۴۶
پلت اسنتر، نبراسکا villa ۳۳۶
پلاتسمووته، نبراسکا ciudad ۶۵۰۲
پلزنت دیل، نبراسکا villa ۲۰۵
پلزنتن، نبراسکا villa ۳۴۱
پلیمت، نبراسکا villa ۴۰۹
پووک، نبراسکا villa ۳۲۲
پانکا، نبراسکا ciudad ۹۶۱
پول، نبراسکا CDP ۱۹
پاتر، نبراسکا villa ۳۳۷
پراگ، نبراسکا villa ۳۰۳
پرستن، نبراسکا villa ۲۸
پریمرووز، نبراسکا villa ۶۱
پراسر، نبراسکا villa ۶۶
راویل، نبراسکا CDP ۲۲
راگان، نبراسکا villa ۳۸
رالستون، نبراسکا ciudad ۵۹۴۳
رندالف، نبراسکا ciudad ۹۴۴
رونا، نبراسکا ciudad ۱۳۶۰
ریمند، نبراسکا villa ۱۶۷
رد کلاود، نبراسکا ciudad ۱۰۲۰
ریپابلیکن سیتی، نبراسکا villa ۱۵۰
رنلدز، نبراسکا villa ۶۹
ریچفیلد، نبراسکا CDP ۴۳
ریچلند، نبراسکا villa ۷۳
رایزینگ سیتی، نبراسکا villa ۳۷۴
ریوردیل، نبراسکا villa ۱۸۲
ریورتون، نبراسکا villa ۸۹
رووکا، نبراسکا villa ۲۲۰
راکویل، نبراسکا villa ۱۰۶
راجرز، نبراسکا villa ۹۵
رووزلی، نبراسکا villa ۱۶۰
راسکوو، نبراسکا CDP ۶۳
روسلاند، نبراسکا villa ۲۳۵
رویل، نبراسکا villa ۶۳
رولو، نبراسکا villa ۱۷۲
روشویل، نبراسکا ciudad ۸۹۰
راسکین، نبراسکا villa ۱۲۳
است. ادورد، نبراسکا ciudad ۷۰۵
هلینا، نبراسکا villa ۹۶
است. لیبوری، نبراسکا CDP ۲۶۴
مینسووتا، نبراسکا ciudad ۲۲۹۰
سیلم، نبراسکا villa ۱۱۲
اسنتی، نبراسکا villa ۳۴۶
ساربن، نبراسکا CDP ۳۱
اسارجنت، نبراسکا ciudad ۵۲۵
سرونویل، نبراسکا villa ۴۷
اسکایلر، نبراسکا ciudad ۶۲۱۱
اسکووشا، نبراسکا villa ۳۱۸
اسکاتسبلاف، نبراسکا ciudad ۱۵۰۳۹
اسکریبنر، نبراسکا ciudad ۸۵۷
اسنیکا، نبراسکا villa ۳۳
سورد، نبراسکا ciudad ۶۹۶۴
شلبی، نبراسکا villa ۷۱۴
شلتن، نبراسکا villa ۱۰۵۹
شیکلی، نبراسکا villa ۳۴۱
شوولز، نبراسکا villa ۲۱
شوبرت، نبراسکا villa ۱۵۰
سیدنی، نبراسکا ciudad ۶۷۵۷
سیلور کریک، نبراسکا villa ۳۶۲
اسمیتفیلد، نبراسکا villa ۵۴
اسنایدر، نبراسکا villa ۳۰۰
ساوت بند، نبراسکا villa ۹۹
سو سیتی، نبراسکا ciudad ۱۳۳۵۳
اسپلدینگ، نبراسکا villa ۴۸۷
اسپنسر، نبراسکا villa ۴۵۵
اسپریگ، نبراسکا villa ۱۴۲
اسپرینگفیلد، نبراسکا ciudad ۱۵۲۹
اسپرینگویو، نبراسکا villa ۲۴۲
استمفرد، نبراسکا villa ۱۸۳
استنتن، نبراسکا ciudad ۱۵۷۷
استاپلهورست، نبراسکا villa ۲۴۲
استاپلتون، نبراسکا villa ۳۰۵
استیل سیتی، نبراسکا villa ۶۱
استیناور، نبراسکا villa ۷۵
استلا، نبراسکا villa ۱۵۲
استرلینگ، نبراسکا villa ۴۷۶
استوکهام، نبراسکا villa ۴۴
استوکویل، نبراسکا villa ۲۵
استرانگ، نبراسکا villa ۲۹
استرتن، نبراسکا villa ۳۴۳
استرومسبورگ، نبراسکا ciudad ۱۱۷۱
استورت، نبراسکا villa ۵۹۰
سامنر، نبراسکا villa ۲۳۶
سونول، نبراسکا CDP ۷۳
سپیریار، نبراسکا ciudad ۱۹۵۷
سرپرایز، نبراسکا villa ۴۳
سادرلند، نبراسکا villa ۱۲۸۶
ساتن، نبراسکا ciudad ۱۵۰۲
اسوانتون، نبراسکا villa ۹۴
سیرکیوس، نبراسکا ciudad ۱۹۴۲
تیبل راک، نبراسکا villa ۲۶۹
تالماگ، نبراسکا villa ۲۳۳
تامورا، نبراسکا CDP ۵۸
تارنوو، نبراسکا villa ۴۶
تیلر، نبراسکا villa ۱۹۰
تیکامسا، نبراسکا ciudad ۱۶۷۷
تکاماه، نبراسکا ciudad ۱۷۳۶
تریتوون، نبراسکا ciudad ۱۱۹۸
تیر، نبراسکا villa ۶۲
تدفورد، نبراسکا villa ۱۸۸
ترستن، نبراسکا villa ۱۳۲
تیلدن، نبراسکا ciudad ۹۵۳
تبایس، نبراسکا villa ۱۰۶
ترنتن، نبراسکا villa ۵۶۰
ترامبل، نبراسکا villa ۲۰۵
تریون، نبراسکا CDP ۱۵۷
وهلینگ، نبراسکا villa ۲۳۰
ایولیسیز، نبراسکا villa ۱۷۱
ونادیلا، نبراسکا villa ۳۱۱
یونیون، نبراسکا villa ۲۳۳
آپلند، نبراسکا villa ۱۴۳
ایوتیکا، نبراسکا villa ۸۶۱
ولنتاین، نبراسکا ciudad ۲۷۳۷
ولی، نبراسکا ciudad ۱۸۷۵
ولپرایزوو، نبراسکا villa ۵۷۰
ونانگو، نبراسکا villa ۱۶۴
ونیس، نبراسکا CDP ۷۵
وردل، نبراسکا villa ۳۰
وردیگر، نبراسکا villa ۵۷۵
وردون، نبراسکا villa ۱۷۲
ورجینیا، نبراسکا villa ۶۰
ویکوو، نبراسکا villa ۲۳۶
واهو، نبراسکا ciudad ۴۵۰۸
ویکفیلد، نبراسکا ciudad ۱۴۵۱
والیس، نبراسکا villa ۳۶۶
والتهیل، نبراسکا villa ۷۸۰
لینکلن (نبراسکا) CDP ۳۰۶
وان، نبراسکا CDP ۸۶
واشینگتن، نبراسکا villa ۱۵۰
واتربوری، نبراسکا villa ۷۳
واترلو، نبراسکا villa ۸۴۸
وائونتا، نبراسکا villa ۵۷۷
وائوسا، نبراسکا villa ۶۳۴
واورلی، نبراسکا ciudad ۳۲۷۷
وین، نبراسکا ciudad ۵۶۶۰
ویپینگ وتر، نبراسکا ciudad ۱۰۵۰
ولفلت، نبراسکا villa ۷۸
وسترن، نبراسکا villa ۲۳۵
وسترویل، نبراسکا CDP ۳۹
وستن، نبراسکا villa ۳۲۴
وست پوینت، نبراسکا ciudad ۳۳۶۴
وایت کلی، نبراسکا CDP ۱۰
ویتنی، نبراسکا villa ۷۷
ویلبر، نبراسکا ciudad ۱۸۵۵
ویلکاکس، نبراسکا villa ۳۵۸
ویلوو آیلند، نبراسکا CDP ۲۶
ویلسونویل، نبراسکا villa ۹۳
وینبیگوو، نبراسکا villa ۷۷۴
وینتون، نبراسکا villa ۶۸
وینسید، نبراسکا villa ۴۲۷
وینزلوو، نبراسکا villa ۱۰۳
ویسنر، نبراسکا ciudad ۱۱۷۰
وولباچ، نبراسکا villa ۲۸۳
وود لیک، نبراسکا villa ۶۳
وودلند هیلز، نبراسکا CDP ۲۱۵
وودلند پارک، نبراسکا CDP ۱۸۶۶
وود ریور، نبراسکا ciudad ۱۳۲۵
ویمور، نبراسکا ciudad ۱۴۵۷
وینوت، نبراسکا villa ۱۶۶
یانکی هیل، نبراسکا CDP ۲۹۲
یورک، نبراسکا ciudad ۷۷۶۶
یوتان، نبراسکا ciudad ۱۱۷۴

منابع[ویرایش]

  1. «Metro population hits 865,350 - Omaha.com». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ مارس ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۲۸ مه ۲۰۱۲.