پرش به محتوا

فهرست شهرها و روستاهای تنسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نام نوع جمعیت (۲۰۱۰)
آدامز، تنسی ciudad 901
آدامزویل، تنسی pueblo ۲۲۰۷
الموو، تنسی pueblo ۲۴۶۱
الکوا، تنسی ciudad ۸۴۴۹
الکساندریا، تنسی pueblo 1021
آلگود، تنسی ciudad ۳۴۹۵
الاردت، تنسی ciudad ۶۳۴
آلتامونت، تنسی pueblo ۱۰۴۵
اندرسون‌ویل، تنسی CDP ۴۷۲
آپیسون، تنسی CDP ۲۴۶۹
آردمور، تنسی ciudad ۱۲۱۳
آرلینگتون، تنسی pueblo ۱۱۵۱۷
اشلند سیتی، تنسی pueblo ۴۵۴۱
آتن، تنسی ciudad ۱۳۴۵۸
آتوکا، تنسی pueblo ۸۳۸۷
آتوود، تنسی pueblo ۹۳۸
اوبورنتون، تنسی pueblo ۲۶۹
بایلیتون، تنسی pueblo ۴۳۱
بینبری، تنسی ciudad ۴۸۲
بنر هیل، تنسی CDP ۱۴۹۷
بارتلیت، تنسی ciudad ۵۴۶۱۳
بکستر، تنسی pueblo ۱۳۶۵
بان استیشن، تنسی ciudad ۲۸۲۶
بیرشیبا اسپرینگز، تنسی pueblo 952
بل باکل، تنسی pueblo 633
بل مید، تنسی ciudad ۲۹۱۲
بلز، تنسی ciudad ۲۴۳۷
بنتون، تنسی pueblo ۱۳۸۵
بری هیل، تنسی ciudad ۵۳۷
بتل اسپرینگز، تنسی pueblo ۷۱۸
بتپیج، تنسی CDP ۲۸۸
بیگ اسندی، تنسی pueblo ۵۵۷
بلین، تنسی ciudad ۱۸۵۶
بلومینگدیل، تنسی CDP ۹۸۸۸
بلوونتویل، تنسی CDP ۳۰۷۴
بلاف سیتی، تنسی ciudad ۱۷۳۳
بالور، تنسی ciudad ۵۴۱۷
بان اکوا جانکشن، تنسی CDP ۱۲۳۰
بوومن، تنسی CDP ۳۰۲
برادن، تنسی pueblo ۲۸۲
بردفرد، تنسی pueblo ۱۰۴۸
برانسفورد، تنسی CDP ۱۷۰
برنتوود، تنسی ciudad ۳۷۰۶۰
برایتن، تنسی pueblo ۲۷۳۵
بریستل، تنسی ciudad ۲۶۷۰۲
براونزویل، تنسی ciudad ۱۰۲۹۲
بروستون، تنسی pueblo ۱۴۷۸
بول گپ، تنسی pueblo 799
بورلیسون، تنسی pueblo ۴۲۵
برنز، تنسی pueblo ۱۴۶۸
بیردستوون، تنسی pueblo ۸۰۳
کلهون، تنسی pueblo ۴۹۰
کمدن، تنسی ciudad ۳۵۸۲
کارتیج، تنسی pueblo ۲۳۰۶
کریویل، تنسی pueblo ۲۲۹۷
کستالیان اسپرینگز، تنسی CDP ۵۵۶
سیدر هیل، تنسی ciudad ۳۱۴
سلینا، تنسی ciudad ۱۴۹۵
سنترتوون، تنسی pueblo ۲۴۳
سنترویل، تنسی pueblo ۳۶۴۴
سنترال، تنسی CDP ۲۲۷۹
چپل هیل، تنسی pueblo ۱۴۴۵
چارلزتون، تنسی ciudad ۶۵۱
شارلوت، تنسی pueblo ۱۲۳۵
چاتانوگا، تنسی ciudad ۱۶۷۶۷۴
چسترفیلد، تنسی CDP 488
چرچ هیل، تنسی ciudad ۶۷۳۷
کلارکرانگ، تنسی CDP ۵۷۵
کلارکسبرگ، تنسی pueblo ۳۹۳
کلارکسویل، تنسی ciudad ۱۳۲۹۲۹
Cleveland ciudad ۴۱۲۸۵
کلیفتون، تنسی ciudad ۲۶۹۴
کلینتون، تنسی ciudad ۹۸۴۱
کوالفیلد، تنسی CDP ۲۴۶۳
کوالمونت، تنسی ciudad ۸۴۱
کولگدال، تنسی ciudad ۸۲۸۲
Collierville pueblo ۴۳۹۶۵
کولینوود، تنسی ciudad 1047
کلوونیال هایت، تنسی CDP ۶۹۳۴
Columbia ciudad ۳۴۶۸۱
کوکویل، تنسی ciudad ۳۰۴۳۵
کوپرتوون، تنسی pueblo ۴۲۷۸
کوپرهیل، تنسی ciudad ۳۵۴
کورنرسویل، تنسی pueblo ۱۱۹۴
کاتیج گروو، تنسی pueblo ۸۸
کوتونتوون، تنسی CDP ۳۶۷
کاوینگتن، تنسی ciudad ۹۰۳۸
کووان، تنسی ciudad ۱۷۳۷
کرب ارچرد، تنسی ciudad ۷۵۲
کرس پلین، تنسی ciudad ۱۷۱۴
کروسویل، تنسی ciudad ۱۰۷۹۵
کرامپ، تنسی ciudad ۱۴۲۸
کامبرلند سیتی، تنسی pueblo 800
کامبرلند گپ، تنسی pueblo ۴۹۴
داندریدگ، تنسی pueblo ۲۸۱۲
Darden CDP ۳۹۹
دیتن، تنسی ciudad ۷۱۹۱
دیکیتر، تنسی pueblo ۱۵۹۸
دکتورویل، تنسی pueblo ۸۶۷
دچرد، تنسی ciudad ۲۳۶۱
دیکسن، تنسی ciudad ۱۴۵۳۸
دودسون برنچ، تنسی CDP ۱۰۷۴
دوور، تنسی ciudad ۱۴۱۷
دوولتوون، تنسی pueblo ۳۵۵
دویل، تنسی pueblo ۵۳۷
درزدن، تنسی pueblo ۳۰۰۵
دوکتوون، تنسی ciudad ۴۷۵
دانلپ، تنسی ciudad ۴۸۱۵
دایر، تنسی ciudad ۲۳۴۱
دایرزبورگ، تنسی ciudad ۱۷۱۴۵
اگلتون ویلیج، تنسی CDP ۵۰۵۲
اگلویل، تنسی ciudad ۶۰۴
ایست کلیولند، تنسی CDP ۱۶۰۸
ایست ریج، تنسی ciudad ۲۰۹۷۹
استویو، تنسی pueblo ۷۰۵
الجین، تنسی CDP ۲۸۲
ایلیزابت‌تون، تنسی ciudad ۱۴۱۷۶
الکتون، تنسی ciudad ۵۷۸
انگلوود، تنسی pueblo ۱۵۳۲
انویل، تنسی pueblo ۱۸۹
ارین، تنسی ciudad ۱۳۲۴
اروین، تنسی pueblo ۶۰۹۷
استیل اسپرینگز، تنسی pueblo ۲۰۵۵
اتریدگ، تنسی pueblo ۴۶۵
اتوواه، تنسی ciudad ۳۴۹۰
ایوا، تنسی CDP ۲۹۳
فرفیلد، تنسی CDP ۱۳۱
فرفیلد گلید، تنسی CDP ۶۹۸۹
فایرگاردن، تنسی CDP ۵۲۹
فایرموونت، تنسی CDP ۲۸۲۵
فرویو، تنسی ciudad ۷۷۲۰
فل برنچ، تنسی CDP ۱۲۹۱
فل وتر، تنسی CDP ۱۲۳۲
فرگت، تنسی pueblo ۲۰۶۷۶
فییتویل، تنسی ciudad ۶۸۲۷
فینکستل، تنسی CDP ۱۶۱۸
فینگر، تنسی ciudad ۲۹۸
فلت تاپ ماونتن، تنسی CDP ۴۲۲
فلینتویل، تنسی CDP ۶۲۷
فورست هیل، تنسی ciudad ۴۸۱۲
فرانکلین، تنسی ciudad ۶۲۴۸۷
فرندشیپ، تنسی ciudad ۶۶۸
فریندسویل، تنسی ciudad ۹۱۳
گادسدن، تنسی pueblo ۴۷۰
گاینسبورو، تنسی pueblo ۹۶۲
گالتین، تنسی ciudad ۳۰۲۷۸
گالاوای، تنسی ciudad ۶۸۰
گارلند، تنسی pueblo ۳۱۰
گیتس، تنسی pueblo ۶۴۷
گتلینبرگ ciudad ۳۹۴۴
جرمنتاون، تنسی ciudad ۳۸۸۴۴
گیبسون، تنسی pueblo ۳۹۶
گیلت ادج، تنسی ciudad ۴۷۷
گلیسون، تنسی pueblo ۱۴۴۵
گودلتسویل، تنسی ciudad ۱۵۹۲۱
گوردونسویل، تنسی pueblo ۱۲۱۳
گرابال، تنسی CDP ۲۳۶
گرند جانکشن، تنسی ciudad ۳۲۵
گری، تنسی CDP ۱۲۲۲
گرایسویل، تنسی pueblo ۱۵۰۲
گرینبک، تنسی ciudad ۱۰۶۴
گرینبرایر، تنسی pueblo ۶۴۳۳
گرینویل، تنسی pueblo ۱۵۰۶۲
گرینفیلد، تنسی ciudad ۲۱۸۲
گرین هیل، تنسی CDP ۶۶۱۸
گریمسلی، تنسی CDP ۱۱۶۷
گروتلی-لآگر، تنسی ciudad ۱۸۱۳
گای، تنسی pueblo ۴۶۶
هل، تنسی pueblo ۲۲۵۵
هرمن، تنسی ciudad ۶۳۵۰
هرسن، تنسی CDP ۷۷۶۹
هاروگات ciudad ۴۳۸۹
هارتسویل، تنسی pueblo ۷۸۷۰
هلنوود، تنسی CDP ۸۶۵
هندرسون، تنسی ciudad ۶۳۰۹
هندرسنویل، تنسی ciudad ۵۱۳۷۲
هنینگ، تنسی pueblo ۹۴۵
هنری، تنسی pueblo ۴۶۴
هیکری ولی، تنسی pueblo ۹۹
هیلزوو، تنسی CDP ۴۵۰
هوهنوالد، تنسی ciudad ۳۷۵۷
هالوو راک، تنسی pueblo ۷۱۸
هوپ‌ول، شهرستان بردلی CDP ۱۸۷۴
هورنباک، تنسی pueblo ۴۲۴
هرنزبی، تنسی pueblo ۳۰۳
هامبوولت، تنسی ciudad ۸۴۵۲
هانتر، تنسی CDP ۱۸۵۴
هانتینگدون، تنسی pueblo ۳۹۸۵
هونتلاند، تنسی pueblo ۸۷۲
هانتسویل، تنسی pueblo ۱۲۴۸
آیرن سیتی، تنسی ciudad ۳۲۸
جاکسبورو، تنسی pueblo ۲۰۲۰
جکسن، تنسی ciudad ۶۵۲۱۱
جیمزتاون، تنسی ciudad ۱۹۵۹
جسپر، تنسی pueblo ۳۲۷۹
میزوری، تنسی ciudad ۸۰۴۷
جلیکو، تنسی ciudad ۲۳۵۵
Johnson City ciudad ۶۳۱۵۲
ژوهانسبورگ، تنسی pueblo ۵۰۵۱
کنتون، تنسی pueblo ۱۲۸۱
کیمبل، تنسی pueblo ۱۳۹۵
Kingsport ciudad ۴۸۲۰۵
کینگزتون، تنسی ciudad ۵۹۳۴
کینگزتون اسپرینگز، تنسی pueblo ۲۷۵۶
Knoxville ciudad ۱۷۸۸۷۴
لفیت، تنسی ciudad ۴۴۷۴
لا فالیت، تنسی ciudad ۷۴۵۶
لا گرینج، تنسی pueblo ۱۳۳
لیک سیتی، تنسی ciudad ۱۷۸۱
لیکلند، تنسی ciudad ۱۲۴۳۰
لاکسیت، تنسی ciudad ۱۸۲۶
لیک تانسی، تنسی CDP ۳۸۰۳
لیکوود، تنسی ciudad ۲۳۰۲
لیکوود پارک، تنسی CDP ۹۹۰
لا ورگن، تنسی ciudad ۳۲۵۸۸
لورنسبرگ، تنسی ciudad ۱۰۴۲۸
Lebanon ciudad ۲۶۱۹۰
لنوار سیتی، تنسی ciudad ۸۶۴۲
لویسبورگ، تنسی ciudad ۱۱۱۰۰
لکسینگتون، تنسی ciudad ۷۶۵۲
لیبرتی، تنسی pueblo ۳۱۰
لیندن، تنسی pueblo ۹۰۸
لیوینگستون، تنسی pueblo ۴۰۵۸
لوبلویل، تنسی ciudad ۸۹۷
لوون اووک، تنسی CDP ۱۲۰۶
لوکاوت ماونتن، تنسی pueblo ۱۸۳۲
لورتو، تنسی ciudad ۱۷۱۴
لوودون، تنسی pueblo ۵۳۸۱
لویویل، تنسی ciudad ۲۴۳۹
لوترل، تنسی pueblo ۱۰۷۴
لایل، تنسی CDP ۷۳۴
لینچبورگ، تنسی ciudad ۶۳۶۲
لینویل، تنسی pueblo ۲۸۷
مسون، تنسی ciudad ۱۷۵۰
مکنزی، تنسی ciudad ۵۳۱۰
مک‌لمورسویل، تنسی pueblo ۳۵۲
McMinnville ciudad ۱۳۶۰۵
مدیسونویل، تنسی ciudad ۴۵۷۷
منچستر، تنسی ciudad ۱۰۱۰۲
مارتین، تنسی ciudad ۱۱۴۷۳
Maryville ciudad ۲۷۴۶۵
مسکات، تنسی CDP ۲۴۱۱
میسون، تنسی pueblo ۱۶۰۹
مری سیتی، تنسی pueblo ۶۷۴
مایناردویل، تنسی ciudad ۲۴۱۳
مدینا، تنسی ciudad ۳۴۷۹
میدون، تنسی ciudad ۱۷۸
Memphis ciudad ۶۴۶۸۸۹
میچی، تنسی pueblo ۵۹۱
میدلتن، تنسی ciudad ۷۰۶
میدل ولی، تنسی CDP ۱۲۶۸۴
میدتاون، تنسی CDP ۱۳۶۰
میلن، تنسی ciudad ۷۸۵۱
میلیجویل، تنسی pueblo ۲۶۵
میلرسویل، تنسی ciudad ۶۴۴۰
میلینگتون، تنسی ciudad ۱۰۱۷۶
ماینر هیل، تنسی ciudad ۵۳۷
میتچلویل، تنسی ciudad ۱۸۹
مونتاگل، تنسی pueblo ۱۱۹۲
مانتری، تنسی pueblo ۲۸۵۰
مورسبورگ، تنسی CDP ۹۴۱
موریسون، تنسی pueblo ۶۹۴
Morristown ciudad ۲۹۱۳۷
مسکو، تنسی ciudad ۵۵۶
موشیم، تنسی pueblo ۲۳۶۲
ماونتن سیتی، تنسی pueblo ۲۵۳۱
ماونت کارمل، تنسی pueblo ۵۴۲۹
ماونت جولیات، تنسی ciudad ۲۳۶۷۱
ماونت پلزنت، تنسی ciudad ۴۵۶۱
مووبرای ماونتن، تنسی CDP ۱۶۱۵
مونفورد، تنسی ciudad ۵۹۲۷
Murfreesboro ciudad ۱۰۸۷۵۵
Nashville ciudad ۶۲۶۶۸۱
نیوبرن، تنسی pueblo ۳۳۱۳
نیو دیل، تنسی CDP ۳۶۸
نیو هووپ، تنسی ciudad ۱۰۸۲
نیو ژوهانسونویل، تنسی ciudad ۱۹۵۱
نیومارکت، تنسی pueblo ۱۳۳۴
نیوپورت، تنسی ciudad ۶۹۴۵
نیو تازول، تنسی pueblo ۳۰۳۷
نیو ایونین، تنسی CDP ۱۴۳۱
نیوتا، تنسی ciudad ۷۱۹
نولنسویل، تنسی pueblo ۵۸۶۱
نورماندی، تنسی pueblo ۱۴۱
نوریس، تنسی ciudad ۱۴۹۱
اووکدیل، تنسی pueblo ۲۱۲
اووک گروو، تنسی CDP ۲۳۱
Oak Grove, Tennessee CDP ۴۴۲۵
اووک هیل، تنسی ciudad ۴۵۲۹
اووکلند، تنسی pueblo ۶۶۲۳
Oak Ridge ciudad ۲۹۳۳۰
اوبیون، تنسی pueblo ۱۱۱۹
اولیور اسپرینگز، تنسی pueblo ۳۲۳۱
اولیوت، تنسی CDP ۱۳۵۰
اوونایدا، تنسی pueblo ۳۷۵۲
اولتواه، تنسی CDP ۶۸۷
اورلیندا، تنسی ciudad ۸۵۹
اورم، تنسی pueblo ۱۲۶
پالمر، تنسی pueblo ۶۷۲
پاریس، تنسی ciudad ۱۰۱۵۶
Park City CDP ۲۴۴۲
پارکرس کرسروود، تنسی ciudad ۳۳۰
پاروتسویل، تنسی pueblo ۲۶۳
پارسنز، تنسی ciudad ۲۳۷۳
پگرام، تنسی pueblo ۲۰۹۳
Pelham CDP ۴۰۳
پیترزبورگ، تنسی pueblo ۵۴۴
پتروو، تنسی CDP ۵۸۳
فیلادلفیا، تنسی ciudad ۶۵۶
پیجن فرج، تنسی ciudad ۵۸۷۵
پیکویل، تنسی ciudad ۱۶۰۸
پاین کرست، تنسی CDP ۲۳۸۸
پیپرتون، تنسی ciudad ۱۴۴۵
پیتمان اسنتر، تنسی pueblo ۵۰۲
پلینویو، تنسی ciudad ۲۱۲۵
پلزنت هیل، تنسی pueblo ۵۶۳
پلزنت ویو، تنسی ciudad ۴۱۴۹
پورتلند، تنسی ciudad ۱۱۴۸۰
پاول کرسروود، تنسی pueblo ۱۳۲۲
پولسکی، تنسی ciudad ۷۸۷۰
پورییر، تنسی ciudad ۶۷۱
رامر، تنسی ciudad ۳۱۹
رد بانک، تنسی ciudad ۱۱۶۵۱
رد بویلینگ اسپرینگز، تنسی ciudad ۱۱۱۲
ریسویل، تنسی CDP ۶۷۰
ریدگلی، تنسی pueblo ۱۷۹۵
ریدگسید، تنسی ciudad ۳۹۰
ریدگتوپ، تنسی ciudad ۱۸۷۴
ریپلی، تنسی ciudad ۸۴۴۵
رایو، تنسی pueblo ۳۲۶
روون ماونتن، تنسی CDP ۱۳۶۰
رابینز، تنسی CDP ۲۸۷
راکفرد، تنسی ciudad ۸۵۶
روکوود، تنسی ciudad ۵۵۶۲
روگرسویل، تنسی pueblo ۴۴۲۰
روسویل، تنسی pueblo ۶۶۴
رورل هیل، تنسی CDP ۲۰۰۷
رادرفورد، تنسی pueblo ۱۱۵۱
راتلیج، تنسی pueblo ۱۱۲۲
سن جوزف، تنسی ciudad ۷۸۲
سیل کریک، تنسی CDP ۲۸۴۵
اسالتیلو، تنسی pueblo ۳۰۳
سمبورگ، تنسی pueblo ۲۱۷
ساردیس، تنسی pueblo ۳۸۱
سولسبوری، تنسی pueblo ۸۱
ساوانا، تنسی ciudad ۶۹۸۲
اسکات هیل، تنسی pueblo ۹۸۴
سلمر، تنسی pueblo ۴۳۹۶
سویرویل، تنسی ciudad ۱۴۸۰۷
سوان، تنسی CDP ۲۳۱۱
سیمور، تنسی CDP ۱۰۹۱۹
شکل آیلند، تنسی CDP ۲۸۴۴
شرون، تنسی pueblo ۹۴۴
Shelbyville ciudad ۲۰۳۳۵
سیگنال ماونتن، تنسی pueblo ۷۵۵۴
سیلرتون، تنسی pueblo ۱۱۱
اسلایدن، تنسی pueblo ۱۷۸
اسمیتویل، تنسی ciudad ۴۵۳۰
اسمرنا، تنسی pueblo ۳۹۹۷۴
اسندویل، تنسی pueblo ۱۳۸۷
سوددی-دایسی، تنسی ciudad ۱۲۷۱۴
سامرویل، تنسی pueblo ۳۰۹۴
South Carthage, Tennessee pueblo ۱۳۲۲
South Cleveland, Tennessee CDP ۶۹۱۲
فولتن، تنسی ciudad ۲۳۵۴
پیتسبورگ، تنسی ciudad ۲۹۹۲
اسپارتا، تنسی ciudad ۴۹۲۵
اسپنسر، تنسی pueblo ۱۶۰۱
اسپرینگ سیتی، تنسی pueblo ۱۹۸۱
Springfield ciudad ۱۶۴۴۰
اسپرینگ هیل، تنسی ciudad ۲۹۰۳۶
اسپرجن، تنسی CDP ۳۹۵۷
استنتون، تنسی pueblo ۴۵۲
استانتونویل، تنسی pueblo ۲۸۳
سامرتوون، تنسی CDP ۸۶۶
سونبریگت، تنسی ciudad ۵۵۲
سورگوینسویل، تنسی pueblo ۱۸۰۱
اسویتواتر، تنسی ciudad ۵۷۶۴
تازول، تنسی pueblo ۲۲۱۸
تلفورد، تنسی CDP ۹۲۱
تلیکو پلین، تنسی pueblo ۸۸۰
تلیکو ویلیج، تنسی CDP ۵۷۹۱
تنسی ریج، تنسی pueblo ۱۳۶۸
تهومپسونس استیشن، تنسی pueblo ۲۱۹۴
تری وی، تنسی ciudad ۱۷۰۹
تیپتونویل، تنسی pueblo ۴۴۶۴
تون، تنسی pueblo ۳۶۴
تاونزند، تنسی ciudad ۴۴۸
تریسی سیتی، تنسی pueblo ۱۴۸۱
ترنتون، تنسی ciudad ۴۲۶۴
ترزوانت، تنسی pueblo ۸۵۹
تریمبل، تنسی pueblo ۶۳۷
تروی، تنسی pueblo ۱۳۷۱
تالاهوما، تنسی ciudad ۱۸۶۵۵
تاسکیلم، تنسی ciudad ۲۶۶۳
ونیکوی، تنسی pueblo ۳۶۳۲
ایونین سیتی، تنسی ciudad ۱۰۸۹۵
ونیونویل، تنسی CDP ۱۳۶۸
وانلر، تنسی pueblo ۳۹۵
ویولا، تنسی pueblo ۱۳۱
وونور، تنسی pueblo ۱۴۷۴
ولدن، تنسی pueblo ۱۸۹۸
والاند، تنسی CDP ۲۵۹
ولنات گروو، تنسی CDP ۳۹۶
Walnut Grove#Tennessee CDP ۸۶۴
ولنات هیل، تنسی CDP ۲۳۹۴
والترهیل، تنسی CDP ۴۰۱
وارتبورک، تنسی ciudad ۹۱۸
وارتراس، تنسی pueblo ۶۵۱
واتگا، تنسی ciudad ۴۵۸
واترتاون، تنسی ciudad ۱۴۷۷
واورلی، تنسی ciudad ۴۱۰۵
واینزبورو، تنسی ciudad ۲۴۴۹
وستمرلند، تنسی pueblo ۲۲۰۶
وایت بلاف، تنسی pueblo ۳۲۰۶
وایت هاوس، تنسی ciudad ۱۰۲۵۵
وایت پاین، تنسی pueblo ۲۱۹۶
وایتویل، تنسی pueblo ۴۶۳۸
وایتول، تنسی ciudad ۱۶۹۹
وایلدوود، تنسی CDP ۱۰۹۸
وایلدوود لیک، تنسی CDP ۳۱۲۴
ویلستون، تنسی ciudad ۳۹۵
وینچستر، تنسی ciudad ۸۵۳۰
وینفیلد، تنسی pueblo ۹۶۷
وودبری، تنسی pueblo ۲۶۸۰
وودلاند میلز، تنسی ciudad ۳۷۸
ریگلی، تنسی CDP ۲۸۱
یورکویل، تنسی ciudad ۲۸۶