فهرست دهه‌های میلادی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست ده‌های میلادی از ۱۷ سده پیش از میلاد تا پایان سده ۲۲ میلادی.

سده دهه
سده ۱۷ (پیش از میلاد) دهه ۱۶۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۶۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۶۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۶۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۶۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۶۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۶۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۶۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۶۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۶۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۱۶ (پیش از میلاد) دهه ۱۵۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۵۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۵۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۵۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۵۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۵۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۵۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۵۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۵۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۵۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۱۵ (پیش از میلاد) دهه ۱۴۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۴۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۴۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۴۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۴۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۴۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۴۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۴۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۴۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۴۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۱۴ (پیش از میلاد) دهه ۱۳۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۳۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۳۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۳۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۳۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۳۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۳۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۳۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۳۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۳۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۱۳ (پیش از میلاد) دهه ۱۲۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۲۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۲۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۲۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۲۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۲۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۲۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۲۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۲۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۲۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۱۲ (پیش از میلاد) دهه ۱۱۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۱۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۱۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۱۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۱۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۱۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۱۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۱۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۱۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۱۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۱۱ (پیش از میلاد) دهه ۱۰۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۰۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۰۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۰۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۰۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۰۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۰۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۰۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۰۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۰۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۹۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۹۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۹۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۹۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۹۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۹۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۹۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۹۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۹۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۹۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۹ (پیش از میلاد) دهه ۸۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۸۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۸۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۸۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۸۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۸۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۸۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۸۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۸۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۸۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۸ (پیش از میلاد) دهه ۷۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۷۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۷۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۷۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۷۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۷۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۷۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۷۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۷۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۷۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۷ (پیش از میلاد) دهه ۶۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۶۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۶۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۶۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۶۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۶۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۶۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۶۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۶۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۶۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۶ (پیش از میلاد) دهه ۵۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۵۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۵۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۵۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۵۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۵۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۵۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۵۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۵۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۵۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۵ (پیش از میلاد) دهه ۴۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۴۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۴۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۴۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۴۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۴۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۴۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۴۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۴۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۴۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۴ (پیش از میلاد) دهه ۳۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۳۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۳۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۳۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۳۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۳۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۳۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۳۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۳۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۳۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۳ (پیش از میلاد) دهه ۲۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۲۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۲۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۲۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۲۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۲۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۲۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۲۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۲۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۲۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۲ (پیش از میلاد) دهه ۱۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۰۰ (پیش از میلاد)
سده ۱ (پیش از میلاد) دهه ۹۰ (پیش از میلاد) دهه ۸۰ (پیش از میلاد) دهه ۷۰ (پیش از میلاد) دهه ۶۰ (پیش از میلاد) دهه ۵۰ (پیش از میلاد) دهه ۴۰ (پیش از میلاد) دهه ۳۰ (پیش از میلاد) دهه ۲۰ (پیش از میلاد) دهه ۱۰ (پیش از میلاد) دهه ۰ (پیش از میلاد)
سده ۱ (میلادی) دهه ۰ (میلادی) دهه ۱۰ (میلادی) دهه ۲۰ (میلادی) دهه ۳۰ (میلادی) دهه ۴۰ (میلادی) دهه ۵۰ (میلادی) دهه ۶۰ (میلادی) دهه ۷۰ (میلادی) دهه ۸۰ (میلادی) دهه ۹۰ (میلادی)
سده ۲ (میلادی) دهه ۱۰۰ (میلادی) دهه ۱۱۰ (میلادی) دهه ۱۲۰ (میلادی) دهه ۱۳۰ (میلادی) دهه ۱۴۰ (میلادی) دهه ۱۵۰ (میلادی) دهه ۱۶۰ (میلادی) دهه ۱۷۰ (میلادی) دهه ۱۸۰ (میلادی) دهه ۱۹۰ (میلادی)
سده ۳ (میلادی) دهه ۲۰۰ (میلادی) دهه ۲۱۰ (میلادی) دهه ۲۲۰ (میلادی) دهه ۲۳۰ (میلادی) دهه ۲۴۰ (میلادی) دهه ۲۵۰ (میلادی) دهه ۲۶۰ (میلادی) دهه ۲۷۰ (میلادی) دهه ۲۸۰ (میلادی) دهه ۲۹۰ (میلادی)
سده ۴ (میلادی) دهه ۳۰۰ (میلادی) دهه ۳۱۰ (میلادی) دهه ۳۲۰ (میلادی) دهه ۳۳۰ (میلادی) دهه ۳۴۰ (میلادی) دهه ۳۵۰ (میلادی) دهه ۳۶۰ (میلادی) دهه ۳۷۰ (میلادی) دهه ۳۸۰ (میلادی) دهه ۳۹۰ (میلادی)
سده ۵ (میلادی) دهه ۴۰۰ (میلادی) دهه ۴۱۰ (میلادی) دهه ۴۲۰ (میلادی) دهه ۴۳۰ (میلادی) دهه ۴۴۰ (میلادی) دهه ۴۵۰ (میلادی) دهه ۴۶۰ (میلادی) دهه ۴۷۰ (میلادی) دهه ۴۸۰ (میلادی) دهه ۴۹۰ (میلادی)
سده ۶ (میلادی) دهه ۵۰۰ (میلادی) دهه ۵۱۰ (میلادی) دهه ۵۲۰ (میلادی) دهه ۵۳۰ (میلادی) دهه ۵۴۰ (میلادی) دهه ۵۵۰ (میلادی) دهه ۵۶۰ (میلادی) دهه ۵۷۰ (میلادی) دهه ۵۸۰ (میلادی) دهه ۵۹۰ (میلادی)
سده ۷ (میلادی) دهه ۶۰۰ (میلادی) دهه ۶۱۰ (میلادی) دهه ۶۲۰ (میلادی) دهه ۶۳۰ (میلادی) دهه ۶۴۰ (میلادی) دهه ۶۵۰ (میلادی) دهه ۶۶۰ (میلادی) دهه ۶۷۰ (میلادی) دهه ۶۸۰ (میلادی) دهه ۶۹۰ (میلادی)
سده ۸ (میلادی) دهه ۷۰۰ (میلادی) دهه ۷۱۰ (میلادی) دهه ۷۲۰ (میلادی) دهه ۷۳۰ (میلادی) دهه ۷۴۰ (میلادی) دهه ۷۵۰ (میلادی) دهه ۷۶۰ (میلادی) دهه ۷۷۰ (میلادی) دهه ۷۸۰ (میلادی) دهه ۷۹۰ (میلادی)
سده ۹ (میلادی) دهه ۸۰۰ (میلادی) دهه ۸۱۰ (میلادی) دهه ۸۲۰ (میلادی) دهه ۸۳۰ (میلادی) دهه ۸۴۰ (میلادی) دهه ۸۵۰ (میلادی) دهه ۸۶۰ (میلادی) دهه ۸۷۰ (میلادی) دهه ۸۸۰ (میلادی) دهه ۸۹۰ (میلادی)
سده ۱۰ (میلادی) دهه ۹۰۰ (میلادی) دهه ۹۱۰ (میلادی) دهه ۹۲۰ (میلادی) دهه ۹۳۰ (میلادی) دهه ۹۴۰ (میلادی) دهه ۹۵۰ (میلادی) دهه ۹۶۰ (میلادی) دهه ۹۷۰ (میلادی) دهه ۹۸۰ (میلادی) دهه ۹۹۰ (میلادی)
سده ۱۱ (میلادی) دهه ۱۰۰۰ (میلادی) دهه ۱۰۱۰ (میلادی) دهه ۱۰۲۰ (میلادی) دهه ۱۰۳۰ (میلادی) دهه ۱۰۴۰ (میلادی) دهه ۱۰۵۰ (میلادی) دهه ۱۰۶۰ (میلادی) دهه ۱۰۷۰ (میلادی) دهه ۱۰۸۰ (میلادی) دهه ۱۰۹۰ (میلادی)
سده ۱۲ (میلادی) دهه ۱۱۰۰ (میلادی) دهه ۱۱۱۰ (میلادی) دهه ۱۱۲۰ (میلادی) دهه ۱۱۳۰ (میلادی) دهه ۱۱۴۰ (میلادی) دهه ۱۱۵۰ (میلادی) دهه ۱۱۶۰ (میلادی) دهه ۱۱۷۰ (میلادی) دهه ۱۱۸۰ (میلادی) دهه ۱۱۹۰ (میلادی)
سده ۱۳ (میلادی) دهه ۱۲۰۰ (میلادی) دهه ۱۲۱۰ (میلادی) دهه ۱۲۲۰ (میلادی) دهه ۱۲۳۰ (میلادی) دهه ۱۲۴۰ (میلادی) دهه ۱۲۵۰ (میلادی) دهه ۱۲۶۰ (میلادی) دهه ۱۲۷۰ (میلادی) دهه ۱۲۸۰ (میلادی) دهه ۱۲۹۰ (میلادی)
سده ۱۴ (میلادی) دهه ۱۳۰۰ (میلادی) دهه ۱۳۱۰ (میلادی) دهه ۱۳۲۰ (میلادی) دهه ۱۳۳۰ (میلادی) دهه ۱۳۴۰ (میلادی) دهه ۱۳۵۰ (میلادی) دهه ۱۳۶۰ (میلادی) دهه ۱۳۷۰ (میلادی) دهه ۱۳۸۰ (میلادی) دهه ۱۳۹۰ (میلادی)
سده ۱۵ (میلادی) دهه ۱۴۰۰ (میلادی) دهه ۱۴۱۰ (میلادی) دهه ۱۴۲۰ (میلادی) دهه ۱۴۳۰ (میلادی) دهه ۱۴۴۰ (میلادی) دهه ۱۴۵۰ (میلادی) دهه ۱۴۶۰ (میلادی) دهه ۱۴۷۰ (میلادی) دهه ۱۴۸۰ (میلادی) دهه ۱۴۹۰ (میلادی)
سده ۱۶ (میلادی) دهه ۱۵۰۰ (میلادی) دهه ۱۵۱۰ (میلادی) دهه ۱۵۲۰ (میلادی) دهه ۱۵۳۰ (میلادی) دهه ۱۵۴۰ (میلادی) دهه ۱۵۵۰ (میلادی) دهه ۱۵۶۰ (میلادی) دهه ۱۵۷۰ (میلادی) دهه ۱۵۸۰ (میلادی) دهه ۱۵۹۰ (میلادی)
سده ۱۷ (میلادی) دهه ۱۶۰۰ (میلادی) دهه ۱۶۱۰ (میلادی) دهه ۱۶۲۰ (میلادی) دهه ۱۶۳۰ (میلادی) دهه ۱۶۴۰ (میلادی) دهه ۱۶۵۰ (میلادی) دهه ۱۶۶۰ (میلادی) دهه ۱۶۷۰ (میلادی) دهه ۱۶۸۰ (میلادی) دهه ۱۶۹۰ (میلادی)
سده ۱۸ (میلادی) دهه ۱۷۰۰ (میلادی) دهه ۱۷۱۰ (میلادی) دهه ۱۷۲۰ (میلادی) دهه ۱۷۳۰ (میلادی) دهه ۱۷۴۰ (میلادی) دهه ۱۷۵۰ (میلادی) دهه ۱۷۶۰ (میلادی) دهه ۱۷۷۰ (میلادی) دهه ۱۷۸۰ (میلادی) دهه ۱۷۹۰ (میلادی)
سده ۱۹ (میلادی) دهه ۱۸۰۰ (میلادی) دهه ۱۸۱۰ (میلادی) دهه ۱۸۲۰ (میلادی) دهه ۱۸۳۰ (میلادی) دهه ۱۸۴۰ (میلادی) دهه ۱۸۵۰ (میلادی) دهه ۱۸۶۰ (میلادی) دهه ۱۸۷۰ (میلادی) دهه ۱۸۸۰ (میلادی) دهه ۱۸۹۰ (میلادی)
سده ۲۰ (میلادی) دهه ۱۹۰۰ (میلادی) دهه ۱۹۱۰ (میلادی) دهه ۱۹۲۰ (میلادی) دهه ۱۹۳۰ (میلادی) دهه ۱۹۴۰ (میلادی) دهه ۱۹۵۰ (میلادی) دهه ۱۹۶۰ (میلادی) دهه ۱۹۷۰ (میلادی) دهه ۱۹۸۰ (میلادی) دهه ۱۹۹۰ (میلادی)
سده ۲۱ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۲۰ ۲۰۳۰ ۲۰۴۰ ۲۰۵۰ ۲۰۶۰ ۲۰۷۰ ۲۰۸۰ ۲۰۹۰
سده ۲۲ ۲۱۰۰ ۲۱۱۰ ۲۱۲۰ ۲۱۳۰ ۲۱۴۰ ۲۱۵۰ ۲۱۶۰ ۲۱۷۰ ۲۱۸۰ ۲۱۹۰