فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال اسرائیل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این فهرست مربوط به بازیکنان تیم ملی فوتبال اسرائیل است.

نام دورهٔ فعالیت تعداد بازی ملی تعداد گل ملی پُست منبع
آریک بنادو ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ ۹۴ ۰ مدافع [۱]
یوسی بنایون ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳ ۹۱ ۲۴ هافبک [۲]
آلون هارازی ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ ۸۹ ۲ مدافع [۳]
امیر شلاخ ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ ۸۵ ۰ مدافع [۴]
مردوخای اشپیگلر ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۷ ۸۳ ۳۳ مهاجم [۵]
نیر کلینگر ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ ۸۳ ۲ هافبک [۶]
آوی نیمنی ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۵ ۸۰ ۱۷ هافبک [۷]
تال بنین ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ ۷۸ ۱۲ هافبک [۸]
ایتسهاک شوم ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۱ ۷۸ ۱۰ هافبک [۹]
ایال برکوویچ ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ ۷۸ ۹ هافبک [۱۰]
ولید بدیر ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ ۷۴ ۱۲ مدافع [۱۱]
الون هازن ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ ۷۲ ۵ هافبک [۱۲]
دودو اوئت ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ ۷۲ ۰ دروازه‌بان [۱۳]
گیدی دامتی ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۱ ۶۹ ۲۱ مهاجم [۱۴]
عیدان تال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ ۶۹ ۵ هافبک [۱۵]
تال بن هایم ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ ۷۰ ۱ مدافع [۱۶]
ایتسهاک ویسوکر ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۶ ۶۹ ۰ دروازه‌بان [۱۷]
بونی گینزبورگ ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ ۶۸ ۰ دروازه‌بان [۱۸]
هایم رویو ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ ۶۷ ۱۵ هافبک [۱۹]
آوی کوهن ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۸ ۶۴ ۱ مدافع [۲۰]
یوری مالمیلیان ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ ۶۲ ۱۶ هافبک [۲۱]
ناهوم اشتلماخ ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۸ ۶۱ ۲۲ مهاجم [۲۲]
رونی روزنتال ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۷ ۶۰ ۱۱ مهاجم [۲۳]
زوی روزن ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۵ ۵۸ ۵ مدافع [۲۴]
مناخم بلو ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵ ۵۷ ۰ مدافع [۲۵]
آدورام کیسی ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ ۵۴ ۴ مدافع [۲۶]
رونن هارازی ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ ۵۳ ۲۳ مهاجم [۲۷]
الی اوهانا ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۷ ۵۱ ۱۷ مهاجم [۲۸]
هایم بار ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۳ ۵۱ ۱ مدافع [۲۹]
نیر داویدویچ ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۰ ۵۱ ۰ دروازه‌بان [۳۰]
یهوشوا فایگنباوم ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۷ ۵۰ ۲۴ مهاجم [۳۱]
روبی یونگ ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۹ ۵۰ ۸ هافبک [۳۲]
شیمون گرشون ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ ۵۰ ۴ مدافع [۳۳]
موشه سینای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ ۴۷ ۷ هافبک [۳۴]
راخامیم تالبی ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۳ ۴۵ ۱۰ مهاجم [۳۵]
گیورا اشپیگل ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ ۴۴ ۱۸ هافبک [۳۶]
شمئول روزنتال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۳ ۴۳ ۲ هافبک [۳۷]
رفی کوهن ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ ۴۳ ۰ دروازه‌بان [۳۸]
آماتسیا لوکویچ ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۵ ۴۲ ۱ مدافع [۳۹]
ویکی پرتز ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۳ ۴۰ ۱۴ مهاجم [۴۰]
فلیکس هالفون ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ ۳۸ ۰ مدافع [۴۱]
دیوید پریمو ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۶ ۳۸ ۰ مدافع [۴۲]
الون میزراهی ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ ۳۷ ۱۶ مهاجم [۴۳]
عمر گولن ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ ۳۷ ۸ مهاجم [۴۴]
جورج بوربا ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۳ ۳۷ ۷ هافبک [۴۵]
ایشاعیاهو شواگر ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۴ ۳۷ ۰ مدافع [۴۶]
گیدئون تیش ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴ ۳۶ ۱ هافبک [۴۷]
یهوشوا گلازر ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۱ ۳۵ ۱۸ مهاجم [۴۸]
یوسی ابوکاسیس ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ ۳۵ ۳ هافبک [۴۹]
شراگا بار ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۲ ۳۴ ۱ مهاجم [۵۰]
ران بین شیمون ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ ۳۴ ۰ هافبک [۵۱]
رئوون آتار ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ ۳۳ ۳ هافبک [۵۲]
رفعت ترک ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶ ۳۳ ۳ هافبک [۵۳]
اوی کوهن ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ ۳۲ ۵ مدافع [۵۴]
افرایم دیویدی ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ ۳۲ ۰ مدافع [۵۵]
یواو زیو ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ ۳۲ ۰ مدافع [۵۶]
ایتزیک زوهار ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ ۳۱ ۹ هافبک [۵۷]
بن سحر ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ ۳۱ ۶ مهاجم [۵۸]
یانیف کاتن ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ۳۱ ۵ مهاجم [۵۹]
گال آلبرمن ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ ۳۱ ۱ هافبک [۶۰]
دیوید آمسالم ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹ ۳۱ ۰ مدافع [۶۱]
یعقوب هودورو ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۴ ۳۱ ۰ دروازه‌بان [۶۲]
الیانیف بردا ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ ۳۰ ۱۲ مهاجم [۶۳]
آوراهام منخل ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۳ ۳۰ ۷ هافبک [۶۴]
موشن گلام ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ ۳۰ ۲ مدافع [۶۵]
دیوید پیزانتی ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ ۳۰ ۰ مدافع [۶۶]
پینی بالیلی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ ۲۹ ۷ مهاجم [۶۷]
یعقوب آخوییز ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ ۲۹ ۰ مدافع [۶۸]
دانی شامولویچ-روم ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ ۲۹ ۰ مهاجم [۶۹]
زاهی آرملی ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶ ۲۸ ۱۰ مهاجم [۷۰]
ددی بن دایان ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ ۲۸ ۱ مدافع [۷۱]
عمری آفک ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ۲۷ ۵ هافبک [۷۲]
الی دریکس ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۶ ۲۷ ۴ مهاجم [۷۳]
یارون اوز ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷ ۲۶ ۲ هافبک [۷۴]
موشه لئون ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۷ ۲۶ ۱ مدافع [۷۵]
کلمی زابن ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ ۲۵ ۱ مدافع [۷۶]
یوسف گلداشتاین ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱ ۲۵ ۱ هافبک [۷۷]
الی لونتال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ ۲۵ ۱ هافبک [۷۸]
یهودا عامر ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ ۲۵ ۰ مدافع [۷۹]
آری هاویو ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۵ ۲۵ ۰ دروازه‌بان [۸۰]
گادی برومر ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲ ۲۴ ۲ مدافع [۸۱]
شلومو کیرات ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۵ ۲۴ ۰ مدافع [۸۲]
مئیر نیمنی ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ ۲۴ ۰ مدافع [۸۳]
موشه شوایتسر ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ ۲۳ ۸ هافبک [۸۴]
شالوم تیکوا ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ ۲۳ ۶ مهاجم [۸۵]
برام کایال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ ۲۴ ۱ هافبک [۸۶]
اوفر تالکر ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ ۲۳ ۱ مدافع [۸۷]
دکل کاینان ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۲۳ ۰ مدافع [۸۸]
بیبراس ناتخو ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ ۲۳ ۱ هافبک [۸۹]
هایم لوین ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۹ ۲۲ ۰ دروازه‌بان [۹۰]
روبرتو کولوتی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ۲۱ ۶ مهاجم [۹۱]
یان تالسنیکوف ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ ۲۱ ۴ هافبک [۹۲]
گاد ماخنس ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۵ ۲۱ ۱ مدافع [۹۳]
تمیر کوهن ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ ۲۱ ۰ هافبک [۹۴]
گیل ورموت ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ ۲۱ ۰ هافبک [۹۵]
ایوال اشپونگین ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ ۲۲ ۰ مدافع [۹۶]
میخائیل زاندبرگ ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ۲۰ ۴ هافبک [۹۷]
الی کوهن (فوتبالیست) ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ ۲۰ ۳ هافبک [۹۸]
نیر الون ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹ ۲۰ ۱ مدافع [۹۹]
یارون پارسلانی ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۹ ۲۰ ۰ مدافع [۱۰۰]

منابع[ویرایش]

 1. "Arik Benado". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 2. "Yossi Benayoun". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 3. "Alon Harazi". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 4. "Amir Schelach". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 5. "Mordechai Spiegler". Israel Football Association. Archived from the original on 7 November 2014. Retrieved 18 July 2013.
 6. "Nir Klinger". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 7. "Avi Nimni". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 8. "Tal Banin". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 9. "Itzhak Shum". Israel Football Association. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 18 July 2013.
 10. "Eyal Berkovic". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 11. "Walid Badir". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 12. "Alon Hazan". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 13. "Dudu Aouate". Israel Football Association. Archived from the original on 16 April 2017. Retrieved 18 July 2013.
 14. "Gidi Damti". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 15. "Idan Tal". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 16. "Tal Ben Haim". Israel Football Association. Archived from the original on 2 December 2014. Retrieved 18 July 2013.
 17. "Itzhak Vissoker". Israel Football Association. Archived from the original on 2 December 2014. Retrieved 18 July 2013.
 18. "Bonni Ginzburg". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 19. "Haim Revivo". Israel Football Association. Archived from the original on 13 March 2016. Retrieved 18 July 2013.
 20. "Avi Cohen". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 21. "Uri Malmilian". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 22. "Nahum Stelmach". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 23. "Ronny Rosenthal". Israel Football Association. Archived from the original on 4 December 2014. Retrieved 18 July 2013.
 24. "Zvi Rosen". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 25. "Menachem Bello". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 26. "Adoram Keisi". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 27. "Ronen Harazi". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 28. "Eli Ohana". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 29. "Haim Bar". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 30. "Nir Davidovich". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 31. "Yehoshua Feigenbaum". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 32. "Roby Young". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 33. "Shimon Gershon". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 34. "Moshe Sinai". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 35. "Rachamim Talbi". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 36. "Giora Spiegel". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 37. "Shmuel Rosenthal". Israel Football Association. Archived from the original on 4 December 2014. Retrieved 18 July 2013.
 38. "Rafi Cohen". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 39. "Amatzia Levkovich". Israel Football Association. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 18 July 2013.
 40. "Vicky Peretz". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 41. "Felix Halfon". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 42. "David Primo". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 43. "Alon Mizrahi". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 44. "Omer Golan". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 45. "George Borba". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 46. "Yisha'ayahu Schwager". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 47. "Gideon Tish". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 48. "Yehoshua Glazer". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 49. "Yossi Abukasis". Israel Football Association. Archived from the original on 12 October 2013. Retrieved 18 July 2013.
 50. "Shraga Bar". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 51. "Ran Ben Shimon". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 52. "Reuven Atar". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 53. "Rifaat Turk". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 54. "Avi Cohen". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 55. "Efraim Davidi". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 56. "Yoav Ziv". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 57. "Itzik Zohar". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 58. "Ben Sahar". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 59. "Yaniv Katan". Israel Football Association. Archived from the original on 5 March 2016. Retrieved 18 July 2013.
 60. "Gal Alberman". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 61. "David Amsalem". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 62. "Ya'akov Hodorov". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 63. "Elyaniv Barda". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 64. "Avraham Menchel". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 65. "Moshe Glam". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 66. "David Pizanti". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 67. "Pini Balili". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 68. "Jacob Akhuiz". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 69. "Dani Shmulevich-Rom". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 70. "Zahi Armeli". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 71. "Dedi Ben Dayan". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 72. "Omri Afek". Israel Football Association. Archived from the original on 8 July 2012. Retrieved 18 July 2013.
 73. "Eli Driks". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 74. "Yaron Oz". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 75. "Moshe Leon". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 76. "Klemi Saban". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 77. "Yosef Goldstein". Israel Football Association. Archived from the original on 16 December 2014. Retrieved 18 July 2013.
 78. "Eli Leventhal". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 79. "Yehuda Amar". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 80. "Arie Haviv". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 81. "Gadi Brumer". Israel Football Association. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 18 July 2013.
 82. "Shlomo Kirat". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 83. "Meir Nimni". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 84. "Moshe Schweitzer". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 85. "Shalom Tikva". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 86. "Beram Kayal". Israel Football Association. Archived from the original on 27 February 2014. Retrieved 18 July 2013.
 87. "Ofer Talker". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 88. "Dekel Keinan". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 89. "Bibras Natkho". Israel Football Association. Archived from the original on 16 December 2014. Retrieved 18 July 2013.
 90. "Haim Levin". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 91. "Roberto Colautti". Israel Football Association. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 92. "Jan Talesnikov". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 93. "Gad Machnes". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 94. "Tamir Cohen". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 95. "Gil Vermouth". Israel Football Association. Archived from the original on 16 December 2014. Retrieved 18 July 2013.
 96. "Yuval Spungin". Israel Football Association. Archived from the original on 13 March 2016. Retrieved 18 July 2013.
 97. "Michael Zandberg". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 98. "Eli Cohen". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 99. "Nir Alon". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.
 100. "Yaron Parselani". Israel Football Association. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 18 July 2013.

پیوند به بیرون[ویرایش]