فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال ژاپن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این فهرست مربوط به بازیکنان تیم ملی فوتبال ژاپن است.

نام به فارسی نام به انگلیسی تعداد بازی ملی تعداد گل ملی اولین بازی ملی آخرین بازی ملی
یوشیو فوجی‌وارا Yoshio Fujiwara ۱ ۰ ۲۳ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۳-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۱۹۲۳
اوسابورو هیداکا Usaburo Hidaka ۲ ۰ ۲۳ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۳-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۹۲۳
توشیو هیرابایاشی Toshio Hirabayashi ۲ ۰ ۲۳ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۳-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۹۲۳
ریوزو شیمیزو Ryuzo Shimizu ۲ ۱ ۲۳ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۳-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۹۲۳
ستسو ساواگاتا Setsu Sawagata ۲ ۰ ۲۳ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۳-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۹۲۳
شومپی اینوی Shumpei Inoue ۱ ۰ ۲۴ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۳-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۹۲۳
شیزوو میاما Shizuo Miyama ۲ ۰ ۲۳ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۳-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۹۲۳
فوکوسابرو هارادا Fukusaburo Harada ۲ ۰ ۲۳ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۳-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۹۲۳
کیکوزو کیساکی Kikuzo Kisaka ۲ ۰ ۲۳ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۳-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۹۲۳
نائومون شیمیزو Naoemon Shimizu ۲ ۱ ۲۳ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۳-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۹۲۳
شیرو آزومی Shiro Azumi ۳ ۰ ۲۳ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۵-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۱۹۲۵
اویچیرو هاتا Uichiro Hatta ۲ ۰ ۱۷ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
توشیو میاجی Toshio Miyaji ۲ ۰ ۱۷ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
جیرو میاکه Jiro Miyake ۲ ۰ ۱۷ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
ساچی کاگاوا Sachi Kagawa ۲ ۰ ۱۷ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
ساکای تاکاهاشی Sakae Takahashi ۱ ۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
کینجیرو شیمیزو Kinjiro Shimizu ۱ ۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
کیو کاندا Kiyoo Kanda ۴ ۰ ۲۳ مه ۱۹۲۳ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
کیونوسوکه ماروتانی Kiyonosuke Marutani ۱ ۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
ماسائو تاکادا Masao Takada ۲ ۰ ۱۷ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
ماسوزو مادونو Masuzo Madono ۲ ۰ ۱۷ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
هیفویو اوچیدا Hifuyo Uchida ۲ ۰ ۱۷ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
یانوسوکه واتانابه Yanosuke Watanabe ۲ ۰ ۱۷ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
یوشیماتسو اویاما Yoshimatsu Oyama ۲ ۰ ۱۷ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۲۵-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۲۵
شوجیرو سوگیمورا Shojiro Sugimura ۱ ۰ ۲۷ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۷-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۱۹۲۷
تاموتسو آساکورا Tamotsu Asakura ۲ ۰ ۲۷ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۷-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۹۲۷
جونجی نیشیکاوا Junji Nishikawa ۲ ۰ ۲۷ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۷-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۹۲۷
دایگورو کوندو Daigoro Kondo ۲ ۰ ۲۷ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۷-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۹۲۷
شیگرو تاکاهاشی Shigeru Takahashi ۲ ۰ ۲۷ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۷-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۹۲۷
شیگی‌یوشی سوزوکی Shigeyoshi Suzuki ۲ ۱ ۲۷ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۷-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۹۲۷
کو تاکامورو Ko Takamoro ۲ ۰ ۲۷ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۷-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۹۲۷
میچیو تاکی Michiyo Taki ۱ ۰ ۲۹ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۷-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۹۲۷
میسائو تامای Misao Tamai ۲ ۱ ۲۷ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۷-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۹۲۷
هاروی آریما Haruo Arima ۲ ۰ ۲۷ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۲۷-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۹۲۷
تامئو ایده Tameo Ide ۱ ۰ ۲۵ اوت ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۰-۰۵-۲۵ ۲۵ مه ۱۹۳۰
تادائو تاکایاما Tadao Takayama ۲ ۱ ۲۵ اوت ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۰-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۳۰
تاکئو واکابایشی Takeo Wakabayashi ۲ ۴ ۲۵ اوت ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۰-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۳۰
توکیزو ایچیهاشی Tokizo Ichihashi ۲ ۱ ۲۵ اوت ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۰-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۳۰
سایزو سایتو Saizo Saito ۲ ۰ ۲۵ اوت ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۰-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۳۰
شیرو تشیما Shiro Teshima ۲ ۲ ۲۵ اوت ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۰-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۳۰
شیگمارو تاکنوکوشی Shigemaru Takenokoshi ۵ ۱ ۲۰ مه ۱۹۲۵ ۰۱۹۳۰-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۳۰
ماسائو نوزاوا Masao Nozawa ۲ ۰ ۲۵ اوت ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۰-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۳۰
ناگایاسو هوندا Nagayasu Honda ۴ ۰ ۲۷ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۳۰-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۳۰
هیدئو شینوجیما Hideo Shinojima ۲ ۱ ۲۵ اوت ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۰-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۳۰
یاسوو هارویاما Yasuo Haruyama ۴ ۰ ۲۷ اوت ۱۹۲۷ ۰۱۹۳۰-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۳۰
ترو آبه Teruo Abe ۲ ۰ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۴-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۱۹۳۴
شوایچی نیشیمورا Shoichi Nishimura ۲ ۱ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۴-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۱۹۳۴
هیروشی کانازاوا Hiroshi Kanazawa ۲ ۰ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۴-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۱۹۳۴
ایچیجی اوتانی Ichiji Otani ۳ ۱ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۴-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۳۴
آکیرا نوزاوا Akira Nozawa ۳ ۳ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۴-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۳۴
تاکاشی کاوانیشی Takashi Kawanishi ۳ ۰ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۴-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۳۴
تاکشی ناتوری Takeshi Natori ۱ ۱ ۲۰ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۴-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۳۴
تیچی ماتسومارو Teiichi Matsumaru ۳ ۰ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۴-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۳۴
شونیچی کومای‌ی Shunichi Kumai ۲ ۰ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۴-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۳۴
شیرو میساکی Shiro Misaki ۳ ۰ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۴-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۳۴
هیدئو ساکای Hideo Sakai ۳ ۰ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۴-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۳۴
یوکیو گوتو Yukio Goto ۴ ۰ ۲۵ اوت ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۴-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۹۳۴
تاداو هورای Tadao Horie ۳ ۰ ۱۵ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۶-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۱۹۳۶
آکیرا ماتسوناگا Akira Matsunaga ۲ ۱ ۰۴ اوت ۱۹۳۶ ۰۱۹۳۶-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۹۳۶
تاکشی کامو Takeshi Kamo ۲ ۰ ۰۴ اوت ۱۹۳۶ ۰۱۹۳۶-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۹۳۶
تیزو تاکیوچی Teizo Takeuchi ۴ ۰ ۲۵ اوت ۱۹۳۰ ۰۱۹۳۶-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۹۳۶
ریهی سانو Rihei Sano ۲ ۰ ۰۴ اوت ۱۹۳۶ ۰۱۹۳۶-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۹۳۶
شوگو کامو Shogo Kamo ۲ ۰ ۰۴ اوت ۱۹۳۶ ۰۱۹۳۶-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۹۳۶
کوایچی اویتا Koichi Oita ۲ ۰ ۰۴ اوت ۱۹۳۶ ۰۱۹۳۶-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۹۳۶
موتو تاتسوهارا Motoo Tatsuhara ۴ ۰ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۶-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۹۳۶
یاسو سوزوکی Yasuo Suzuki ۲ ۰ ۱۵ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۳۶-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۹۳۶
تاکاشی کاساهارا Takashi Kasahara ۱ ۰ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰ ۰۱۹۴۰-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰
توکوتارو اوکون Tokutaro Ukon ۵ ۱ ۱۵ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۴۰-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰
سابورو شینوساکی Saburo Shinosaki ۱ ۰ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰ ۰۱۹۴۰-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰
کازو نائوکی Kazu Naoki ۱ ۰ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰ ۰۱۹۴۰-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰
کونیتاکا سوئوکا Kunitaka Sueoka ۱ ۰ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰ ۰۱۹۴۰-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰
کیم سونگ گان Kim Sung-Gan ۱ ۰ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰ ۰۱۹۴۰-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰
کیم یونگ سیک Kim Yong-Sik ۳ ۰ ۰۴ اوت ۱۹۳۶ ۰۱۹۴۰-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰
لی یو هیونگ Lee Yoo-Hyung ۱ ۰ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰ ۰۱۹۴۰-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰
سکی ماتسوناگا Seki Matsunaga ۱ ۰ ۰۹ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۱-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۹۵۱
کن نوریتاکی Ken Noritake ۱ ۰ ۰۹ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۱-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۹۵۱
کو آریما Ko Arima ۳ ۰ ۰۷ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۱-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۹۵۱
مگومو تامورا Megumu Tamura ۳ ۰ ۰۷ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۱-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۹۵۱
نوبویوکی کاتو Nobuyuki Kato ۱ ۰ ۰۹ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۱-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۹۵۱
یوکیو تسودا Yukio Tsuda ۴ ۰ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰ ۰۱۹۵۱-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۹۵۱
اوسامو یاماجی Osamu Yamaji ۱ ۰ ۰۷ مارس ۱۹۵۴ ۰۱۹۵۴-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۱۹۵۴
تاکشی اینوئه Takeshi Inoue ۱ ۰ ۰۷ مارس ۱۹۵۴ ۰۱۹۵۴-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۱۹۵۴
شیگئو سوگیموتو Shigeo Sugimoto ۳ ۰ ۰۷ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۴-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۱۹۵۴
تارو کاگاوا Taro Kagawa ۵ ۰ ۰۷ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۴-۰۵-۰۱ ۱ مه ۱۹۵۴
هیروتو مورائوکا Hiroto Muraoka ۲ ۰ ۰۷ مارس ۱۹۵۴ ۰۱۹۵۴-۰۵-۰۱ ۱ مه ۱۹۵۴
تاکاشی کانو Takashi Kano ۷ ۲ ۰۷ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۴-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۹۵۴
تایزو کاواموتو Taizo Kawamoto ۹ ۴ ۱۳ مه ۱۹۳۴ ۰۱۹۵۴-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۹۵۴
کوجی میاتا Koji Miyata ۶ ۰ ۰۷ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۴-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۹۵۴
ماساو اونو Masao Ono ۳ ۰ ۱۴ مارس ۱۹۵۴ ۰۱۹۵۴-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۹۵۴
هیدمارو واتانابه Hidemaro Watanabe ۲ ۰ ۱۴ مارس ۱۹۵۴ ۰۱۹۵۴-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۹۵۴
هیروکازو نینومیا Hirokazu Ninomiya ۶ ۱ ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰ ۰۱۹۵۴-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۹۵۴
یوشیو اوکادا Yoshio Okada ۷ ۰ ۰۷ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۴-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۹۵۴
آراوا کیمورا Arawa Kimura ۶ ۱ ۰۷ مارس ۱۹۵۴ ۰۱۹۵۵-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۹۵۵
تاکاشی توکوهیرو Takashi Tokuhiro ۱ ۰ ۰۹ اکتبر ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۵-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۹۵۵
توموهیکو ایکوما Tomohiko Ikoma ۵ ۰ ۰۲ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۵-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۹۵۵
ریزو فوکوهارا Reizo Fukuhara ۲ ۰ ۰۵ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۵-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۹۵۵
نوبو ماتسوناگا Nobuo Matsunaga ۴ ۰ ۱۴ مارس ۱۹۵۴ ۰۱۹۵۵-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۹۵۵
هیساتاکا اوکاموتو Hisataka Okamoto ۵ ۰ ۰۲ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۵-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۹۵۵
یوکیو شیمومورا Yukio Shimomura ۱ ۰ ۰۹ اکتبر ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۵-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۹۵۵
یوزو آئوکی Yozo Aoki ۱ ۰ ۰۵ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۵-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۱۹۵۵
شونیچیرو اوکانو Shunichiro Okano ۲ ۰ ۰۲ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۵-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۵
کاکوچی میمورا Kakuichi Mimura ۴ ۰ ۰۲ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۵-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۵
یاسوکازو تاناکا Yasukazu Tanaka ۴ ۰ ۰۲ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۵-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۵
توشیو ایواتانی Toshio Iwatani ۸ ۴ ۰۷ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۶-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۶
تاداو کوبایاشی Tadao Kobayashi ۳ ۰ ۰۳ ژوئن ۱۹۵۶ ۰۱۹۵۶-۱۱-۲۷ ۲۷ نوامبر ۱۹۵۶
گیوجی ماتسوموتو Gyoji Matsumoto ۱ ۰ ۲۸ دسامبر ۱۹۵۸ ۰۱۹۵۸-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۱۹۵۸
کنزو اوهاشی Kenzo Ohashi ۱ ۰ ۲۶ مه ۱۹۵۸ ۰۱۹۵۸-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۱۹۵۸
ایسائو ایوابوچی Isao Iwabuchi ۸ ۲ ۰۵ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۸-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۹۵۸
تاکاشی تاکابایاشی Takashi Takabayashi ۹ ۲ ۱۴ مارس ۱۹۵۴ ۰۱۹۵۸-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۹۵۸
وایچیرو اومورا Waichiro Omura ۵ ۰ ۰۳ ژوئن ۱۹۵۶ ۰۱۹۵۸-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۹۵۸
یوشینوری شیگماتسو Yoshinori Shigematsu ۱ ۰ ۱۹۵۸ مه ۲۸ ۰۱۹۵۸-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۹۵۸
آکیرا کیتاگوچی Akira Kitaguchi ۱۰ ۱ ۲۶ مه ۱۹۵۸ ۰۱۹۵۹-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۱۹۵۹
سیشیرو شیماتانی Seishiro Shimatani ۱ ۰ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۹ ۰۱۹۵۹-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۹
هیرواکی ساتو Hiroaki Sato ۱۵ ۰ ۰۲ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۱۹۵۹-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۹۵۹
ماسانوری توکیتا Masanori Tokita ۱۲ ۲ ۰۷ مارس ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۹-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۱۹۵۹
کوجی ساساکی Koji Sasaki ۱۴ ۱ ۲۵ دسامبر ۱۹۵۸ ۰۱۹۶۱-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۱۹۶۱
هیروشی سائکی Hiroshi Saeki ۴ ۰ ۲۵ دسامبر ۱۹۵۸ ۰۱۹۶۱-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۱۹۶۱
کنجی توچیو Kenji Tochio ۲ ۰ ۲۸ مه ۱۹۶۱ ۰۱۹۶۱-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۱۹۶۱
تاتسویا شیجی Tatsuya Shiji ۱ ۱ ۲۸ مه ۱۹۶۱ ۰۱۹۶۱-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۹۶۱
هیروشی نینومیا Hiroshi Ninomiya ۱۲ ۹ ۲۵ دسامبر ۱۹۵۸ ۰۱۹۶۱-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۹۶۱
کن ناگانوما Ken Naganuma ۴ ۱ ۰۷ مارس ۱۹۵۴ ۰۱۹۶۱-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۱۹۶۱
ریوزو هیراکی Ryuzo Hiraki ۳۰ ۱ ۱۴ مارس ۱۹۵۴ ۰۱۹۶۲-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۱۹۶۲
ماسائو اوچینو Masao Uchino ۱۸ ۳ ۰۲ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۱۹۶۲-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۱۹۶۲
تاکایوکی کوواتا Takayuki Kuwata ۵ ۲ ۲۸ مه ۱۹۶۱ ۰۱۹۶۲-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۲
تاکهیکو کاوانیشی Takehiko Kawanishi ۸ ۰ ۲۰ دسامبر ۱۹۵۹ ۰۱۹۶۲-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۲
یوشینوبو ایشی Yoshinobu Ishii ۱ ۰ ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۲ ۰۱۹۶۲-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۲
یوشیو فوروکاوا Yoshio Furukawa ۱۹ ۰ ۰۳ ژوئن ۱۹۵۶ ۰۱۹۶۲-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۹۶۲
یاسو تاکاموری Yasuo Takamori ۳۰ ۰ ۰۲ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۱۹۶۳-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۱۹۶۳
تاکاو نیشی‌یاما Takao Nishiyama ۱ ۰ ۰۳ مارس ۱۹۶۴ ۰۱۹۶۴-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۱۹۶۴
تسوکاسا هوساکا Tsukasa Hosaka ۱۹ ۰ ۰۶ نوامبر ۱۹۶۰ ۰۱۹۶۴-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۱۹۶۴
میچیهیرو اوزاوا Michihiro Ozawa ۳۶ ۰ ۰۳ ژوئن ۱۹۵۶ ۰۱۹۶۴-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۱۹۶۴
نوبویوکی اویشی Nobuyuki Oishi ۱ ۰ ۰۳ مارس ۱۹۶۴ ۰۱۹۶۴-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۱۹۶۴
سابورو کاوابوچی Saburo Kawabuchi ۲۶ ۸ ۲۵ دسامبر ۱۹۵۸ ۰۱۹۶۵-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۱۹۶۵
کاتسویوشی کوواهارا Katsuyoshi Kuwahara ۲ ۰ ۱۹۶۵ مارس ۲۲ ۰۱۹۶۵-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۱۹۶۵
ماسانوبو ایزومی Masanobu Izumi ۱ ۰ ۲۵ مارس ۱۹۶۵ ۰۱۹۶۵-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۱۹۶۵
شوزو تسوگیتانی Shozo Tsugitani ۱۲ ۴ ۱۵ اوت ۱۹۶۱ ۰۱۹۶۵-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۹۶۵
کازوو ایمانیشی Kazuo Imanishi ۳ ۰ ۱۰ دسامبر ۱۹۶۶ ۰۱۹۶۶-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۶
ماساهیرو هامازاکی Masahiro Hamazaki ۲ ۰ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ۰۱۹۶۶-۱۲-۱۹ ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶
شیگئو یائگاشی Shigeo Yaegashi ۴۵ ۱۱ ۰۳ ژوئن ۱۹۵۶ ۰۱۹۶۸-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۱۹۶۸
ریوزو سوزوکی Ryozo Suzuki ۲۴ ۰ ۱۵ اوت ۱۹۶۱ ۰۱۹۶۸-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۱۹۶۸
هیسائو کامی Hisao Kami ۱۵ ۰ ۱۶ اکتبر ۱۹۶۴ ۰۱۹۶۸-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۱۹۶۸
تادائو اونیشی Tadao Onishi ۱ ۰ ۱۰ اکتبر ۱۹۶۹ ۰۱۹۶۹-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۹۶۹
ایکوو ماتسوموتو Ikuo Matsumoto ۱۱ ۱ ۱۰ دسامبر ۱۹۶۶ ۰۱۹۶۹-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۹۶۹
جونجی کاوانو Junji Kawano ۲ ۰ ۳۱ مارس ۱۹۶۸ ۰۱۹۶۹-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۹۶۹
تسویوشی کونیدا Tsuyoshi Kunieda ۲ ۰ ۱۶ اکتبر ۱۹۶۹ ۰۱۹۶۹-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۱۹۶۹
میتسوو کاماتا Mitsuo Kamata ۴۴ ۲ ۲۵ دسامبر ۱۹۵۸ ۰۱۹۶۹-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۱۹۶۹
ماساشی واتانابه Masashi Watanabe ۳۹ ۱۲ ۲۵ دسامبر ۱۹۵۸ ۰۱۹۶۹-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۱۹۶۹
نوریو یوشیمیزو Norio Yoshimizu ۴ ۱ ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۰ ۰۱۹۷۰-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۱۹۷۰
یوسوکه اومی Yusuke Omi ۵ ۱ ۰۴ اوت ۱۹۷۰ ۰۱۹۷۰-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰
ماسافومی هارا Masafumi Hara ۵ ۰ ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۰ ۰۱۹۷۰-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۰
ایزو یوگوچی Eizo Yuguchi ۵ ۱ ۱۸ اکتبر ۱۹۶۹ ۰۱۹۷۰-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۰
تاکئو کیمورا Takeo Kimura ۱۴ ۴ ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ ۰۱۹۷۰-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۰
تروو نیمورا Teruo Nimura ۵ ۰ ۱۰ دسامبر ۱۹۷۰ ۰۱۹۷۰-۱۲-۱۹ ۱۹ دسامبر ۱۹۷۰
یاسویوکی کوواهارا Yasuyuki Kuwahara ۱۲ ۵ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۶ ۰۱۹۷۰-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۰
تروکی مییاموتو Teruki Miyamoto ۵۸ ۱۹ ۱۱ ژوئن ۱۹۶۱ ۰۱۹۷۱-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۹۷۱
ریویچی سوگی‌یاما Ryuichi Sugiyama ۵۶ ۱۵ ۲۸ مه ۱۹۶۱ ۰۱۹۷۱-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۹۷۱
کی‌یوشی تومیزاوا Kiyoshi Tomizawa ۹ ۲ ۱۴ مارس ۱۹۶۵ ۰۱۹۷۱-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۹۷۱
ماساکاتسو میاموتو Masakatsu Miyamoto ۴۴ ۱ ۲۵ دسامبر ۱۹۵۸ ۰۱۹۷۱-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۹۷۱
هیروشی کاتایاما Hiroshi Katayama ۳۸ ۰ ۰۲ اوت ۱۹۶۱ ۰۱۹۷۱-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۹۷۱
تاکشی اونو Takeshi Ono ۳ ۰ ۲۵ مارس ۱۹۶۵ ۰۱۹۷۱-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۱۹۷۱
یوشیو کیکوگاوا Yoshio Kikugawa ۱۶ ۰ ۱۲ اکتبر ۱۹۶۹ ۰۱۹۷۱-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۱۹۷۱
تاداهیکو اوئدا Tadahiko Ueda ۱۳ ۷ ۰۲ اوت ۱۹۷۰ ۰۱۹۷۱-۰۹-۲۳ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱
سی‌یچی ساکی‌یا Seiichi Sakiya ۳ ۰ ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۱ ۰۱۹۷۲-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۱۹۷۲
جورج کوبایاشی George Kobayashi ۳ ۰ ۱۶ ژوئیه ۱۹۷۲ ۰۱۹۷۲-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۱۹۷۲
مینورو کوباتا Minoru Kobata ۱۳ ۰ ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۰ ۰۱۹۷۳-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۹۷۳
نوریتاکا هیداکا Noritaka Hidaka ۴ ۰ ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۲ ۰۱۹۷۳-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۹۷۳
یوشیتادا یاماگوچی Yoshitada Yamaguchi ۴۹ ۰ ۱۶ اکتبر ۱۹۶۴ ۰۱۹۷۳-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۹۷۳
شوساکو هیراساوا Shusaku Hirasawa ۱۱ ۱ ۰۴ اوت ۱۹۷۲ ۰۱۹۷۴-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۴
کنزو یوکویاما Kenzo Yokoyama ۴۹ ۰ ۱۶ اکتبر ۱۹۶۴ ۰۱۹۷۴-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۴
کازوهیسا کونو Kazuhisa Kono ۱ ۰ ۲۰ فوریه ۱۹۷۴ ۰۱۹۷۴-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۱۹۷۴
کازومی تاکادا Kazumi Takada ۱۶ ۰ ۱۹۷۰ دسامبر ۱۲ ۰۱۹۷۵-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۹۷۵
کوجی فوناموتو Koji Funamoto ۱۹ ۰ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۷ ۰۱۹۷۵-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۹۷۵
میچیو آشیکاگا Michio Ashikaga ۷ ۰ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ ۰۱۹۷۵-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۹۷۵
توشیو تاکابایاشی Toshio Takabayashi ۱۲ ۲ ۱۲ فوریه ۱۹۷۴ ۰۱۹۷۶-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۱۹۷۶
دایشیرو یوشیمورا Daishiro Yoshimura ۴۶ ۷ ۰۲ اوت ۱۹۷۰ ۰۱۹۷۶-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۱۹۷۶
هیروجی یمامورا Hiroji Imamura ۴ ۰ ۰۸ اوت ۱۹۷۶ ۰۱۹۷۶-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۱۹۷۶
آکیرا ماتسوناگا Akira Matsunaga ۱۰ ۲ ۲۲ مه ۱۹۷۳ ۰۱۹۷۶-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۱۹۷۶
کونی‌یا داینی Kuniya Daini ۴۴ ۰ ۱۲ ژوئیه ۱۹۷۲ ۰۱۹۷۶-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۱۹۷۶
آریتاتسو اوگی Aritatsu Ogi ۶۲ ۱۱ ۰۸ اوت ۱۹۶۳ ۰۱۹۷۶-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۱۹۷۶
تاکاجی موری Takaji Mori ۵۶ ۲ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ۰۱۹۷۶-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۱۹۷۶
کوزو آرای Kozo Arai ۴۷ ۴ ۱۰ دسامبر ۱۹۷۰ ۰۱۹۷۷-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۷
کونیشیگه کاماموتو Kunishige Kamamoto ۷۶ ۷۵ ۰۳ مارس ۱۹۶۴ ۰۱۹۷۷-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۷
ماساکی یوکوتانی Masaki Yokotani ۲۰ ۰ ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۴ ۰۱۹۷۷-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۷
میتسورو کومادا Mitsuru Komaeda ۲ ۲ ۱۰ اوت ۱۹۷۶ ۰۱۹۷۷-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۷
نوبوئو کاواکامی Nobuo Kawakami ۴۱ ۰ ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۰ ۰۱۹۷۷-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۱۹۷۷
آتسویوشی فوروتا Atsuyoshi Furuta ۳۲ ۰ ۱۳ اوت ۱۹۷۱ ۰۱۹۷۸-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۸
میتسونوری فوجیگوچی Mitsunori Fujiguchi ۲۶ ۲ ۱۲ ژوئیه ۱۹۷۲ ۰۱۹۷۸-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۸
چوی ساتو Choei Sato ۱ ۰ ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۸ ۰۱۹۷۸-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۸
تویوهیتو موچیزوکی Toyohito Mochizuki ۲ ۰ ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۸ ۰۱۹۷۸-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۸
آکیرا نیشینو Akira Nishino ۱۲ ۱ ۰۶ مارس ۱۹۷۷ ۰۱۹۷۸-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۸
هیساو سکیگوچی Hisao Sekiguchi ۳ ۱ ۲۳ مه ۱۹۷۸ ۰۱۹۷۸-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۸
یچیرو هوسوتانی Ichiro Hosotani ۴ ۱ ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۸ ۰۱۹۷۸-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۸
میتسوو کاتو Mitsuo Kato ۱ ۰ ۲۳ اوت ۱۹۷۹ ۰۱۹۷۹-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۱۹۷۹
میچیو یاسودا Michio Yasuda ۱ ۰ ۲۳ اوت ۱۹۷۹ ۰۱۹۷۹-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۱۹۷۹
نوبوو فوجیشیما Nobuo Fujishima ۶۵ ۷ ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۱ ۰۱۹۷۹-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۱۹۷۹
کازویوشی ناکامورا Kazuyoshi Nakamura ۵ ۱ ۰۴ مارس ۱۹۷۹ ۰۱۹۷۹-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۱۹۷۹
میتسوو واتاناب Mitsuo Watanabe ۲۸ ۴ ۱۲ فوریه ۱۹۷۴ ۰۱۹۷۹-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۱۹۷۹
شیگمی یشی‌ی Shigemi Ishii ۱۵ ۰ ۱۲ فوریه ۱۹۷۴ ۰۱۹۷۹-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۹
شیگهارو اوئکی Shigeharu Ueki ۱ ۰ ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۹ ۰۱۹۷۹-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۹
کاتسویوکی کاواچی Katsuyuki Kawachi ۳ ۰ ۱۶ ژوئن ۱۹۷۹ ۰۱۹۷۹-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۹
یوشی‌یچی واتاناب Yoshiichi Watanabe ۶ ۱ ۱۶ ژوئن ۱۹۷۹ ۰۱۹۷۹-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۹
کیزو یمای Keizo Imai ۲۹ ۰ ۰۳ سپتامبر ۱۹۷۴ ۰۱۹۸۰-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۹۸۰
هیروشی وچیای Hiroshi Ochiai ۶۳ ۹ ۰۷ سپتامبر ۱۹۷۴ ۰۱۹۸۰-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۹۸۰
یجون کی‌یوکومو Eijun Kiyokumo ۴۲ ۰ ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۴ ۰۱۹۸۰-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۹۸۰
یکوو تاکاهارا Ikuo Takahara ۴ ۲ ۲۲ مارس ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۰-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۹۸۰
یوجی کیشیوکو Yuji Kishioku ۱۰ ۲ ۳۱ مه ۱۹۷۹ ۰۱۹۸۰-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۹۸۰
یوکیتاکا ومی Yukitaka Omi ۶ ۰ ۲۳ مه ۱۹۷۸ ۰۱۹۸۰-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۹۸۰
هیرویوکی ساکاشیتا Hiroyuki Sakashita ۱ ۰ ۲۸ دسامبر ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۰-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۱۹۸۰
یاسوهیتو سوزوکی Yasuhito Suzuki ۴ ۰ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۰-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۱۹۸۰
تاکایوشی یامانو Takayoshi Yamano ۲ ۰ ۱۱ ژوئن ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۰-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۹۸۰
کوزو تاشیما Kozo Tashima ۷ ۱ ۲۷ ژوئن ۱۹۷۹ ۰۱۹۸۰-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۹۸۰
هیروشی سوجیما Hiroshi Soejima ۳ ۰ ۰۹ ژوئن ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۰-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۹۸۰
تاتسوهیکو ستا Tatsuhiko Seta ۲۵ ۰ ۲۲ مه ۱۹۷۳ ۰۱۹۸۰-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۱۹۸۰
یوشیکازو ناگای Yoshikazu Nagai ۶۹ ۹ ۱۳ اوت ۱۹۷۱ ۰۱۹۸۰-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۱۹۸۰
ناوجی یتو Naoji Ito ۱ ۰ ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۱-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱
توشیهیکو وکیمون Toshihiko Okimune ۲ ۰ ۳۰ اوت ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۱-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱
ماسااکی کاتو Masaaki Kato ۳ ۱ ۳۰ اوت ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۱-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۹۸۱
ساتوشی یاماگوچی Satoshi Yamaguchi ۱ ۰ ۱۹ فوریه ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۱-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۹۸۱
ماساکونی یاماموتو Masakuni Yamamoto ۴ ۰ ۲۶ دسامبر ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۱-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۹۸۱
تسوتومو سونوب Tsutomu Sonobe ۷ ۰ ۲۳ مه ۱۹۷۸ ۰۱۹۸۱-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۹۸۱
یوشیو کاتو Yoshio Kato ۸ ۰ ۰۹ ژوئن ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۱-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۹۸۱
شیگمیتسو سودو Shigemitsu Sudo ۱۳ ۰ ۲۳ اوت ۱۹۷۹ ۰۱۹۸۱-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۱۹۸۱
هاروهیسا هاسگاوا Haruhisa Hasegawa ۱۵ ۴ ۱۹ نوامبر ۱۹۷۸ ۰۱۹۸۱-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۱۹۸۱
ریویچی کاواکاتسو Ryoichi Kawakatsu ۱۳ ۰ ۰۸ فوریه ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۲-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۲
میتسوگو نومورا Mitsugu Nomura ۱۲ ۰ ۰۲ ژوئن ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۲-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۲
یاهیرو کازاما Yahiro Kazama ۱۹ ۰ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۳-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۳
تورو یوشیکاوا Toru Yoshikawa ۱ ۰ ۱۲ فوریه ۱۹۸۳ ۰۱۹۸۳-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۹۸۳
هیروشی یوشیدا Hiroshi Yoshida ۹ ۱ ۰۸ فوریه ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۳-۰۲-۲۵ ۲۵ فوریه ۱۹۸۳
کازوو وزاکی Kazuo Ozaki ۱۷ ۳ ۰۸ فوریه ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۳-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۱۹۸۳
تتسوو سوگاماتا Tetsuo Sugamata ۲۳ ۰ ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۸ ۰۱۹۸۴-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۱۹۸۴
ماسافومی یوکویاما Masafumi Yokoyama ۳۱ ۱۰ ۲۳ اوت ۱۹۷۹ ۰۱۹۸۴-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۱۹۸۴
میتسوهیسا تاگوچی Mitsuhisa Taguchi ۵۹ ۰ ۰۸ سپتامبر ۱۹۷۵ ۰۱۹۸۴-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۱۹۸۴
کازومی تسوبوتا Kazumi Tsubota ۷ ۰ ۰۸ مارس ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۴-۰۴-۲۶ ۲۶ آوریل ۱۹۸۴
کازوو سایتو Kazuo Saito ۳۲ ۰ ۲۸ ژانویه ۱۹۷۶ ۰۱۹۸۴-۰۴-۲۶ ۲۶ آوریل ۱۹۸۴
هیدکی مادا Hideki Maeda ۶۵ ۱۱ ۰۴ اوت ۱۹۷۵ ۰۱۹۸۴-۰۴-۲۶ ۲۶ آوریل ۱۹۸۴
هیرویوکی وسوی Hiroyuki Usui ۳۸ ۱۵ ۱۲ فوریه ۱۹۷۴ ۰۱۹۸۴-۰۴-۲۶ ۲۶ آوریل ۱۹۸۴
کوجی تاناکا Koji Tanaka ۲۰ ۳ ۱۵ ژوئیه ۱۹۸۲ ۰۱۹۸۴-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۱۹۸۴
نوبوتوشی کاندا Nobutoshi Kaneda ۵۸ ۶ ۱۵ ژوئن ۱۹۷۷ ۰۱۹۸۴-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۱۹۸۴
تاکشی اوکادا Takeshi Okada ۲۴ ۱ ۰۹ ژوئن ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۵-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۱۹۸۵
یوتاکا یکوچی Yutaka Ikeuchi ۸ ۰ ۱۲ فوریه ۱۹۸۳ ۰۱۹۸۵-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۱۹۸۵
شینجی تاناکا Shinji Tanaka ۱۷ ۰ ۳۰ مارس ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۵-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۱۹۸۵
شینوبو یکدا Shinobu Ikeda ۱ ۰ ۰۴ ژوئن ۱۹۸۵ ۰۱۹۸۵-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۱۹۸۵
کازواکی ناگاساوا Kazuaki Nagasawa ۹ ۰ ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۸ ۰۱۹۸۵-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۱۹۸۵
اتسوشی وچی‌یاما Atsushi Uchiyama ۲ ۰ ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۴ ۰۱۹۸۵-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۹۸۵
ماسارو وچی‌یاما Masaru Uchiyama ۱ ۰ ۲۶ مه ۱۹۸۵ ۰۱۹۸۵-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۱۹۸۵
تاکشی کوشیدا Takeshi Koshida ۱۹ ۰ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۵-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۱۹۸۵
تتسویا توتسوکا Tetsuya Totsuka ۱۸ ۳ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۵-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۱۹۸۵
جورج یوناشیرو George Yonashiro ۲ ۰ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۵ ۰۱۹۸۵-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۱۹۸۵
وسامو تانیناکا Osamu Taninaka ۳ ۰ ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۴ ۰۱۹۸۶-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۱۹۸۶
یوشینوری یشیگامی Yoshinori Ishigami ۱۲ ۰ ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۴ ۰۱۹۸۶-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۶
کازوشی کیمورا Kazushi Kimura ۵۴ ۲۶ ۳۱ مه ۱۹۷۹ ۰۱۹۸۶-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۶
کویچی هاشیراتانی Koichi Hashiratani ۲۹ ۳ ۰۸ فوریه ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۶-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۶
یاسوتارو ماتسوکی Yasutaro Matsuki ۱۱ ۰ ۱۵ آوریل ۱۹۸۴ ۰۱۹۸۶-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۶
کونیهارو ناکاموتو Kuniharu Nakamoto ۵ ۰ ۰۲ سپتامبر ۱۹۸۷ ۰۱۹۸۷-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۷
هیساشی کاتو Hisashi Kato ۶۱ ۶ ۲۳ نوامبر ۱۹۷۸ ۰۱۹۸۷-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۷
یاسوهیکو وکودرا Yasuhiko Okudera ۳۲ ۹ ۱۲ ژوئیه ۱۹۷۲ ۰۱۹۸۷-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۷
ساتوشی می‌یاوچی Satoshi Miyauchi ۲۰ ۰ ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۴ ۰۱۹۸۷-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۷
کازوو چیگو Kazuo Echigo ۶ ۱ ۲۵ ژوئیه ۱۹۸۶ ۰۱۹۸۷-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۷
هیساشی کانکو Hisashi Kaneko ۷ ۱ ۲۵ ژوئیه ۱۹۸۶ ۰۱۹۸۷-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۷
توشیو ماتسوورا Toshio Matsuura ۲۲ ۶ ۰۲ ژوئن ۱۹۸۱ ۰۱۹۸۷-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۷
یاسوهارو کوراتا Yasuharu Kurata ۶ ۰ ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۶ ۰۱۹۸۷-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۷
کاتسوهیرو کوساکی Katsuhiro Kusaki ۲ ۰ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۸ ۰۱۹۸۸-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۸
هیرومی هارا Hiromi Hara ۷۵ ۳۷ ۱۹ نوامبر ۱۹۷۸ ۰۱۹۸۸-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۸
آکیهیرو نیشیمورا Akihiro Nishimura ۴۹ ۲ ۱۸ ژوئن ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۸-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۹۸۸
نوبویو فوجیشیرو Nobuyo Fujishiro ۲ ۰ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۸ ۰۱۹۸۸-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۹۸۸
کی‌یوتاکا ماتسوی Kiyotaka Matsui ۱۵ ۰ ۳۱ مه ۱۹۸۴ ۰۱۹۸۸-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۸۸
ساتوشی تزوکا Satoshi Tezuka ۲۵ ۲ ۱۱ ژوئن ۱۹۸۰ ۰۱۹۸۸-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۹۸۸
یوجی سوگانو Yuji Sugano ۱ ۰ ۰۲ فوریه ۱۹۸۸ ۰۱۹۸۸-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۹۸۸
ماسااکی موری Masaaki Mori ۸ ۰ ۰۲ ژوئن ۱۹۸۸ ۰۱۹۸۹-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۱۹۸۹
وسامو مادا Osamu Maeda ۱۴ ۶ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۸ ۰۱۹۸۹-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۹۸۹
تومویوکی کاجینو Tomoyuki Kajino ۹ ۱ ۰۲ ژوئن ۱۹۸۸ ۰۱۹۸۹-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۱۹۸۹
آتسوشی ناتوری Atsushi Natori ۶ ۰ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۸ ۰۱۹۸۹-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۹۸۹
تاکاشی میزونوما Takashi Mizunuma ۳۲ ۷ ۱۸ آوریل ۱۹۸۴ ۰۱۹۸۹-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۹۸۹
ساتورو موچیزوکی Satoru Mochizuki ۷ ۰ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۸ ۰۱۹۸۹-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۹۸۹
یوشی‌یوکی ماتسویاما Yoshiyuki Matsuyama ۱۰ ۴ ۰۸ آوریل ۱۹۸۷ ۰۱۹۸۹-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۹۸۹
تومویاسو اساوکا Tomoyasu Asaoka ۸ ۰ ۱۲ آوریل ۱۹۸۷ ۰۱۹۸۹-۰۵-۰۵ ۵ مه ۱۹۸۹
شیرو کیکوهارا Shiro Kikuhara ۵ ۰ ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۰ ۰۱۹۹۰-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۱۹۹۰
کاتسویوشی شینتو Katsuyoshi Shinto ۱۵ ۱ ۲۷ مه ۱۹۸۷ ۰۱۹۹۰-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۱۹۹۰
شینیچیرو تانی Shinichiro Tani ۱ ۰ ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰ ۰۱۹۹۰-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰
کاتسومی ونوکی Katsumi Oenoki ۵ ۰ ۰۵ مه ۱۹۸۹ ۰۱۹۹۰-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۰
تورو سانو Toru Sano ۹ ۰ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۸ ۰۱۹۹۰-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۰
شینیچی موریشیتا Shinichi Morishita ۲۸ ۰ ۰۴ ژوئن ۱۹۸۵ ۰۱۹۹۱-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۹۱
ماساناو ساساکی Masanao Sasaki ۲۰ ۰ ۰۲ ژوئن ۱۹۸۸ ۰۱۹۹۱-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۹۱
آکیهیرو ناگاشیما Akihiro Nagashima ۴ ۰ ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰ ۰۱۹۹۱-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۱
یاسوهارو سوریماچی Yasuharu Sorimachi ۴ ۰ ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰ ۰۱۹۹۱-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۱
یوجی ساکاکورا Yuji Sakakura ۶ ۰ ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰ ۰۱۹۹۱-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۱
هیروشی هیراکاوا Hiroshi Hirakawa ۱۳ ۰ ۲۱ مارس ۱۹۸۵ ۰۱۹۹۲-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۱۹۹۲
یاسوتوشی میورا Yasutoshi Miura ۳ ۰ ۰۴ آوریل ۱۹۹۳ ۰۱۹۹۳-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۱۹۹۳
توشینوبو کاتسویا Toshinobu Katsuya ۲۷ ۰ ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۵ ۰۱۹۹۳-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۳
میتسونوری یوشیدا Mitsunori Yoshida ۳۵ ۲ ۰۲ ژوئن ۱۹۸۸ ۰۱۹۹۳-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۳
نوبوهیرو تاکدا Nobuhiro Takeda ۱۸ ۱ ۰۸ آوریل ۱۹۸۷ ۰۱۹۹۴-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۱۹۹۴
تاکافومی وگورا Takafumi Ogura ۵ ۱ ۲۲ مه ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۴-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۹۹۴
تروو یواموتو Teruo Iwamoto ۹ ۲ ۲۲ مه ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۴-۱۰-۱۱ ۱۱ اکتبر ۱۹۹۴
ماساهیرو ندو Masahiro Endo ۸ ۰ ۲۹ مه ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۴-۱۰-۱۱ ۱۱ اکتبر ۱۹۹۴
یوشیرو موری‌یاما Yoshiro Moriyama ۷ ۰ ۰۸ ژوئیه ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۴-۱۰-۱۱ ۱۱ اکتبر ۱۹۹۴
تتسویا آسانو Tetsuya Asano ۸ ۱ ۰۲ ژوئن ۱۹۹۱ ۰۱۹۹۴-۰۷-۱۴ ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۴
کنجی هوننامی Kenji Honnami ۳ ۰ ۲۹ مه ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۴-۰۷-۱۴ ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۴
تاکاهیرو یامادا Takahiro Yamada ۱ ۰ ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۴-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۴
ناوتو وتاک Naoto Otake ۱ ۰ ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۴-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۴
یوشیاکی ساتو Yoshiaki Sato ۱ ۰ ۲۲ مه ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۴-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۱۹۹۴
کوجی کوندو Koji Kondo ۲ ۰ ۲۲ مه ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۴-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۹۴
تتسوجی هاشیراتانی Tetsuji Hashiratani ۷۲ ۶ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۸ ۰۱۹۹۵-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۵
شینکیچی کیکوچی Shinkichi Kikuchi ۷ ۰ ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۵-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۵
ماساهیرو فوکودا Masahiro Fukuda ۴۵ ۹ ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰ ۰۱۹۹۵-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۵
کوجی نوگوچی Koji Noguchi ۱ ۰ ۰۶ اوت ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۵-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۱۹۹۵
روی راموس Ruy Ramos ۳۲ ۱ ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۰ ۰۱۹۹۵-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۹۹۵
کنتارو هایاشی Kentaro Hayashi ۲ ۰ ۰۶ اوت ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۵-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۹۹۵
تاکومی هوری‌یک Takumi Horiike ۵۸ ۲ ۰۱ اوت ۱۹۸۶ ۰۱۹۹۵-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۱۹۹۵
توشیهیرو یاماگوچی Toshihiro Yamaguchi ۴ ۰ ۰۸ ژوئیه ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۵-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۱۹۹۵
هیرومیتسو یسوگای Hiromitsu Isogai ۲ ۰ ۰۶ ژانویه ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۵-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۱۹۹۵
یوشیهیرو ناتسوکا Yoshihiro Natsuka ۱۱ ۱ ۲۲ مه ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۵-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۱۹۹۵
ساتوشی تسونامی Satoshi Tsunami ۷۸ ۲ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۰ ۰۱۹۹۵-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۱۹۹۵
شیگتاتسو ماتسوناگا Shigetatsu Matsunaga ۴۰ ۰ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۸ ۰۱۹۹۵-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۱۹۹۵
کنتا هاسگاوا Kenta Hasegawa ۲۷ ۴ ۲۰ ژانویه ۱۹۸۹ ۰۱۹۹۵-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۱۹۹۵
کاتسوو کاندا Katsuo Kanda ۱ ۰ ۲۸ مه ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۵-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۹۹۵
کازویا ماکاوا Kazuya Maekawa ۱۷ ۰ ۰۷ ژوئن ۱۹۹۲ ۰۱۹۹۶-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۶
ناوکی ساکای Naoki Sakai ۱ ۰ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۶ ۰۱۹۹۶-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۶
کنتارو ساوادا Kentaro Sawada ۴ ۰ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۶-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۹۹۶
ماساهارو سوزوکی Masaharu Suzuki ۲ ۰ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۶-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۹۹۶
نوبویوکی کوجیما Nobuyuki Kojima ۴ ۰ ۰۶ ژوئن ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۶-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۹۹۶
هاجیمه موری‌یاسو Hajime Moriyasu ۳۵ ۱ ۳۱ مه ۱۹۹۲ ۰۱۹۹۶-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۹۹۶
ماساکی تسوچیهاشی Masaki Tsuchihashi ۱ ۰ ۲۶ مه ۱۹۹۶ ۰۱۹۹۶-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۱۹۹۶
یوشی‌یوکی هاسگاوا Yoshiyuki Hasegawa ۶ ۰ ۱۵ فوریه ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۶-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۹۹۶
یاسوتو هوندا Yasuto Honda ۲۹ ۱ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۷-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
تاکشی واتاناب Takeshi Watanabe ۱ ۰ ۱۳ اوت ۱۹۹۷ ۰۱۹۹۷-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۱۹۹۷
ریوجی میچیکی Ryuji Michiki ۴ ۰ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۶ ۰۱۹۹۷-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۱۹۹۷
یاسویوکی موری‌یاما Yasuyuki Moriyama ۱ ۰ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ ۰۱۹۹۷-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷
هیدتو سوزوکی Hideto Suzuki ۱ ۰ ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷ ۰۱۹۹۷-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
کنیچی شیموکاوا Kenichi Shimokawa ۹ ۰ ۱۰ ژوئن ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۷-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۱۹۹۷
هیساشی کوروساکی Hisashi Kurosaki ۲۴ ۴ ۰۵ مه ۱۹۸۹ ۰۱۹۹۷-۰۲-۱۳ ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
ماساکی‌یو مازونو Masakiyo Maezono ۱۹ ۴ ۲۲ مه ۱۹۹۴ ۰۱۹۹۷-۰۳-۱۵ ۱۵ مارس ۱۹۹۷
هیروشیگه یاناگیموتو Hiroshige Yanagimoto ۳۰ ۰ ۰۸ ژانویه ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۷-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۹۹۷
تاکویا تاکاگی Takuya Takagi ۴۴ ۲۷ ۳۱ مه ۱۹۹۲ ۰۱۹۹۷-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۱۹۹۷
موتوهیرو یاماگوچی Motohiro Yamaguchi ۵۸ ۴ ۰۶ ژانویه ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۸-۰۶-۲۶ ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
نوریو ومورا Norio Omura ۳۰ ۴ ۲۱ مه ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۸-۰۶-۲۶ ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
تاداتوشی ماسودا Tadatoshi Masuda ۱ ۰ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸ ۰۱۹۹۸-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۱۹۹۸
تاداشی ناکامورا Tadashi Nakamura ۱۶ ۰ ۱۵ فوریه ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۸-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۱۹۹۸
تسویوشی کیتازاوا Tsuyoshi Kitazawa ۵۸ ۳ ۰۲ ژوئن ۱۹۹۱ ۰۱۹۹۹-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۱۹۹۹
کازواکی تاساکا Kazuaki Tasaka ۷ ۰ ۲۸ مه ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۹-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۱۹۹۹
توشیهیده سایتو Toshihide Saito ۱۷ ۰ ۲۵ اوت ۱۹۹۶ ۰۱۹۹۹-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۱۹۹۹
کوتا یوشیهارا Kota Yoshihara ۱ ۰ ۰۲ ژوئیه ۱۹۹۹ ۰۱۹۹۹-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۱۹۹۹
ماساهیرو آندو Masahiro Ando ۱ ۰ ۰۲ ژوئیه ۱۹۹۹ ۰۱۹۹۹-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۱۹۹۹
ماسامی ایهارا Masami Ihara ۱۲۲ ۵ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۸ ۰۱۹۹۹-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۱۹۹۹
ماسایوکی وکانو Masayuki Okano ۲۵ ۲ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۹-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۱۹۹۹
ناوکی سوماً Naoki Soma ۵۸ ۴ ۲۸ مه ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۹-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
واگنر لوپس Wagner Lopes ۲۰ ۵ ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷ ۰۱۹۹۹-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
تاکاشی شیمودا Takashi Shimoda ۱ ۰ ۳۱ مارس ۱۹۹۹ ۰۱۹۹۹-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۱۹۹۹
دایجیرو تاکاکووا Daijiro Takakuwa ۱ ۰ ۲۰ اکتبر ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۰-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۲۰۰۰
کیجی کایموتو Keiji Kaimoto ۱ ۰ ۲۰ اکتبر ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۰-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۲۰۰۰
هیرومی کوجیما Hiromi Kojima ۱ ۰ ۲۶ آوریل ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۰-۰۴-۲۶ ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
تومویوکی ساکای Tomoyuki Sakai ۱ ۰ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۰-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
هیداکی کیتاجیما Hideaki Kitajima ۳ ۱ ۱۷ اکتبر ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۰-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
کازویوشی میورا Kazuyoshi Miura ۸۹ ۵۵ ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۰ ۰۲۰۰۰-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۲۰۰۰
یوشیهارو ئنو Yoshiharu Ueno ۱ ۰ ۰۶ ژوئن ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۰-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۲۰۰۰
گو ویوا Go Oiwa ۳ ۰ ۰۵ فوریه ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۰-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۰
تومویوکی هیراس Tomoyuki Hirase ۲ ۰ ۰۵ فوریه ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۰-۰۲-۱۳ ۱۳ فوریه ۲۰۰۰
آتسوشی یونیاما Atsushi Yoneyama ۱ ۰ ۱۶ فوریه ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۰-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۲۰۰۰
تاکاشی هیرانو Takashi Hirano ۱۵ ۴ ۰۸ ژوئن ۱۹۹۷ ۰۲۰۰۰-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۲۰۰۰
ماسااکی ساوانوبوری Masaaki Sawanobori ۱۶ ۳ ۰۸ آوریل ۱۹۹۳ ۰۲۰۰۰-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۲۰۰۰
چیکارا فوجیموتو Chikara Fujimoto ۲ ۰ ۰۱ ژوئیه ۲۰۰۱ ۰۲۰۰۱-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۲۰۰۱
نوزومی هیرویاما Nozomi Hiroyama ۲ ۰ ۰۴ اکتبر ۲۰۰۱ ۰۲۰۰۱-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۲۰۰۱
هیروشی نانامی Hiroshi Nanami ۶۷ ۹ ۰۶ اوت ۱۹۹۵ ۰۲۰۰۱-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱
کنیچی ئمورا Kenichi Uemura ۴ ۰ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ ۰۲۰۰۱-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۲۰۰۱
شوجی جو Shoji Jo ۳۵ ۷ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵ ۰۲۰۰۱-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۲۰۰۱
شیگیوشی موچیزوکی Shigeyoshi Mochizuki ۱۵ ۱ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ ۰۲۰۰۱-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۲۰۰۱
ترویوشی یتو Teruyoshi Ito ۲۷ ۰ ۰۸ ژوئن ۱۹۹۷ ۰۲۰۰۱-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۲۰۰۱
آکینوری نیشیزاوا Akinori Nishizawa ۲۹ ۱۰ ۲۱ مه ۱۹۹۷ ۰۲۰۰۲-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۲
توموکازو میوجین Tomokazu Myojin ۲۶ ۳ ۱۳ فوریه ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۲-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۲
دایسوکه یچیکاوا Daisuke Ichikawa ۱۰ ۰ ۰۱ آوریل ۱۹۹۸ ۰۲۰۰۲-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۲
کازویوکی تودا Kazuyuki Toda ۲۰ ۱ ۳۱ مه ۲۰۰۱ ۰۲۰۰۲-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۲
هیرواکی موریشیما Hiroaki Morishima ۶۴ ۱۲ ۲۱ مه ۱۹۹۵ ۰۲۰۰۲-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۲
یاسوهیرو هاتو Yasuhiro Hato ۱۵ ۰ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ ۰۲۰۰۲-۰۵-۰۲ ۲ مه ۲۰۰۲
یسوکه ناکانیشی Eisuke Nakanishi ۱۴ ۰ ۰۷ سپتامبر ۱۹۹۷ ۰۲۰۰۲-۱۱-۲۰ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۲
یوشیترو یاماشیتا Yoshiteru Yamashita ۳ ۰ ۰۴ ژوئن ۲۰۰۱ ۰۲۰۰۳-۰۴-۱۶ ۱۶ آوریل ۲۰۰۳
آکیرا ناراهاشی Akira Narahashi ۳۸ ۰ ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۴ ۰۲۰۰۳-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۲۰۰۳
توشیهیرو هاتتوری Toshihiro Hattori ۴۴ ۲ ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۶ ۰۲۰۰۳-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۲۰۰۳
ریوزو موریوکا Ryuzo Morioka ۳۸ ۰ ۳۱ مارس ۱۹۹۹ ۰۲۰۰۳-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۲۰۰۳
ماساشی ناکایاما Masashi Nakayama ۵۳ ۲۱ ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۰ ۰۲۰۰۳-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۲۰۰۳
یوتاکا آکیتا Yutaka Akita ۴۴ ۴ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ ۰۲۰۰۳-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۲۰۰۳
یویچیرو ناگای Yuichiro Nagai ۴ ۱ ۱۶ آوریل ۲۰۰۳ ۰۲۰۰۳-۰۶-۲۲ ۲۲ ژوئن ۲۰۰۳
هیتوشی سوگاهاتا Hitoshi Sogahata ۴ ۰ ۰۷ نوامبر ۲۰۰۱ ۰۲۰۰۳-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳
نوریهیرو نیشی Norihiro Nishi ۵ ۰ ۲۵ آوریل ۲۰۰۴ ۰۲۰۰۴-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۲۰۰۴
تاکویا یامادا Takuya Yamada ۴ ۰ ۰۷ دسامبر ۲۰۰۳ ۰۲۰۰۴-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۲۰۰۴
ترواکی کوروب Teruaki Kurobe ۴ ۰ ۲۸ مارس ۲۰۰۳ ۰۲۰۰۴-۰۲-۰۷ ۷ فوریه ۲۰۰۴
دایسوکهوکو Daisuke Oku ۲۶ ۲ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸ ۰۲۰۰۴-۰۲-۰۷ ۷ فوریه ۲۰۰۴
نوبوهیسا یامادا Nobuhisa Yamada ۱۵ ۱ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۲ ۰۲۰۰۴-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۲۰۰۴
یویچی دوی Yoichi Doi ۴ ۰ ۰۷ فوریه ۲۰۰۴ ۰۲۰۰۵-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۲۰۰۵
تاکایوکی سوزوکی Takayuki Suzuki ۵۵ ۱۱ ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ ۰۲۰۰۵-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۵
یوشینوبو مینووا Yoshinobu Minowa ۱ ۰ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۵ ۰۲۰۰۵-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۲۰۰۵
تاکایوکی چانو Takayuki Chano ۷ ۰ ۲۵ آوریل ۲۰۰۴ ۰۲۰۰۵-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۲۰۰۵
توشی‌یا فوجیتا Toshiya Fujita ۲۴ ۳ ۱۵ فوریه ۱۹۹۵ ۰۲۰۰۵-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۲۰۰۵
ناوکی ماتسودا Naoki Matsuda ۴۰ ۱ ۰۵ فوریه ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۵-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۲۰۰۵
آتسوهیرو میورا Atsuhiro Miura ۲۵ ۱ ۰۶ ژوئن ۱۹۹۹ ۰۲۰۰۵-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۲۰۰۵
تاکاهیرو فوتاگاوا Takahiro Futagawa ۱ ۰ ۰۴ اکتبر ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۶-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۲۰۰۶
دایسوکه ساکاتا Daisuke Sakata ۱ ۰ ۰۹ اوت ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۶-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۲۰۰۶
دایگو کوبایاشی Daigo Kobayashi ۱ ۰ ۰۹ اوت ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۶-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۲۰۰۶
ناوشی ناکامورا Naoshi Nakamura ۱ ۰ ۰۹ اوت ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۶-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۲۰۰۶
هایوما تاناکا Hayuma Tanaka ۱ ۰ ۰۹ اوت ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۶-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۲۰۰۶
یوتو ساتو Yuto Sato ۱ ۰ ۱۶ اوت ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۶-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۲۰۰۶
ترویوکی مونیوا Teruyuki Moniwa ۹ ۱ ۰۸ اکتبر ۲۰۰۳ ۰۲۰۰۶-۰۶-۱۲ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶
آتسوشی یاناگیساوا Atsushi Yanagisawa ۵۸ ۱۷ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸ ۰۲۰۰۶-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۶
تاکاشی فوکونیشی Takashi Fukunishi ۶۴ ۷ ۲۹ ژوئن ۱۹۹۹ ۰۲۰۰۶-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۶
تسونیاسو می‌یاموتو Tsuneyasu Miyamoto ۷۱ ۳ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۶-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۶
هیدتوشی ناکاتا Hidetoshi Nakata ۷۷ ۱۱ ۲۱ مه ۱۹۹۷ ۰۲۰۰۶-۰۶-۲۲ ۲۲ ژوئن ۲۰۰۶
تسوکاسا اومساکی Tsukasa Umesaki ۱ ۰ ۰۶ سپتامبر ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۶-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۲۰۰۶
ماساشی موتویاما Masashi Motoyama ۲۸ ۰ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۶-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۲۰۰۶
شینجی مورای Shinji Murai ۵ ۰ ۰۳ اوت ۲۰۰۵ ۰۲۰۰۶-۰۵-۰۹ ۹ مه ۲۰۰۶
ماکوتو تاناکا Makoto Tanaka ۳۲ ۰ ۲۵ آوریل ۲۰۰۴ ۰۲۰۰۶-۰۵-۰۹ ۹ مه ۲۰۰۶
تاتسوهیکو کوبو Tatsuhiko Kubo ۳۲ ۱۱ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸ ۰۲۰۰۶-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۲۰۰۶
السساندرو سانتوس Alessandro Santos ۸۲ ۷ ۲۱ مارس ۲۰۰۲ ۰۲۰۰۶-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶
کازوکی گاناها Kazuki Ganaha ۶ ۳ ۰۹ اوت ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۶-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶
دایکی تاکاماتسو Daiki Takamatsu ۲ ۰ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۷-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۲۰۰۷
کیسوکه تسوبوی Keisuke Tsuboi ۴۰ ۰ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۳ ۰۲۰۰۷-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۲۰۰۷
کوجی ناکاتا Koji Nakata ۵۷ ۲ ۰۵ فوریه ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۷-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۲۰۰۷
کوکی میزونو Koki Mizuno ۴ ۰ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ ۰۲۰۰۷-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۷
شینجی ونو Shinji Ono ۵۶ ۶ ۰۱ آوریل ۱۹۹۸ ۰۲۰۰۸-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۲۰۰۸
ماساشی وگورو Masashi Oguro ۲۲ ۵ ۲۹ ژانویه ۲۰۰۵ ۰۲۰۰۸-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۲۰۰۸
ناوتاکه هانیو Naotake Hanyu ۱۷ ۰ ۱۶ اوت ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۸-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۲۰۰۸
آکیرا کاجی Akira Kaji ۶۴ ۲ ۰۸ اکتبر ۲۰۰۳ ۰۲۰۰۸-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۲۰۰۸
ریوجی باندو Ryuji Bando ۷ ۲ ۰۴ اکتبر ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۸-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۲۰۰۸
یوزو تاشیرو Yuzo Tashiro ۳ ۰ ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۸-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۲۰۰۸
ساتورو یاماگیشی Satoru Yamagishi ۱۱ ۰ ۰۴ اکتبر ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۸-۰۳-۲۶ ۲۶ مارس ۲۰۰۸
کیتا سوزوکی Keita Suzuki ۲۸ ۰ ۰۹ اوت ۲۰۰۶ ۰۲۰۰۸-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۲۰۰۸
ناوهیرو تاکاهارا Naohiro Takahara ۵۷ ۲۳ ۱۳ فوریه ۲۰۰۰ ۰۲۰۰۸-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۲۰۰۸
یوشیکاتسو کاواگوچی Yoshikatsu Kawaguchi ۱۱۶ ۰ ۱۳ فوریه ۱۹۹۷ ۰۲۰۰۸-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۲۰۰۸
تاکشی اوکی Takeshi Aoki ۲ ۰ ۲۰ اوت ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۹-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹
شوهی ترادا Shuhei Terada ۶ ۰ ۲۷ مه ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۹-۰۱-۲۸ ۲۸ ژانویه ۲۰۰۹
ریوتا تسوزوکی Ryota Tsuzuki ۶ ۰ ۰۴ ژوئن ۲۰۰۱ ۰۲۰۰۹-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۲۰۰۹
سی‌یچیرو ماکی Seiichiro Maki ۳۸ ۸ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۵ ۰۲۰۰۹-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۲۰۰۹
کازومیچی تاکاگی Kazumichi Takagi ۵ ۰ ۲۰ اوت ۲۰۰۸ ۰۲۰۰۹-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۲۰۰۹
تاتسویا تاناکا Tatsuya Tanaka ۱۶ ۳ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۵ ۰۲۰۰۹-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۲۰۰۹
ساتوشی یاماگوچی Satoshi Yamaguchi ۲ ۰ ۲۷ مه ۲۰۰۹ ۰۲۰۰۹-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۲۰۰۹
مو کانازاکی Mu Kanazaki ۵ ۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ۰۲۰۱۰-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۰
کوجی یاماس Koji Yamase ۱۳ ۵ ۰۹ اوت ۲۰۰۶ ۰۲۰۱۰-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۲۰۱۰
یوهی توکوناگا Yuhei Tokunaga ۷ ۰ ۰۸ اکتبر ۲۰۰۹ ۰۲۰۱۰-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۲۰۱۰
تاکوجی یونموتو Takuji Yonemoto ۱ ۰ ۰۶ ژانویه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۰-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۲۰۱۰
شویچی گوندا Shuichi Gonda ۱ ۰ ۰۶ ژانویه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۰-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۲۰۱۰
کازوما واتاناب Kazuma Watanabe ۱ ۰ ۰۶ ژانویه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۰-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۲۰۱۰
کازویا یامامورا Kazuya Yamamura ۱ ۰ ۰۶ ژانویه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۰-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۲۰۱۰
کنسوکه ناگای Kensuke Nagai ۱ ۰ ۰۶ ژانویه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۰-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۲۰۱۰
کوسوکه اوتا Kosuke Ota ۱ ۰ ۰۶ ژانویه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۰-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۲۰۱۰
ناوکی یامادا Naoki Yamada ۲ ۰ ۲۷ مه ۲۰۰۹ ۰۲۰۱۰-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۲۰۱۰
ناویا کیکوچی Naoya Kikuchi ۱ ۰ ۰۶ ژانویه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۰-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۲۰۱۰
کیشو یانو Kisho Yano ۱۹ ۲ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ ۰۲۰۱۰-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰
شونسوکی ناکامورا Shunsuke Nakamura ۹۸ ۲۴ ۱۳ فوریه ۲۰۰۰ ۰۲۰۱۰-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۰
جونیچی یناموتو Junichi Inamoto ۸۲ ۵ ۰۵ فوریه ۲۰۰۰ ۰۲۰۱۰-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰
کیجی تامادا Keiji Tamada ۷۲ ۱۶ ۳۱ مارس ۲۰۰۴ ۰۲۰۱۰-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۰
مارسوس تولیو تاناکا Marcus Tulio Tanaka ۴۳ ۸ ۰۹ اوت ۲۰۰۶ ۰۲۰۱۰-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۰
یوجی ناکازاوا Yuji Nakazawa ۱۱۰ ۱۷ ۰۸ سپتامبر ۱۹۹۹ ۰۲۰۱۰-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۲۰۱۰
سیگو نارازاکی Seigo Narazaki ۷۷ ۰ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸ ۰۲۰۱۰-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۲۰۱۰
هیدو هاشیموتو Hideo Hashimoto ۱۵ ۰ ۰۱ ژوئن ۲۰۰۷ ۰۲۰۱۰-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۲۰۱۰
سوتا هیرایاما Sota Hirayama ۴ ۳ ۰۶ ژانویه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۰-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۲۰۱۰
میتسوو وگاساوارا Mitsuo Ogasawara ۵۵ ۷ ۲۱ مارس ۲۰۰۲ ۰۲۰۱۰-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۲۰۱۰
هیساتو ساتو Hisato Sato ۳۱ ۴ ۱۰ فوریه ۲۰۰۶ ۰۲۰۱۰-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۲۰۱۰
گنکی هاراگوچی Genki Haraguchi ۱ ۰ ۰۷ اکتبر ۲۰۱۱ ۰۲۰۱۱-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۲۰۱۱
یوکی آبه Yuki Abe ۵۳ ۳ ۲۹ ژانویه ۲۰۰۵ ۰۲۰۱۱-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۲۰۱۱
آکیهیرو ایناگا Akihiro Ienaga ۳ ۰ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ ۰۲۰۱۱-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۲۰۱۱
دایسوکهماتسوی Daisuke Matsui ۳۱ ۱ ۲۲ ژوئن ۲۰۰۳ ۰۲۰۱۱-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱
میتسورو ناگاتا Mitsuru Nagata ۲ ۰ ۰۷ سپتامبر ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۱-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱
تاکویا هوندا Takuya Honda ۲ ۰ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ ۰۲۰۱۱-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱
دایکی یواماسا Daiki Iwamasa ۸ ۰ ۱۰ اکتبر ۲۰۰۹ ۰۲۰۱۱-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱
دایگو نیشی Daigo Nishi ۱ ۰ ۰۱ ژوئن ۲۰۱۱ ۰۲۰۱۱-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۲۰۱۱
شینزو کوروکی Shinzo Koroki ۱۲ ۰ ۰۹ اکتبر ۲۰۰۸ ۰۲۰۱۱-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۲۰۱۱
میچیهیرو یاسودا Michihiro Yasuda ۷ ۱ ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ ۰۲۰۱۱-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۲۰۱۱
کونیمیتسو سکیگوچی Kunimitsu Sekiguchi ۳ ۰ ۰۸ اکتبر ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۱-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۲۰۱۱
مایک هاونار Mike Havenaar ۹ ۳ ۰۲ سپتامبر ۲۰۱۱ ۰۲۰۱۲-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲
تاکاشی ینوی Takashi Inui ۶ ۰ ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ۰۲۰۱۲-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲
آتسوتو اوچیدا Atsuto Uchida ۵۲ ۱ ۲۶ ژانویه ۲۰۰۸ ۰۲۰۱۲-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲
ریو میایچی Ryo Miyaichi ۲ ۰ ۲۳ مه ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲
شینجی کاگاوا Shinji Kagawa ۳۷ ۱۲ ۲۴ مه ۲۰۰۸ ۰۲۰۱۲-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲
کنگو ناکامورا Kengo Nakamura ۶۳ ۶ ۰۴ اکتبر ۲۰۰۶ ۰۲۰۱۲-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲
یوزو کوریهارا Yuzo Kurihara ۱۳ ۲ ۰۹ اوت ۲۰۰۶ ۰۲۰۱۲-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲
تومواکی ماکینو Tomoaki Makino ۱۱ ۱ ۰۶ ژانویه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۲-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۲۰۱۲
جونگو فوجیموتو Jungo Fujimoto ۱۳ ۱ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ ۰۲۰۱۲-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۲۰۱۲
هیروکی میزوموتو Hiroki Mizumoto ۵ ۰ ۰۴ اکتبر ۲۰۰۶ ۰۲۰۱۲-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۲۰۱۲
ماساهیکو ینوها Masahiko Inoha ۱۶ ۱ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۱ ۰۲۰۱۲-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲
یویچی کومانو Yuichi Komano ۷۲ ۱ ۰۳ اوت ۲۰۰۵ ۰۲۰۱۲-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲
جونیا تاناکا Junya Tanaka ۱ ۰ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲
چیکاشی ماسودا Chikashi Masuda ۱ ۰ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲
ریوتا موریواکی Ryota Moriwaki ۲ ۰ ۰۱ ژوئن ۲۰۱۱ ۰۲۰۱۲-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲
شوساکو نیشیکاوا Shusaku Nishikawa ۸ ۰ ۰۸ اکتبر ۲۰۰۹ ۰۲۰۱۲-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲
ناوهیرو یشیکاوا Naohiro Ishikawa ۶ ۰ ۰۷ دسامبر ۲۰۰۳ ۰۲۰۱۲-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲
ناویا کوندو Naoya Kondo ۱ ۰ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲
یوسوکه کاشیواگی Yosuke Kashiwagi ۴ ۰ ۰۶ ژانویه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۲-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲
یوشیتو وکوبو Yoshito Okubo ۵۴ ۵ ۳۱ مه ۲۰۰۳ ۰۲۰۱۲-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۲۰۱۲
تاداناری لی Tadanari Lee ۱۱ ۲ ۰۹ ژانویه ۲۰۱۱ ۰۲۰۱۲-۰۲-۲۹ ۲۹ فوریه ۲۰۱۲
تاکایوکی موریموتو Takayuki Morimoto ۱۰ ۳ ۱۰ اکتبر ۲۰۰۹ ۰۲۰۱۲-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۲۰۱۲
ریویچی مادا Ryoichi Maeda ۲۴ ۱۰ ۲۲ اوت ۲۰۰۷ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
شینجی وکازاکی Shinji Okazaki ۵۸ ۲۹ ۰۹ اکتبر ۲۰۰۸ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
کیسوکه هوندا Keisuke Honda ۴۰ ۱۲ ۲۲ ژوئن ۲۰۰۸ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
گوتوکو ساکای Gotoku Sakai ۲ ۰ ۰۶ سپتامبر ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
ماکوتو هاسب Makoto Hasebe ۶۳ ۲ ۱۰ فوریه ۲۰۰۶ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
مایا یوشیدا Maya Yoshida ۲۲ ۲ ۰۶ ژانویه ۲۰۱۰ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
هاجیمه هوسوگای Hajime Hosogai ۱۸ ۱ ۰۸ اکتبر ۲۰۰۹ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
هیدتو تاکاهاشی Hideto Takahashi ۴ ۰ ۲۳ مه ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
هیروشی کی‌یوتاک Hiroshi Kiyotake ۱۲ ۱ ۱۰ اوت ۲۰۱۱ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
هیروکی ساکای Hiroki Sakai ۷ ۰ ۲۳ مه ۲۰۱۲ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
یاسوهیتو ندو Yasuhito Endo ۱۲۴ ۱۰ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۲ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
یاسویوکی کوننو Yasuyuki Konno ۶۳ ۱ ۰۳ اوت ۲۰۰۵ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
یجی کاواشیما Eiji Kawashima ۳۹ ۰ ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲
یوتو ناگاتومو Yuto Nagatomo ۵۴ ۳ ۲۴ مه ۲۰۰۸ ۰۲۰۱۲-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • "Players List (A-Z)". Japan National Football Team Database. Retrieved 10 Sep 2013. More than one of |کد زبان= and |زبان= specified (help)

پیوند به بیرون[ویرایش]