پرش به محتوا

فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال ژاپن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این فهرست مربوط به بازیکنان تیم ملی فوتبال ژاپن است.

نام به فارسی نام به انگلیسی تعداد بازی ملی تعداد گل ملی اولین بازی ملی آخرین بازی ملی
کو ایتاکورا Ko Itakura ۲ ۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
توموکی ایواتا Tomoki Iwata ۲ ۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
دایزن مادا Daizen Maeda ۲ ۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۱۷ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
هیروکی آبه Hiroki Abe ۳ ۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۱۷ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
آیاسه یدا Ayase Ueda ۳ ۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۱۷ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
دایکی سوگیوکا Daiki Sugioka ۳ ۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۱۷ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
کوجی میوشی Koji Miyoshi ۳ ۲ ۲۰۱۹ ژوئن ۱۷ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
تاکفوسا کوبو Takefusa Kubo ۴ ۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
تاکهیرو تومیاسو Takehiro Tomiyasu ۱۵ ۱ ۲۰۱۸ اکتبر ۱۲ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
شویا ناکاجیما Shoya Nakajima ۱۳ ۴ ۲۰۱۸ مارس ۲۳ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
نائومچی اوئدا Naomichi Ueda ۷ ۰ ۲۰۱۷ دسامبر ۱۲ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
گاکو شیباساکی Gaku Shibasaki ۳۹ ۳ ۲۰۱۴ سپتامبر ۰۹ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
شینجی اوکازاکی Shinji Okazaki ۱۱۹ ۵۰ ۲۰۰۸ اکتبر ۰۹ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
یجی کاواشیما Eiji Kawashima ۹۰ ۰ ۲۰۰۸ فوریه ۱۷ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۴
Yugo Tatsuta Yugo Tatsuta ۱ ۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۲۰
یوتا ناکایاما Yuta Nakayama ۱ ۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۱۷ ۲۰۱۹ ژوئن ۱۷
تروکی هارا Teruki Hara ۱ ۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۱۷ ۲۰۱۹ ژوئن ۱۷
Keisuke Osako Keisuke Osako ۱ ۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۱۷ ۲۰۱۹ ژوئن ۱۷
Kento Hashimoto Kento Hashimoto ۲ ۰ ۲۰۱۹ مارس ۲۶ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
Shinnosuke Hatanaka Shinnosuke Hatanaka ۳ ۰ ۲۰۱۹ مارس ۲۶ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
ریوسوکه یاماناکا Ryosuke Yamanaka ۲ ۱ ۲۰۱۸ نوامبر ۲۰ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
دنیل اشمیت Daniel Schmidt ۵ ۰ ۲۰۱۸ نوامبر ۱۶ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
ریتسو دوان Ritsu Doan ۱۵ ۳ ۲۰۱۸ سپتامبر ۱۱ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
سی مورویا Sei Muroya ۹ ۰ ۲۰۱۷ دسامبر ۰۹ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
جونیا ایتو Junya Ito ۱۴ ۲ ۲۰۱۷ دسامبر ۰۹ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
یوکی کوبایاشی Yuki Kobayashi ۸ ۱ ۲۰۱۶ ژوئن ۰۷ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
تاکومی مینامینو Takumi Minamino ۱۷ ۵ ۲۰۱۵ اکتبر ۱۳ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
گن شوجی Gen Shoji ۱۸ ۱ ۲۰۱۵ مارس ۳۱ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
یویا اوزاکا Yuya Osako ۴۳ ۱۴ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۱ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
گنکی هاراگوچی Genki Haraguchi ۴۹ ۱۰ ۲۰۱۱ اکتبر ۰۷ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
کنسوکه ناگای Kensuke Nagai ۷ ۲ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۹
هیده‌ماسا موریتا Hidemasa Morita ۳ ۰ ۲۰۱۸ سپتامبر ۱۱ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۵
هیروکی ساکای Hiroki Sakai ۵۶ ۱ ۲۰۱۲ مه ۲۳ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۵
یوتو ناگاتومو Yuto Nagatomo ۱۱۷ ۳ ۲۰۰۸ مه ۲۴ ۲۰۱۹ ژوئن ۰۵
Musashi Suzuki Musashi Suzuki ۲ ۰ ۲۰۱۹ مارس ۲۲ ۲۰۱۹ مارس ۲۶
Daichi Kamada Daichi Kamada ۲ ۰ ۲۰۱۹ مارس ۲۲ ۲۰۱۹ مارس ۲۶
کوکی آنزای Koki Anzai ۲ ۰ ۲۰۱۹ مارس ۲۲ ۲۰۱۹ مارس ۲۶
شو ساساکی Sho Sasaki ۶ ۰ ۲۰۱۸ سپتامبر ۱۱ ۲۰۱۹ مارس ۲۶
جنتا میورا Genta Miura ۷ ۰ ۲۰۱۷ دسامبر ۱۲ ۲۰۱۹ مارس ۲۶
تاکاشی اوسامی Takashi Usami ۲۷ ۳ ۲۰۱۵ مارس ۲۷ ۲۰۱۹ مارس ۲۶
دایگو نیشی Daigo Nishi ۲ ۰ ۲۰۱۱ ژوئن ۰۱ ۲۰۱۹ مارس ۲۶
تاکاشی اینوی Takashi Inui ۳۶ ۶ ۲۰۰۹ ژانویه ۲۰ ۲۰۱۹ مارس ۲۶
شینجی کاگاوا Shinji Kagawa ۹۷ ۳۱ ۲۰۰۸ مه ۲۴ ۲۰۱۹ مارس ۲۶
ماساکی هیگاشیگوچی Masaaki Higashiguchi ۸ ۰ ۲۰۱۵ اوت ۰۹ ۲۰۱۹ مارس ۲۲
هوتارو یاماگوچی Hotaru Yamaguchi ۴۶ ۲ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۱ ۲۰۱۹ مارس ۲۲
تسوکاسا شیوتانی Tsukasa Shiotani ۷ ۱ ۲۰۱۴ اکتبر ۱۰ ۲۰۱۹ فوریه ۰۱
یوشینوری موتو Yoshinori Muto ۲۹ ۳ ۲۰۱۴ سپتامبر ۰۵ ۲۰۱۹ فوریه ۰۱
شویچی گوندا Shuichi Gonda ۱۱ ۰ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶ ۲۰۱۹ فوریه ۰۱
مایا یوشیدا Maya Yoshida ۹۵ ۱۰ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶ ۲۰۱۹ فوریه ۰۱
واتارو اندو Wataru Endo ۲۰ ۰ ۲۰۱۵ اوت ۰۲ ۲۰۱۹ ژانویه ۲۸
کویا کیتاگاوا Koya Kitagawa ۸ ۰ ۲۰۱۸ اکتبر ۱۲ ۲۰۱۹ ژانویه ۲۴
توشیهیرو آئویاما Toshihiro Aoyama ۱۲ ۱ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۱ ۲۰۱۹ ژانویه ۱۷
تومواکی ماکینو Tomoaki Makino ۳۸ ۴ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶ ۲۰۱۹ ژانویه ۱۷
کنتو میسائو Kento Misao ۶ ۰ ۲۰۱۷ دسامبر ۱۶ ۲۰۱۸ نوامبر ۲۰
کنیوی سوگیموتو Kenyu Sugimoto ۸ ۱ ۲۰۱۷ سپتامبر ۰۵ ۲۰۱۸ نوامبر ۲۰
کنگو کاواماتا Kengo Kawamata ۹ ۱ ۲۰۱۵ مارس ۲۷ ۲۰۱۸ اکتبر ۱۲
جون آمانو Jun Amano ۱ ۰ ۲۰۱۸ سپتامبر ۱۱ ۲۰۱۸ سپتامبر ۱۱
شینتارو کورومایا Shintaro Kurumaya ۴ ۰ ۲۰۱۷ اکتبر ۱۰ ۲۰۱۸ سپتامبر ۱۱
تاکامو آسانو Takuma Asano ۱۸ ۳ ۲۰۱۵ اوت ۰۲ ۲۰۱۸ سپتامبر ۱۱
یو کوبایاشی Yu Kobayashi ۱۴ ۲ ۲۰۱۴ اکتبر ۱۰ ۲۰۱۸ سپتامبر ۱۱
کیسوکه هوندا Keisuke Honda ۹۸ ۳۷ ۲۰۰۸ ژوئن ۲۲ ۲۰۱۸ ژوئیه ۰۲
ماکوتو هاسبه Makoto Hasebe ۱۱۴ ۲ ۲۰۰۶ فوریه ۱۰ ۲۰۱۸ ژوئیه ۰۲
گوتوکو ساکای Gotoku Sakai ۴۲ ۰ ۲۰۱۲ سپتامبر ۰۶ ۲۰۱۸ ژوئن ۲۸
کوسوکه ناکامورا Kosuke Nakamura ۴ ۰ ۲۰۱۷ دسامبر ۰۹ ۲۰۱۸ ژوئن ۱۲
ریوتا اوشیما Ryota Oshima ۵ ۰ ۲۰۱۶ سپتامبر ۰۱ ۲۰۱۸ ژوئن ۰۸
یوسوکه ایدگوچی Yosuke Ideguchi ۱۲ ۲ ۲۰۱۷ ژوئن ۰۷ ۲۰۱۸ مه ۳۰
یویا کوبو Yuya Kubo ۱۳ ۲ ۲۰۱۶ نوامبر ۱۱ ۲۰۱۸ مارس ۲۷
تومویا یوگاجین Tomoya Ugajin ۱ ۰ ۲۰۱۸ مارس ۲۳ ۲۰۱۸ مارس ۲۳
ریوتا موریوکا Ryota Morioka ۵ ۰ ۲۰۱۴ سپتامبر ۰۵ ۲۰۱۸ مارس ۲۳
شوما دوی Shoma Doi ۲ ۰ ۲۰۱۷ دسامبر ۱۲ ۲۰۱۷ دسامبر ۱۶
هیرویوکی آبه Hiroyuki Abe ۳ ۰ ۲۰۱۷ دسامبر ۰۹ ۲۰۱۷ دسامبر ۱۶
شو کوراتا Shu Kurata ۹ ۲ ۲۰۱۵ اوت ۰۵ ۲۰۱۷ دسامبر ۱۶
یاسویوکی کونو Yasuyuki Konno ۹۳ ۴ ۲۰۰۵ اوت ۰۳ ۲۰۱۷ دسامبر ۱۶
شوتو یاماموتو Shuto Yamamoto ۱ ۰ ۲۰۱۷ دسامبر ۱۲ ۲۰۱۷ دسامبر ۱۲
شوگو تانیگوچی Shogo Taniguchi ۳ ۰ ۲۰۱۵ ژوئن ۱۱ ۲۰۱۷ دسامبر ۰۹
یوجیرو تاکاهاگی Yojiro Takahagi ۳ ۰ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۱ ۲۰۱۷ دسامبر ۰۹
مو کانازاکی Mu Kanazaki ۱۱ ۲ ۲۰۰۹ ژانویه ۲۰ ۲۰۱۷ دسامبر ۰۹
کازوکی ناگاساوا Kazuki Nagasawa ۱ ۰ ۲۰۱۷ نوامبر ۱۴ ۲۰۱۷ نوامبر ۱۴
ماساتو موریشیگه Masato Morishige ۴۱ ۲ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۱ ۲۰۱۷ مارس ۲۸
هیروشی کی‌یوتاک Hiroshi Kiyotake ۴۳ ۵ ۲۰۱۱ اوت ۱۰ ۲۰۱۷ مارس ۲۸
شوساکو نیشیکاوا Shusaku Nishikawa ۳۱ ۰ ۲۰۰۹ اکتبر ۰۸ ۲۰۱۶ نوامبر ۱۵
ریوتا ناگاکی Ryota Nagaki ۱ ۰ ۲۰۱۶ نوامبر ۱۱ ۲۰۱۶ نوامبر ۱۱
یویچی مارویاما Yuichi Maruyama ۲ ۰ ۲۰۱۶ اکتبر ۱۱ ۲۰۱۶ نوامبر ۱۱
مانابو سایتو Manabu Saito ۶ ۱ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۱ ۲۰۱۶ نوامبر ۱۱
یوسوکه کاشیواگی Yosuke Kashiwagi ۱۱ ۰ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶ ۲۰۱۶ اکتبر ۱۶
مایک هاونار Mike Havenaar ۱۸ ۴ ۲۰۱۱ سپتامبر ۰۲ ۲۰۱۶ مارس ۲۴
هیروکی فوجیهارو Hiroki Fujiharu ۳ ۰ ۲۰۱۵ مارس ۲۷ ۲۰۱۵ نوامبر ۱۷
دایکی نیوا Daiki Niwa ۲ ۰ ۲۰۱۵ اوت ۰۹ ۲۰۱۵ اکتبر ۱۳
کوکی یونکورا Koki Yonekura ۲ ۰ ۲۰۱۵ اوت ۰۹ ۲۰۱۵ اکتبر ۱۳
شینزو کوروکی Shinzo Koroki ۱۶ ۰ ۲۰۰۸ اکتبر ۰۹ ۲۰۱۵ سپتامبر ۰۳
یوکی ماتو Yuki Muto ۲ ۲ ۲۰۱۵ اوت ۰۲ ۲۰۱۵ اوت ۰۹
نائویوکی فوجیتا Naoyuki Fujita ۱ ۰ ۲۰۱۵ اوت ۰۵ ۲۰۱۵ اوت ۰۵
کوسوکه اوتا Kosuke Ota ۷ ۰ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶ ۲۰۱۵ اوت ۰۵
آتسوتو اوچیدا Atsuto Uchida ۷۴ ۲ ۲۰۰۸ ژانویه ۲۶ ۲۰۱۵ مارس ۳۱
هیروکی میزوموتو Hiroki Mizumoto ۷ ۰ ۲۰۰۶ اکتبر ۰۴ ۲۰۱۵ مارس ۳۱
یوهی تویودا Yohei Toyoda ۸ ۱ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۵ ۲۰۱۵ ژانویه ۲۳
یاسوهیتو اندو Yasuhito Endo ۱۵۲ ۱۵ ۲۰۰۲ نوامبر ۲۰ ۲۰۱۵ ژانویه ۲۳
تایشی تاگوچی Taishi Taguchi ۳ ۰ ۲۰۱۴ اکتبر ۱۰ ۲۰۱۴ نوامبر ۱۴
دایسوکه سوزوکی Daisuke Suzuki ۲ ۰ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۵ ۲۰۱۴ اکتبر ۱۴
یویچیرو کاکیتانی Yoichiro Kakitani ۱۸ ۵ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۱ ۲۰۱۴ اکتبر ۱۴
جونیا تاناکا Junya Tanaka ۴ ۰ ۲۰۱۲ فوریه ۲۴ ۲۰۱۴ اکتبر ۱۴
هاجیمه هوسوگای Hajime Hosogai ۳۰ ۱ ۲۰۰۹ اکتبر ۰۸ ۲۰۱۴ اکتبر ۱۴
یوسوکه میناگاوا Yusuke Minagawa ۱ ۰ ۲۰۱۴ سپتامبر ۰۵ ۲۰۱۴ سپتامبر ۰۵
تاتسویا ساکای Tatsuya Sakai ۱ ۰ ۲۰۱۴ سپتامبر ۰۵ ۲۰۱۴ سپتامبر ۰۵
یوشیتو اوکوبو Yoshito Okubo ۶۰ ۶ ۲۰۰۳ مه ۳۱ ۲۰۱۴ ژوئن ۲۴
ماساهیکو اینوها Masahiko Inoha ۲۱ ۱ ۲۰۱۱ ژانویه ۱۷ ۲۰۱۴ مه ۲۷
ماساتو کودو Masato Kudo ۴ ۲ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۱ ۲۰۱۳ سپتامبر ۰۶
یویچی کومانو Yuichi Komano ۷۸ ۱ ۲۰۰۵ اوت ۰۳ ۲۰۱۳ اوت ۱۴
هیروکی یامادا Hiroki Yamada ۲ ۰ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۵ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۸
یوهی توکوناگا Yuhei Tokunaga ۹ ۰ ۲۰۰۹ اکتبر ۰۸ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۸
یوزو کوریهارا Yuzo Kurihara ۲۰ ۳ ۲۰۰۶ اوت ۰۹ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۸
تاکاهیرو اوگیهارا Takahiro Ogihara ۱ ۰ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۵ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۵
کازوهیکو چیبا Kazuhiko Chiba ۱ ۰ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۵ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۵
هیدتو تاکاهاشی Hideto Takahashi ۷ ۰ ۲۰۱۲ مه ۲۳ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۵
ریوتا موریواکی Ryota Moriwaki ۳ ۰ ۲۰۱۱ ژوئن ۰۱ ۲۰۱۳ ژوئیه ۲۵
ریویچی مادا Ryoichi Maeda ۳۳ ۱۰ ۲۰۰۷ اوت ۲۲ ۲۰۱۳ ژوئن ۲۲
کنگو ناکامورا Kengo Nakamura ۶۸ ۶ ۲۰۰۶ اکتبر ۰۴ ۲۰۱۳ ژوئن ۲۲
یوکی اتسو Yuki Otsu ۲ ۰ ۲۰۱۳ فوریه ۰۶ ۲۰۱۳ مارس ۲۲
ریو میایچی Ryo Miyaichi ۲ ۰ ۲۰۱۲ مه ۲۳ ۲۰۱۲ اکتبر ۱۶
جونگو فوجیموتو Jungo Fujimoto ۱۳ ۱ ۲۰۰۷ مارس ۲۴ ۲۰۱۲ اوت ۱۵
تاکایوکی موریموتو Takayuki Morimoto ۱۰ ۳ ۲۰۰۹ اکتبر ۱۰ ۲۰۱۲ مه ۲۳
تاداناری لی Tadanari Lee ۱۱ ۲ ۲۰۱۱ ژانویه ۰۹ ۲۰۱۲ فوریه ۲۹
ناویا کوندو Naoya Kondo ۱ ۰ ۲۰۱۲ فوریه ۲۴ ۲۰۱۲ فوریه ۲۴
چیکاشی ماسودا Chikashi Masuda ۱ ۰ ۲۰۱۲ فوریه ۲۴ ۲۰۱۲ فوریه ۲۴
ناوهیرو یشیکاوا Naohiro Ishikawa ۶ ۰ ۲۰۰۳ دسامبر ۰۷ ۲۰۱۲ فوریه ۲۴
یوکی آبه Yuki Abe ۵۳ ۳ ۲۰۰۵ ژانویه ۲۹ ۲۰۱۱ اکتبر ۰۷
آکیهیرو ایناگا Akihiro Ienaga ۳ ۰ ۲۰۰۷ مارس ۲۴ ۲۰۱۱ اوت ۱۰
کونیمیتسو سکیگوچی Kunimitsu Sekiguchi ۳ ۰ ۲۰۱۰ اکتبر ۰۸ ۲۰۱۱ ژوئن ۰۷
میچیهیرو یاسودا Michihiro Yasuda ۷ ۱ ۲۰۰۸ فوریه ۱۷ ۲۰۱۱ ژوئن ۰۱
دایکی یواماسا Daiki Iwamasa ۸ ۰ ۲۰۰۹ اکتبر ۱۰ ۲۰۱۱ ژانویه ۲۹
تاکویا هوندا Takuya Honda ۲ ۰ ۲۰۱۱ ژانویه ۱۷ ۲۰۱۱ ژانویه ۲۵
میتسورو ناگاتا Mitsuru Nagata ۲ ۰ ۲۰۱۰ سپتامبر ۰۷ ۲۰۱۱ ژانویه ۲۱
دایسوکه ماتسوی Daisuke Matsui ۳۱ ۱ ۲۰۰۳ ژوئن ۲۲ ۲۰۱۱ ژانویه ۱۳
هیدو هاشیموتو Hideo Hashimoto ۱۵ ۰ ۲۰۰۷ ژوئن ۰۱ ۲۰۱۰ سپتامبر ۰۷
سیگو نارازاکی Seigo Narazaki ۷۷ ۰ ۱۹۹۸ فوریه ۱۵ ۲۰۱۰ سپتامبر ۰۷
یوجی ناکازاوا Yuji Nakazawa ۱۱۰ ۱۷ ۱۹۹۹ سپتامبر ۰۸ ۲۰۱۰ سپتامبر ۰۴
مارسوس تولیو تاناکا Marcus Tulio Tanaka ۴۳ ۸ ۲۰۰۶ اوت ۰۹ ۲۰۱۰ ژوئن ۲۹
کیجی تامادا Keiji Tamada ۷۲ ۱۶ ۲۰۰۴ مارس ۳۱ ۲۰۱۰ ژوئن ۲۹
جونیچی ایناموتو Junichi Inamoto ۸۲ ۵ ۲۰۰۰ فوریه ۰۵ ۲۰۱۰ ژوئن ۲۴
شونسوکی ناکامورا Shunsuke Nakamura ۹۸ ۲۴ ۲۰۰۰ فوریه ۱۳ ۲۰۱۰ ژوئن ۱۹
کیشو یانو Kisho Yano ۱۹ ۲ ۲۰۰۷ مارس ۲۴ ۲۰۱۰ ژوئن ۱۴
کوجی یاماس Koji Yamase ۱۳ ۵ ۲۰۰۶ اوت ۰۹ ۲۰۱۰ آوریل ۰۷
هیساتو ساتو Hisato Sato ۳۱ ۴ ۲۰۰۶ فوریه ۱۰ ۲۰۱۰ فوریه ۱۴
سوتا هیرایاما Sota Hirayama ۴ ۳ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶ ۲۰۱۰ فوریه ۱۱
میتسوو اوگاساوارا Mitsuo Ogasawara ۵۵ ۷ ۲۰۰۲ مارس ۲۱ ۲۰۱۰ فوریه ۱۱
کازوما واتاناب Kazuma Watanabe ۱ ۰ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶
تاکوجی یونموتو Takuji Yonemoto ۱ ۰ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶
کازویا یامامورا Kazuya Yamamura ۱ ۰ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶
ناویا کیکوچی Naoya Kikuchi ۱ ۰ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶
ناوکی یامادا Naoki Yamada ۲ ۰ ۲۰۰۹ مه ۲۷ ۲۰۱۰ ژانویه ۰۶
ریوتا تسوزوکی Ryota Tsuzuki ۶ ۰ ۲۰۰۱ ژوئن ۰۴ ۲۰۰۹ سپتامبر ۰۹
ساتوشی یاماگوچی Satoshi Yamaguchi ۲ ۰ ۲۰۰۹ مه ۲۷ ۲۰۰۹ مه ۳۱
تاتسویا تاناکا Tatsuya Tanaka ۱۶ ۳ ۲۰۰۵ ژوئیه ۳۱ ۲۰۰۹ مارس ۲۸
کازومیچی تاکاگی Kazumichi Takagi ۵ ۰ ۲۰۰۸ اوت ۲۰ ۲۰۰۹ فوریه ۰۴
سی‌یچیرو ماکی Seiichiro Maki ۳۸ ۸ ۲۰۰۵ ژوئیه ۳۱ ۲۰۰۹ فوریه ۰۴
شوهی ترادا Shuhei Terada ۶ ۰ ۲۰۰۸ مه ۲۷ ۲۰۰۹ ژانویه ۲۸
تاکشی اوکی Takeshi Aoki ۲ ۰ ۲۰۰۸ اوت ۲۰ ۲۰۰۹ ژانویه ۲۰
یوشیکاتسو کاواگوچی Yoshikatsu Kawaguchi ۱۱۶ ۰ ۱۹۹۷ فوریه ۱۳ ۲۰۰۸ نوامبر ۱۹
ماساشی وگورو Masashi Oguro ۲۲ ۵ ۲۰۰۵ ژانویه ۲۹ ۲۰۰۸ اوت ۲۰
شینجی اونو Shinji Ono ۵۶ ۶ ۱۹۹۸ آوریل ۰۱ ۲۰۰۸ اوت ۲۰
کیتا سوزوکی Keita Suzuki ۲۸ ۰ ۲۰۰۶ اوت ۰۹ ۲۰۰۸ مه ۲۷
نائوهیرو تاکاهارا Naohiro Takahara ۵۷ ۲۳ ۲۰۰۰ فوریه ۱۳ ۲۰۰۸ مه ۲۷
ساتورو یاماگیشی Satoru Yamagishi ۱۱ ۰ ۲۰۰۶ اکتبر ۰۴ ۲۰۰۸ مارس ۲۶
یوزو تاشیرو Yuzo Tashiro ۳ ۰ ۲۰۰۸ فوریه ۱۷ ۲۰۰۸ فوریه ۲۳
ریوجی باندو Ryuji Bando ۷ ۲ ۲۰۰۶ اکتبر ۰۴ ۲۰۰۸ فوریه ۲۳
آکیرا کاجی Akira Kaji ۶۴ ۲ ۲۰۰۳ اکتبر ۰۸ ۲۰۰۸ فوریه ۲۳
ناوتاکه هانیو Naotake Hanyu ۱۷ ۰ ۲۰۰۶ اوت ۱۶ ۲۰۰۸ فوریه ۲۰
دایکی تاکاماتسو Daiki Takamatsu ۲ ۰ ۲۰۰۶ نوامبر ۱۵ ۲۰۰۷ اوت ۲۲
کوکی میزونو Koki Mizuno ۴ ۰ ۲۰۰۷ مارس ۲۴ ۲۰۰۷ ژوئیه ۱۶
کوجی ناکاتا Koji Nakata ۵۷ ۲ ۲۰۰۰ فوریه ۰۵ ۲۰۰۷ ژوئن ۰۵
کیسوکه تسوبوی Keisuke Tsuboi ۴۰ ۰ ۲۰۰۳ ژوئن ۱۱ ۲۰۰۷ ژوئن ۰۱
کازوکی گاناها Kazuki Ganaha ۶ ۳ ۲۰۰۶ اوت ۰۹ ۲۰۰۶ نوامبر ۱۵
السساندرو سانتوس Alessandro Santos ۸۲ ۷ ۲۰۰۲ مارس ۲۱ ۲۰۰۶ نوامبر ۱۵
تاکاهیرو فوتاگاوا Takahiro Futagawa ۱ ۰ ۲۰۰۶ اکتبر ۰۴ ۲۰۰۶ اکتبر ۰۴
تسوکاسا اومساکی Tsukasa Umesaki ۱ ۰ ۲۰۰۶ سپتامبر ۰۶ ۲۰۰۶ سپتامبر ۰۶
یوتو ساتو Yuto Sato ۱ ۰ ۲۰۰۶ اوت ۱۶ ۲۰۰۶ اوت ۱۶
دایسوکه ساکاتا Daisuke Sakata ۱ ۰ ۲۰۰۶ اوت ۰۹ ۲۰۰۶ اوت ۰۹
ناوشی ناکامورا Naoshi Nakamura ۱ ۰ ۲۰۰۶ اوت ۰۹ ۲۰۰۶ اوت ۰۹
دایگو کوبایاشی Daigo Kobayashi ۱ ۰ ۲۰۰۶ اوت ۰۹ ۲۰۰۶ اوت ۰۹
هایوما تاناکا Hayuma Tanaka ۱ ۰ ۲۰۰۶ اوت ۰۹ ۲۰۰۶ اوت ۰۹
هیدتوشی ناکاتا Hidetoshi Nakata ۷۷ ۱۱ ۱۹۹۷ مه ۲۱ ۲۰۰۶ ژوئن ۲۲
تسونیاسو می‌یاموتو Tsuneyasu Miyamoto ۷۱ ۳ ۲۰۰۰ ژوئن ۱۸ ۲۰۰۶ ژوئن ۱۸
تاکاشی فوکونیشی Takashi Fukunishi ۶۴ ۷ ۱۹۹۹ ژوئن ۲۹ ۲۰۰۶ ژوئن ۱۸
آتسوشی یاناگیساوا Atsushi Yanagisawa ۵۸ ۱۷ ۱۹۹۸ فوریه ۱۵ ۲۰۰۶ ژوئن ۱۸
ترویوکی مونیوا Teruyuki Moniwa ۹ ۱ ۲۰۰۳ اکتبر ۰۸ ۲۰۰۶ ژوئن ۱۲
تاتسوهیکو کوبو Tatsuhiko Kubo ۳۲ ۱۱ ۱۹۹۸ اکتبر ۲۸ ۲۰۰۶ مه ۱۳
شینجی مورای Shinji Murai ۵ ۰ ۲۰۰۵ اوت ۰۳ ۲۰۰۶ مه ۰۹
ماکوتو تاناکا Makoto Tanaka ۳۲ ۰ ۲۰۰۴ آوریل ۲۵ ۲۰۰۶ مه ۰۹
ماساشی موتویاما Masashi Motoyama ۲۸ ۰ ۲۰۰۰ ژوئن ۱۸ ۲۰۰۶ فوریه ۱۸
یوشینوبو مینووا Yoshinobu Minowa ۱ ۰ ۲۰۰۵ اکتبر ۱۲ ۲۰۰۵ اکتبر ۱۲
تاکایوکی سوزوکی Takayuki Suzuki ۵۵ ۱۱ ۲۰۰۱ آوریل ۲۵ ۲۰۰۵ اکتبر ۱۲
یویچی دوی Yoichi Doi ۴ ۰ ۲۰۰۴ فوریه ۰۷ ۲۰۰۵ اکتبر ۰۸
تاکایوکی چانو Takayuki Chano ۷ ۰ ۲۰۰۴ آوریل ۲۵ ۲۰۰۵ اوت ۰۷
آتسوهیرو میورا Atsuhiro Miura ۲۵ ۱ ۱۹۹۹ ژوئن ۰۶ ۲۰۰۵ مه ۲۲
ناوکی ماتسودا Naoki Matsuda ۴۰ ۱ ۲۰۰۰ فوریه ۰۵ ۲۰۰۵ ژانویه ۲۹
توشی‌یا فوجیتا Toshiya Fujita ۲۴ ۳ ۱۹۹۵ فوریه ۱۵ ۲۰۰۵ ژانویه ۲۹
تاکویا یامادا Takuya Yamada ۴ ۰ ۲۰۰۳ دسامبر ۰۷ ۲۰۰۴ اوت ۱۸
نوریهیرو نیشی Norihiro Nishi ۵ ۰ ۲۰۰۴ آوریل ۲۵ ۲۰۰۴ اوت ۰۳
نوبوهیسا یامادا Nobuhisa Yamada ۱۵ ۱ ۲۰۰۲ نوامبر ۲۰ ۲۰۰۴ فوریه ۱۸
ترواکی کوروب Teruaki Kurobe ۴ ۰ ۲۰۰۳ مارس ۲۸ ۲۰۰۴ فوریه ۰۷
دایسوکهوکو Daisuke Oku ۲۶ ۲ ۱۹۹۸ اکتبر ۲۸ ۲۰۰۴ فوریه ۰۷
هیتوشی سوگاهاتا Hitoshi Sogahata ۴ ۰ ۲۰۰۱ نوامبر ۰۷ ۲۰۰۳ سپتامبر ۱۰
یویچیرو ناگای Yuichiro Nagai ۴ ۱ ۲۰۰۳ آوریل ۱۶ ۲۰۰۳ ژوئن ۲۲
ریوزو موریوکا Ryuzo Morioka ۳۸ ۰ ۱۹۹۹ مارس ۳۱ ۲۰۰۳ ژوئن ۰۸
توشیهیرو هاتتوری Toshihiro Hattori ۴۴ ۲ ۱۹۹۶ سپتامبر ۱۱ ۲۰۰۳ ژوئن ۰۸
یوتاکا آکیتا Yutaka Akita ۴۴ ۴ ۱۹۹۵ اکتبر ۲۴ ۲۰۰۳ ژوئن ۰۸
آکیرا ناراهاشی Akira Narahashi ۳۸ ۰ ۱۹۹۴ سپتامبر ۲۷ ۲۰۰۳ ژوئن ۰۸
ماساشی ناکایاما Masashi Nakayama ۵۳ ۲۱ ۱۹۹۰ ژوئیه ۳۱ ۲۰۰۳ ژوئن ۰۸
یوشیترو یاماشیتا Yoshiteru Yamashita ۳ ۰ ۲۰۰۱ ژوئن ۰۴ ۲۰۰۳ آوریل ۱۶
یسوکه ناکانیشی Eisuke Nakanishi ۱۴ ۰ ۱۹۹۷ سپتامبر ۰۷ ۲۰۰۲ نوامبر ۲۰
کازویوکی تودا Kazuyuki Toda ۲۰ ۱ ۲۰۰۱ مه ۳۱ ۲۰۰۲ ژوئن ۱۸
توموکازو میوجین Tomokazu Myojin ۲۶ ۳ ۲۰۰۰ فوریه ۱۳ ۲۰۰۲ ژوئن ۱۸
دایسوکه یچیکاوا Daisuke Ichikawa ۱۰ ۰ ۱۹۹۸ آوریل ۰۱ ۲۰۰۲ ژوئن ۱۸
آکینوری نیشیزاوا Akinori Nishizawa ۲۹ ۱۰ ۱۹۹۷ مه ۲۱ ۲۰۰۲ ژوئن ۱۸
هیرواکی موریشیما Hiroaki Morishima ۶۴ ۱۲ ۱۹۹۵ مه ۲۱ ۲۰۰۲ ژوئن ۱۸
یاسوهیرو هاتو Yasuhiro Hato ۱۵ ۰ ۲۰۰۱ آوریل ۲۵ ۲۰۰۲ مه ۰۲
ترویوشی یتو Teruyoshi Ito ۲۷ ۰ ۱۹۹۷ ژوئن ۰۸ ۲۰۰۱ نوامبر ۰۷
نوزومی هیرویاما Nozomi Hiroyama ۲ ۰ ۲۰۰۱ اکتبر ۰۴ ۲۰۰۱ اکتبر ۰۷
چیکارا فوجیموتو Chikara Fujimoto ۲ ۰ ۲۰۰۱ ژوئیه ۰۱ ۲۰۰۱ اکتبر ۰۴
کنیچی ئمورا Kenichi Uemura ۴ ۰ ۲۰۰۱ آوریل ۲۵ ۲۰۰۱ ژوئن ۰۷
هیروشی نانامی Hiroshi Nanami ۶۷ ۹ ۱۹۹۵ اوت ۰۶ ۲۰۰۱ آوریل ۲۵
شیگیوشی موچیزوکی Shigeyoshi Mochizuki ۱۵ ۱ ۱۹۹۷ ژوئن ۱۵ ۲۰۰۱ مارس ۲۴
شوجی جو Shoji Jo ۳۵ ۷ ۱۹۹۵ سپتامبر ۲۰ ۲۰۰۱ مارس ۲۴
تومویوکی ساکای Tomoyuki Sakai ۱ ۰ ۲۰۰۰ دسامبر ۲۰ ۲۰۰۰ دسامبر ۲۰
هیداکی کیتاجیما Hideaki Kitajima ۳ ۱ ۲۰۰۰ اکتبر ۱۷ ۲۰۰۰ دسامبر ۲۰
کیجی کایموتو Keiji Kaimoto ۱ ۰ ۲۰۰۰ اکتبر ۲۰ ۲۰۰۰ اکتبر ۲۰
دایجیرو تاکاکووا Daijiro Takakuwa ۱ ۰ ۲۰۰۰ اکتبر ۲۰ ۲۰۰۰ اکتبر ۲۰
گو ویوا Go Oiwa ۳ ۰ ۲۰۰۰ فوریه ۰۵ ۲۰۰۰ ژوئن ۱۱
یوشیهارو ئنو Yoshiharu Ueno ۱ ۰ ۲۰۰۰ ژوئن ۰۶ ۲۰۰۰ ژوئن ۰۶
کازویوشی میورا Kazuyoshi Miura ۸۹ ۵۵ ۱۹۹۰ سپتامبر ۲۶ ۲۰۰۰ ژوئن ۰۶
هیرومی کوجیما Hiromi Kojima ۱ ۰ ۲۰۰۰ آوریل ۲۶ ۲۰۰۰ آوریل ۲۶
تاکاشی هیرانو Takashi Hirano ۱۵ ۴ ۱۹۹۷ ژوئن ۰۸ ۲۰۰۰ فوریه ۲۰
ماسااکی ساوانوبوری Masaaki Sawanobori ۱۶ ۳ ۱۹۹۳ آوریل ۰۸ ۲۰۰۰ فوریه ۲۰
آتسوشی یونیاما Atsushi Yoneyama ۱ ۰ ۲۰۰۰ فوریه ۱۶ ۲۰۰۰ فوریه ۱۶
تومویوکی هیراس Tomoyuki Hirase ۲ ۰ ۲۰۰۰ فوریه ۰۵ ۲۰۰۰ فوریه ۱۳
واگنر لوپس Wagner Lopes ۲۰ ۵ ۱۹۹۷ سپتامبر ۲۸ ۱۹۹۹ سپتامبر ۰۸
ناوکی سوما Naoki Soma ۵۸ ۴ ۱۹۹۵ مه ۲۸ ۱۹۹۹ سپتامبر ۰۸
ماسایوکی وکانو Masayuki Okano ۲۵ ۲ ۱۹۹۵ سپتامبر ۲۰ ۱۹۹۹ ژوئیه ۰۵
ماسامی ایهارا Masami Ihara ۱۲۲ ۵ ۱۹۸۸ ژانویه ۲۷ ۱۹۹۹ ژوئیه ۰۵
کوتا یوشیهارا Kota Yoshihara ۱ ۰ ۱۹۹۹ ژوئیه ۰۲ ۱۹۹۹ ژوئیه ۰۲
ماساهیرو آندو Masahiro Ando ۱ ۰ ۱۹۹۹ ژوئیه ۰۲ ۱۹۹۹ ژوئیه ۰۲
توشیهیده سایتو Toshihide Saito ۱۷ ۰ ۱۹۹۶ اوت ۲۵ ۱۹۹۹ ژوئیه ۰۲
کازواکی تاساکا Kazuaki Tasaka ۷ ۰ ۱۹۹۵ مه ۲۸ ۱۹۹۹ ژوئن ۲۹
تسویوشی کیتازاوا Tsuyoshi Kitazawa ۵۸ ۳ ۱۹۹۱ ژوئن ۰۲ ۱۹۹۹ ژوئن ۰۶
تاکاشی شیمودا Takashi Shimoda ۱ ۰ ۱۹۹۹ مارس ۳۱ ۱۹۹۹ مارس ۳۱
نوریو ومورا Norio Omura ۳۰ ۴ ۱۹۹۵ مه ۲۱ ۱۹۹۸ ژوئن ۲۶
موتوهیرو یاماگوچی Motohiro Yamaguchi ۵۸ ۴ ۱۹۹۵ ژانویه ۰۶ ۱۹۹۸ ژوئن ۲۶
تاداتوشی ماسودا Tadatoshi Masuda ۱ ۰ ۱۹۹۸ فوریه ۱۵ ۱۹۹۸ فوریه ۱۵
تاداشی ناکامورا Tadashi Nakamura ۱۶ ۰ ۱۹۹۵ فوریه ۱۵ ۱۹۹۸ فوریه ۱۵
تاکویا تاکاگی Takuya Takagi ۴۴ ۲۷ ۱۹۹۲ مه ۳۱ ۱۹۹۷ نوامبر ۰۸
یاسوتو هوندا Yasuto Honda ۲۹ ۱ ۱۹۹۵ اکتبر ۲۴ ۱۹۹۷ اکتبر ۲۶
تاکشی واتانابه Takeshi Watanabe ۱ ۰ ۱۹۹۷ اوت ۱۳ ۱۹۹۷ اوت ۱۳
ریوجی میچیکی Ryuji Michiki ۴ ۰ ۱۹۹۶ اکتبر ۱۳ ۱۹۹۷ اوت ۱۳
هیدتو سوزوکی Hideto Suzuki ۱ ۰ ۱۹۹۷ ژوئن ۲۸ ۱۹۹۷ ژوئن ۲۸
یاسویوکی موری‌یاما Yasuyuki Moriyama ۱ ۰ ۱۹۹۷ ژوئن ۱۵ ۱۹۹۷ ژوئن ۱۵
هیروشیگه یاناگیموتو Hiroshige Yanagimoto ۳۰ ۰ ۱۹۹۵ ژانویه ۰۸ ۱۹۹۷ مارس ۲۷
ماساکی‌یو مازونو Masakiyo Maezono ۱۹ ۴ ۱۹۹۴ مه ۲۲ ۱۹۹۷ مارس ۱۵
هیساشی کوروساکی Hisashi Kurosaki ۲۴ ۴ ۱۹۸۹ مه ۰۵ ۱۹۹۷ فوریه ۱۳
کنیچی شیموکاوا Kenichi Shimokawa ۹ ۰ ۱۹۹۵ ژوئن ۱۰ ۱۹۹۷ فوریه ۰۹
ناوکی ساکای Naoki Sakai ۱ ۰ ۱۹۹۶ اکتبر ۱۳ ۱۹۹۶ اکتبر ۱۳
کازویا ماکاوا Kazuya Maekawa ۱۷ ۰ ۱۹۹۲ ژوئن ۰۷ ۱۹۹۶ اکتبر ۱۳
یوشی‌یوکی هاسگاوا Yoshiyuki Hasegawa ۶ ۰ ۱۹۹۵ فوریه ۱۵ ۱۹۹۶ مه ۲۹
ماساکی تسوچیهاشی Masaki Tsuchihashi ۱ ۰ ۱۹۹۶ مه ۲۶ ۱۹۹۶ مه ۲۶
نوبویوکی کوجیما Nobuyuki Kojima ۴ ۰ ۱۹۹۵ ژوئن ۰۶ ۱۹۹۶ فوریه ۱۹
هاجیمه موری‌یاسو Hajime Moriyasu ۳۵ ۱ ۱۹۹۲ مه ۳۱ ۱۹۹۶ فوریه ۱۹
ماساهارو سوزوکی Masaharu Suzuki ۲ ۰ ۱۹۹۵ اکتبر ۲۴ ۱۹۹۶ فوریه ۱۴
کنتارو ساوادا Kentaro Sawada ۴ ۰ ۱۹۹۵ سپتامبر ۲۰ ۱۹۹۶ فوریه ۱۴
شینکیچی کیکوچی Shinkichi Kikuchi ۷ ۰ ۱۹۹۴ سپتامبر ۲۷ ۱۹۹۵ اکتبر ۲۸
ماساهیرو فوکودا Masahiro Fukuda ۴۵ ۹ ۱۹۹۰ ژوئیه ۲۷ ۱۹۹۵ اکتبر ۲۸
تتسوجی هاشیراتانی Tetsuji Hashiratani ۷۲ ۶ ۱۹۸۸ ژانویه ۲۷ ۱۹۹۵ اکتبر ۲۸
کنتارو هایاشی Kentaro Hayashi ۲ ۰ ۱۹۹۵ اوت ۰۶ ۱۹۹۵ اوت ۰۹
روی راموس Ruy Ramos ۳۲ ۱ ۱۹۹۰ سپتامبر ۲۶ ۱۹۹۵ اوت ۰۹
کوجی نوگوچی Koji Noguchi ۱ ۰ ۱۹۹۵ اوت ۰۶ ۱۹۹۵ اوت ۰۶
کاتسوو کاندا Katsuo Kanda ۱ ۰ ۱۹۹۵ مه ۲۸ ۱۹۹۵ مه ۲۸
کنتا هاسگاوا Kenta Hasegawa ۲۷ ۴ ۱۹۸۹ ژانویه ۲۰ ۱۹۹۵ فوریه ۲۶
شیگتاتسو ماتسوناگا Shigetatsu Matsunaga ۴۰ ۰ ۱۹۸۸ اکتبر ۲۶ ۱۹۹۵ فوریه ۲۶
ساتوشی تسونامی Satoshi Tsunami ۷۸ ۲ ۱۹۸۰ دسامبر ۲۲ ۱۹۹۵ فوریه ۲۱
هیرومیتسو یسوگای Hiromitsu Isogai ۲ ۰ ۱۹۹۵ ژانویه ۰۶ ۱۹۹۵ ژانویه ۰۸
توشیهیرو یاماگوچی Toshihiro Yamaguchi ۴ ۰ ۱۹۹۴ ژوئیه ۰۸ ۱۹۹۵ ژانویه ۰۸
یوشیهیرو ناتسوکا Yoshihiro Natsuka ۱۱ ۱ ۱۹۹۴ مه ۲۲ ۱۹۹۵ ژانویه ۰۸
تاکومی هوری‌یک Takumi Horiike ۵۸ ۲ ۱۹۸۶ اوت ۰۱ ۱۹۹۵ ژانویه ۰۸
یوشیرو موری‌یاما Yoshiro Moriyama ۷ ۰ ۱۹۹۴ ژوئیه ۰۸ ۱۹۹۴ اکتبر ۱۱
ماساهیرو ندو Masahiro Endo ۸ ۰ ۱۹۹۴ مه ۲۹ ۱۹۹۴ اکتبر ۱۱
تروو یواموتو Teruo Iwamoto ۹ ۲ ۱۹۹۴ مه ۲۲ ۱۹۹۴ اکتبر ۱۱
تاکافومی وگورا Takafumi Ogura ۵ ۱ ۱۹۹۴ مه ۲۲ ۱۹۹۴ اکتبر ۰۹
نوبوهیرو تاکدا Nobuhiro Takeda ۱۸ ۱ ۱۹۸۷ آوریل ۰۸ ۱۹۹۴ اکتبر ۰۳
ناوتو وتاک Naoto Otake ۱ ۰ ۱۹۹۴ سپتامبر ۲۷ ۱۹۹۴ سپتامبر ۲۷
تاکاهیرو یامادا Takahiro Yamada ۱ ۰ ۱۹۹۴ سپتامبر ۲۷ ۱۹۹۴ سپتامبر ۲۷
کنجی هوننامی Kenji Honnami ۳ ۰ ۱۹۹۴ مه ۲۹ ۱۹۹۴ ژوئیه ۱۴
تتسویا آسانو Tetsuya Asano ۸ ۱ ۱۹۹۱ ژوئن ۰۲ ۱۹۹۴ ژوئیه ۱۴
کوجی کوندو Koji Kondo ۲ ۰ ۱۹۹۴ مه ۲۲ ۱۹۹۴ مه ۲۹
یوشیاکی ساتو Yoshiaki Sato ۱ ۰ ۱۹۹۴ مه ۲۲ ۱۹۹۴ مه ۲۲
میتسونوری یوشیدا Mitsunori Yoshida ۳۵ ۲ ۱۹۸۸ ژوئن ۰۲ ۱۹۹۳ اکتبر ۲۸
توشینوبو کاتسویا Toshinobu Katsuya ۲۷ ۰ ۱۹۸۵ سپتامبر ۲۲ ۱۹۹۳ اکتبر ۲۸
یاسوتوشی میورا Yasutoshi Miura ۳ ۰ ۱۹۹۳ اکتبر ۰۴ ۱۹۹۳ اکتبر ۱۸
هیروشی هیراکاوا Hiroshi Hirakawa ۱۳ ۰ ۱۹۸۵ مارس ۲۱ ۱۹۹۲ ژوئن ۰۷
یاسوهارو سوریماچی Yasuharu Sorimachi ۴ ۰ ۱۹۹۰ ژوئیه ۲۷ ۱۹۹۱ ژوئیه ۲۷
آکیهیرو ناگاشیما Akihiro Nagashima ۴ ۰ ۱۹۹۰ ژوئیه ۲۷ ۱۹۹۱ ژوئیه ۲۷
یوجی ساکاکورا Yuji Sakakura ۶ ۰ ۱۹۹۰ ژوئیه ۲۷ ۱۹۹۱ ژوئیه ۲۷
ماساناو ساساکی Masanao Sasaki ۲۰ ۰ ۱۹۸۸ ژوئن ۰۲ ۱۹۹۱ ژوئن ۰۲
شینیچی موریشیتا Shinichi Morishita ۲۸ ۰ ۱۹۸۵ ژوئن ۰۴ ۱۹۹۱ ژوئن ۰۲
شیرو کیکوهارا Shiro Kikuhara ۵ ۰ ۱۹۹۰ ژوئیه ۲۹ ۱۹۹۰ اکتبر ۰۱
کاتسویوشی شینتو Katsuyoshi Shinto ۱۵ ۱ ۱۹۸۷ مه ۲۷ ۱۹۹۰ اکتبر ۰۱
تورو سانو Toru Sano ۹ ۰ ۱۹۸۸ ژانویه ۲۷ ۱۹۹۰ سپتامبر ۲۸
کاتسومی ونوکی Katsumi Oenoki ۵ ۰ ۱۹۸۹ مه ۰۵ ۱۹۹۰ ژوئیه ۲۹
شینیچیرو تانی Shinichiro Tani ۱ ۰ ۱۹۹۰ ژوئیه ۲۷ ۱۹۹۰ ژوئیه ۲۷
آتسوشی ناتوری Atsushi Natori ۶ ۰ ۱۹۸۸ اکتبر ۲۶ ۱۹۸۹ ژوئیه ۲۳
ساتورو موچیزوکی Satoru Mochizuki ۷ ۰ ۱۹۸۸ ژانویه ۲۷ ۱۹۸۹ ژوئیه ۲۳
یوشی‌یوکی ماتسویاما Yoshiyuki Matsuyama ۱۰ ۴ ۱۹۸۷ آوریل ۰۸ ۱۹۸۹ ژوئیه ۲۳
تاکاشی میزونوما Takashi Mizunuma ۳۲ ۷ ۱۹۸۴ آوریل ۱۸ ۱۹۸۹ ژوئیه ۲۳
تومویوکی کاجینو Tomoyuki Kajino ۹ ۱ ۱۹۸۸ ژوئن ۰۲ ۱۹۸۹ ژوئن ۲۵
اسامو مائدا Osamu Maeda ۱۴ ۶ ۱۹۸۸ ژانویه ۲۷ ۱۹۸۹ ژوئن ۱۸
ماسااکی موری Masaaki Mori ۸ ۰ ۱۹۸۸ ژوئن ۰۲ ۱۹۸۹ ژوئن ۰۴
تومویاسو اساوکا Tomoyasu Asaoka ۸ ۰ ۱۹۸۷ آوریل ۱۲ ۱۹۸۹ مه ۰۵
کاتسوهیرو کوساکی Katsuhiro Kusaki ۲ ۰ ۱۹۸۸ ژانویه ۲۷ ۱۹۸۸ اکتبر ۲۶
هیرومی هارا Hiromi Hara ۷۵ ۳۷ ۱۹۷۸ نوامبر ۱۹ ۱۹۸۸ اکتبر ۲۶
کی‌یوتاکا ماتسوی Kiyotaka Matsui ۱۵ ۰ ۱۹۸۴ مه ۳۱ ۱۹۸۸ ژوئن ۰۲
یوجی سوگانو Yuji Sugano ۱ ۰ ۱۹۸۸ فوریه ۰۲ ۱۹۸۸ فوریه ۰۲
ساتوشی تزوکا Satoshi Tezuka ۲۵ ۲ ۱۹۸۰ ژوئن ۱۱ ۱۹۸۸ فوریه ۰۲
نوبویو فوجیشیرو Nobuyo Fujishiro ۲ ۰ ۱۹۸۸ ژانویه ۲۷ ۱۹۸۸ ژانویه ۳۰
آکیهیرو نیشیمورا Akihiro Nishimura ۴۹ ۲ ۱۹۸۰ ژوئن ۱۸ ۱۹۸۸ ژانویه ۳۰
کونیهارو ناکاموتو Kuniharu Nakamoto ۵ ۰ ۱۹۸۷ سپتامبر ۰۲ ۱۹۸۷ اکتبر ۲۶
هیساشی کاتو Hisashi Kato ۶۱ ۶ ۱۹۷۸ نوامبر ۲۳ ۱۹۸۷ اکتبر ۲۶
یاسوهیکو وکودرا Yasuhiko Okudera ۳۲ ۹ ۱۹۷۲ ژوئیه ۱۲ ۱۹۸۷ اکتبر ۲۶
یاسوهارو کوراتا Yasuharu Kurata ۶ ۰ ۱۹۸۶ سپتامبر ۲۰ ۱۹۸۷ سپتامبر ۲۶
توشیو ماتسوورا Toshio Matsuura ۲۲ ۶ ۱۹۸۱ ژوئن ۰۲ ۱۹۸۷ سپتامبر ۲۶
کازوو چیگو Kazuo Echigo ۶ ۱ ۱۹۸۶ ژوئیه ۲۵ ۱۹۸۷ سپتامبر ۱۸
هیساشی کانکو Hisashi Kaneko ۷ ۱ ۱۹۸۶ ژوئیه ۲۵ ۱۹۸۷ سپتامبر ۱۸
ساتوشی می‌یاوچی Satoshi Miyauchi ۲۰ ۰ ۱۹۸۴ سپتامبر ۳۰ ۱۹۸۷ سپتامبر ۱۸
یاسوتارو ماتسوکی Yasutaro Matsuki ۱۱ ۰ ۱۹۸۴ آوریل ۱۵ ۱۹۸۶ سپتامبر ۲۸
کویچی هاشیراتانی Koichi Hashiratani ۲۹ ۳ ۱۹۸۱ فوریه ۰۸ ۱۹۸۶ سپتامبر ۲۸
کازوشی کیمورا Kazushi Kimura ۵۴ ۲۶ ۱۹۷۹ مه ۳۱ ۱۹۸۶ سپتامبر ۲۸
یوشینوری یشیگامی Yoshinori Ishigami ۱۲ ۰ ۱۹۸۴ سپتامبر ۳۰ ۱۹۸۶ سپتامبر ۲۴
وسامو تانیناکا Osamu Taninaka ۳ ۰ ۱۹۸۴ سپتامبر ۳۰ ۱۹۸۶ اوت ۰۱
جرج یوناشیرو George Yonashiro ۲ ۰ ۱۹۸۵ اکتبر ۲۶ ۱۹۸۵ نوامبر ۰۳
تتسویا توتسوکا Tetsuya Totsuka ۱۸ ۳ ۱۹۸۰ دسامبر ۲۲ ۱۹۸۵ نوامبر ۰۳
تاکشی کوشیدا Takeshi Koshida ۱۹ ۰ ۱۹۸۰ دسامبر ۲۲ ۱۹۸۵ نوامبر ۰۳
یوتاکا یکوچی Yutaka Ikeuchi ۸ ۰ ۱۹۸۳ فوریه ۱۲ ۱۹۸۵ اوت ۱۱
تاکشی اوکادا Takeshi Okada ۲۴ ۱ ۱۹۸۰ ژوئن ۰۹ ۱۹۸۵ اوت ۱۱
شینوبو یکدا Shinobu Ikeda ۱ ۰ ۱۹۸۵ ژوئن ۰۴ ۱۹۸۵ ژوئن ۰۴
شینجی تاناکا Shinji Tanaka ۱۷ ۰ ۱۹۸۰ مارس ۳۰ ۱۹۸۵ ژوئن ۰۴
کازواکی ناگاساوا Kazuaki Nagasawa ۹ ۰ ۱۹۷۸ ژوئیه ۱۳ ۱۹۸۵ ژوئن ۰۴
ماسارو وچی‌یاما Masaru Uchiyama ۱ ۰ ۱۹۸۵ مه ۲۶ ۱۹۸۵ مه ۲۶
اتسوشی وچی‌یاما Atsushi Uchiyama ۲ ۰ ۱۹۸۴ سپتامبر ۳۰ ۱۹۸۵ فوریه ۲۳
کوجی تاناکا Koji Tanaka ۲۰ ۳ ۱۹۸۲ ژوئیه ۱۵ ۱۹۸۴ مه ۳۱
نوبوتوشی کاندا Nobutoshi Kaneda ۵۸ ۶ ۱۹۷۷ ژوئن ۱۵ ۱۹۸۴ مه ۳۱
کازومی تسوبوتا Kazumi Tsubota ۷ ۰ ۱۹۸۱ مارس ۰۸ ۱۹۸۴ آوریل ۲۶
کازوو سایتو Kazuo Saito ۳۲ ۰ ۱۹۷۶ ژانویه ۲۸ ۱۹۸۴ آوریل ۲۶
هیدکی مادا Hideki Maeda ۶۵ ۱۱ ۱۹۷۵ اوت ۰۴ ۱۹۸۴ آوریل ۲۶
هیرویوکی وسوی Hiroyuki Usui ۳۸ ۱۵ ۱۹۷۴ فوریه ۱۲ ۱۹۸۴ آوریل ۲۶
میتسوهیسا تاگوچی Mitsuhisa Taguchi ۵۹ ۰ ۱۹۷۵ سپتامبر ۰۸ ۱۹۸۴ آوریل ۲۱
ماسافومی یوکویاما Masafumi Yokoyama ۳۱ ۱۰ ۱۹۷۹ اوت ۲۳ ۱۹۸۴ آوریل ۱۸
تتسوو سوگاماتا Tetsuo Sugamata ۲۳ ۰ ۱۹۷۸ ژوئیه ۲۳ ۱۹۸۴ آوریل ۱۵
یاهیرو کازاما Yahiro Kazama ۱۹ ۰ ۱۹۸۰ دسامبر ۲۲ ۱۹۸۳ سپتامبر ۲۵
کازو اوزاکی Kazuo Ozaki ۱۷ ۳ ۱۹۸۱ فوریه ۰۸ ۱۹۸۳ مارس ۰۶
هیروشی یوشیدا Hiroshi Yoshida ۹ ۱ ۱۹۸۱ فوریه ۰۸ ۱۹۸۳ فوریه ۲۵
تورو یوشیکاوا Toru Yoshikawa ۱ ۰ ۱۹۸۳ فوریه ۱۲ ۱۹۸۳ فوریه ۱۲
میتسوگو نومورا Mitsugu Nomura ۱۲ ۰ ۱۹۸۱ ژوئن ۰۲ ۱۹۸۲ ژوئیه ۱۸
ریویچی کاواکاتسو Ryoichi Kawakatsu ۱۳ ۰ ۱۹۸۱ فوریه ۰۸ ۱۹۸۲ ژوئیه ۱۸
ماسااکی کاتو Masaaki Kato ۳ ۱ ۱۹۸۱ اوت ۳۰ ۱۹۸۱ سپتامبر ۰۸
توشیهیکو وکیمون Toshihiko Okimune ۲ ۰ ۱۹۸۱ اوت ۳۰ ۱۹۸۱ سپتامبر ۰۳
ناوجی یتو Naoji Ito ۱ ۰ ۱۹۸۱ ژوئن ۱۹ ۱۹۸۱ ژوئن ۱۹
شیگمیتسو سودو Shigemitsu Sudo ۱۳ ۰ ۱۹۷۹ اوت ۲۳ ۱۹۸۱ مارس ۰۸
هاروهیسا هاسگاوا Haruhisa Hasegawa ۱۵ ۴ ۱۹۷۸ نوامبر ۱۹ ۱۹۸۱ مارس ۰۸
یوشیو کاتو Yoshio Kato ۸ ۰ ۱۹۸۰ ژوئن ۰۹ ۱۹۸۱ فوریه ۲۴
تسوتومو سونوب Tsutomu Sonobe ۷ ۰ ۱۹۷۸ مه ۲۳ ۱۹۸۱ فوریه ۲۴
ساتوشی یاماگوچی Satoshi Yamaguchi ۱ ۰ ۱۹۸۱ فوریه ۱۹ ۱۹۸۱ فوریه ۱۹
ماساکونی یاماموتو Masakuni Yamamoto ۴ ۰ ۱۹۸۰ دسامبر ۲۶ ۱۹۸۱ فوریه ۱۹
یاسوهیتو سوزوکی Yasuhito Suzuki ۴ ۰ ۱۹۸۰ دسامبر ۲۲ ۱۹۸۰ دسامبر ۳۰
هیرویوکی ساکاشیتا Hiroyuki Sakashita ۱ ۰ ۱۹۸۰ دسامبر ۲۸ ۱۹۸۰ دسامبر ۲۸
تاکایوشی یامانو Takayoshi Yamano ۲ ۰ ۱۹۸۰ ژوئن ۱۱ ۱۹۸۰ ژوئن ۱۸
هیروشی سوجیما Hiroshi Soejima ۳ ۰ ۱۹۸۰ ژوئن ۰۹ ۱۹۸۰ ژوئن ۱۸
کوزو تاشیما Kozo Tashima ۷ ۱ ۱۹۷۹ ژوئن ۲۷ ۱۹۸۰ ژوئن ۱۸
یکوو تاکاهارا Ikuo Takahara ۴ ۲ ۱۹۸۰ مارس ۲۲ ۱۹۸۰ آوریل ۰۲
یوجی کیشیوکو Yuji Kishioku ۱۰ ۲ ۱۹۷۹ مه ۳۱ ۱۹۸۰ آوریل ۰۲
یوکیتاکا ومی Yukitaka Omi ۶ ۰ ۱۹۷۸ مه ۲۳ ۱۹۸۰ آوریل ۰۲
یجون کی‌یوکومو Eijun Kiyokumo ۴۲ ۰ ۱۹۷۴ سپتامبر ۲۸ ۱۹۸۰ آوریل ۰۲
هیروشی وچیای Hiroshi Ochiai ۶۳ ۹ ۱۹۷۴ سپتامبر ۰۷ ۱۹۸۰ آوریل ۰۲
کیزو یمای Keizo Imai ۲۹ ۰ ۱۹۷۴ سپتامبر ۰۳ ۱۹۸۰ آوریل ۰۲
یوشیکازو ناگای Yoshikazu Nagai ۶۹ ۹ ۱۹۷۱ اوت ۱۳ ۱۹۸۰ مارس ۳۰
تاتسوهیکو ستا Tatsuhiko Seta ۲۵ ۰ ۱۹۷۳ مه ۲۲ ۱۹۸۰ مارس ۲۲
میتسوو کاتو Mitsuo Kato ۱ ۰ ۱۹۷۹ اوت ۲۳ ۱۹۷۹ اوت ۲۳
میچیو یاسودا Michio Yasuda ۱ ۰ ۱۹۷۹ اوت ۲۳ ۱۹۷۹ اوت ۲۳
نوبوو فوجیشیما Nobuo Fujishima ۶۵ ۷ ۱۹۷۱ سپتامبر ۲۹ ۱۹۷۹ اوت ۲۳
شیگهارو اوئکی Shigeharu Ueki ۱ ۰ ۱۹۷۹ ژوئیه ۱۳ ۱۹۷۹ ژوئیه ۱۳
کاتسویوکی کاواچی Katsuyuki Kawachi ۳ ۰ ۱۹۷۹ ژوئن ۱۶ ۱۹۷۹ ژوئیه ۱۳
یوشی‌یچی واتاناب Yoshiichi Watanabe ۶ ۱ ۱۹۷۹ ژوئن ۱۶ ۱۹۷۹ ژوئیه ۱۳
شیگمی یشی‌ی Shigemi Ishii ۱۵ ۰ ۱۹۷۴ فوریه ۱۲ ۱۹۷۹ ژوئیه ۱۱
کازویوشی ناکامورا Kazuyoshi Nakamura ۵ ۱ ۱۹۷۹ مارس ۰۴ ۱۹۷۹ ژوئیه ۰۱
میتسوو واتاناب Mitsuo Watanabe ۲۸ ۴ ۱۹۷۴ فوریه ۱۲ ۱۹۷۹ ژوئیه ۰۱
میتسونوری فوجیگوچی Mitsunori Fujiguchi ۲۶ ۲ ۱۹۷۲ ژوئیه ۱۲ ۱۹۷۸ دسامبر ۱۵
آتسویوشی فوروتا Atsuyoshi Furuta ۳۲ ۰ ۱۹۷۱ اوت ۱۳ ۱۹۷۸ دسامبر ۱۵
یچیرو هوسوتانی Ichiro Hosotani ۴ ۱ ۱۹۷۸ ژوئیه ۱۳ ۱۹۷۸ ژوئیه ۲۶
هیساو سکیگوچی Hisao Sekiguchi ۳ ۱ ۱۹۷۸ مه ۲۳ ۱۹۷۸ ژوئیه ۲۶
آکیرا نیشینو Akira Nishino ۱۲ ۱ ۱۹۷۷ مارس ۰۶ ۱۹۷۸ ژوئیه ۲۶
تویوهیتو موچیزوکی Toyohito Mochizuki ۲ ۰ ۱۹۷۸ ژوئیه ۲۱ ۱۹۷۸ ژوئیه ۲۳
چوی ساتو Choei Sato ۱ ۰ ۱۹۷۸ ژوئیه ۲۱ ۱۹۷۸ ژوئیه ۲۱
میتسورو کومادا Mitsuru Komaeda ۲ ۲ ۱۹۷۶ اوت ۱۰ ۱۹۷۷ ژوئن ۱۵
ماساکی یوکوتانی Masaki Yokotani ۲۰ ۰ ۱۹۷۴ ژوئیه ۲۳ ۱۹۷۷ ژوئن ۱۵
کوزو آرای Kozo Arai ۴۷ ۴ ۱۹۷۰ دسامبر ۱۰ ۱۹۷۷ ژوئن ۱۵
کونیشیگه کاماموتو Kunishige Kamamoto ۷۶ ۷۵ ۱۹۶۴ مارس ۰۳ ۱۹۷۷ ژوئن ۱۵
نوبوئو کاواکامی Nobuo Kawakami ۴۱ ۰ ۱۹۷۰ ژوئیه ۳۱ ۱۹۷۷ مارس ۰۶
کونی‌یا داینی Kuniya Daini ۴۴ ۰ ۱۹۷۲ ژوئیه ۱۲ ۱۹۷۶ دسامبر ۰۴
هیروجی یمامورا Hiroji Imamura ۴ ۰ ۱۹۷۶ اوت ۰۸ ۱۹۷۶ اوت ۲۲
دایشیرو یوشیمورا Daishiro Yoshimura ۴۶ ۷ ۱۹۷۰ اوت ۰۲ ۱۹۷۶ اوت ۲۲
توشیو تاکابایاشی Toshio Takabayashi ۱۲ ۲ ۱۹۷۴ فوریه ۱۲ ۱۹۷۶ اوت ۲۰
آکیرا ماتسوناگا Akira Matsunaga ۱۰ ۲ ۱۹۷۳ مه ۲۲ ۱۹۷۶ آوریل ۱۱
تاکاجی موری Takaji Mori ۵۶ ۲ ۱۹۶۶ دسامبر ۱۶ ۱۹۷۶ مارس ۳۱
آریتاتسو اوگی Aritatsu Ogi ۶۲ ۱۱ ۱۹۶۳ اوت ۰۸ ۱۹۷۶ مارس ۱۷
میچیو آشیکاگا Michio Ashikaga ۷ ۰ ۱۹۷۱ سپتامبر ۲۳ ۱۹۷۵ سپتامبر ۰۸
کازومی تاکادا Kazumi Takada ۱۶ ۰ ۱۹۷۰ دسامبر ۱۲ ۱۹۷۵ سپتامبر ۰۸
کوجی فوناموتو Koji Funamoto ۱۹ ۰ ۱۹۶۷ سپتامبر ۲۷ ۱۹۷۵ سپتامبر ۰۸
شوساکو هیراساوا Shusaku Hirasawa ۱۱ ۱ ۱۹۷۲ اوت ۰۴ ۱۹۷۴ سپتامبر ۲۸
کنزو یوکویاما Kenzo Yokoyama ۴۹ ۰ ۱۹۶۴ اکتبر ۱۶ ۱۹۷۴ سپتامبر ۲۸
کازوهیسا کونو Kazuhisa Kono ۱ ۰ ۱۹۷۴ فوریه ۲۰ ۱۹۷۴ فوریه ۲۰
نوریتاکا هیداکا Noritaka Hidaka ۴ ۰ ۱۹۷۲ سپتامبر ۱۴ ۱۹۷۳ ژوئن ۲۳
مینورو کوباتا Minoru Kobata ۱۳ ۰ ۱۹۷۰ ژوئیه ۳۱ ۱۹۷۳ ژوئن ۲۳
یوشیتادا یاماگوچی Yoshitada Yamaguchi ۴۹ ۰ ۱۹۶۴ اکتبر ۱۶ ۱۹۷۳ ژوئن ۲۳
سی‌یچی ساکی‌یا Seiichi Sakiya ۳ ۰ ۱۹۷۱ سپتامبر ۲۷ ۱۹۷۲ اوت ۰۶
جرج کوبایاشی George Kobayashi ۳ ۰ ۱۹۷۲ ژوئیه ۱۶ ۱۹۷۲ ژوئیه ۲۲
کی‌یوشی تومیزاوا Kiyoshi Tomizawa ۹ ۲ ۱۹۶۵ مارس ۱۴ ۱۹۷۱ اکتبر ۰۲
هیروشی کاتایاما Hiroshi Katayama ۳۸ ۰ ۱۹۶۱ اوت ۰۲ ۱۹۷۱ اکتبر ۰۲
تروکی مییاموتو Teruki Miyamoto ۵۸ ۱۹ ۱۹۶۱ ژوئن ۱۱ ۱۹۷۱ اکتبر ۰۲
ریویچی سوگی‌یاما Ryuichi Sugiyama ۵۶ ۱۵ ۱۹۶۱ مه ۲۸ ۱۹۷۱ اکتبر ۰۲
ماساکاتسو میاموتو Masakatsu Miyamoto ۴۴ ۱ ۱۹۵۸ دسامبر ۲۵ ۱۹۷۱ اکتبر ۰۲
تاداهیکو اوئدا Tadahiko Ueda ۱۳ ۷ ۱۹۷۰ اوت ۰۲ ۱۹۷۱ سپتامبر ۲۳
یوشیو کیکوگاوا Yoshio Kikugawa ۱۶ ۰ ۱۹۶۹ اکتبر ۱۲ ۱۹۷۱ اوت ۱۳
تاکشی اونو Takeshi Ono ۳ ۰ ۱۹۶۵ مارس ۲۵ ۱۹۷۱ اوت ۱۳
تروو نیمورا Teruo Nimura ۵ ۰ ۱۹۷۰ دسامبر ۱۰ ۱۹۷۰ دسامبر ۱۹
ایزو یوگوچی Eizo Yuguchi ۵ ۱ ۱۹۶۹ اکتبر ۱۸ ۱۹۷۰ دسامبر ۱۸
تاکئو کیمورا Takeo Kimura ۱۴ ۴ ۱۹۶۶ دسامبر ۱۷ ۱۹۷۰ دسامبر ۱۸
ماسافومی هارا Masafumi Hara ۵ ۰ ۱۹۷۰ ژوئیه ۳۱ ۱۹۷۰ دسامبر ۱۷
یوسوکه اومی Yusuke Omi ۵ ۱ ۱۹۷۰ اوت ۰۴ ۱۹۷۰ دسامبر ۱۶
نوریو یوشیمیزو Norio Yoshimizu ۴ ۱ ۱۹۷۰ ژوئیه ۳۱ ۱۹۷۰ اوت ۱۶
یاسویوکی کوواهارا Yasuyuki Kuwahara ۱۲ ۵ ۱۹۶۶ دسامبر ۱۴ ۱۹۷۰ ژوئیه ۳۱
تسویوشی کونیدا Tsuyoshi Kunieda ۲ ۰ ۱۹۶۹ اکتبر ۱۶ ۱۹۶۹ اکتبر ۱۸
ماساشی واتانابه Masashi Watanabe ۳۹ ۱۲ ۱۹۵۸ دسامبر ۲۵ ۱۹۶۹ اکتبر ۱۸
میتسوو کاماتا Mitsuo Kamata ۴۴ ۲ ۱۹۵۸ دسامبر ۲۵ ۱۹۶۹ اکتبر ۱۸
جونجی کاوانو Junji Kawano ۲ ۰ ۱۹۶۸ مارس ۳۱ ۱۹۶۹ اکتبر ۱۶
ایکوو ماتسوموتو Ikuo Matsumoto ۱۱ ۱ ۱۹۶۶ دسامبر ۱۰ ۱۹۶۹ اکتبر ۱۶
تادائو اونیشی Tadao Onishi ۱ ۰ ۱۹۶۹ اکتبر ۱۰ ۱۹۶۹ اکتبر ۱۰
شیگئو یائگاشی Shigeo Yaegashi ۴۵ ۱۱ ۱۹۵۶ ژوئن ۰۳ ۱۹۶۸ اکتبر ۱۴
ریوزو سوزوکی Ryozo Suzuki ۲۴ ۰ ۱۹۶۱ اوت ۱۵ ۱۹۶۸ آوریل ۰۴
هیسائو کامی Hisao Kami ۱۵ ۰ ۱۹۶۴ اکتبر ۱۶ ۱۹۶۸ مارس ۳۱
ماساهیرو هامازاکی Masahiro Hamazaki ۲ ۰ ۱۹۶۶ دسامبر ۱۶ ۱۹۶۶ دسامبر ۱۹
کازوو ایمانیشی Kazuo Imanishi ۳ ۰ ۱۹۶۶ دسامبر ۱۰ ۱۹۶۶ دسامبر ۱۸
شوزو تسوگیتانی Shozo Tsugitani ۱۲ ۴ ۱۹۶۱ اوت ۱۵ ۱۹۶۵ مارس ۲۷
ماسانوبو ایزومی Masanobu Izumi ۱ ۰ ۱۹۶۵ مارس ۲۵ ۱۹۶۵ مارس ۲۵
کاتسویوشی کوواهارا Katsuyoshi Kuwahara ۲ ۰ ۱۹۶۵ مارس ۲۲ ۱۹۶۵ مارس ۲۵
سابورو کاوابوچی Saburo Kawabuchi ۲۶ ۸ ۱۹۵۸ دسامبر ۲۵ ۱۹۶۵ مارس ۲۲
نوبویوکی اویشی Nobuyuki Oishi ۱ ۰ ۱۹۶۴ مارس ۰۳ ۱۹۶۴ مارس ۰۳
تاکاو نیشی‌یاما Takao Nishiyama ۱ ۰ ۱۹۶۴ مارس ۰۳ ۱۹۶۴ مارس ۰۳
تسوکاسا هوساکا Tsukasa Hosaka ۱۹ ۰ ۱۹۶۰ نوامبر ۰۶ ۱۹۶۴ مارس ۰۳
میچیهیرو اوزاوا Michihiro Ozawa ۳۶ ۰ ۱۹۵۶ ژوئن ۰۳ ۱۹۶۴ مارس ۰۳
یاسو تاکاموری Yasuo Takamori ۳۰ ۰ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۲ ۱۹۶۳ اوت ۱۵
یوشینوبو ایشی Yoshinobu Ishii ۱ ۰ ۱۹۶۲ سپتامبر ۲۱ ۱۹۶۲ سپتامبر ۲۱
تاکایوکی کوواتا Takayuki Kuwata ۵ ۲ ۱۹۶۱ مه ۲۸ ۱۹۶۲ سپتامبر ۲۱
تاکهیکو کاوانیشی Takehiko Kawanishi ۸ ۰ ۱۹۵۹ دسامبر ۲۰ ۱۹۶۲ سپتامبر ۲۱
یوشیو فوروکاوا Yoshio Furukawa ۱۹ ۰ ۱۹۵۶ ژوئن ۰۳ ۱۹۶۲ سپتامبر ۲۱
ماسائو اوچینو Masao Uchino ۱۸ ۳ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۲ ۱۹۶۲ سپتامبر ۱۲
ریوزو هیراکی Ryuzo Hiraki ۳۰ ۱ ۱۹۵۴ مارس ۱۴ ۱۹۶۲ سپتامبر ۱۲
کن ناگانوما Ken Naganuma ۴ ۱ ۱۹۵۴ مارس ۰۷ ۱۹۶۱ نوامبر ۲۸
هیروشی سائکی Hiroshi Saeki ۴ ۰ ۱۹۵۸ دسامبر ۲۵ ۱۹۶۱ اوت ۱۵
کوجی ساساکی Koji Sasaki ۱۴ ۱ ۱۹۵۸ دسامبر ۲۵ ۱۹۶۱ اوت ۱۰
کنجی توچیو Kenji Tochio ۲ ۰ ۱۹۶۱ مه ۲۸ ۱۹۶۱ ژوئن ۱۱
تاتسویا شیجی Tatsuya Shiji ۱ ۱ ۱۹۶۱ مه ۲۸ ۱۹۶۱ مه ۲۸
هیروشی نینومیا Hiroshi Ninomiya ۱۲ ۹ ۱۹۵۸ دسامبر ۲۵ ۱۹۶۱ مه ۲۸
آکیرا کیتاگوچی Akira Kitaguchi ۱۰ ۱ ۱۹۵۸ مه ۲۶ ۱۹۵۹ دسامبر ۱۳
ماسانوری توکیتا Masanori Tokita ۱۲ ۲ ۱۹۵۱ مارس ۰۷ ۱۹۵۹ سپتامبر ۰۵
سیشیرو شیماتانی Seishiro Shimatani ۱ ۰ ۱۹۵۹ ژانویه ۱۱ ۱۹۵۹ ژانویه ۱۱
هیرواکی ساتو Hiroaki Sato ۱۵ ۰ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۲ ۱۹۵۹ ژانویه ۱۱
گیوجی ماتسوموتو Gyoji Matsumoto ۱ ۰ ۱۹۵۸ دسامبر ۲۸ ۱۹۵۸ دسامبر ۲۸
یوشینوری شیگماتسو Yoshinori Shigematsu ۱ ۰ ۱۹۵۸ مه ۲۸ ۱۹۵۸ مه ۲۸
وایچیرو اومورا Waichiro Omura ۵ ۰ ۱۹۵۶ ژوئن ۰۳ ۱۹۵۸ مه ۲۸
ایسائو ایوابوچی Isao Iwabuchi ۸ ۲ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۵ ۱۹۵۸ مه ۲۸
تاکاشی تاکابایاشی Takashi Takabayashi ۹ ۲ ۱۹۵۴ مارس ۱۴ ۱۹۵۸ مه ۲۸
کنزو اوهاشی Kenzo Ohashi ۱ ۰ ۱۹۵۸ مه ۲۶ ۱۹۵۸ مه ۲۶
تاداو کوبایاشی Tadao Kobayashi ۳ ۰ ۱۹۵۶ ژوئن ۰۳ ۱۹۵۶ نوامبر ۲۷
توشیو ایواتانی Toshio Iwatani ۸ ۴ ۱۹۵۱ مارس ۰۷ ۱۹۵۶ ژوئن ۱۰
یوکیو شیمومورا Yukio Shimomura ۱ ۰ ۱۹۵۵ اکتبر ۰۹ ۱۹۵۵ اکتبر ۰۹
تاکاشی توکوهیرو Takashi Tokuhiro ۱ ۰ ۱۹۵۵ اکتبر ۰۹ ۱۹۵۵ اکتبر ۰۹
ریزو فوکوهارا Reizo Fukuhara ۲ ۰ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۵ ۱۹۵۵ اکتبر ۰۹
هیساتاکا اوکاموتو Hisataka Okamoto ۵ ۰ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۲ ۱۹۵۵ اکتبر ۰۹
توموهیکو ایکوما Tomohiko Ikoma ۵ ۰ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۲ ۱۹۵۵ اکتبر ۰۹
نوبو ماتسوناگا Nobuo Matsunaga ۴ ۰ ۱۹۵۴ مارس ۱۴ ۱۹۵۵ اکتبر ۰۹
آراوا کیمورا Arawa Kimura ۶ ۱ ۱۹۵۴ مارس ۰۷ ۱۹۵۵ اکتبر ۰۹
شونیچیرو اوکانو Shunichiro Okano ۲ ۰ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۲ ۱۹۵۵ ژانویه ۱۱
یاسوکازو تاناکا Yasukazu Tanaka ۴ ۰ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۲ ۱۹۵۵ ژانویه ۱۱
کاکوچی میمورا Kakuichi Mimura ۴ ۰ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۲ ۱۹۵۵ ژانویه ۱۱
یوزو آئوکی Yozo Aoki ۱ ۰ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۵ ۱۹۵۵ ژانویه ۰۵
هیدمارو واتانابه Hidemaro Watanabe ۲ ۰ ۱۹۵۴ مارس ۱۴ ۱۹۵۴ مه ۰۳
ماساو اونو Masao Ono ۳ ۰ ۱۹۵۴ مارس ۱۴ ۱۹۵۴ مه ۰۳
کوجی میاتا Koji Miyata ۶ ۰ ۱۹۵۱ مارس ۰۷ ۱۹۵۴ مه ۰۳
یوشیو اوکادا Yoshio Okada ۷ ۰ ۱۹۵۱ مارس ۰۷ ۱۹۵۴ مه ۰۳
تاکاشی کانو Takashi Kano ۷ ۲ ۱۹۵۱ مارس ۰۷ ۱۹۵۴ مه ۰۳
هیروکازو نینومیا Hirokazu Ninomiya ۶ ۱ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶ ۱۹۵۴ مه ۰۳
تایزو کاواموتو Taizo Kawamoto ۹ ۴ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۵۴ مه ۰۳
هیروتو مورائوکا Hiroto Muraoka ۲ ۰ ۱۹۵۴ مارس ۰۷ ۱۹۵۴ مه ۰۱
تارو کاگاوا Taro Kagawa ۵ ۰ ۱۹۵۱ مارس ۰۷ ۱۹۵۴ مه ۰۱
تاکشی اینوئه Takeshi Inoue ۱ ۰ ۱۹۵۴ مارس ۰۷ ۱۹۵۴ مارس ۰۷
اوسامو یاماجی Osamu Yamaji ۱ ۰ ۱۹۵۴ مارس ۰۷ ۱۹۵۴ مارس ۰۷
شیگئو سوگیموتو Shigeo Sugimoto ۳ ۰ ۱۹۵۱ مارس ۰۷ ۱۹۵۴ مارس ۰۷
سکی ماتسوناگا Seki Matsunaga ۱ ۰ ۱۹۵۱ مارس ۰۹ ۱۹۵۱ مارس ۰۹
کن نوریتاکی Ken Noritake ۱ ۰ ۱۹۵۱ مارس ۰۹ ۱۹۵۱ مارس ۰۹
نوبویوکی کاتو Nobuyuki Kato ۱ ۰ ۱۹۵۱ مارس ۰۹ ۱۹۵۱ مارس ۰۹
کو آریما Ko Arima ۳ ۰ ۱۹۵۱ مارس ۰۷ ۱۹۵۱ مارس ۰۹
مگومو تامورا Megumu Tamura ۳ ۰ ۱۹۵۱ مارس ۰۷ ۱۹۵۱ مارس ۰۹
یوکیو تسودا Yukio Tsuda ۴ ۰ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶ ۱۹۵۱ مارس ۰۹
کیم سونگ گان Kim Sung-gan ۱ ۰ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶
کازو نائوکی Kazu Naoki ۱ ۰ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶
سابورو شینوساکی Saburo Shinosaki ۱ ۰ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶
تاکاشی کاساهارا Takashi Kasahara ۱ ۰ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶
لی یو هیونگ Lee Yoo-hyung ۱ ۰ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶
کونیتاکا سوئوکا Kunitaka Sueoka ۱ ۰ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶
کیم یونگ سیک Kim Yong-sik ۳ ۰ ۱۹۳۶ اوت ۰۴ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶
توکوتارو اوکون Tokutaro Ukon ۵ ۱ ۱۹۳۴ مه ۱۵ ۱۹۴۰ ژوئن ۱۶
شوگو کامو Shogo Kamo ۲ ۰ ۱۹۳۶ اوت ۰۴ ۱۹۳۶ اوت ۰۷
تاکشی کامو Takeshi Kamo ۲ ۰ ۱۹۳۶ اوت ۰۴ ۱۹۳۶ اوت ۰۷
کوایچی اویتا Koichi Oita ۲ ۰ ۱۹۳۶ اوت ۰۴ ۱۹۳۶ اوت ۰۷
ریهی سانو Rihei Sano ۲ ۰ ۱۹۳۶ اوت ۰۴ ۱۹۳۶ اوت ۰۷
آکیرا ماتسوناگا Akira Matsunaga ۲ ۱ ۱۹۳۶ اوت ۰۴ ۱۹۳۶ اوت ۰۷
یاسو سوزوکی Yasuo Suzuki ۲ ۰ ۱۹۳۴ مه ۱۵ ۱۹۳۶ اوت ۰۷
موتو تاتسوهارا Motoo Tatsuhara ۴ ۰ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۳۶ اوت ۰۷
تیزو تاکیوچی Teizo Takeuchi ۴ ۰ ۱۹۳۰ مه ۲۵ ۱۹۳۶ اوت ۰۷
تاداو هورای Tadao Horie ۳ ۰ ۱۹۳۴ مه ۱۵ ۱۹۳۶ اوت ۰۴
تاکشی ناتوری Takeshi Natori ۱ ۱ ۱۹۳۴ مه ۲۰ ۱۹۳۴ مه ۲۰
شونیچی کومای‌ی Shunichi Kumai ۲ ۰ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۳۴ مه ۲۰
تیچی ماتسومارو Teiichi Matsumaru ۳ ۰ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۳۴ مه ۲۰
تاکاشی کاوانیشی Takashi Kawanishi ۳ ۰ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۳۴ مه ۲۰
هیدئو ساکای Hideo Sakai ۳ ۰ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۳۴ مه ۲۰
شیرو میساکی Shiro Misaki ۳ ۰ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۳۴ مه ۲۰
ایچیجی اوتانی Ichiji Otani ۳ ۱ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۳۴ مه ۲۰
آکیرا نوزاوا Akira Nozawa ۳ ۳ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۳۴ مه ۲۰
یوکیو گوتو Yukio Goto ۴ ۰ ۱۹۳۰ مه ۲۵ ۱۹۳۴ مه ۲۰
ترو آبه Teruo Abe ۲ ۰ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۳۴ مه ۱۵
هیروشی کانازاوا Hiroshi Kanazawa ۲ ۰ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۳۴ مه ۱۵
شوایچی نیشیمورا Shoichi Nishimura ۲ ۱ ۱۹۳۴ مه ۱۳ ۱۹۳۴ مه ۱۵
ماسائو نوزاوا Masao Nozawa ۲ ۰ ۱۹۳۰ مه ۲۵ ۱۹۳۰ مه ۲۹
سایزو سایتو Saizo Saito ۲ ۰ ۱۹۳۰ مه ۲۵ ۱۹۳۰ مه ۲۹
توکیزو ایچیهاشی Tokizo Ichihashi ۲ ۱ ۱۹۳۰ مه ۲۵ ۱۹۳۰ مه ۲۹
تادائو تاکایاما Tadao Takayama ۲ ۱ ۱۹۳۰ مه ۲۵ ۱۹۳۰ مه ۲۹
هیدئو شینوجیما Hideo Shinojima ۲ ۱ ۱۹۳۰ مه ۲۵ ۱۹۳۰ مه ۲۹
شیرو تشیما Shiro Teshima ۲ ۲ ۱۹۳۰ مه ۲۵ ۱۹۳۰ مه ۲۹
تاکئو واکابایشی Takeo Wakabayashi ۲ ۴ ۱۹۳۰ مه ۲۵ ۱۹۳۰ مه ۲۹
یاسوو هارویاما Yasuo Haruyama ۴ ۰ ۱۹۲۷ اوت ۲۷ ۱۹۳۰ مه ۲۹
ناگایاسو هوندا Nagayasu Honda ۴ ۰ ۱۹۲۷ اوت ۲۷ ۱۹۳۰ مه ۲۹
شیگمارو تاکنوکوشی Shigemaru Takenokoshi ۵ ۱ ۱۹۲۵ مه ۲۰ ۱۹۳۰ مه ۲۹
تامئو ایده Tameo Ide ۱ ۰ ۱۹۳۰ مه ۲۵ ۱۹۳۰ مه ۲۵
میچیو تاکی Michiyo Taki ۱ ۰ ۱۹۲۷ اوت ۲۹ ۱۹۲۷ اوت ۲۹
شیگرو تاکاهاشی Shigeru Takahashi ۲ ۰ ۱۹۲۷ اوت ۲۷ ۱۹۲۷ اوت ۲۹
تاموتسو آساکورا Tamotsu Asakura ۲ ۰ ۱۹۲۷ اوت ۲۷ ۱۹۲۷ اوت ۲۹
هاروی آریما Haruo Arima ۲ ۰ ۱۹۲۷ اوت ۲۷ ۱۹۲۷ اوت ۲۹
کو تاکامورو Ko Takamoro ۲ ۰ ۱۹۲۷ اوت ۲۷ ۱۹۲۷ اوت ۲۹
دایگورو کوندو Daigoro Kondo ۲ ۰ ۱۹۲۷ اوت ۲۷ ۱۹۲۷ اوت ۲۹
جونجی نیشیکاوا Junji Nishikawa ۲ ۰ ۱۹۲۷ اوت ۲۷ ۱۹۲۷ اوت ۲۹
میسائو تامای Misao Tamai ۲ ۱ ۱۹۲۷ اوت ۲۷ ۱۹۲۷ اوت ۲۹
شیگی‌یوشی سوزوکی Shigeyoshi Suzuki ۲ ۱ ۱۹۲۷ اوت ۲۷ ۱۹۲۷ اوت ۲۹
شوجیرو سوگیمورا Shojiro Sugimura ۱ ۰ ۱۹۲۷ اوت ۲۷ ۱۹۲۷ اوت ۲۷
کینجیرو شیمیزو Kinjiro Shimizu ۱ ۰ ۱۹۲۵ مه ۲۰ ۱۹۲۵ مه ۲۰
کیونوسوکه ماروتانی Kiyonosuke Marutani ۱ ۰ ۱۹۲۵ مه ۲۰ ۱۹۲۵ مه ۲۰
ساکای تاکاهاشی Sakae Takahashi ۱ ۰ ۱۹۲۵ مه ۲۰ ۱۹۲۵ مه ۲۰
ماسوزو مادونو Masuzo Madono ۲ ۰ ۱۹۲۵ مه ۱۷ ۱۹۲۵ مه ۲۰
ماسائو تاکادا Masao Takada ۲ ۰ ۱۹۲۵ مه ۱۷ ۱۹۲۵ مه ۲۰
ساچی کاگاوا Sachi Kagawa ۲ ۰ ۱۹۲۵ مه ۱۷ ۱۹۲۵ مه ۲۰
جیرو میاکه Jiro Miyake ۲ ۰ ۱۹۲۵ مه ۱۷ ۱۹۲۵ مه ۲۰
هیفویو اوچیدا Hifuyo Uchida ۲ ۰ ۱۹۲۵ مه ۱۷ ۱۹۲۵ مه ۲۰
اویچیرو هاتا Uichiro Hatta ۲ ۰ ۱۹۲۵ مه ۱۷ ۱۹۲۵ مه ۲۰
توشیو میاجی Toshio Miyaji ۲ ۰ ۱۹۲۵ مه ۱۷ ۱۹۲۵ مه ۲۰
یوشیماتسو اویاما Yoshimatsu Oyama ۲ ۰ ۱۹۲۵ مه ۱۷ ۱۹۲۵ مه ۲۰
یانوسوکه واتانابه Yanosuke Watanabe ۲ ۰ ۱۹۲۵ مه ۱۷ ۱۹۲۵ مه ۲۰
کیو کاندا Kiyoo Kanda ۴ ۰ ۱۹۲۳ مه ۲۳ ۱۹۲۵ مه ۲۰
شیرو آزومی Shiro Azumi ۳ ۰ ۱۹۲۳ مه ۲۳ ۱۹۲۵ مه ۱۷
شومپی اینوی Shumpei Inoue ۱ ۰ ۱۹۲۳ مه ۲۴ ۱۹۲۳ مه ۲۴
کیکوزو کیساکی Kikuzo Kisaka ۲ ۰ ۱۹۲۳ مه ۲۳ ۱۹۲۳ مه ۲۴
ستسو ساواگاتا Setsu Sawagata ۲ ۰ ۱۹۲۳ مه ۲۳ ۱۹۲۳ مه ۲۴
توشیو هیرابایاشی Toshio Hirabayashi ۲ ۰ ۱۹۲۳ مه ۲۳ ۱۹۲۳ مه ۲۴
شیزوو میاما Shizuo Miyama ۲ ۰ ۱۹۲۳ مه ۲۳ ۱۹۲۳ مه ۲۴
اوسابورو هیداکا Usaburo Hidaka ۲ ۰ ۱۹۲۳ مه ۲۳ ۱۹۲۳ مه ۲۴
فوکوسابرو هارادا Fukusaburo Harada ۲ ۰ ۱۹۲۳ مه ۲۳ ۱۹۲۳ مه ۲۴
ریوزو شیمیزو Ryuzo Shimizu ۲ ۱ ۱۹۲۳ مه ۲۳ ۱۹۲۳ مه ۲۴
نائومون شیمیزو Naoemon Shimizu ۲ ۱ ۱۹۲۳ مه ۲۳ ۱۹۲۳ مه ۲۴
یوشیو فوجی‌وارا Yoshio Fujiwara ۱ ۰ ۱۹۲۳ مه ۲۳ ۱۹۲۳ مه ۲۳

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • "Players List (A-Z)" (به انگلیسی). Japan National Football Team Database. Retrieved 10 Sep 2013.

پیوند به بیرون[ویرایش]