عباس‌آباد

From ویکی‌پدیا
Jump to navigation Jump to search

عباس‌آباد دارای کاربردهای زیر می‌باشد:

شهر[edit]

شهرستان[edit]

روستا[edit]

دهستان[edit]

شهرک[edit]

محله[edit]

مجموعه[edit]

اراضی[edit]

خیابان[edit]