شبکه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
شبکه جهانی

شبکه عبارتست از مجموعه یا سیستم درون پیوندی (interconnected) انسانی یا فیزیکی که دسترسی به قابلیت یا توانایی خاصی را در محدوده‌ای از مکان و زمان فراهم می‌کند و در حالت مطلوب محدودیت مکانی و زمانی نیز ندارد.

موارد زیر نمونه‌های انواع شبکه می‌باشند: شبکه‌های کامپیوتری:

شبکه‌های فناوری:

  • شبکه‌های آبرسانی← قابلیت و توانایی " آبرسانی "
  • شبکه الکتریکی← قابلیت و توانایی " برق‌رسانی "
  • شبکه گازرسانی← قابلیت و توانایی " گازرسانی "
  • شبکه مخابراتی← قابلیت و توانایی " گفتگو "
  • شبکه حمل و نقل← قابلیت و توانایی " جابجایی "
  • شبکه داده یا data ← قابلیت و توانایی " انتقال داده یا data "
  • شبکه رایانه‌ای ← قابلیت و توانایی " ارتباط بین نودها (گره) "

شبکه‌های رسانه‌ای:

شبکه‌های انسانی:

  • شبکه اقتصادی← قابلیت و توانایی " درآمد "
  • شبکه اجتماعی← قابلیت و توانایی " همزیستی "

دیگر شبکه‌ها:

بدیهی است بهره‌برداری از قابلیت و توانایی شبکه‌ها در مکان‌های خاصی امکان دارد که گره (Node) نام دارند و مستلزم تجهیزات خاصی می‌باشند.

منابع[ویرایش]