خسرو سلطان ارمنی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خسرو سلطان ارمنی, که به نام خسرو خان نیز شناخته می‌شود (مرگ در ۱۶۵۳) یکی از مقامات و فرماندهان نظامی صفوی با اصالت ارمنی بود. او دارای مناصب بالایی بود. وی در آغاز داروغه ایل بختیاری بود و سپس در مقام حاکم جوانشیر در قره‌باغ گماشته شد. او سپس به میر شکارباشی تبدیل و حکومت ابهر (سلطانیه) نیز به او سپرده شد. در آخر بیگلربیگی شیروان از سال ۱۶۴۳ تا ۱۶۵۳ به او سپرده شد. او در زمان حضورش در شیروان در جنگ ۱۶۵۳ تا ۱۶۵۱ ایران و روسیه نیز شرکت کرد که باعث ویرانی قلعه روس‌ها در سمت ایرانی رود ترک و اخراج همه سربازانش شد.

در منابع معاصر آن زمان برای نشان دادن این که خسرو خان یک نوکیش بود، از او به عنوان «جدید اسلام» نام برده شده‌است. پسران او الله‌وردی خان (با الله‌وردی خان گرجی اشتباه گرفته نشود) و امام‌وردی بیگ نیز دارای مناصب بسیاری در دربار صفوی بودند.

منابع[ویرایش]

  • Baghdiantz-McCabe, Ina (2008). "Caucasian Elites and Modern State-Building in Safavid Iran". In Chaudhury, Shushil; Kévonian, Kéram. Les Arméniens dans le commerce asiatique au début de l'ère moderne. Maison des Sciences de l'Homme. p. 99. ISBN 978-2735112043.
  • Fleischer, C. (1985). "ALLĀHVERDĪ KHAN (2)". Encyclopaedia Iranica, Vol. I, Fasc. 8. p. 892.
  • Floor, Willem (2001). Safavid Government Institutions. Costa Mesa, California: Mazda Publishers. p. 117. ISBN 978-1-56859-135-3.
  • Floor, Willem M.; Faghfoory, Mohammad H. (2007). The Dastur Al-moluk: A Safavid State Manual, by Mohammad Rafi' al-Din Ansari. Mazda Publishers. pp. 187–188. ISBN 978-1-56859-195-7.
  • Floor, Willem M. (2008). Titles and Emoluments in Safavid Iran: A Third Manual of Safavid Administration, by Mirza Naqi Nasiri. Washington, DC: Mage Publishers. pp. 209, 286–287, 292. ISBN 978-1-933823-23-2.
  • Matthee, Rudolph P. (1999). The Politics of Trade in Safavid Iran: Silk for Silver, 1600-1730. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 120, 169. ISBN 978-0-521-64131-9.
  • Matthee, Rudi (2012). Persia in Crisis: Safavid Decline and the Fall of Isfahan. I.B.Tauris. p. 122. ISBN 978-1-84511-745-0.
  • Matthee, Rudi (2012). "Facing a Rude and Barbarous Neighbor: Iranian Perceptions of Russia and the Russians from the Safavids to the Qajars". In Amanat, Abbas; Vejdani, Farzin. Iran Facing Others: Identity Boundaries in a Historical Perspective. Palgrave Macmillan. p. 104. ISBN 978-1-137-01340-8.
پیشین:
قوجه بیگ
میر شکارباشی
۱۶۳۲–۱۶۴۵
پسین:
الله‌وردی خان
پیشین:
صفی‌قلی خان بیگدلی
بیگلربیگ ابهر (سلطانیه)
پیش از ۱۶۴۲
پسین:
صفی‌قلی بیگ، پسر سارو سلطان
پیشین:
عرب خان شاملو
بیگلربیگ شروان
۱۶۴۳–۱۶۵۳
پسین:
نجفقلی خان چرکس