بازمهندسی فرایند کسب و کار

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار (BPR) یک نگرش مدیریتی برای پیشرفت به وسیله افزایش کارایی و اثربخشی فرایندهای موجود در سازمان است. کلید BPR لوح سفید می‌باشد.

تفکر مجدد بنیادین و طراحی مجدد اساسی فرایندهای کسب و کار، برای دست یافتن به اصلاحات چشمگیر در موارد حساس و سنجش هم‌زمان کارایی پارامترهایی مانند هزینه‌ها؛ کیفیت؛ خدمات و سرعت.

BPR چه چیزی نیست؟[ویرایش]

 1. اتوماسیون (Automation)
 2. کوچک‌سازی شرکت (Downsizing)
 3. برون سپاری (Outsourcing)

مهندسی مجدد فرایند در مقابل پیشرفت مداوم[ویرایش]

BPR1.jpg

تعریف فرایند[ویرایش]

یک ترتیب مشخص از فعالیت‌های کاری بر طبق زمان و مکان با شروع و خاتمه و شناسایی ورودی و خروجی‌ها به صورت شفاف: یک ساختار برای اجرا

تعریف یک فرایند کسب و کار[ویرایش]

یک گروه از کارهای منطقا مرتبط بهم که منابع سازمانی را در جهت حمایت اهداف سازمان مورد استفاده قرار داده تا نتایج با گرایش مشتری فراهم کند.

دلایل مهندسی مجدد[ویرایش]

۱- مشتریان

 • درخواست جدید
 • نیاز به تغییر

۲- رقابت

 • محلی
 • جهانی

۳- تغییر

 • تکنولوژی
 • اولویت های مشتری

دلایل عدم تمایل مهندسی مجدد سازمان‌ها[ویرایش]

 1. خشنودی از خود
 2. مقاومت سیاسی
 3. توسعه جدید
 4. ترس از موارد ناشناخته و شکست

به‌طور کلی عوامل مرتبط با موفقیت و شکست BPR عبارتند از:

عوامل مرتبط با مدیریت تغییر، عوامل مرتبط با حمایت و پشتیبانی مدیریت، عوامل مرتبط با ساختار سازمانی، عوامل مرتبط با مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه، عوامل مرتبط با زیرساختهای فناوری اطلاعات.

BPR پیشرفت چه چیزی را طلب می‌کند؟[ویرایش]

 • هزینه
 • کیفیت
 • خدمات
 • سرعت
 • نظارت

ویژگی‌های مهندسی مجدد[ویرایش]

۱- ازITبه شدت بهره می برد

۲-مدیران به مربی تبدیل می‌شود

۳- فرایندها ساده‌تر می‌شود

۴- ساختارهای وظیفه‌ای از میان می‌رود

۵- باعث حذف بروکراسی می‌شود

۶- سازمان مسطح واقعی پدید می‌آید

۷-فعالیت‌ها فرایندگرا می‌شود

۸- کارایی فرایند افزایش می یابد

۹- راندمان به شدت بهبود می یابد

مراحل کلیدی پیاده‌سازی یک استراتژی BPR[ویرایش]

 1. انتخاب فرایندهای اصلی – تعیین تیم فرایند
 2. درک فرایند جاری
 3. توسعه و ارتباط برقرار کردن چشم انداز فرایند توسعه یافته
 4. شناسایی طرح اجرایی
 5. طرح اجرایی

سیر تکاملی BPR[ویرایش]

امواج پیشرفت فرایند کسب و کار

BPR2.jpg

نقش فناوری اطلاعات (IT) در پروژه‌های BPR[ویرایش]

۱- نرم‌افزار BPR / ابزارها حمایت‌کننده مرحله توسعه پروژه‌های BPR

الف) خودکارسازی اجرای فرایندهای کسب و کار ب) مستندات دیجیتالی و فرم‌ها و حرکت آن‌ها در مسیر اشخاص

۲-IT با شکل دادن و حمایت فرایندهای کسب و کار در حین مرحله توسعه

 • خودکارسازی و افزایش سرعت فرایندها
 • شکستن فرضیات جهان فیزیکی
 • تواناسازی هماهنگی
 • تواناسازی یک بیشتر ایجاد و اشتراک اطلاعات / دانش

۳-IT بحرانی : هر نوع راه حل مبتنی برIT که کمک‌کننده باشد

 • گردش مستندات کاغذی فیزیکی (سیستم‌های جریان کار)
 • گرفتن، گردش و تولید اطلاعات (TPS – EAI – ERP)
 • ایجاد و مدیریت دانش (DST – Groupware – ERP)

~

منابع[ویرایش]

مدل تصمیم‌گیری چند معیاره جهت پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرایندها

 • تعالی سازمانی با ابزارهای باز مهندسی فرایندهای سازمانی - سید حامد خسروانی شریعتی