الگو:Infobox model

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Infobox model
توضیحات الگو[ایجاد]

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Namename

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Honorific_suffixhonorific_suffix

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Imageimage

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Imagesizeimagesize

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Image_sizeimage_size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Altalt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Captioncaption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Birthnamebirthname

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Birth_namebirth_name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Birth_datebirth_date

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Birth_placebirth_place

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Death_datedeath_date

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Death_placedeath_place

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Death_causedeath_cause

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Aliasalias

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Other_namesother_names

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Nationalitynationality

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Citizenshipcitizenship

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Ethnicityethnicity

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Occupationoccupation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Alma_materalma_mater

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Yearsactiveyearsactive

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Years_activeyears_active

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Known_forknown_for

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Spousespouse

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Partnerpartner

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Childrenchildren

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Parentsparents

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Relativesrelatives

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Relationsrelations

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Websitewebsite

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Heightheight

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Weightweight

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Haircolourhaircolour

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Hair_colourhair_colour

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Haircolorhaircolor

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Hair_colorhair_color

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Eyecoloureyecolour

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Eye_coloureye_colour

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Eyecoloreyecolor

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Eye_coloreye_color

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Dress_sizedress_size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Collarcollar

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Suitsuit

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Shoe_sizeshoe_size

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Agencyagency

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Bustbust

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Waistwaist

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Hipships

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Measurementsmeasurements

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Modulemodule

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Signaturesignature

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری