الگو:Infobox Jewish leader

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Usage[ویرایش]

Infobox Jewish leader
{{{honorific-prefix}}} {{{name}}} {{{honorific-suffix}}}
{{{title}}}
[[پرونده:{{{image}}}|frameless|جایگزین={{{alt}}}|ایستاده=1]]
{{{caption}}}
موقعیت{{{synagogueposition}}}
کنیسه{{{synagogue}}}
موقعیت{{{yeshivaposition}}}
مدرسه یهودیان{{{yeshiva}}}
موقعیت{{{organisationposition}}} or {{{organizationposition}}}
سازمان{{{organisation}}} or {{{organization}}}
شروع‌کرده{{{began}}}
پایان‌یافته{{{ended}}}
Predecessor{{{predecessor}}}
جانشین{{{successor}}}
خاخام{{{rabbi}}}
ربی{{{rebbe}}}
کوهان{{{kohan}}}
هزان{{{hazzan}}}
مرتبه{{{rank}}}
سایر{{{other_post}}}
جزئیات شخصی
نام تولد{{{birth_name}}}
متولد{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
درگذشته{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
زمان سال{{{yahrtzeit}}}
مدفون{{{buried}}}
ملیت{{{nationality}}}
لقب{{{demonination}}}
ساکن{{{residence}}}
سلسله{{{dynasty}}}
والدین{{{parents}}}
پدر{{{father}}}
مادر{{{mother}}}
همسر{{{spouse}}}
فرزندان{{{children}}}
شغل{{{occupation}}}
تخصص{{{profession}}}
دانشگاه{{{alma_mater}}}
Semicha{{{semicha}}}
امضاء[[File:{{{signature}}}|125px|امضای Infobox Jewish leader]]

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article and then filling in the desired fields. Any parameters left blank or omitted will not be displayed.

{{Infobox Jewish leader
| honorific-prefix = 
| name       = 
| native-name   = 
| native-name-lang = 
| honorific-suffix = 
| title      = 
| image      = 
| caption     = 
| synagogue    = 
| synagogueposition = 
| yeshiva     = 
| yeshivaposition = 
| organisation   = 
| organisationposition = 
| began      = 
| ended      = 
| main_work    = 
| predecessor   = 
| successor    = 
| rabbi      = 
| rebbe      = 
| kohan      = 
| hazzan      = 
| rank       = 
| other_post    = 
<!---------- Personal details ---------->
| birth_name    = 
| birth_date    = 
| birth_place   = 
| death_date    = 
| death_place   = 
| yahrtzeit    = 
| buried      = 
| burial_place   = 
| nationality   = 
| denomination   = 
| residence    = 
| dynasty     = 
| parents     = 
| father      = 
| mother      = 
| spouse      = 
| children     = 
| occupation    = 
| profession    = 
| alma_mater    = 
| semicha     = 
| signature    = 
}}

Microformat[ویرایش]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[ویرایش]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{تاریخ تولد}}, یا {{تاریخ تولد و سن}} are used in the infobox. (اگر تاریخ قبل از ۱۵۸۳ است از این الگوها استفاده نکنید). Be cautious about using these if the person is still living, per زندگی‌نامه زندگان.

شامل یک آدرس، استفاده کنید از {{نشانی وب}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[ویرایش]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[ویرایش]

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده Infobox Jewish leader

An infobox for articles about rabbis or other Jewish leaders

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی قطعه‌ای برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Honorific Prefixhonorific-prefix

بدون توصیف

رشتهاختیاری
Namename

بدون توصیف

رشتهاختیاری
Honorific Suffixhonorific-suffix

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Titletitle

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Imageimage

بدون توصیف

پروندهاختیاری
Image Sizeimagesize

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Captioncaption

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Altalt

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Synagoguesynagogue

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Synagogue Positionsynagogueposition

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Yeshivayeshiva

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Yeshiva Positionyeshivaposition

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Organisationorganisation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Organisation Positionorganisationposition

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Beganbegan

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
endedended

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
predecessorpredecessor

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
successorsuccessor

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
rabbirabbi

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
rebberebbe

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
kohankohan

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
hazzanhazzan

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
rankrank

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
other_postother_post

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
birth_namebirth_name

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
birth_datebirth_date

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
birth_placebirth_place

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
death_datedeath_date

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
death_placedeath_place

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
yahrtzeityahrtzeit

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
buriedburied

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
nationalitynationality

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
demoninationdemonination

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
residenceresidence

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dynastydynasty

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
parentsparents

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
fatherfather

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
mothermother

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
spousespouse

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
childrenchildren

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
occupationoccupation

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
professionprofession

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
alma_materalma_mater

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
semichasemicha

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
signaturesignature

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری