الگو:پرتوبالگان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

منابع نام‌ها: پناهگاه حیات وحش تالاب امیرکلایه

برابرها:

 • اردک‌ماهی‌سانان Esociformes
 • اژدهاماهی‌سانان Stomiiformes
 • آرواره‌داران (Gnathostomata)
 • آزادماهی‌سانان (Salmoniformes)
 • استخوان‌ماهی‌سانان Albuliformes
 • بانوماهی‌سانان Elopiformes
 • برق‌ماهی‌سانان (Gymnotiformes)
 • پرباله‌ماهیان‌سانان، اژدرسانان Bichir یا Polypteriformes
 • پرتوبالگان Actinopterygii
 • پشت‌خاره‌سانان Notacanthiformes
 • تاس‌ماهی‌سانان، ماهیان پوزه‌دار Acipenseriformes
 • تتراسانان Characiformes
 • چهاردندان‌سانان Tetraodontiformes
 • خارماهی‌سانان Gasterosteiformes
 • خامه‌ماهی‌سانان Gonorynchiformes
 • درازباله‌سانان Amiiformes
 • دوری‌ماهی‌سانان Zeiformes
 • روده‌سانان Ophidiiformes
 • روغن‌ماهی‌سانان (Gadiformes)
 • ریش‌ماهی‌سانان Polymixiiformes
 • زبان‌استخوانی‌سانان Osteoglossiformes
 • تیغ‌تیغی‌سانان Stephanoberyciformes (سرپخ‌ماهی = Ridgehead)
 • سرسوسماری‌سانان ‎Lepisosteiformes‏ (ماهی سرسوسماری: Gar)
 • سنجاب‌ماهی‌سانان Beryciformes
 • سوزن‌ماهی‌سانان Syngnathiformes
 • سوف‌آزادسانان Percopsiformes
 • سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes)
 • سیمین‌ماهی‌سانان Osmeriformes
 • شگ‌ماهی‌سانان (Clupeiformes)
 • عقرب‌ماهی‌سانان Scorpaeniformes
 • غضروفیان، کرجنیان Chondrostei
 • فانوس‌ماهی‌سانان Myctophiformes
 • کپوردندان‌ماهی‌سانان (Cyprinodontiformes)
 • کپورماهی‌سانان (Cypriniformes)
 • کفال‌سانان Mugiliformes
 • کفشک‌ماهی‌سانان، پهن‌ماهی‌سانان (Pleuronectiformes)
 • گربه‌ماهی‌سانان (Siluriformes)
 • گل‌آذین‌ماهی‌سانان Atheriniformes
 • لامپری‌سانان Lampriformes
 • لوله‌سانان (Aulopiformes)
 • مارماهی‌سانان Anguilliformes
 • مارماهی‌سانان باتلاقی Synbranchiformes
 • مارماهی‌سانان پلیکانی Saccopharyngiformes
 • ماه‌چشم‌سانان Hiodontiformes
 • ماهیان استخوانی Osteichthyes
 • قلابچه‌ماهی‌سانان، ماهیگیرماهی‌سانان Anglerfish) Lophiiformes)
 • منقارماهی‌سانان Beloniformes
 • نرم‌بینی‌ماهی‌سانان Jellynose fish) Ateleopodiformes)
 • نوبالگان Neopterygii
 • وال‌ماهی‌سانان Cetomimiformes
 • وزغ‌ماهی‌سانان، خونخومان‌سانان Toadfish) Batrachoidiformes)

غیره:

 • سپرماهی‌سانان Torpediniformes
 • غضروفیان Chondrostei
 • نیمه‌استخوان‌ماهیان Holostei
 • استخوان‌ماهیان Teleostei