الگو:میلادی

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

این الگو بومی شده {{dts}} است که به دو صورت کاملاً فارسی و کاملاً انگلیسی کار می‌کند.

شکل کلی الگو به صورت{{میلادی|سال|ماه‌اختیاری|روز‌اختیاری|قبل‌از‌میلاد‌اختیاری}}است؛ که آیتم سال اجباری هست و در صورت نبودن بقیه آیتم‌ها موردی پیش نمی‌آید. برای بخش قبل‌ازمیلاد (پ.م) می‌توان یکی از موارد زیر را نوشت کرد (به دلخواه).

 • قم
 • ق‌م
 • ق.م.
 • قبل‌ازمیلاد
 • قبل از میلاد
 • پز
 • پ‌ز
 • پ.ز.
 • پم
 • پ‌م
 • BC
 • bc
 • B.C.

در صورت خالی بودن به معنی پس از میلاد هست.

مثال

 • {{میلادی|۲۰۰۵|05|۲۵}} نتیجه ==> ۰۲۰۰۵−۰۵−۲۵ ۲۵ مه ۲۰۰۵
 • {{dts|2005|jan|25}} نتیجه ==> ۰۲۰۰۵−۰۱−۲۵ ۲۵ ژانویه ۲۰۰۵
 • {{میلادی|1020|4|25|قبل‌از‌میلاد‌}} نتیجه ==>۰۱۰۲۰−۰۴−۲۵ ۲۵ آوریل ۱۰۲۰
 • {{میلادی|1020|12|25|قم}} نتیجه ==>۰۱۰۲۰−۱۲−۲۵ ۲۵ دسامبر ۱۰۲۰ (پ.م)

مثال

خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «۲»

Template syntax Date rendered
{{dtsdebug=yes|۲۰۰۱}} ۰۲۰۰۱ ۲۰۰۱
{{dtsdebug=yes||۱|۱}} خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «۲»−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه
{{dtsdebug=yes|-۵۰|July}} −۹۹۹۹−۰۱ ژانویه ۰
{{dtsdebug=yes|-۱۰۰۰|July|۴}} −۸۹۹۹−۱۲−۰۴ ۴ دسامبر ۱۰۰۰
{{dtsdebug=yes|۵|July|۴|BC}} ۰۰۰۰۵−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۵ (پ.م)
{{dtsdebug=yes|۴۰|July|۴|BC}} −۹۹۶۰−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۴۰ (پ.م)
{{dtsdebug=yes|۱|July|۴|BC}} −۹۹۹۹−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۱ (پ.م)
{{dtsdebug=yes|۸۸|July|۴}} ۰۰۰۸۸−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۸۸
{{dtsdebug=yes|۲۰۰۷|۷|۱۱}} ۰۲۰۰۷−۰۷−۱۱ ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۷
{{dtsdebug=yes|۲۰۰۱|sep|۱۱}} ۰۲۰۰۱−۰۹−۱۱ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
{{dts|format=dmydebug=yes|۲۰۰۱}} ۰۲۰۰۱ ۲۰۰۱
{{dts|format=dmydebug=yes||۱|۱}} خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «۲»−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه
{{dts|format=dmydebug=yes|-۵۰|July}} −۹۹۴۹−۰۷ ژوئیه ۵۰
{{dts|format=dmydebug=yes|-۱۰۰۰|July|۴}} −۸۹۹۹−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۱۰۰۰
{{dts|format=dmydebug=yes|۵|July|۴|BC}} −۹۹۹۵−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۵ (پ.م)
{{dts|format=dmydebug=yes|۴۰|July|۴|BC}} −۹۹۶۰−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۴۰ (پ.م)
{{dts|format=dmydebug=yes|۱|July|۴|BC}} −۹۹۹۹−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۱ (پ.م)
{{dts|format=dmydebug=yes|۸۸|July|۴}} ۰۰۰۸۸−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۸۸
{{dts|format=dmydebug=yes|۲۰۰۷|۷|۱۱}} ۰۲۰۰۷−۰۷−۱۱ ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۷
{{dts|format=dmydebug=yes|۲۰۰۱|sep|۱۱}} ۰۲۰۰۱−۰۹−۱۱ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
{{dts|link=ondebug=yes|۲۰۰۱}} ۰۲۰۰۱ ۲۰۰۱
{{dts|link=ondebug=yes||۱|۱}} خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «۲»−۰۱−۰۱ ۱ ژانویه
{{dts|link=ondebug=yes|-۵۰|July}} −۹۹۴۹−۰۷ ژوئیه ۵۰
{{dts|link=ondebug=yes|-۱۰۰۰|July|۴}} −۸۹۹۹−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۱۰۰۰
{{dts|link=ondebug=yes|۵|July|۴|BC}} −۹۹۹۵−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۵ (پ.م)
{{dts|link=ondebug=yes|۴۰|July|۴|BC}} −۹۹۶۰−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۴۰ (پ.م)
{{dts|link=ondebug=yes|۱|July|۴|BC}} −۹۹۹۹−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۱ (پ.م)
{{dts|link=ondebug=yes|۸۸|July|۴}} ۰۰۰۸۸−۰۷−۰۴ ۴ ژوئیه ۸۸
{{dts|link=ondebug=yes|۲۰۰۷|۷|۱۱}} ۰۲۰۰۷−۰۷−۱۱ ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۷
{{dts|link=ondebug=yes|۲۰۰۱|sep|۱۱}} ۰۲۰۰۱−۰۹−۱۱ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

رده:الگوهای تاریخ

جستارهای وابسته