الگو:جعبه اطلاعات راکت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده[ویرایش]

{{{نام}}}
[[پرونده:{{{نشان‌واره}}}|frameless|جایگزین={{{جایگزین لوگو}}}|ایستاده={{{لوگو ایستاده}}}]]
[[پرونده:{{{تصویر}}}|frameless|جایگزین={{{جایگزین تصویر}}}|ایستاده={{{تصویر ایستاده}}}]]
{{{توضیح تصویر}}}
عملکرد{{{عملکرد}}}
سازنده{{{تولید‌کننده}}}
کشور مبدأ{{{کشور اصلی}}}
هزینهٔ پروژه{{{هزینه پروژه}}}
هزینهٔ هر پرتاب{{{هزینه هر پرتاب}}} ({{{جایگزین هزینه هر پرتاب}}})
هزینه در سال{{{هزینه هر پرتاب در سال}}}
ابعاد
بلندی{{{ارتفاع}}} ({{{جایگزین ارتفاع}}})
قطر{{{قطر}}} ({{{جایگزین قطر}}})
عرض{{{عرض}}} ({{{جایگزین عرض}}})
جرم{{{جرم}}} ({{{جایگزین جرم}}})
تعداد مراحل{{{مرحله‌ها}}}
ظرفیت {{{ظرفیت}}}
بار مفید به لئو{{{محموله لئو}}} ({{{جایگزین محموله لئو}}})
بار مفید به
{{{مقصد محموله}}}
{{{محموله}}} ({{{جایگزین محموله}}})
بار مفید به
{{{مقصد محموله۲}}}
{{{محموله۲}}} ({{{جایگزین محموله۲}}})
بار مفید به
{{{مقصد محموله۳}}}
{{{محموله۳}}} ({{{جایگزین محموله۳}}})
بار مفید به
{{{مقصد محموله۴}}}
{{{محموله۴}}} ({{{جایگزین محموله۴}}})
بار مفید به
{{{مقصد محموله۵}}}
{{{محموله۵}}} ({{{جایگزین محموله۵}}})
راکت‌های مرتبط
خانواده{{{خانواده}}}
بر پایه{{{مشتق‌شده از}}}
مشتق‌ها{{{مشتق‌ها}}}
قابل مقایسه با{{{قابل مقایسه با}}}
تاریخچهٔ پرتاب
وضعیت{{{وضعیت}}}
سایت‌های پرتاب{{{سایت‌ها}}}
مجموع پرتاب‌ها{{{پرتاب‌ها}}}
پرتاب(های) موفق{{{موفق}}}
پرتاب(های) ناموفق{{{ناموفق}}}
پرتاب(های) ناتمام{{{ناتمام}}}
نتیجه(های)
قابل توجه
{{{سایر نتایج}}}
فرودها{{{فرودها}}}
نخستین پرواز{{{اولین}}}
آخرین پرواز{{{آخرین}}}
تاریخ پرتاب فضاپیما{{{تنها}}}
افراد یا محموله‌های منتقل‌شده{{{محموله‌ها}}}
بوسترها ({{{متفاوت}}}) - {{{نام بوستر}}}
{{{داده مرحله}}}
شمار بوسترها{{{بوسترها}}}
موتورها{{{موتورهای بوستر}}}
رانش{{{رانش بوستر}}} ({{{جایگزین رانش بوستر}}})
مجموع رانش{{{مجموع رانش بوسترها}}} ({{{جایگزین مجموع رانش بوسترها}}})
تکانه ویژه{{{تکانه ویژه بوستر}}}
مدت‌زمان سوختن{{{زمان سوخت بوستر}}}
سوخت{{{سوخت بوستر}}}
بوسترها ({{{جایگزین متفاوت}}}) - {{{جایگزین نام بوستر}}}
شمار بوسترها{{{جایگزین بوسترها}}}
موتورها{{{جایگزین موتورهای بوستر}}}
رانش{{{جایگزین رانش بوستر}}} ({{{جایگزین جایگزین رانش بوستر}}})
تکانه ویژه{{{جایگزین تکانه ویژه بوستر}}}
مدت‌زمان سوختن{{{جایگزین زمان سوخت بوستر}}}
سوخت{{{جایگزین سوخت بوستر}}}
بوسترها ({{{جایگزین متفاوت۲}}}) - {{{جایگزین نام بوستر۲}}}
شمار بوسترها{{{جایگزین بوسترها۲}}}
موتورها{{{جایگزین موتورهای بوستر۲}}}
رانش{{{جایگزین رانش بوستر۲}}} ({{{جایگزین جایگزین رانش بوستر۲}}})
تکانه ویژه{{{جایگزین تکانه ویژه بوستر۲}}}
مدت‌زمان سوختن{{{جایگزین زمان سوخت بوستر۲}}}
سوخت{{{جایگزین سوخت بوستر۲}}}
مرحلهٔ نخست ({{{متفاوت مرحله ۱}}}) - {{{نام مرحله ۱}}}
موتورها{{{موتورهای مرحله ۱}}}
رانش{{{رانش مرحله ۱}}} ({{{جایگزین رانش مرحله ۱}}})
تکانه ویژه{{{تکانه ویژه مرحله ۱}}}
مدت‌زمان سوختن{{{زمان سوخت مرحله ۱}}}
سوخت{{{سوخت مرحله ۱}}}
جرم/حجم
سوخت و اکسنده
{{{جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۱}}}
مرحلهٔ نخست ({{{جایگزین متفاوت مرحله ۱}}}) - {{{جایگزین نام مرحله ۱}}}
موتورها{{{جایگزین موتورهای مرحله ۱}}}
رانش{{{رانش مرحله ۱ جایگزین}}} ({{{جایگزین رانش مرحله ۱ جایگزین}}})
تکانه ویژه{{{جایگزین تکانه ویژه مرحله ۱}}}
مدت‌زمان سوختن{{{جایگزین زمان سوخت مرحله ۱}}}
سوخت{{{جایگزین سوخت مرحله ۱}}}
جرم/حجم
سوخت و اکسنده
{{{جایگزین جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۱}}}
مرحلهٔ دوم ({{{متفاوت مرحله ۲}}}) {{{نام مرحله ۲}}}
موتورها{{{موتورهای مرحله ۲}}}
رانش{{{رانش مرحله ۲}}} ({{{جایگزین رانش مرحله ۲}}})
تکانه ویژه{{{تکانه ویژه مرحله ۲}}}
مدت‌زمان سوختن{{{زمان سوخت مرحله ۲}}}
سوخت{{{سوخت مرحله ۲}}}
مرحلهٔ دوم ({{{جایگزین متفاوت مرحله ۲}}}) - {{{جایگزین نام مرحله ۲}}}
موتورها{{{جایگزین موتورهای مرحله ۲}}}
رانش{{{رانش مرحله ۲ جایگزین}}} ({{{جایگزین رانش مرحله ۲ جایگزین}}})
تکانه ویژه{{{جایگزین تکانه ویژه مرحله ۲}}}
مدت‌زمان سوختن{{{جایگزین زمان سوخت مرحله ۲}}}
سوخت{{{جایگزین سوخت مرحله ۲}}}
مرحلهٔ سوم ({{{متفاوت مرحله ۳}}}) - {{{نام مرحله ۳}}}
موتورها{{{موتورها مرحله ۳}}}
رانش{{{رانش مرحله ۳}}} ({{{جایگزین مرحله ۳}}})
تکانه ویژه{{{تکانه ویژه مرحله ۳}}}
مدت‌زمان سوختن{{{زمان سوخت مرحله ۳}}}
سوخت{{{سوخت مرحله ۳}}}
مرحلهٔ سوم ({{{جایگزین متفاوت مرحله ۳}}}) - {{{جایگزین نام مرحله ۳}}}
موتورها{{{جایگزین موتورهای مرحله ۳}}}
رانش{{{رانش مرحله ۳ جایگزین}}} ({{{جایگزین رانش مرحله ۳ جایگزین}}})
تکانه ویژه{{{جایگزین تکانه ویژه مرحله ۳}}}
مدت‌زمان سوختن{{{جایگزین تکانه ویژه مرحله ۳}}}
سوخت{{{جایگزین سوخت مرحله ۳}}}
مرحلهٔ چهارم ({{{متفاوت مرحله ۴}}}) - {{{نام مرحله ۴}}}
موتورها{{{موتورهای مرحله ۴}}}
رانش{{{رانش مرحله ۴}}} ({{{جایگزین رانش مرحله ۴}}})
تکانه ویژه{{{تکانه ویژه مرحله ۴}}}
مدت‌زمان سوختن{{{زمان سوخت مرحله ۴}}}
سوخت{{{سوخت مرحله ۴}}}
مرحلهٔ چهارم ({{{متفاوت مرحله ۵}}}) - {{{نام مرحله ۵}}}
موتورها{{{موتورهای مرحله ۵}}}
رانش{{{رانش مرحله ۵}}} ({{{جایگزین رانش مرحله ۵}}})
تکانه ویژه{{{تکانه ویژه مرحله ۵}}}
مدت‌زمان سوختن{{{زمان سوخت مرحله ۵}}}
سوخت{{{سوخت مرحله ۵}}}
مرحلهٔ چهارم ({{{متفاوت مرحله ۶}}}) - {{{نام مرحله ۶}}}
موتورها{{{موتورهای مرحله ۶}}}
رانش{{{رانش مرحله ۶}}} ({{{جایگزین رانش مرحله ۶}}})
تکانه ویژه{{{تکانه ویژه مرحله ۶}}}
مدت‌زمان سوختن{{{زمان سوخت مرحله ۶}}}
سوخت{{{سوخت مرحله ۶}}}
نابودشده
پیش از پرتاب
{{{نابودی پیش از پرتاب}}}
نشانی‌ای یافت نشد. لطفاً در اینجا و یا ویکی‌داده یک URL مشخص کنید.

فارسی[ویرایش]

{{جعبه اطلاعات راکت
|نام       = 
|نشان‌واره     = 
|نشان‌واره ایستاده = 
|جایگزین نشان‌واره = 
|تصویر      = 
|تصویر ایستاده  = 
|جایگزین تصویر  = 
|توضیح تصویر   = 

|عملکرد         = 
|سازنده         = 
|کشور اصلی       = 
|هزینه پروژه      = 
|هزینه هر پرتاب     = 
|جایگزین هزینه هر پرتاب = 
|هزینه هر پرتاب در سال = 

|ارتفاع     = <!-- {{تبدیل|xx|m|ft}} -->
|جایگزین ارتفاع = <!-- {{تبدیل|xx|m|ft}} -->
|قطر      = <!-- {{تبدیل|xx|m|ft}} -->
|جایگزین قطر  = <!-- {{تبدیل|xx|m|ft}} -->
|عرض      = <!-- {{تبدیل|xx|m|ft}} -->
|جایگزین عرض  = <!-- {{تبدیل|xx|m|ft}} -->
|جرم      = <!-- {{تبدیل|xx|m|ft}} -->
|جایگزین جرم  = <!-- {{تبدیل|xx|m|ft}} -->
|مراحل     = 

|ظرفیت       = <!-- {{تبدیل|xx|kg|lb}} -->
 {{Infobox rocket/payload
 |مکان  = <!-- مسیر پیمایش یا مدار هدف -->
 |ارتفاع = <!-- ارتفاع مسیر پیمایش یا مدار هدف. {{تبدیل|xx|km|mi}} -->
 |انحراف = <!-- انحراف مسیر پیمایش یا مدار هدف به درجه -->
 |جرم  = <!-- جرم بار مفید. {{تبدیل|xx|kg|lb}} -->
 |حجم  = <!-- حجم بار مفید. {{تبدیل|xx|m3|ft3}} -->
 }}
|محموله لئو     = <!-- {{تبدیل|xx|kg|lb}}. می‌توانید از " |ظرفیت لئو= " نیز استفاده کنید. -->
|جایگزین محموله لئو = <!-- {{تبدیل|xx|kg|lb}}. می‌توانید از " |جایگزین ظرفیت لئو= " نیز استفاده کنید. -->
|بار مفید      = <!-- {{تبدیل|xx|kg|lb}}. می‌توانید از " |محموله= " نیز استفاده کنید. -->
|جایگزین محموله   = <!-- {{تبدیل|xx|kg|lb}}. می‌توانید از " |جایگزین بار مفید= " نیز استفاده کنید. -->
|مقصد محموله    = <!-- می‌توانید از " |مقصد بار مفید= " نیز استفاده کنید. -->
|مقصد محموله۲    = <!-- می‌توانید از " |مقصد بار مفید۲= " نیز استفاده کنید. -->
|جایگزین محموله۲  = <!-- می‌توانید از " |{جایگزین بار مفید۲= " نیز استفاده کنید. -->
|مقصد محموله۳    = <!-- می‌توانید از " |مقصد بار مفید۳= " نیز استفاده کنید. -->
|جایگزین محموله۳  = <!-- می‌توانید از " |جایگزین بار مفید۳= " نیز استفاده کنید. -->
|مقصد محموله۴    = <!-- می‌توانید از " |مقصد بار مفید۴= " نیز استفاده کنید. -->
|جایگزین محموله۴  = <!-- می‌توانید از " |جایگزین بار مفید۴= " نیز استفاده کنید. -->
|مقصد محموله۵    = <!-- می‌توانید از " |مقصد بار مفید۵= " نیز استفاده کنید. -->
|جایگزین محموله۵  = <!-- می‌توانید از " |جایگزین بار مفید۵= " نیز استفاده کنید. -->

|خانواده    = 
|مشتق‌شده از   = <!-- می‌توانید از " |بر پایه= " نیز استفاده کنید. -->
|مشتق‌ها     = 
|قابل مقایسه با = 

|وضعیت     = 
|سایت‌ها     = 
|پرتاب‌ها    = 
|موفق    = 
|ناموفق   = 
|ناتمام   = 
|سایر نتایج = 
|فرودها   = 
|اولین   = 
|آخرین   = 
|تنها    = 
|محموله‌ها  = 

 {{Infobox rocket/stage
 |نوع      = <!-- بوستر یا مرحله -->
 |متفاوت    = <!-- گونه‌های متفاوت این راکت که استفاده شده است. -->
 |شماره مرحله  = <!-- موقعیت مرحله در راکت (مانند، یکم، دوم، و غیره). اگر پارامتر نوع را با مقدار «مرحله» پر کرده‌اید این پارامتر الزامی است. -->
 |نام      = <!-- نام مرحله یا بوستر. -->
 |شماره     = <!-- شمار بوسترها. اگر پارامتر نوع را با مقدار «بوستر» پر کرده‌اید این پارامتر الزامی است. -->
 |طول      = <!-- طول یک مرحله یا بوستر. {{تبدیل|xx|m|ft}} -->
 |قطر      = <!-- طول یک مرحله یا بوستر. {{تبدیل|xx|m|ft}} -->
 |عرض      = <!-- عرض یک مرحله یا بوستر. {{تبدیل|xx|m|ft}} -->
 |خالی     = <!-- جرم خالی یک مرحله یا بوستر. {{تبدیل|xx|kg|lb}} -->
 |ناخالص    = <!-- جرم یک مرحله یا بوستر با سوخت. {{تبدیل|xx|kg|lb}} -->
 |جرم سوخت   = <!-- جرم سوخت یک مرحله یا بوستر. {{تبدیل|xx|kg|lb}} -->
 |موتورها    = <!-- نوع و شمار موتورهای بکار رفته در هر بوستر یا مرحله -->
 |solid     = <!-- اگر از سوخت جامد استفاده می‌شود مقدار این پارامتر را به yes تغییر دهید. -->
 |رانش     = <!-- رانش ایجاد شده در هر مرحله یا بوستر {{تبدیل|xx|kN}} -->
 |مجموع     = <!-- کل رانش ایجاد شده در همه بوسترها {{تبدیل|xx|kN}} -->
 |تکانه ویژه  = <!-- تکانه ویژه ایجاد شده در هر مرحله یا بوستر به ثانیه {{تبدیل|xx|isp}} -->
 |مدت‌زمان سوختن = 
 |سوخت     = <!-- نوع سوخت (سوخت بکار رفته و عامل اکسنده)-->
 }}

|داده مرحله         = 
|بوسترها          = 
|متفاوت           = 
|نام بوستر         = 
|موتورهای بوستر       = 
|رانش بوستر         = 
|جایگزین رانش بوستر     = 
|مجموع رانش بوسترها     = 
|جایگزین مجموع رانش بوسترها = 
|تکانه ویژه بوستر      = 
|زمان سوخت بوستر      = 
|سوخت بوستر         = 

|جایگزین متفاوت       = 
|جایگزین نام بوستر     = 
|جایگزین بوسترها      = 
|جایگزین موتورهای بوستر   = 
|جایگزین رانش بوستر     = 
|جایگزین جایگزین رانش بوستر = 
|جایگزین تکانه ویژه بوستر  = 
|جایگزین زمان سوخت بوستر  = 
|جایگزین سوخت بوستر     = 

|جایگزین متفاوت۲      = 
|جایگزین نام بوستر۲     = 
|جایگزین بوسترها۲      = 
|جایگزین موتورهای بوستر۲  = 
|جایگزین رانش بوستر۲    = 
|جایگزین تکانه ویژه بوستر۲ = 
|جایگزین زمان سوخت بوستر۲  = 
|جایگزین سوخت بوستر۲    = 
|جایگزین متفاوت۲      = 

|موتورهای مرحله ۱   = 
|رانش مرحله ۱     = 
|جایگزین رانش مرحله ۱ = 
|تکانه ویژه مرحله ۱  = 
|زمان سوخت مرحله ۱  = 
|سوخت مرحله ۱     = 
|جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۱ = 
|متفاوت مرحله ۱    = 
|نام مرحله ۱     = 

|جایگزین موتورهای مرحله ۱  = 
|رانش مرحله ۱ جایگزین    = 
|جایگزین تکانه ویژه مرحله ۱ = 
|جایگزین زمان سوخت مرحله ۱ = 
|جایگزین سوخت مرحله ۱    = 
|جایگزین جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۱ = 

|موتورهای مرحله ۲   = 
|رانش مرحله ۲     = 
|جایگزین رانش مرحله ۲ = 
|تکانه ویژه مرحله ۲  = 
|زمان سوخت مرحله ۲  = 
|سوخت مرحله ۲     = 
|جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۲ = 
|متفاوت مرحله ۲    = 
|نام مرحله ۲     = 

|جایگزین موتورهای مرحله ۲  = 
|رانش مرحله ۲ جایگزین    = 
|جایگزین تکانه ویژه مرحله ۲ = 
|جایگزین زمان سوخت مرحله ۲ = 
|جایگزین سوخت مرحله ۲    = 
|جایگزین جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۲ = 

|موتورهای مرحله ۳   = 
|رانش مرحله ۳     = 
|جایگزین رانش مرحله ۳ = 
|تکانه ویژه مرحله ۳  = 
|زمان سوخت مرحله ۳  = 
|سوخت مرحله ۳     = 
|جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۳ = 
|متفاوت مرحله ۳    = 
|نام مرحله ۳     = 

|جایگزین موتورهای مرحله ۳  = 
|رانش مرحله ۳ جایگزین    = 
|جایگزین تکانه ویژه مرحله ۳ = 
|جایگزین زمان سوخت مرحله ۳ = 
|جایگزین سوخت مرحله ۳    = 
|جایگزین جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۳ = 

|موتورهای مرحله ۴   = 
|رانش مرحله ۴     = 
|جایگزین رانش مرحله ۴ = 
|تکانه ویژه مرحله ۴  = 
|زمان سوخت مرحله ۴  = 
|سوخت مرحله ۴     = 
|جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۴ = 
|متفاوت مرحله ۴    = 
|نام مرحله ۴     = 

|جایگزین موتورهای مرحله ۴  = 
|رانش مرحله ۴ جایگزین    = 
|جایگزین تکانه ویژه مرحله ۴ = 
|جایگزین زمان سوخت مرحله ۴ = 
|جایگزین سوخت مرحله ۴    = 
|جایگزین جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۴ = 

|موتورهای مرحله ۵   = 
|رانش مرحله ۵     = 
|جایگزین رانش مرحله ۵ = 
|تکانه ویژه مرحله ۵  = 
|زمان سوخت مرحله ۵  = 
|سوخت مرحله ۵     = 
|جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۵ = 
|متفاوت مرحله ۵    = 
|نام مرحله ۵     = 

|جایگزین موتورهای مرحله ۵  = 
|رانش مرحله ۵ جایگزین    = 
|جایگزین تکانه ویژه مرحله ۵ = 
|جایگزین زمان سوخت مرحله ۵ = 
|جایگزین سوخت مرحله ۵    = 
|جایگزین جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۵ = 

|موتورهای مرحله ۶   = 
|رانش مرحله ۶     = 
|جایگزین رانش مرحله ۶ = 
|تکانه ویژه مرحله ۶  = 
|زمان سوخت مرحله ۶  = 
|سوخت مرحله ۶     = 
|جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۶ = 
|متفاوت مرحله ۶    = 
|نام مرحله ۶     = 

|جایگزین موتورهای مرحله ۶  = 
|رانش مرحله ۶ جایگزین    = 
|جایگزین تکانه ویژه مرحله ۶ = 
|جایگزین زمان سوخت مرحله ۶ = 
|جایگزین سوخت مرحله ۶    = 
|جایگزین جرم یا حجم اکسنده سوخت مرحله ۶ = 

|نابودی پیش از پرتاب = 

|وبگاه        = <!-- {{نشانی وب|example.com}} یا {{وبگاه رسمی|example.com}}. می‌توانید از " |وبگاه رسمی= " نیز استفاده کنید. -->
}}

انگلیسی[ویرایش]

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox rocket

<!----Image and logos (optional)---->
|logo     = <!--logo filename (omit "Image:" prefix), required-->
|logo_upright = <!--logo filesize, e.g. "1" = normal width, "2" = double width, "0.5" = half width, optional-->
|image    = <!--image filename (omit "Image:" prefix), required-->
|upright   = <!--reduce width of portrait image to reduce overall infobox length, input "yes" to activate, optional-->
|caption   = <!--caption, optional-->

<!----Core parameters (required)---->
|name      = <!--Name(s) of the rocket, optional, defaults to page title-->
|function    = <!--Purpose of the rocket, required-->
|manufacturer  = <!--Manufacturer, required-->
|country-origin = <!--country of origin, optional-->

<!----Costs (optional)---->
|pcost  = <!--project cost, optional-->
|cpl   = <!--cost per launch, optional-->
|alt-cpl = <!--cost in alternative currency, optional-->
|cpl-year = <!--year of stated cost per launch-->

<!----Dimensions (required)---->
|height    = <!--height of the rocket in metres, use {{cvt|HEIGHT|m}}, required-->
|diameter   = <!--core diameter in metres, use {{cvt|DIAMETER|m}}, required-->
|width    = <!--width if not axisymmetric, use {{cvt|WIDTH|m}}, optional-->
|mass     = <!--mass of rocket in kilograms, use {{cvt|MASS|kg}}, required-->
|dry mass   = <!--mass of unfueled rocket in kilograms, use {{cvt|MASS|kg}}, optional-->
|stages    = <!--number of stages, not including boosters-->

<!----Payloads (optional)---->
|capacities = <!--insert one of the following templates for each payload:-->
 {{Infobox rocket/payload
 |location = <!--Target orbit/trajectory, required. Please use [[Geostationary transfer orbit|GTO]] or [[Low Earth orbit|LEO]] instead of just [[GTO]] or [[LEO]].-->
 |altitude = <!--Altitude of the target orbit/trajectory in kilometres, use {{cvt|PAYLOAD|km}}, required-->
 |inclination = <!--Inclination of the target orbit/trajectory in degrees, required-->
 |mass  = <!--Payload mass in kilograms, use {{cvt|PAYLOAD|kg}}, required-->
 |volume = <!--Payload volume in cubic metres, use {{cvt|PAYLOAD|m}}, optional-->
 }}

<!----Associated rockets (optional)---->
|family   = <!--rocket family, optional-->
|derived_from = <!--rocket from which this rocket is derived, optional-->
|derivatives = <!--derived rockets, optional-->
|comparable = <!--similar, unrelated rockets, optional-->

<!----Launch history (required)---->
|status  = <!--current status (e.g. Active, Retired, etc), required-->
|sites  = <!--launch centres and pads, required-->
|launches = <!--total launches to date, optional-->
|success = <!--total successful launches, optional-->
|fail   = <!--total failed launches, optional-->
|partial = <!--total number of launches resulting in partial failure (e.g. incorrect orbit but still usable), optional-->
|destroyedbefore = <!--total number of rockets destroyed before/in preparation for launch-->
|other_outcome = <!--number of launches with unknown outcomes (or in progress), optional-->
|landings = <!--total number of landings, optional-->
|first  = <!--date of first flight, optional-->
|last   = <!--date of latest or final flight, optional-->
|only   = <!--launch date if only one was launched, optional-->
|payloads = <!--notable payloads, optional-->

<!--Stages/boosters (optional)-->
|stagedata  = <!--insert one of the following templates for each stage:-->

 {{Infobox rocket/stage
 |type    = <!--booster or stage (must be in lower case)-->
 |diff    = <!--variant of rocket this is used on, optional-->
 |stageno  = <!--position of stage in rocket, spelled out (e.g. First, Second, etc), required if type = stage-->
 |name    = <!--name of the stage/booster, optional-->
 |number   = <!--number of boosters, required if type = booster-->
 |length   = <!--length of a single booster/stage in metres, use {{cvt|LENGTH|m}}, optional-->
 |diameter  = <!--diameter of a single booster/stage in metres, use {{cvt|DIAMETER|m}}, optional-->
 |width   = <!--width of a single booster/stage if not axisymmetric, use {{cvt|WIDTH|m}}, optional-->
 |empty   = <!--empty mass of a single booster/stage in kilograms, use {{cvt|EMPTYMASS|kg}}, optional-->
 |gross   = <!--gross (fuelled) mass of a single booster/stage, use {{cvt|GROSSMASS|kg}}, optional--> 
 |propmass  = <!--propellant mass carried by a single booster/stage in kilograms, use {{cvt|PROPMASS|kg}}, optional--> 
 |engines  = <!--number and type of engines used on each individual booster/stage, required-->
 |solid   = <!--set to "yes" (lowercase) to change Engines to Motor for solid motors-->
 |thrust   = <!--thrust provided by a single booster/stage in kN, use {{cvt|THRUST|kN}}, required-->
 |total   = <!--total thrust for all boosters in kN, use {{cvt|THRUST|kN}}, optional-->
 |SI     = <!--specific impulse of an individual booster/stage, in seconds, use {{convert|ISP_IN_SECONDS|isp}}, optional-->
 |burntime  = <!--burn time, required-->
 |fuel    = <!--propellant (include fuel and oxidizer) used in stage/boosters, required-->
 }}

}}

نمونه[ویرایش]

اتلس ۵
پرتاب مدارگرد شناسایی مریخ در ۱۲ اوت ۲۰۰۵ ساعت ۱۱:۴۳ به وقت گرینویچ در اولین استفاده از اتلس۵ توسط ناسا. پیکربندی موشک ۴۰۱ می‌باشد.
عملکردEELV/وسیله پرتاب متوسط-سنگین
سازندهیونایتد لانچ الاینس
کشور مبدأایالات متحده آمریکا
هزینهٔ هر پرتابهزینه هربار پرتاب $187M, در پیکربندی 401
ابعاد
بلندی58.۳ متر (191.۲ فوت)
قطر۳٫۸۱ متر (۱۲٫۴۹ فوت)
جرم۳۳۴۵۰۰ کیلوگرم (۷۳۷۴۰۰پوند)
تعداد مراحل۲
ظرفیت
بار مفید به لئو۹۷۵۰–۲۹۴۲۰ کیلوگرم (۲۱۴۹۰–۶۴۸۶۰ پوند)
بار مفید به
GTO
۴۷۵۰–۱۳۰۰۰ کیلوگرم (۱۰۴۷۰–۲۸۶۶۰ پوند)
تاریخچهٔ پرتاب
وضعیتفعال
سایت‌های پرتابSLC-41, Cape Canaveral
SLC-3E, Vandenberg AFB
مجموع پرتاب‌ها۲۴
(۴۰۱: ۱۰, ۴۱۱: ۲, ۴۲۱: ۳, ۴۳۱: ۲)
(۵۰۱: ۳, ۵۲۱: ۲, ۵۳۱: ۱, ۵۵۱: ۱)
پرتاب(های) موفق۲۳
(۴۰۱: ۹, ۴۱۱: ۲, ۴۲۱: ۳, ۴۳۱: ۲)
(۵۰۱: ۳, ۵۲۱: ۲, ۵۳۱: ۱, ۵۵۱: ۱)
پرتاب(های) ناتمام1 (401)
نخستین پرواز۴۰۱: ۲۱ اوت ۲۰۰۲
۴۱۱: ۲۰ آوریل ۲۰۰۶
۴۲۱: ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷
۴۳۱: ۱۱ مارس ۲۰۰۵
۵۰۱: ۲۲ آوریل ۲۰۱۰
۵۲۱: ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۳
۵۳۱: ۱۴ اوت ۲۰۱۰
۵۵۱: ۱۹ ژانویه ۲۰۰۶
افراد یا محموله‌های منتقل‌شدهمدارگرد شناسایی مریخ
نیوهورایزنز
مدارگرد شناسایی ماه
رصدخانه پویایی‌شناسی خورشید
بوئینگ ایکس-۳۷
بوسترها (غیرسنگین) - اروجت
شمار بوسترها۰ تا ۵ عدد
موتورها۱ سوخت جامد
رانش۱۲۷۰کیلو نیوتون (۲۸۵۵۰۰ پوند)
تکانه ویژه۲۷۵ ثانیه
مدت‌زمان سوختن۹۴ ثانیه
سوختسوخت جامد
بوسترها (اتلس ۵ سنگین (5HX)) - اتلس هسته پیشران اصلی
شمار بوسترها۲
موتورها1 RD-۱۸۰
رانش۴۱۵۲ کیلو نیوتون (۹۳۳۴۰۶ پوند)
تکانه ویژه۳۱۱ ثانیه
مدت‌زمان سوختن۲۵۳ ثانیه
سوختنفت سفید/اکسیژن مایع
مرحلهٔ نخست - اتلس هسته پیشران اصلی
موتورها1 RD-۱۸۰
رانش۴۱۵۲ کیلو نیوتون (۹۳۳۴۰۰ پوند)
تکانه ویژه۳۱۱ ثانیه
مدت‌زمان سوختن۲۵۳ ثانیه
سوختنفت سفید/اکسیژن مایع
مرحلهٔ دوم (اتلس ۵ XX1) سنتور
موتورها1 RL10A
رانش۹۹٫۲ کیلو نیوتون (۲۲۳۰۰ پوند)
تکانه ویژه۴۵۱ ثانیه
مدت‌زمان سوختن۸۴۲ ثانیه
سوختهیدروژن مایع/اکسیژن مایع
مرحلهٔ دوم (اتلس ۵ XX2) - سنتور
موتورها2 RL10A
رانش۱۴۷ کیلو نیوتون (۴۱۶۰۰ پوند)
تکانه ویژه۴۴۹ ثانیه
مدت‌زمان سوختن۴۲۱ ثانیه
سوختهیدروژن مایع/اکسیژن مایع
{{Infobox rocket
|image = MRO-launch.jpg
|caption = پرتاب [[مدارگرد شناسایی مریخ]] در ۱۲ اوت ۲۰۰۵ ساعت ۱۱:۴۳ به وقت گرینویچ در اولین استفاده از اتلس۵ توسط [[ناسا]]. پیکربندی موشک ۴۰۱ می‌باشد.
|name = اتلس ۵
|function = [[EELV/وسیله پرتاب متوسط-سنگین]]
|manufacturer = [[یونایتد لانچ الاینس]]
|country-origin = [[ایالات متحده آمریکا]]
|cpl = هزینه هربار پرتاب $187M, در پیکربندی 401
|height = 58.۳ متر
|alt-height = 191.۲ فوت
|diameter = ۳٫۸۱ متر
|alt-diameter = ۱۲٫۴۹ فوت
|mass = ۳۳۴۵۰۰ [[کیلوگرم]]
|alt-mass = ۷۳۷۴۰۰[[پوند (یکای جرم)|پوند]]
|stages = ۲
|LEO-payload = ۹۷۵۰–۲۹۴۲۰ کیلوگرم|alt-LEO = ۲۱۴۹۰–۶۴۸۶۰ پوند
|payload-location = [[مدار زمین‌هم‌زمان|GTO]]
|payload = ۴۷۵۰–۱۳۰۰۰ کیلوگرم
|alt-payload = ۱۰۴۷۰–۲۸۶۶۰ پوند
|status = فعال
|sites = [[Cape Canaveral Air Force Station Space Launch Complex 41|SLC-41]], [[پایگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال|Cape Canaveral]]{{سخ}}[[Vandenberg AFB Space Launch Complex 3|SLC-3E]], [[پایگاه نیرو هوایی ون‌دن‌برگ|Vandenberg AFB]]
|launches = ۲۴{{سخ}}('''۴۰۱:''' ۱۰, '''۴۱۱:''' ۲, '''۴۲۱:''' ۳, '''۴۳۱:''' ۲){{سخ}}('''۵۰۱:''' ۳, '''۵۲۱:''' ۲, '''۵۳۱:''' ۱, '''۵۵۱:''' ۱)
|success = ۲۳{{سخ}}('''۴۰۱:''' ۹, '''۴۱۱:''' ۲, '''۴۲۱:''' ۳, '''۴۳۱:''' ۲){{سخ}}('''۵۰۱:''' ۳, '''۵۲۱:''' ۲, '''۵۳۱:''' ۱, '''۵۵۱:''' ۱)
|fail =
|partial = 1 ('''401''')|first='''۴۰۱:''' ۲۱ اوت ۲۰۰۲{{سخ}}'''۴۱۱:''' ۲۰ آوریل ۲۰۰۶{{سخ}}'''۴۲۱:''' ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷{{سخ}}'''۴۳۱:''' ۱۱ مارس ۲۰۰۵{{سخ}}'''۵۰۱:''' ۲۲ آوریل ۲۰۱۰{{سخ}}'''۵۲۱:''' ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۳{{سخ}}'''۵۳۱:''' ۱۴ اوت ۲۰۱۰{{سخ}}'''۵۵۱:''' ۱۹ ژانویه ۲۰۰۶
|last=
|payloads = [[مدارگرد شناسایی مریخ]]{{سخ}}[[نیوهورایزنز]]{{سخ}}[[مدارگرد شناسایی ماه]]{{سخ}}[[رصدخانه پویایی‌شناسی خورشید]]{{سخ}}[[بوئینگ ایکس-۳۷]]
|boosters = ۰ تا ۵ عدد
|diff = غیرسنگین
|boostername = [[اروجت]]
|boosterengines = ۱ [[موشک سوخت جامد|سوخت جامد]]
|boosterthrust = ۱۲۷۰[[نیوتن (یکا)|کیلو نیوتون]]
|alt-boosterthrust = ۲۸۵۵۰۰ [[پوند (یکای جرم)|پوند]]
|boostertime = ۹۴ ثانیه
|boosterSI = ۲۷۵ ثانیه

|boosterfuel = [[موشک سوخت جامد|سوخت جامد]]
|alt-boosters = ۲
|alt-diff = اتلس ۵ سنگین (5HX)
|alt-boostername = اتلس [[هسته پیشران اصلی]]
|alt-boosterengines = 1 [[RD-۱۸۰]]
|alt-boostersthrust = ۴۱۵۲ [[نیوتن (یکا)|کیلو نیوتون]]
|alt-alt-boosterthrust = ۹۳۳۴۰۶ [[پوند (یکای جرم)|پوند]]
|alt-boostertime = ۲۵۳ ثانیه

|alt-boosterSI = ۳۱۱ ثانیه

|alt-boosterfuel = [[نفت چراغ|نفت سفید]]/[[اکسیژن مایع]]
|stage1name = اتلس [[هسته پیشران اصلی]]
|stage1engines = 1 [[RD-۱۸۰]]
|stage1thrust = ۴۱۵۲ [[نیوتن (یکا)|کیلو نیوتون]]
|alt-stage1thrust = ۹۳۳۴۰۰ [[پوند (یکای جرم)|پوند]]
|stage1time = ۲۵۳ ثانیه

|stage1SI = ۳۱۱ ثانیه

|stage1fuel = [[نفت چراغ|نفت سفید]]/[[اکسیژن مایع]]
|stage2name = [[سنتور (طبقه موشک)|سنتور]]
|stage2engines = 1 [[RL10]]A
| stage2thrust = ۹۹٫۲ کیلو نیوتون
|alt-stage2thrust = ۲۲۳۰۰ پوند
|stage2time = ۸۴۲ ثانیه

|stage2SI = ۴۵۱ ثانیه

|stage2fuel = [[هیدروژن مایع]]/[[اکسیژن مایع]]
|stage2diff = اتلس ۵ XX1
|stage2aname = [[سنتور (طبقه موشک)|سنتور]]
|stage2aengines = 2 [[RL10]]A
|stage2athrust = ۱۴۷ کیلو نیوتون
|alt-stage2athrust = ۴۱۶۰۰ پوند
|stage2atime = ۴۲۱ ثانیه

|stage2aSI = ۴۴۹ ثانیه

|stage2afuel = [[هیدروژن مایع]]/[[اکسیژن مایع]]
|stage2adiff = اتلس ۵ XX2
}}

ریزقالب[ویرایش]

The HTML mark up produced by this template includes an hProduct microformat, which makes the product's details تجزیه‌کننده by computers, either acting automatically to index articles across Wikipedia for search engines, or via a browser tool operated by a person. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the product has a URL, use {{URL}}.

hProduct uses HTML classes including:

 • brand
 • category
 • description
 • fn
 • hproduct
 • identifier
 • listing
 • photo
 • price
 • review
 • type
 • url
 • value

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

زیرالگوها[ویرایش]

رده‌های ردیابی[ویرایش]

الگوهای وابسته[ویرایش]