استان‌های ویتنام

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کشور ویتنام از ۵۸ استان تشکیل شده است که این استان‌ها به هشت ناحیه تقسیم شده‌اند

استان‌ها عبارتند از:

استان/شهر مرکز مساحت (km²)
[۱]
جمعیت
[۱]
تراکم
جمعیت(/km²)
[۱]
% Urban
[۱]
هانوی (شهر) ---- ۳٬۱۱۹٫۰ ۶٬۴۵۱٬۹۰۹ ۲٬۰۶۸٫۶ ۴۱٫۰ دلتای رود قرمز
استان ها گیانگ ها گیانگ ۷٬۹۴۵٫۸ ۷۲۴٬۵۳۷ ۹۱٫۲ ۱۱٫۶ شمال شرقی
استان کائو بانگ کائو بانگ ۶٬۷۲۴٫۶ ۵۰۷٬۱۸۳ ۷۵٫۴ ۱۶٫۹ شمال شرقی
استان باک کان باک کان ۴٬۸۶۸٫۴ ۲۹۳٬۸۲۶ ۶۰٫۴ ۱۶٫۱ شمال شرقی
استان توین کوانگ توین کوانگ ۵٬۸۷۰٫۴ ۷۲۴٬۸۲۱ ۱۲۳٫۵ ۱۳٫۰ شمال شرقی
استان لائو کای لائو کای ۶٬۳۸۳٫۹ ۶۱۴٬۵۹۵ ۹۶٫۳ ۲۱٫۰ شمال شرقی
استان دین‌بین دین‌بین‌فو ۹٬۵۶۲٫۵ ۴۹۰٬۳۰۶ ۵۱٫۳ ۱۵٫۰ شمال غربی
استان لای چو لای چو ۹٬۱۱۲٫۳ ۳۷۰٬۵۰۲ ۴۰٫۷ ۱۴٫۲ شمال غربی
استان سون لا سون لا ۱۴٬۱۷۴٫۴ ۱٬۰۷۶٬۰۵۵ ۷۵٫۹ ۱۳٫۸ شمال غربی
استان ین بای ین بای ۶٬۸۹۹٫۵ ۷۴۰٬۳۹۷ ۱۰۷٫۳ ۱۸٫۸ شمال شرقی
استان هوا بین هوا بین ۴٬۶۸۴٫۲ ۷۸۵٬۲۱۷ ۱۶۷٫۶ ۱۵٫۰ شمال غربی
استان تای نگوین تای نگوین ۳٬۵۴۶٫۶ ۱٬۱۲۳٬۱۱۶ ۳۱۶٫۷ ۲۵٫۶ شمال شرقی
استان لانگ سون لانگ سون ۸٬۳۳۱٫۲ ۷۳۲٬۵۱۵ ۸۷٫۹ ۱۹٫۲ شمال شرقی
استان کوانگ نین ها لونگ ۶٬۰۹۹٫۰ ۱٬۱۴۴٬۹۸۸ ۱۸۷٫۷ ۵۱٫۹ شمال شرقی
استان باک گیانگ باک گیانگ ۳٬۸۲۷٫۴ ۱٬۵۵۴٬۱۳۱ ۴۰۶٫۱ ۹٫۴ شمال شرقی
استان فو تو ویت تری ۳٬۵۲۸٫۴ ۱٬۳۱۶٬۳۸۹ ۳۷۳٫۱ ۱۵٫۸ شمال شرقی
استان وین فوک وین ین ۱٬۳۷۳٫۲ ۹۹۹٬۷۸۶ ۷۲۸٫۱ ۲۲٫۴ دلتای رود قرمز
استان باک نین باک نین ۸۲۳٫۱ ۱٬۰۲۴٬۴۷۲ ۱٬۲۴۴٫۷ ۲۳٫۵ دلتای رود قرمز
استان های دونگ های دونگ ۱٬۶۵۲٫۸ ۱٬۷۰۵٬۰۵۹ ۱٬۰۳۱٫۶ ۱۹٫۰ دلتای رود قرمز
هایفونگ (شهر) ---- ۱٬۵۲۰٫۷ ۱٬۸۳۷٬۱۷۳ ۱٬۲۰۸٫۱ ۴۶٫۱ دلتای رود قرمز
استان هونگ ین هونگ ین ۹۲۳٫۵ ۱٬۱۲۷٬۹۰۳ ۱٬۲۲۱٫۳ ۱۲٫۱ دلتای رود قرمز
استان تای بین تای بین ۱٬۵۴۶٫۵ ۱٬۷۸۱٬۸۴۲ ۱٬۱۵۲٫۱ ۹٫۷ دلتای رود قرمز
استان ها نام فو لی ۸۵۹٫۷ ۷۸۴٬۰۴۵ ۹۱۲٫۰ ۹٫۵ دلتای رود قرمز
استان نام دین نام دین ۱٬۶۵۰٫۸ ۱٬۸۲۸٬۱۱۱ ۱٬۱۰۷٫۴ ۱۷٫۶ دلتای رود قرمز
استان نین بین نین بین ۱٬۳۹۲٫۴ ۸۹۸٬۹۹۹ ۶۴۵٫۶ ۱۷٫۹ دلتای رود قرمز
استان تان هوا تان هوا ۱۱٬۱۳۶٫۳ ۳٬۴۰۰٬۵۹۵ ۳۰۵٫۴ ۱۰٫۴ شمال ساحل مرکزی
استان نه آن وین ۱۶٬۴۹۸٫۵ ۲٬۹۱۲٬۰۴۱ ۱۷۶٫۵ ۱۲٫۹ شمال ساحل مرکزی
استان ها تین ها تین ۶٬۰۲۶٫۵ ۱٬۲۲۷٬۰۳۸ ۲۰۳٫۶ ۱۴٫۹ شمال ساحل مرکزی
استان کوانگ‌بن دونگ هوی ۸٬۰۶۵٫۳ ۸۴۴٬۸۹۳ ۱۰۴٫۸ ۱۵٫۰ شمال ساحل مرکزی
استان کوانگ تری دونگ ها ۴٬۷۶۰٫۱ ۵۹۸٬۳۲۴ ۱۲۵٫۷ ۲۷٫۴ شمال ساحل مرکزی
استان توا تین–هوئه هوئه ۵٬۰۶۵٫۳ ۱٬۰۸۷٬۴۲۰ ۲۱۴٫۷ ۳۶٫۰ شمال ساحل مرکزی
دانانگ (شهر) ---- ۱٬۲۵۷٫۳ ۸۸۷٬۴۳۵ ۷۰۵٫۸ ۸۶٫۹ جنوب ساحل مرکزی
استان کوانگ نام تام کی ۱۰٬۴۳۸٫۳ ۱٬۴۲۲٬۳۱۹ ۱۳۶٫۳ ۱۸٫۶ جنوب ساحل مرکزی
استان کوانگ نگای کوانگ نگای ۵٬۱۵۲٫۷ ۱٬۲۱۶٬۷۷۳ ۲۳۶٫۱ ۱۴٫۶ جنوب ساحل مرکزی
استان بین دین کوی نون ۶٬۰۳۹٫۶ ۱٬۴۸۶٬۴۶۵ ۲۴۶٫۱ ۲۷٫۷ جنوب ساحل مرکزی
استان فو ین توی هوآ ۵٬۰۶۰٫۶ ۸۶۲٬۲۳۱ ۱۷۰٫۴ ۲۱٫۸ جنوب ساحل مرکزی
استان خانح هوآ نها ترنگ ۵٬۲۱۷٫۶ ۱٬۱۵۷٬۶۰۴ ۲۲۱٫۹ ۳۹٫۹ جنوب ساحل مرکزی
استان نین توان پانگ رانگ–تاپ چام ۳٬۳۶۳٫۱ ۵۶۴٬۹۹۳ ۱۶۸٫۰ ۳۶٫۱ جنوب ساحل مرکزی
استان بین توآن فان تیئت ۷٬۸۳۶٫۹ ۱٬۱۶۷٬۰۲۳ ۱۴۸٫۹ ۳۹٫۳ جنوب ساحل مرکزی
استان کون توم کون توم ۹٬۶۹۰٫۵ ۴۳۰٬۱۳۳ ۴۴٫۴ ۳۳٫۵ سنترال هایلندز
استان گیا لای پلیکو ۱۵٬۵۳۶٫۹ ۱٬۲۷۴٬۴۱۲ ۸۲٫۰ ۲۸٫۶ سنترال هایلندز
استان داک لاک بون ما توت ۱۳٬۱۳۹٫۲ ۱٬۷۳۳٬۶۲۴ ۱۳۱٫۹ ۲۴٫۰ سنترال هایلندز
استان داک نونگ گیا نیا ۶٬۵۱۶٫۹ ۴۸۹٬۳۸۲ ۷۵٫۱ ۱۴٫۷ سنترال هایلندز
استان لام دونگ دا لات ۹٬۷۷۶٫۱ ۱٬۱۸۷٬۵۷۴ ۱۲۱٫۵ ۳۷٫۸ سنترال هایلندز
استان بین فوک دونگ سوای ۶٬۸۸۳٫۴ ۸۷۳٬۵۹۸ ۱۲۶٫۹ ۱۶٫۵ جنوب شرقی
استان تای نین تای نین ۴٬۰۳۵٫۹ ۱٬۰۶۶٬۵۱۳ ۲۶۴٫۳ ۱۵٫۶ جنوب شرقی
استان بین دونگ تو دائو موت ۲٬۶۹۶٫۲ ۱٬۴۸۱٬۵۵۰ ۵۴۹٫۵ ۲۹٫۹ جنوب شرقی
استان دونگ نای بین هوا ۵٬۹۰۳٫۹ ۲٬۴۸۶٬۱۵۴ ۴۲۱٫۱ ۳۳٫۲ جنوب شرقی
استان با ریا-وونگ تائو وونگ تائو ۱٬۹۸۹٫۶ ۹۹۶٬۶۸۲ ۵۰۰٫۹ ۴۹٫۹ جنوب شرقی
هوشی‌مین ---- ۲٬۰۹۵٫۱ ۷٬۱۶۲٬۸۶۴ ۳٬۴۱۸٫۹ ۸۳٫۳ جنوب شرقی
استان لونگ آن تان آن، لنگ آن ۴٬۴۹۳٫۸ ۱٬۴۳۶٬۰۶۶ ۳۱۹٫۶ ۱۷٫۴ دلتای رود مکونگ
استان تین گیانگ می تو ۲٬۴۸۴٫۲ ۱٬۶۷۲٬۲۷۱ ۶۷۳٫۲ ۱۳٫۷ دلتای رود مکونگ
استان بن تر بن‌تره ۲٬۳۶۰٫۲ ۱٬۲۵۵٬۹۴۶ ۵۳۲٫۱ ۹٫۹ دلتای رود مکونگ
استان ترا وین ترا وین ۲٬۲۹۵٫۱ ۱٬۰۰۳٬۰۱۲ ۴۳۷٫۰ ۱۵٫۳ دلتای رود مکونگ
استان وین لونگ وین لونگ ۱٬۴۷۹٫۱ ۱٬۰۲۴٬۷۰۷ ۶۹۲٫۸ ۱۵٫۳ دلتای رود مکونگ
استان دونگ تاپ کائو لان ۳٬۳۷۶٫۴ ۱٬۶۶۶٬۴۶۷ ۴۹۳٫۹ ۱۷٫۸ دلتای رود مکونگ
استان ان گینگ لونگ سوین ۳٬۵۳۶٫۸ ۲٬۱۴۲٬۷۰۹ ۶۰۵٫۸ ۲۸٫۴ دلتای رود مکونگ
استان کین گیانگ راچا گیا ۶٬۳۴۸٫۳ ۱٬۶۸۸٬۲۴۸ ۲۶۵٫۹ ۲۷٫۰ دلتای رود مکونگ
کان تو (شهر) ---- ۱٬۴۰۱٫۶ ۱٬۱۸۸٬۴۳۵ ۸۴۷٫۹ ۶۵٫۹ دلتای رود مکونگ
استان هائو گیانگ وی تان ۱٬۶۰۱٫۱ ۷۵۷٬۳۰۰ ۴۷۳٫۰ ۱۹٫۶ دلتای رود مکونگ
استان سوک ترانگ سوک ترانگ ۳٬۳۱۲٫۳ ۱٬۲۹۲٬۸۵۳ ۳۹۰٫۳ ۱۹٫۴ دلتای رود مکونگ
استان باک لیئو باک لیئو ۲٬۵۸۴٫۱ ۸۵۶٬۵۱۸ ۳۳۱٫۵ ۲۶٫۱ دلتای رود مکونگ
استان کا مائو کا مائو ۵٬۳۳۱٫۷ ۱٬۲۰۶٬۹۳۸ ۲۲۶٫۴ ۲۰٫۴ دلتای رود مکونگ
استان‌های ویتنام

منابع[ویرایش]