فهرست منطقه‌های ویتنام

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

منطقه یکی از تقسیمات کشوری در ویتنام است که شامل هشت منطقه می‌شود، هر منطقه خود شامل چند استان میشود.

منطقه‌ها[ویرایش]

منطقه‌ها به تفکیک استان[ویرایش]

نام مرکز جمعیت مساحت
km²
شمال ویتنام (Bac Việt Nam)
دلتا رود قرمز (Đồng Bằng Sông Hồng) ۱
استان باک نین باک نین ۹۵۷،۷۰۰ ۸۰۴
استان ها نام فو لی ۸۰۰،۴۰۰ ۸۴۹
استان ها تای ها دونگ ۲،۴۳۲،۰۰۰ ۲،۱۹۲
استان های دونگ های دونگ ۱،۶۷۰،۸۰۰ ۱،۶۴۸
استان هونگ ین هونگ ین ۱،۰۹۱،۰۰۰ ۹۲۸
استان نام دین نام دین ۱،۹۱۶،۴۰۰ ۱،۶۳۷
استان نین بین نین بین ۸۹۱،۸۰۰ ۱،۳۸۲
استان تای بین تای بین ۱،۸۱۴،۷۰۰ ۱،۵۴۲
استان وین فوک وین ین ۱،۱۱۵،۷۰۰ ۱،۳۷۱
هانوی (منطقه شهری) ۲،۱۵۴،۹۰۰ ۹۲۱
هایفونگ (منطقه شهری) ۱،۷۱۱،۱۰۰ ۱،۵۰۳
شمال ساحل مرکزی (Bắc Trung Bộ Việt Nam)
استان ها تین ها تین ۱،۲۸۴،۹۰۰ ۶،۰۵۶
استان نه آن وین، ویتنام ۲،۹۱۳،۶۰۰ ۱۶،۴۸۷
استان کوانگ‌بن دونگ هوی ۸۱۲،۶۰۰ ۸،۰۲۵
استان کوانگ تری دونگ ها ۵۸۸،۶۰۰ ۴،۷۴۶
استان تان هوا تان هوا ۳،۵۰۹،۶۰۰ ۱۱،۱۰۶
استان توا تین–هوئه هوئه ۱،۰۷۸،۹۰۰ ۵،۰۰۹
شمال شرقی ویتنام (Đông Bắc Việt Nam)
استان باک گیانگ باک گیانگ ۱،۵۲۲،۰۰۰ ۳،۸۲۲
استان باک کان باک کان ۲۸۳،۰۰۰ ۴،۷۹۵
استان کائو بانگ کائو بانگ ۵۰۱،۸۰۰ ۶،۶۹۱
استان ها گیانگ ها گیانگ ۶۲۵،۷۰۰ ۷،۸۸۴
استان لانگ سون لانگ سون ۷۱۵،۳۰۰ ۸،۳۰۵
استان لائو کای لائو کای ۶۱۶،۵۰۰ ۸،۰۵۷
استان فو تو ویت تری ۱،۲۸۸،۴۰۰ ۳،۵۱۹
استان کوانگ نین ها لونگ ۱،۰۲۹،۹۰۰ ۵،۸۹۹
استان تای نگوین تای نگوین ۱.۰۴۶.۰۰۰ ۳.۵۶۳
استان توین کوانگ توین کوانگ ۶۹۲،۵۰۰ ۵،۸۶۸
استان ین بای ین بای ۶۹۹،۹۰۰ ۶،۸۸۳
شمال غربی ویتنام (Tây Bắc Việt Nam)
استان دین بین دین بین فو ۴۴۰،۳۰۰ ۸،۵۴۴
استان هوا بین هوا بین ۷۷۴،۱۰۰ ۴،۶۶۳
استان لای چو لای چو ۲۲۷،۶۰۰ ۷،۳۶۵
استان سون لا سون لا ۹۲۲،۲۰۰ ۱۴،۰۵۵
جنوب ویتنام (Nam Bo Việt Nam)
سنترال هایلندز (Tây Nguyên)
استان داک لاک بون ما توت ۱،۶۶۷،۰۰۰ ۱۳،۰۶۲
استان داک نونگ گیا نیا ۳۶۳،۰۰۰ ۶،۵۱۴
استان گیا لای پلیکو ۱،۰۴۸،۰۰۰ ۱۵،۴۹۶
استان کون توم کون توم ۳۳۰،۷۰۰ ۹،۶۱۵
استان لام دونگ دا لات ۱،۰۴۹،۹۰۰ ۹،۷۶۵
جنوب ساحل مرکزی (Nam Trung Bộ Việt Nam)
استان بین دین کوی نون ۱،۴۸۱،۰۰۰ ۶،۰۷۶
استان خان هوا نها ترنگ ۱،۰۶۶،۳۰۰ ۵،۱۹۷
استان فو ین توی هوئا ۸۱۱،۴۰۰ ۵،۰۴۵
استان کوانگ نام تام کی ۱،۴۰۲،۷۰۰ ۱۰،۴۰۸
استان کوانگ نگای کوانگ نگای ۱،۲۰۶،۴۰۰ ۵،۱۳۵
استان بین توآن فان تیئت ۱،۰۷۹،۷۰۰ ۷،۸۲۸
استان نین توان پانگ رانگ–تاپ چام ۵۳۱،۷۰۰ ۳،۳۶۰
دانانگ (منطقه شهری) ۷۱۵،۰۰۰ ۱،۲۵۶
جنوب شرقی ویتنام (Đông Nam Bộ Việt Nam)
استان با ریا-وونگ تائو وونگ تائو ۸۳۹،۰۰۰ ۱،۹۷۵
استان بین دونگ تو دائو موت ۷۶۸،۱۰۰ ۲،۶۹۶
استان بین فوک دونگ سوای ۷۰۸،۱۰۰ ۶،۸۵۶
استان دونگ نای بین هوا ۲،۰۶۷،۲۰۰ ۵،۸۹۵
استان تای نین تای نینها ۹۸۹،۸۰۰ ۴،۰۲۸
هوشی‌مین (منطقه شهری) ۵،۳۷۸،۱۰۰ ۲،۰۹۵
مکونگ دلتا (Đồng Bằng Sông Cửu Long) ۲
استان ان گینگ لونگ سوین ۲،۰۹۹،۴۰۰ ۳،۴۰۶
استان باک لیئو باک لیئو ۷۵۶،۸۰۰ ۲،۵۲۱
استان بن تر بن‌تره ۱،۳۰۸،۲۰۰ ۲،۲۸۷
استان کا مائو کا مائو ۱،۱۵۸،۰۰۰ ۵،۱۹۲
استان دونگ تاپ کائو لان ۱،۵۹۲،۶۰۰ ۳،۲۳۸
استان هائو گیانگ وی تان ۷۶۶،۰۰۰ ۱،۶۰۸
استان کین گیانگ راچا گیا ۱،۵۴۲،۸۰۰ ۶،۲۶۹
استان لونگ آن تان آن، لنگ آن ۱،۳۸۴،۰۰۰ ۴،۴۹۲
استان سوک ترانگ سوک ترانگ ۱،۲۱۳،۴۰۰ ۳،۲۲۳
استان تین گیانگ می تو ۱،۶۳۵،۷۰۰ ۲،۳۶۷
استان ترا وین ترا وین ۹۸۹،۰۰۰ ۲،۲۲۶
استان وین لونگ وین لونگ ۱،۰۲۳،۴۰۰ ۱،۴۷۵
کان تو (منطقه شهری) ۱،۱۱۲،۰۰۰ ۱،۳۹۰
  • ۱ - a.k.a. Greater Ha Noi (Hà Nội Kinh)
  • ۲ - a.k.a. South Western Vietnam (Tây Nam Bo Việt Nam)]

منابع[ویرایش]