فهرست ستاره‌های ماهی جنوبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی ماهی جنوب است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
فم‌الحوت α 24 216956 113368 22h 57m 38.83s −29° 37′18.6 1.17 1.74 25 A3V Fom Alhout Algenubi,
Os Piscis Meridiani,
Os Piscis Meridionalis,
Os Piscis Notii,
Difda al Auwel;
۱۸مین ستاره درخشان; nearby; has a circumstellar disk
ε PsA ε 18 214748 111954 22h 40m 39.33s −27° 02′37.0 4.18 −2.61 744 B8V
δ PsA δ 23 216763 113246 22h 55m 56.89s −32° 32′22.9 4.20 0.61 170 G8III
β PsA β 17 213398 111188 22h 31m 30.29s −32° 20′45.7 4.29 1.00 148 A1V Tien Kang
ι PsA ι 9 206742 107380 21h 44m 56.79s −33° 01′32.0 4.35 0.36 205 B9.5V
γ PsA γ 22 216336 112948 22h 52m 31.56s −32° 52′31.6 4.46 0.29 222 A0III
μ PsA μ 14 210049 109285 22h 08m 22.95s −32° 59′18.2 4.50 1.49 130 A2V
τ PsA τ 15 210302 109422 22h 10m 08.48s −32° 32′54.4 4.94 3.58 61 F6V
υ PsA υ 210066 109289 22h 08m 25.93s −34° 02′37.4 4.99 −1.06 528 K4III
θ PsA θ 10 207155 107608 21h 47m 44.17s −30° 53′53.9 5.02 −0.06 339 A1V
π PsA π 217792 113860 23h 03m 29.76s −34° 44′58.6 5.12 2.84 93 A9V
210271 109404 22h 09m 55.71s −34° 00′54.1 5.37 1.30 212 A5IV
η PsA η 12 209014 108661 22h 00m 50.22s −28° 27′13.5 5.43 −2.03 1012 B8/B9V+...
λ PsA λ 16 210934 109789 22h 14m 18.74s −27° 46′00.9 5.45 −0.51 508 B7V
217236 113532 22h 59m 35.76s −29° 27′44.4 5.51 0.26 366 F0V
217484 113669 23h 01m 19.35s −28° 51′14.1 5.55 −0.72 584 K3III
210848 109737 22h 13m 44.39s −25° 10′51.3 5.58 1.43 221 F7II
214484 111809 22h 38m 51.46s −33° 04′53.0 5.66 0.04 435 A0V
217303 113562 23h 00m 05.77s −25° 09′50.4 5.66 −1.02 706 K0IICNIII
8 PsA 8 205471 106654 21h 36m 10.90s −26° 10′17.2 5.73 2.07 176 A7/A8IV
214122 111600 22h 36m 35.47s −31° 39′49.3 5.82 0.92 312 K2III
214690 111934 22h 40m 22.38s −30° 39′30.1 5.88 −0.59 642 K2/K3III
213135 111045 22h 29m 45.94s −27° 06′26.0 5.95 2.83 137 F0V
6 PsA 6 204854 106340 21h 32m 14.58s −33° 56′40.6 5.97 0.46 412 A2V
209522 108975 22h 04m 36.76s −26° 49′20.4 5.97 −1.73 1128 B3V (+B)
21 PsA 21 216210 112862 22h 51m 20.94s −29° 32′10.6 5.99 0.71 370 G8/K0III
216761 113234 22h 55m 51.54s −31° 37′59.5 6.09 −1.23 948 K3III
7 PsA 7 205529 106703 21h 36m 48.75s −33° 02′52.4 6.10 1.79 237 A5V
19 PsA 19 214966 112102 22h 42m 22.08s −29° 21′39.6 6.12 −0.23 607 M3III
211291 109990 22h 16m 37.44s −25° 53′53.3 6.14 −0.07 568 K1II/III
217096 113447 22h 58m 35.01s −35° 31′22.6 6.15 1.70 253 F7V
210739 109667 22h 12m 57.50s −26° 19′39.8 6.19 2.37 189 A3V
205872 106907 21h 39m 06.07s −33° 40′43.5 6.28 3.01 147 G8IV
215669 112501 22h 47m 19.21s −34° 09′42.4 6.28 1.32 320 K1III
214599 111879 22h 39m 44.12s −28° 19′32.0 6.30 0.53 466 K0/K1III
217358 113593 23h 00m 24.58s −25° 37′36.3 6.30 0.71 428 K1III
215782 112567 22h 47m 56.13s −25° 54′42.3 6.31 0.31 517 G8III
216042 112746 22h 49m 59.25s −32° 48′19.4 6.34 2.12 228 F0V
210111 109306 22h 08m 42.63s −33° 07′32.7 6.37 1.89 257 A2III/IV
208285 108259 21h 55m 55.60s −30° 36′21.1 6.41 0.90 412 G8III
205265 106564 21h 34m 52.99s −29° 41′45.9 6.42 −0.22 695 B8IIIw
ζ PsA ζ 213296 111138 22h 30m 53.75s −26° 04′24.8 6.43 0.99 399 K1III
210300 109412 22h 10m 00.13s −28° 17′33.0 6.44 1.27 353 A5V
13 PsA 13 209476 108952 22h 04m 23.83s −29° 54′59.5 6.45 −1.55 1299 K5III
214462 111801 22h 38m 44.70s −28° 44′53.5 6.46 1.00 403 K1III
TW PsA 216803 113283 22h 56m 23.83s −31° 33′54.6 6.48 7.07 25 K4Vp BY Dra variable; nearby; may be related to Fomalhaut
5 PsA 5 204394 106067 21h 29m 03.73s −31° 14′18.7 6.52 1.21 377 A1V
Lacaille 9352 217987 114046 23h 05m 52.04s -35° 51′11.1 7.34 9.75 11 M0.5V ۱۰مین ستاره نزدیک سیستم ستراه‌ای
HD 216770 216770 113238 22h 55m 53.70s -26° 39′31.6 8.10 5.21 124 K1V یک سیاره دارد(b)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]