گرماسنجی افتراقی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

Differential scanning calorimetry[ویرایش]

DSC یک تکنیک تحلیل دمایی است که در آن تفاوت در میزان حرارت مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع، به عنوان یک تابع دما اندازه‌گیری می‌شود. نمونه و مرجع هر دو در محدوده دمایی نزدیکی در سراسر آزمایش حفظ می‌شوند، عمومآ برنامه دمایی آنالیز DSC به گونه‌ای طراحی می‌شود که نگه دارنده نمونه تغییر دمایش تابع خطی از زمان باشد. نمونه مرجع باید یک ظرفیت گرمایی به خوبی مشخص شده داشته باشد که بیش از دامنه دمایی که اسکن می‌شود باشد. این تکنیک در سال ۱۹۶۰ توسط E.S. Watson و M.J. O'Neillتوسعه یافت و در سال ۱۹۶۳ در کنفرانس پتسبورگ در مورد آنالیز شیمیایی اسپکتروسکوپی کاربردی به صورت تجاری معرفی شد. DSC وسیله‌ای برای اندازه‌گیری انرژی و محاسبه دقیق ظرفیت گرمایی به‌شمار می‌رود. به این ترتیب...

آشکار سازی حالت گذار فاز و تعیین دمای ذوب[ویرایش]

اساس اولیه و بنیادین این تکنیک آن است که: وقتی که نمونه به سمت یک تبدیل حالت فیزیکی می‌رود مانند تغییر فاز گرمای بیشتر یا کمتری نیاز است. برای نگه داشتن هر دو(نمونه و مرجع) در دمای مشابه حین حرارت دادن مشاهده می کنیم که گرمای کمتر یا بیشتری برای نمونه نیاز است که این بستگی به این دارد که این پروسه گرماگیر یا گرما زا باشد. برای مثال:زمانی که یک جامد ذوب می‌شود به نمونه باید حرارت بیشتری نسبت به مرجع برای افزایش دما داده شود. این حالت از جذب حرارت توسط نمونه هنگامی که تغییر فاز آن گرماگیر باشد ناشی می‌شود. همچنین در حالتی که نمونه در این روند گرمازا باشد (مانند فرایند کریستالیزیشن) حرارت کمتری برای افزایش دمای نمونه نیاز است. با مشاهده ی تفاوت حرارت داده شده بین نمونه و مرجع DSC همچنین قادر به اندازه‌گیری میزان گرمای جذب شده ی یا آزاد شده در طول تغییر فاز است. DSC می‌تواند برای بررسی تغییر فازهای دیگری مانند انتقال شیشه‌ای و ... مورد استفاده قرار گیرد این دستگاه در صنعت به عنوان یک ابزار کنترل کیفیت در ارزیابی خلوص نمونه استفاده می‌شود.

DTA[ویرایش]

روش دیگری است که اشتراک‌های زیادی با DSC دارد. در این روش نمونه و مرجع عیناً هر دو حرارت داده می‌شوند تا تغییر فاز داده شود. در این پروسه تفاوت دمایی بین مرجع و نمونه بررسی می‌شود DSCوDTAهردو اطلاع‌های مشابهی به ما می دهند.

منحنی DSC[ویرایش]

نتیجه یک آزمایش DSC یک منحنی از شار حرارت نسبت به دما یا یا به زمان است دوگونه متفاوت از این دماها وجود دارد:گرمازاوگرماگیر گرمازا:نتیجه به صورت یک پیک مثبت یا منفی در نمودار نشان داده می‌شود که بستگی به دستگاه مورد استفاده دارداین منحنی برای آنتالپی از تغییر فاز استفاده می‌شود. این کار با انتگرال‌گیری از پیک متناظر با انتقال انجام شده و استفاده از فرمول زیر صورت می‌گیرد.

∆H=KA

که ∆H آنتالپی تغییر فاز و k ثابت و A ناحیه ی زیر منحنی است. عددk در دستگاه‌های متفاوت، مختلف است.

کاربرد[ویرایش]

DSC می‌تواند برای اندازه‌گیری شماری از خواص مشخصه یک نمونه مورد استفاده قرار گیرد این تکنیک برای محاسبه ی گرما یا دمای انجماد، کریستالیزیشن و دمای شیشه‌ای استفاده شود. انتقال شیشه‌ای زمانی که دمای یک جامد بی نظم افزایش یابد به عنوان یک پله در ابتدای منحنی DSC آشکار می‌شود. این پیک ناشی از آن است که با افزایش دما جسم دچار یک تغییر ظرفیت گرمایی می‌شود( تغییر فاز نمی‌دهد) در برخی نقاط دمایی مولکول‌ها ممکن است به آزادی کافی برای حرکت به سمت آرایش خودبه خودی به سمت یک ساختار کریستالی دست یابند که به عنوان دمای کریستالیزیشن شناخته می‌شود. این انتقال از جامد بی نظم به جامد کریستالی یک روند گرمازا است و به صورت یک پیک آشکار می‌شود و زمانی که دما افزایش می یابد سرانجام نمونه به دمای ذوب می رسد. روند ذوب نتیجه اش یک پیک گرماگیر در منحنی DSC است. توانایی تعیین دمای انتقال و آنتالپی DSC را به یک ابزار ارزشمند در تولید نمودار فاز برای مواد مختلف شیمیایی ساخته است.

DSC & Polymers[ویرایش]

با DSC به‌طور گسترده برای آزمایش‌های پلیمری برای چک کردن نقطه ی ذوب و دمای انتقال شیشه‌ای نمونه استفاده می‌شود. همچنین می‌تواند درجه پلیمرازیسیون را از طریق دمای ذوب نشان دهد به این ترتیب که دمای ذوب بستگی به وزن مولکولی دارد بنابراین در درجه‌های پایین‌تر نقطه ی ذوب پایین تری از حد مورد انتظار داریم.

منابع[ویرایش]

^ Wunderlich, B. (1990). Thermal Analysis. New York: Academic Press. pp. 137–1401.