کنتراست

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیрусский
کنتراست شدید یک دیوار غروب تابستانی، کاروانسرای دیر گچین
کنتراست شدید یک دیوار غروب تابستانی، کاروانسرای دیر گچین

کُنْتْراست (به انگلیسی: Contrast) تفاوت درخشندگی رنگ در اشیاست که باعث تمایز آنها (یا تصویرشان) از یکدیگر می‌شود. واژهٔ کنتراست به‌معنای تباین و جدایی است و یکی از اصل‌های پایه‌ایِ رشته‌های گوناگونِ هنر است.[۱]

برای نمونه، رامبراند معمولاً از کنتراست شدید تیرگی ـ روشنی بهره گرفته و با تاباندن نور در بخش‌های موردنظرش، که درمیان سایه‌های تیرهٔ وسیع در تابلو قرار گرفته‌اند، بر این بخش‌ها تأکید می‌کند.

پانویس[ویرایش]

 1. عبدالمجید حسینی‌راد

منابع[ویرایش]

 • حسینی‌راد، عبدالمجید. مبانی هنرهای تجسمی (قسمت اول). شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۲. ص ۸۴–۸۷. 
Версии одного и того же изображения с различной контрастностью

Контра́ст (фр. contraste) — в оптике (сенситометрии и фотометрии) разница в характеристиках различных участков изображения, способность фотографического материала или оптической системы воспроизводить эту разницу, а также характеристика чувствительности глаза (зрительной системы) относительно яркости и цвета.

Контра́стность (также в различных контекстах употребляется и само слово контраст и коэффициент контраста) — степень контраста, чаще всего выражается безразмерной величиной, отношением или логарифмом отношений[1].

Мерой их является величина где  — яркость фона,  — яркость предмета или изображения. Контрастность, определённая таким образом, иногда называется контрастностью Вебера, поскольку входит как константа в закон Вебера — Фехнера. Другое определение (контрастность Майкельсона) где и  — максимальная и минимальная яркость рассматриваемого изображения, часто применяется для характеристики изображений с периодической структурой. Наконец, используется также среднеквадратическая контрастность, определяемая как стандартное отклонение яркости пиксела Bij от средней яркости B растрового изображения размерами M × N[2]:

При дневных наблюдениях предметов, угловые размеры которых не меньше 0,5°, минимальная величина контраста для человеческого глаза близка к 0,02 (порог контрастной чувствительности глаза).

Отношение величин одного сигнала

 • Оптический контраст — отличимость предмета наблюдения от окружающего его фона[3].
  • Цветовой контраст — разновидность оптического контраста, связанная с разницей цветовых оттенков. Понятие используется в дизайне, рекламе и в фотографии («за счёт цветового контраста объект выделен…»)[4].
 • Контраст изображения, диапазон яркостей изображения — отношение яркостей самой светлой и самой тёмной частей изображения.[5]
 • Контраст освещения — величина, описывающая различие в яркости по разному освещённых объекта и фона или участков объекта в конкретной сцене. Количественно выражается как отношение разницы яркостей к их сумме. Лежит в пределах от 0 до 1. При использовании нескольких ламп-вспышек контраст освещения задаётся соотношением их мощностей, положением и направлением. На современных лампах-вспышках с беспроводным управлением может быть выставлен в некоторых пределах.[6]
 • Контрастность (англ. Contrast ratio — диапазон яркостей или диапазон плотностей) — максимальное отношение яркостей или плотностей устройства или материала вывода изображений. Отношение яркостей или плотностей самой светлой и самой тёмной точки на устройстве или материале. Обычно выражается в виде отношения 1000:1 для дисплеев, десятичного логарифма 3.0D в сенситометрии, или двоичного логарифма 10 ступеней в фотографии.

Контраст как передаточная характеристика

При количественном измерении, в отличие от предыдущей группы значений термина, используется отношение разностей двух измеряемых величин, выходного сигнала и входного.

В контексте оптических и фотометрических измерений употребляется термин коэффициент контраста или коэффициент контрастности. Аналогичный параметр передаточной характеристики в электронике называется коэффициент усиления переменного сигнала.

Чёрно-белые фотоматериалы Цветные фотоматериалы
тип фотоматериала коэффициент тип фотоматериала коэффициент
негативные маскированные киноплёнки 0,65
негативные киноплёнки 0,65 негативные немаскированные фотоплёнки 0,7—0,85
негативные фотоплёнки 0,80 обращаемые фото- и киноплёнки 1,0—1,2
негативные нормальные фотоплёнки 1,3 позитивные киноплёнки 2,7—3,3
позитивные киноплёнки 2,5 дубль-негативные киноплёнки для контратипирования 1,0—1,5
Фотобумага 1,8—2,5
 • Пониженный контраст объектива — интегральная характеристика, описывающая снижение контраста изображения, формируемого объективом, по сравнению с оптическим контрастом объекта. Зависит от аберраций объектива, просветления, обработки линз, особенностей оправы, снимаемой сцены и освещения. Обычно не нормируется и не описывается точным числовым значением или графиком.

Примечания

 1. Контрастность // Фотокинотехника: Энциклопедия / Гл. ред. Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 447 с.
 2. E. Peli (Oct 1990). “Contrast in Complex Images” (PDF). Journal of the Optical Society of America A. 7 (10): 2032—2040. DOI:10.1364/JOSAA.7.002032. Архивировано из оригинала (PDF) 2016-05-21. Проверено 2015-10-15.
 3. Контраст объекта съёмки // Фотокинотехника: Энциклопедия / Гл. ред. Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 447 с.
 4. Контраст цветного фотографического изображения // Фотокинотехника: Энциклопедия / Гл. ред. Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 447 с.
 5. Л. Ф. Артюшин. Контраст фотографического изображения // Фотокинотехника: Энциклопедия / Гл. ред. Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 447 с.
 6. Контраст освещения // Фотокинотехника: Энциклопедия / Гл. ред. Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 447 с.
 7. Э. Д. Канцеленбоген, Н. Ф. Семёнова. Контрастности коэффициент. Контрастность фотоматериала // Фотокинотехника: Энциклопедия / Гл. ред. Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 447 с.
 8. Микроконтраст // Фотокинотехника: Энциклопедия / Гл. ред. Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 447 с.

См. также

Литература