ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/فعالیت کاربرها/بدون ربات/نوامبر ۲۰۱۴

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

<< آمار ماه قبل

آمار با ربات نوامبر ۲۰۱۴

آمار بدون ربات نوامبر ۲۰۱۴

آمار بعد >>

این آمار سی ام هرماه توسط ربات آرش به‌روز می‌شود.

بروز شده توسط ربات در تاریخ: ۱ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۰۱۴-12-۰۱)

(۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱:۵۶ به وقت ایران)

رتبه کاربر گروه کاربر ویرایش
کلی
مقاله بحث
مقاله
کاربر بحث
کاربر
ویکی‌پدیا پرونده مدیاویکی الگو راهنما رده درگاه بحث
ویکی‌پدیا
بحث
پرونده
بحث
مدیاویکی
بحث
الگو
بحث
راهنما
بحث
رده
کل
ویرایش‌ها
۱ World Cup 2010 کاربر ۶۰۱۴ ۳۶۰۶ ۱۸ ۱۶ ۲۹ ۳۳ ۴۶ ۰ ۵۶۳ ۰ ۱۶۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۶ ۸۷۱۳۱
۲ Exclude7 کاربر ۳۳۶۸ ۳۳۲۴ ۴ ۱ ۱۹ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۹۶
۳ Yamaha5 مدیر ۳۱۰۸ ۱۸۸۴ ۶۰ ۱۱۰ ۳۲۲ ۴۲۹ ۱۷ ۳۷ ۱۳۲ ۱۲ ۸۷ ۱ ۱۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۳۹۹۵۲
۴ Alborzagros کاربر ۱۸۹۴ ۱۳۰۷ ۳ ۳ ۲۲ ۲۷۲ ۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۴۳ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۶۱۱۲۸
۵ Arash.pt کاربر ۱۷۸۲ ۱۰۳۳ ۲۰ ۵۷ ۳۷۸ ۱۵۹ ۰ ۰ ۱۳ ۳ ۱۱۲ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۷۰۵
۶ دالبا مدیر ۱۷۳۷ ۱۲۳۸ ۵۰ ۳۴ ۷۹ ۱۶۸ ۲ ۳۷ ۵۱ ۵ ۴۰ ۳ ۱۰ ۰ ۸ ۷ ۰ ۱ ۳۶۲۷۰
۷ علیرضا کاربر ۱۴۰۷ ۳۰۲ ۲۰ ۱۰۱ ۶۲ ۵۴ ۰ ۱ ۵۱۰ ۸ ۹ ۴ ۳ ۰ ۱۳ ۷ ۰ ۰ ۸۴۸۳
۸ Saeidpourbabak کاربر ۱۳۱۵ ۱۱۶۸ ۳۱ ۲ ۴۴ ۱۵ ۱ ۰ ۳۳ ۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۲۶
۹ Kasir کاربر ۱۱۶۶ ۷۹۸ ۴ ۱ ۵۳ ۶۰ ۳۳ ۰ ۶۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۶۲۲۱۵
۱۰ Gire 3pich2005 کاربر ۹۳۶ ۴۶۹ ۴ ۱۰ ۴۷ ۵۴ ۲ ۰ ۱۷ ۰ ۳۲۵ ۰ ۴ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۴۲۹۵۲
۱۱ Peredhil کاربر ۹۱۵ ۵۳۶ ۹ ۶۴ ۲۴۳ ۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴۰۹۸
۱۲ Abiii13wp کاربر ۸۵۰ ۴۷۳ ۵ ۷۷ ۱۲۲ ۶۱ ۱۹ ۰ ۶۰ ۰ ۵ ۲۱ ۶ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۹۱۶
۱۳ قلی زادگان کاربر ۷۸۶ ۷۰۸ ۰ ۰ ۷ ۵ ۲ ۰ ۴۹ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۱۰۰
۱۴ Reza amper کاربر ۷۸۲ ۵۵۱ ۲۱ ۹۹ ۳۰ ۲۵ ۰ ۰ ۴۰ ۰ ۶ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۵۰
۱۵ محمدرضا جلالی کاربر ۷۳۲ ۶۷۸ ۴ ۲ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۲۱
۱۶ ارژنگ مدیر ۶۸۸ ۴۹۳ ۱۳ ۳ ۸۱ ۵۶ ۰ ۲ ۱ ۰ ۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۲۷۷
۱۷ MRG90 مدیر ۶۳۱ ۳۱۶ ۵۷ ۶ ۶۲ ۱۲۶ ۱۷ ۳ ۱۴ ۰ ۱ ۰ ۲۷ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۸۷۴۸
۱۸ Javid44 کاربر ۶۱۱ ۴۳۹ ۰ ۲۰ ۲۳ ۲۶ ۸۶ ۰ ۱۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۰۱
۱۹ Sahehco کاربر ۶۰۱ ۳۹۰ ۲۲ ۴۸ ۳۷ ۲۷ ۰ ۰ ۳۰ ۰ ۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۸۸۹
۲۰ Bkouhi کاربر ۵۹۱ ۳۴۲ ۴۰ ۲ ۸۸ ۷۹ ۶ ۰ ۱۰ ۰ ۲ ۱ ۱۸ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۵۲۴
۲۱ Diako1971 کاربر ۵۵۴ ۳۹۳ ۵۰ ۳۰ ۱۳ ۶۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۴۳۰
۲۲ Amirali-E کاربر ۵۴۰ ۵۰۳ ۲ ۳ ۱ ۱ ۳ ۰ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۰۰۵
۲۳ نوژن مدیر ۵۱۶ ۲۶۳ ۳۵ ۱ ۹۰ ۱۱۶ ۰ ۲ ۵ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۹۶۱
۲۴ XOXOXO کاربر ۴۹۲ ۳۰۱ ۱۸ ۱۳ ۲۹ ۴۵ ۹ ۰ ۲۴ ۰ ۵ ۴۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۷۵۴
۲۵ Fatemi127 کاربر ۴۶۸ ۲۱۵ ۴ ۱۸ ۴۲ ۱۸ ۶ ۰ ۹ ۰ ۱۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۰۵۵۴
۲۶ Parastoo کاربر ۴۶۶ ۲۸۶ ۲ ۰ ۳ ۰ ۱۶۸ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۱۱
۲۷ Ebraminio مدیر ۴۶۰ ۲۸۲ ۳ ۳ ۲۴ ۲۴ ۲ ۸۵ ۲۲ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۰۱۲۰
۲۸ Sicaspi کاربر ۴۴۹ ۳۰۱ ۱۷ ۴ ۲۱ ۶۴ ۱ ۰ ۲۴ ۰ ۵ ۴ ۶ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲۹۱۱۳
۲۹ Far-gh کاربر ۴۰۴ ۱۸۵ ۰ ۱۱ ۴۲ ۱۴۴ ۳ ۰ ۲ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸۷۷
۳۰ Irani1419 کاربر ۳۶۶ ۲۹۲ ۸ ۲۵ ۱۰ ۰ ۱۵ ۰ ۱۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۴۶
۳۱ Young Readers کاربر ۳۶۳ ۳۴۱ ۰ ۹ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۵۴۳
۳۲ Manimihan کاربر ۳۵۷ ۳۲۶ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱۱ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۱۰
۳۳ Taddah کاربر ۳۲۷ ۳۰۳ ۱۰ ۰ ۴ ۱ ۸ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۷۹
۳۴ Sftzed کاربر ۳۰۷ ۱۲۵ ۶ ۲۰ ۱۲۲ ۱۹ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۳۴
۳۵ Maadikhah کاربر ۳۰۴ ۲۲۵ ۰ ۲۰ ۳۲ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۳۱
۳۶ Omid.koli کاربر ۲۸۹ ۱۱۸ ۳ ۲ ۶۷ ۴۶ ۱ ۰ ۴۲ ۰ ۵ ۰ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۷۱۴۲
۳۷ Lovej کاربر ۲۸۴ ۱۸۴ ۲ ۶۱ ۹ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۱۰
۳۸ فلورانس کاربر ۲۸۰ ۱۲۲ ۱ ۱۹ ۸۴ ۴۱ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰۹۴
۳۹ Meysam کاربر ۲۸۰ ۱۳۷ ۴۵ ۵۱ ۳۲ ۲ ۱ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۹۵۴۳
۴۰ Behnam mancini کاربر ۲۸۰ ۲۳۸ ۱ ۲ ۲ ۱۳ ۱۸ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳۲۵
۴۱ Tisfoon کاربر ۲۶۳ ۲۴۷ ۴ ۰ ۷ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰۶۷
۴۲ شاه بابل کاربر ۲۶۳ ۲۱۴ ۳ ۱ ۹ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۵۴
۴۳ همان مدیر ۲۶۰ ۲۳۲ ۵ ۰ ۷ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۸۷۲
۴۴ Paiamshadi کاربر ۲۵۹ ۲۴۷ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۶۱۱
۴۵ Hamedvahid کاربر ۲۴۹ ۱۸۲ ۲۶ ۳ ۶ ۱۲ ۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۰۱۶
۴۶ ماني مدیر ۲۴۷ ۱۹۴ ۹ ۰ ۱۱ ۱۶ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۵۵۹۹
۴۷ جیمبو دامبلی دیمبو کاربر ۲۴۰ ۲۰۸ ۳ ۱۷ ۱ ۸ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۴۶
۴۸ Ladsgroup مدیر ۲۳۶ ۷۷ ۳ ۳۱ ۶۰ ۴۴ ۹ ۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴۶۲۴۰
۴۹ KhabarNegar کاربر ۲۳۴ ۱۹۰ ۰ ۴ ۱۶ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۸۹۴
۵۰ Alamarvdasht کاربر ۲۲۷ ۱۱۲ ۱۰ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰ ۳۵ ۰ ۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۶۱
۵۱ Alishahss75ali کاربر ۲۲۶ ۲۱۵ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۸۵۳
۵۲ زاید الوصف کاربر ۲۲۵ ۱۶۲ ۲ ۰ ۰ ۵۹ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۸۱
۵۳ Zeddefesad کاربر ۲۲۵ ۱۸۷ ۹ ۳ ۱۱ ۱۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۰
۵۴ ویرایشگر-1 کاربر ۲۲۱ ۱۲۵ ۱۳ ۰ ۱۷ ۴۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۶ ۰ ۶ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۴۰۵
۵۵ Calak مدیر ۲۱۱ ۷۶ ۶ ۷ ۵۱ ۲۳ ۱ ۲۱ ۲۲ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۳۰۰
۵۶ Ali-muhebi کاربر ۲۰۶ ۱۳۷ ۴ ۲ ۴۸ ۱۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۷
۵۷ امید کریمی کاربر ۲۰۳ ۱۵۹ ۳ ۰ ۷ ۳۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۷
۵۸ مسعود بوکانی کاربر ۲۰۲ ۱۷۹ ۰ ۵ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۹۰
۵۹ وهمن کاربر ۱۹۹ ۱۸۰ ۰ ۳ ۱۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۴
۶۰ مانفی کاربر ۱۹۳ ۱۸۴ ۴ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۷۷۸
۶۱ Irmovies کاربر ۱۸۹ ۱۳۲ ۲ ۱ ۶ ۰ ۴۲ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۳
۶۲ HnSr کاربر ۱۸۲ ۱۶۱ ۰ ۲ ۷ ۷ ۰ ۰ ۳ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۷۳
۶۳ سربازپیک کاربر ۱۸۱ ۱۳۲ ۰ ۲۴ ۹ ۸ ۱ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۲
۶۴ Abbas hashemian کاربر ۱۷۴ ۸۵ ۷ ۲۸ ۶ ۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۷
۶۵ Siavash sh کاربر ۱۶۵ ۱۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۲
۶۶ RAHA68 کاربر ۱۶۲ ۱۱۷ ۰ ۲ ۷ ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۷۴
۶۷ Hesamdorshomali کاربر ۱۶۱ ۱۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵۰
۶۸ فخر جهان کاربر ۱۶۱ ۱۰۸ ۱۲ ۶ ۱۵ ۱۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۸۱
۶۹ Tgeik کاربر ۱۶۱ ۸۷ ۱ ۱۷ ۳۱ ۱۷ ۰ ۰ ۵ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷۰
۷۰ شاملو کاربر ۱۵۹ ۴۷ ۱ ۴۶ ۳۸ ۲۲ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۲
۷۱ Ali Zifan کاربر ۱۵۹ ۱۵۱ ۰ ۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸۱
۷۲ Reza luke کاربر ۱۵۶ ۸۴ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵۹ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۳۲۰
۷۳ Markman Darkman کاربر ۱۵۵ ۱۳۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۸۶
۷۴ Mehdi کاربر ۱۵۴ ۸۵ ۲ ۸ ۲۴ ۲۷ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۲۳۲
۷۵ Saman hakimi کاربر ۱۴۷ ۰ ۰ ۱۴۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۴
۷۶ Amg72827 کاربر ۱۳۸ ۱۲۱ ۲ ۳ ۷ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵۲۹
۷۷ Atalay کاربر ۱۳۵ ۹۷ ۳ ۲ ۲۸ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۱۹۴
۷۸ XerxesII کاربر ۱۳۳ ۱۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵۲۲
۷۹ محمدعلی بختیاری کاربر ۱۳۲ ۱۱۹ ۱ ۰ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۱۳
۸۰ Shivaatir کاربر ۱۲۹ ۱۱۷ ۴ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۰
۸۱ Kowsari کاربر ۱۱۸ ۴۹ ۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۲۴
۸۲ هفشجانی کاربر ۱۱۷ ۷۸ ۱۹ ۴ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۲
۸۳ Shahramsh کاربر ۱۱۷ ۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۴۵۴
۸۴ Bigbedford کاربر ۱۱۱ ۱۰۱ ۰ ۰ ۲ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۷۵
۸۵ Shfarshid کاربر ۱۱۰ ۱۰۳ ۰ ۳ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۶۳
۸۶ Nima j72 کاربر ۱۰۹ ۹۹ ۳ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۳
۸۷ Mohamadhosein.a کاربر ۱۰۹ ۹۶ ۰ ۷ ۱ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۹۵
۸۸ SAmirRezaH کاربر ۱۰۶ ۸۷ ۰ ۰ ۵ ۱۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۶
۸۹ Ismail.Sharifi کاربر ۱۰۴ ۳۹ ۰ ۱۳ ۳۲ ۱۶ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۸۸
۹۰ Koorosh1234 کاربر ۱۰۴ ۹۸ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۲
۹۱ AnuJuno کاربر ۱۰۱ ۶۴ ۴ ۱ ۸ ۱۷ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۹
۹۲ Arghiyan کاربر ۹۹ ۸۵ ۲ ۱ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۱۰
۹۳ Otrishi1980 کاربر ۹۸ ۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۸
۹۴ Irank3 کاربر ۹۴ ۳۳ ۷ ۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۷
۹۵ Alborz Fallah کاربر ۹۴ ۳۵ ۸ ۱ ۱۴ ۳۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۱۹
۹۶ Ali1like کاربر ۹۳ ۵۳ ۱ ۲۸ ۷ ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۴
۹۷ Masoud 75 کاربر ۹۲ ۸۷ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۱۸
۹۸ Arabameri.s کاربر ۹۲ ۷۳ ۴ ۱۲ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۱
۹۹ طاها کاربر ۹۱ ۷۲ ۰ ۰ ۱۱ ۶ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۹۹۶