ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ایجاد مقاله‌های شهرها با ربات/درخواست ساخت رباتیک/سیاهه/شد/بایگانی ۱

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‏۱ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۳۲ (UTC)[ویرایش]

‏۳ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۶ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۳۵ (UTC)[ویرایش]

‏۷ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۷ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۳۵ (UTC)[ویرایش]

‏۹ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۹ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۴۸ (UTC)[ویرایش]

‏۱۱ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۳۲ (UTC)[ویرایش]

‏۱۱ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۳۵ (UTC)[ویرایش]

‏۱۱ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۳۲ (UTC)[ویرایش]

‏۱۱ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۱۷ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۳۲ (UTC)[ویرایش]

‏۱۷ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۳۵ (UTC)[ویرایش]

۱۸ اوت[ویرایش]

‏۱۸ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۰۳ (UTC)[ویرایش]

‏۱۸ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۰۶ (UTC)[ویرایش]

‏۱۸ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)[ویرایش]

‏۱۸ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۱۸ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۱۸ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۶:۳۴ (UTC)[ویرایش]

‏۱۸ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۱۸ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۱۹ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۴:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۱۹ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)[ویرایش]

‏۱۹ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۳۴ (UTC)[ویرایش]

‏۲۰ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۳۵ (UTC)[ویرایش]

‏۲۰ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۲۰ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۳۷ (UTC)[ویرایش]

‏۲۰ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۲۱ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۳۲ (UTC)[ویرایش]

‏۲۲ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۲۲ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۳:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۲۴ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۲۴ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۵۱ (UTC)[ویرایش]

‏۲۴ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۹ (UTC)[ویرایش]

‏۲۵ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۲۵ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۰۵ (UTC)[ویرایش]

‏۲۶ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۰۴ (UTC)[ویرایش]

‏۳۰ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۴۱ (UTC)[ویرایش]

‏۳۰ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۶:۳۶ (UTC)[ویرایش]

‏۳۰ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۳۴ (UTC)[ویرایش]

‏۳۰ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۱۲ (UTC)[ویرایش]

‏۳۱ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۳۶ (UTC)[ویرایش]

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۳۷ (UTC)[ویرایش]

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۳۵ (UTC)[ویرایش]

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۵۴ (UTC)[ویرایش]

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۲۳:۴۲ (UTC)[ویرایش]

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۳۳ (UTC)[ویرایش]

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۶:۳۵ (UTC)[ویرایش]

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۳۸ (UTC)[ویرایش]

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۸ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۹ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۳۶ (UTC)[ویرایش]

‏۹ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۳۴ (UTC)[ویرایش]

‏۹ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۹ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۶:۳۱ (UTC)[ویرایش]

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۱:۴۹ (UTC)[ویرایش]

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۲:۴۷ (UTC)[ویرایش]

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۳۸ (UTC)[ویرایش]

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۴۰ (UTC)[ویرایش]

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۳۴ (UTC)[ویرایش]

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۶:۵۲ (UTC)[ویرایش]

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۴۳ (UTC)[ویرایش]

‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۳۷ (UTC)[ویرایش]

‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۰۲ (UTC)[ویرایش]

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۲:۳۰ (UTC)[ویرایش]

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۳۷ (UTC)[ویرایش]

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۴۵ (UTC)[ویرایش]

‏۲ دسامبر ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۰۵ (UTC)[ویرایش]