ویکی‌پدیا:درجه‌بندی/معیارهای مقاله‌های متوسط

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 B 
 1. این مقاله به خوبی منبع‌دهی شده است و هر جا که نیاز بوده اشاره به منابع در متن به کمک مقاله آمده‌اند.
  این مقاله منابع معتبری دارد و هر بخشی که مهم یا چالش‌برانگیز است، ارجاع داده شده. استفاده از الگوهای منبع‌دهی مانند {{یادکرد وب}} ضروری نیست اما استفاده از تگ‌های <ref></ref> پیشنهاد می‌شود.
 2. این مقاله معقولانه و با دلیل، موضوع را پوشش می‌دهد، و شامل نقص‌ها یا اشتباهات واضح نیست.
  این مقاله شامل بخش عمده‌ای از محتوای مورد نیاز برای یک مقالهٔ عالی بر اساس‌های معیارهای ویکی‌پدیا است، گرچه بعضی بخش‌ها نیاز به گسترش داشته باشند و به برخی از سرعنوان‌های کم‌اهمیت‌تر به درستی پرداخته نشده‌باشد.
 3. این مقاله ساختاری استوار و تعریف‌شده دارد.
  محتوا بایستی به گروه‌های محتوای مرتبط دسته‌بندی شوند، که شامل یک بخش آغازین و تمام بخش‌هایی است که می‌تواند معقولانه به یک مقالهٔ نوعی افزوده شود.
 4. این مقاله معقولانه و بادلیل، خوب نوشته شده است.
  غالب عمومی نثر، اشتباهات دستورزبانی بارز و سلاست‌های محسوس را نشان نمی‌دهد اما بدون شک نباید انتظار داشته باشیم تا یک مقالهٔ «چشم‌گیر» را ببینیم؛ پیروی دقیق از شیوه‌نامهٔ نگارشی لازم نیست.
 5. این مقاله در جای مناسب شامل محتوای کمکی یا فرعی است.
  نگاره‌ها گرچه لازم نیستند اما پیشنهاد می‌شوند. دیاگرام‌ها و یک الگوی اطلاعاتی و ... در موردی که به موضوع مرتبط‌ند و برای غنای محتوا مفیدند می‌بایست افزوده شوند.
 6. این مقاله محتوایش را در قالب یک شیوهٔ دردسترس مناسب نشان می‌دهد.
  این مقاله، قراردادن مخاطب حداکثری را دستور کار دارد. گرچه ویکی‌پدیا چیزی بیش از یک دانشنامهٔ عادی است، مقاله نباید التزامی به داشتن پیش‌زمینه‌های تکنیکی غیرواجب داشته باشد و واژه‌های تکنیکی در مکان مناسب بایستی تشریح یا حذف شوند.
 7. این مقاله می‌بایست فاقد هر نوع برچسب مناقشه‌آمیز باشد.
  وجود برچسب‌ها و الگوهای پیامی با مفهوم اخطار آمیز، یک نقطه ضعف برای هر مقاله‌ای محسوب می‌شود. به این دلیل که یا مناقشه و جنگ ویرایشی در مقاله یا یکی از بخشهای آن در جریان است و متن کنونی دارای پایداری لازم نیست؛ یا قواعد نگارشی و شیوه نامه‌های ویکیپدیا در آن مقاله احراز نشده است. در هردو صورت وجود برچسب‌ها ناپسند است و مقاله دارای برچسب فاقد اعتبار کافی برای کسب این درجه می‌باشد.