پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «آقابزرگ تهرانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[محمدتقی شوشتری]]
* [[محمدتقی داودی شاهرودی]]
*[[شیخ محمد حسن محمدی بجنوردی]]{{3}}
<!-- از جمله ویژگی‌های وی، اهتمام به اجازه روایت بود و در طول حیات علمی خود بیش از هزار [[اجازه روایت]] نوشت.{{مدرک}}{{سخ}}-->