پرش به محتوا

فرید مر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(ویرایش و ویکی‌سازی)
[http://www.shirazu.ac.ir/index.php?cmodule=news&mode=view&news_id=318 وب‌گاه دانشگاه شیراز (۱)]{{سخ}}
[http://shirazu.ac.ir/index.php?page_id=4783 وب‌گاه دانشگاه شیراز (۲)]{{سخ}}
[http://www.ias.ac.ir/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=401&lang=fa وب‌گاه فرهنگستان علوم]{{سخ}}
 
{{افراد-خرد}}
۴۹٬۷۹۷

ویرایش