اختیارات کاربر

انتخاب یک کاربر  
مشاهدهٔ گروه‌های کاربردیدن دسترسی کاربری Mehdi (بحث | مشارکت‌ها)

عضو: گشت خودکار، کاربران تأییدشدهٔ پایدار، بازبین‌های تصویر، گشت‌زنان، واگردانان

عضو ضمنی: کاربران تأییدشدهٔ خودکار

سیاههٔ اختیارات کاربر

 • ‏۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۵۹ Mardetanha بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به معافیت از قطع دسترسی آی‌پی (موقت، تا ‏۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۵۹)، بازبین تصویر، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار تغییر داد (کاربر مورد اعتماد و مشکل در لاگین)
 • ‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۴ Arash بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه ویکی‌بان (موقت، تا ‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۹)، بازبین تصویر، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به بازبین تصویر، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار تغییر داد (تأیید دو-مرحله‌ای فعال شد. واستانی دسترسی)
 • ‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۰۴ Arash بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به ویکی‌بان (موقت، تا ‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۱۹)، بازبین تصویر، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار تغییر داد (برای ۱۵ دقیقه)
 • ‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۵۲ Arash بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به ویکی‌بان (موقت، تا ‏۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۵۵)، بازبین تصویر، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار تغییر داد (برای تنظیم تأیید دو-مرحله‌ای. این امکان برای کاربر بدون دسترسی فعال نیست.)
 • ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۶ Sunfyre بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به بازبین تصویر، گشت خودکار، کاربر تأییدشدهٔ پایدار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار تغییر داد (اگر نیاز شد دوباره درخواست دهید)
 • ‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۱۵ Mehdi بحث مشارکت‌ها به طور خودکار از بازبین تصویر، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به بازبین تصویر، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، بارگذار و کاربر تأییدشدهٔ پایدار ارتقاء یافت
 • ‏۲۵ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۰۳ Sunfyre بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، گشت خودکار، ویکی‌بان، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به ویکی‌بان (موقت، تا ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۴۵)، بازبین تصویر، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار تغییر داد (وپ:ویکی‌بان)
 • ‏۱۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۲۸ Arash بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، گشت خودکار، ربات، ویکی‌بان، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به بازبین تصویر، گشت خودکار، ویکی‌بان، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار تغییر داد (پایان)
 • ‏۱۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۵۹ Arash بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، گشت خودکار، ویکی‌بان، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به بازبین تصویر، گشت خودکار، ویکی‌بان، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، بارگذار و ربات تغییر داد (برای تصحیح اشتباه‌های نگارشی (قران-->قرآن))
 • ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۵ Yamaha5 بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به بازبین تصویر، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، بارگذار و ویکی‌بان تغییر داد (برپایه اجماع نظرخواهی)
 • ‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۴۵ Yamaha5 بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، عضو گروه سامانهٔ پاسخگویی، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به بازبین تصویر، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار تغییر داد (درخواست کاربر)
 • ‏۳۰ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۴۲ Darafsh بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، عضو گروه سامانهٔ پاسخگویی، گشت خودکار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به بازبین تصویر، عضو گروه سامانهٔ پاسخگویی، گشت خودکار، گشت‌زن، واگردان، بارگذار و معافیت از قطع دسترسی آی‌پی تغییر داد
 • ‏۵ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۴ Darafsh بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، عضو گروه سامانهٔ پاسخگویی، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به بازبین تصویر، عضو گروه سامانهٔ پاسخگویی، گشت خودکار، گشت‌زن، واگردان و بارگذار تغییر داد (یحتمل همچنان در اتوبلاک نیستند)
 • ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۲۸ Ladsgroup بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه بازبین تصویر، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار به بازبین تصویر، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان، بارگذار و عضو گروه سامانهٔ پاسخگویی تغییر داد (OTRS دارد)
 • ‏۱۶ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۰۲ Mehdi بحث مشارکت‌ها به طور خودکار از بازبین تصویر، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن و واگردان به بازبین تصویر، گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بارگذار ارتقاء یافت
 • ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۴۴ Ladsgroup بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن و واگردان به گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن، واگردان و بازبین تصویر تغییر داد (کاربر مورد اعتماد)
 • ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۳ Dalba بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه گشت خودکار، گشت‌زن و واگردان به گشت خودکار، گشت‌زن، واگردان و معافیت از قطع دسترسی آی‌پی تغییر داد (معافیت سراسری از قطع دسترسی‌های محلی معاف نمی‌کند)
 • ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۱۹ Mardetanha بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن و واگردان به گشت خودکار، گشت‌زن و واگردان تغییر داد (گرفتن معافیت سراسری)
 • ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۵۴ Darafsh بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه گشت خودکار، گشت‌زن و واگردان به گشت خودکار، گشت‌زن، واگردان و معافیت از قطع دسترسی آی‌پی تغییر داد (در دام اتوبلاک!)
 • ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۹ Grim reaper بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه گشت خودکار، معافیت از قطع دسترسی آی‌پی، گشت‌زن و واگردان به گشت خودکار، گشت‌زن و واگردان تغییر داد
 • ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۱۰ Grim reaper بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه گشت خودکار، گشت‌زن و واگردان به گشت خودکار، گشت‌زن، واگردان و معافیت از قطع دسترسی آی‌پی تغییر داد
 • ‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۴:۵۱ Arash بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه گشت‌زن و واگردان به گشت‌زن، واگردان و گشت خودکار تغییر داد (کاربر باسابقه و مورد اعتماد)
 • ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۵۲ Ladsgroup بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه ربات، گشت‌زن و واگردان به گشت‌زن و واگردان تغییر داد (پایان کار)
 • ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۰، ساعت ۱۸:۳۲ Ladsgroup بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه گشت‌زن و واگردان به گشت‌زن، واگردان و ربات تغییر داد (خودربات‌پنداری)
 • ‏۱۵ مهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۲۰:۰۵ Mardetanha بحث مشارکت‌ها دسترسی Mehdi را از گروه گشت‌زن به گشت‌زن و واگردان تغییر داد (در خواست کاربر)
مشاهدهٔ سیاههٔ کامل