وضعیت مالی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در مالی ، وضعیت مالی (moneyness) موقعیت نسبی قیمت فعلی (یا قیمت آتی) یک دارایی پایه (به عنوان مثال سهام) با توجه به قیمت توافق ([./https://en.wikipedia.org/wiki/Strike_price strike price]) یا قیمت اعمال یک مشتقه مالی است، بیشتر برای قرارداد اختیار خرید یا قرارداد اختیار فروش می‌شود . وضعیت مالی در درجه اول یک دسته بندی سه‌گانه است: اگر مشتقه دارای ارزش ذاتی مثبت بوده و امروز قابل اعمال باشد؛ گفته می شود در سود (in the money) است و اگر در حال زمان اعمال با قیمت فعلی بی ارزش باشد ، خارج از سود یا در ضرر (out of the money) نامیده می‌شود و اگر قیمت فعلی و قیمت اعمال ([./https://en.wikipedia.org/wiki/Strike_price strike price]) برابر با هم باشند، گفته می‌شود که در نقطه سربه‌سر (at the money) است .

دو تعریف کمی متفاوت وجود دارد، یعنی برای مشخص کردن وضعیت پولی از قیمت نقدی (spot) استفاده می شود یا قیمت آتی (forward) ؟ به عبارت دیگر آیا اصطلاح "در نقطه سربه‌سری نقدی" یا "در نقطه سربه‌سری آتی" و مانند آن قابل تعریف است؟!