نقد قوه حکم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
نقد قوه حکم
‎Kritik der urteilskraft
نویسنده ایمانوئل کانت
برگرداننده عبدالکریم رشیدیان
ناشر
ناشر فارسی: نشر نی
محل نشر ایران
تاریخ نشر
تاریخ نشر فارسی: چاپ هفتم ۱۳۹۲
شابک 9789643124212
تعداد صفحات ۵۱۰
موضوع فلسفه
زبان فارسی
نوع رسانه کتاب
کتاب‌شناسی ایمانوئل کانت

نقد قوه حکم یا نقد سوم کتابی فلسفی از ایمانوئل کانت است.

نقد قوه حکم
criticism of the verdict
نویسنده ایمانوئل کانت
برگرداننده عبدالکریم رشیدیان
ناشر
ناشر فارسی: نشر نی
محل نشر ایران
تاریخ نشر
تاریخ نشر فارسی: چاپ هفتم 1392
شابک 9789643124212
تعداد صفحات 510
موضوع فلسفه
زبان فارسی
نوع رسانه کتاب
کتاب‌شناسی ایمانوئل کانت

'نقد قوه حکم' یا ' نقد سوم 'کتابی فلسفی از ایمانوئل کانت است. این کتاب را عبدالکریم رشیدیان به فارسی ترجمه کرده‌است. نقد قوهٔ حکم در «سگانی» (تریلوژیِ) نقدیِ کانت اثری است که نقش میانجی و پیونددهندهٔ دو اثر دیگر، یعنی نقد عقلِ محض و نقدِ عقلِ عملی را برعهده دارد و گذار از فلسفهٔ نظری به فلسفه اخلاق را عملی می‌کند. نقد قوه حکم در "سه گانی» ( تریلوژی) نقدی کانت اثری است که نقش میانجی و پیونددهنده دو اثر دیگر، یعنی نقد عقل محض و نقد عقل عملی را برعهده دارد و گذار از فلسفه نظری به فلسفه اخلاق را عملی میکند. کانت همان‌گونه که برای عقل محض و عقل عملی اصولی پیشین جُست و جو می‌کرد برای قوهٔ حکم نیز، که قوه‌ای است مربوط به احساس لذت و الم، در جُست و جوی مبانی پیشین برآمد و کوشید فلسفه‌ای پیشین از ذوق برپا کند. کانت همانگونه که برای عقل محض و عقل عملی اصولی پیشین جستجو میکرد برای قوه حکم نیز، که قوه ای است مربوط به احساس لذت و الم، در جستجوی مبانی پیشین برآمد و کوشید فلسفه ای پیشین از ذوق برپا کند. مبنا یا اصل بنیادی نهفته در شالودهٔ قوهٔ حکم غایت مندی طبیعت است. مبنا یا اصل بنیادی نهفته در شالوده قوه حکم غایتمندی طبیعت است. این غایت‌مندی به دو صورت ممکن است، یا صوری و ذهنی یا واقعی و عینی. این غایتمندی به دو صورت ممکن است، یا صوری و ذهنی یا واقعی و عینی. حکم به غایت مندی صورت یک عین بدون آن‌که هیچ غایت معینی برای آن قائل شویم حکم زیباشناختی است و اگر غایت معینی برای آن درنظر بگیریم حکم غایت شناختی است. حکم به غایتمندی صورت یک عین بدون آنکه هیچ غایت معینی برای آن قائل شویم حکم زیباشناختی است و اگر غایت معینی برای آن درنظر بگیریم حکم غایت شناختی است. بر همین مبنا، نقد قوهٔ حکم نیز به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: در بخش اول فلسفهٔ ذوق (مبحث زیبا و والا) و در بخش دوم غایت شناسی و غایت شناسیِ طبیعت بررسی می‌شود و بدین‌گونه سرانجام تأمل دربارهٔ زیبایی و نظم، زیباشناسی و غایت شناسی، در یک کل واحد، به‌هم پیوند می‌یابد. بر همین مبنا، نقد قوه حکم نیز به دو بخش اصلی تقسیم میشود: در بخش اول فلسفه ذوق (مبحث زیبا و والا) و در بخش دوم غایت شناسی و غایت شناسی طبیعت بررسی میشود و بدینگونه سرانجام تأمل درباره زیبایی و نظم، زیباشناسی و غایت شناسی، در یک کل واحد، بههم پیوند مییابد. درک ساختار جامع فلسفهٔ نقادی کانت بدون درک مباحث این اثر، که به گفتهٔ کاسیرر «بیش از هر اثر دیگری عصب زمانهٔ خود را تحریک کرده است» میسر نیست. درک ساختار جامع فلسفه نقادی کانت بدون درک مباحث این اثر، که به گفته کاسیرر "بیش از هر اثر دیگری عصب زمانه خود را تحریک کرده است» میسر نیست.

==منابع== نقد قوه حکم، ایمانوئل کانت، عبدالکریم رشیدیان (مترجم)، تهران: نشر نی == پیوند به بیرون == صفحه کتاب نقد قوه حکم در سایت نشر نی

  == == منابع نقد قوه حکم, ایمانوئل کانت, عبدالکریم رشیدیان (مترجم), تهران: نشر نی == == پیوند به بیرون صفحه کتاب [http: // nashreney com / content /% D9% 86% D9% 82% D8% AF% D9% 82% D9% 88% D9% 87-% D8% AD% D9% DA% A9% 85 نقد قوه حکم] در سایت [ [نشر نی]]