ماضی استمراری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فعل گذشته‌ی استمراری یا ماضی استمراری یک ساختار فعلی است که زمان گذشته (اشاره به زمان گذشته) و حالت تداوم را ترکیب می‌کند. یعنی بیانگر کاری است که در گذشته، مُتَداومانه انجام می‌شود. برای نمونه فعل «راه می‌رفتم» یک فعل گذشته‌ی استمراری است. این ساختار در تضاد با ساختار گذشته‌ی ساده(مثلا «رفتم») است که به یک رویداد تمام‌شده در گذشته اشاره دارد.

در زبان‌های هندواروپایی[ویرایش]

انگلیسی[ویرایش]

در انگلیسی نیز مانند فارسی برای یک عمل پیوسته در گذشته از این ساختار استفاده می‌شود.(مانند «I was eating» و «They were running») اما اگر فعل بیان‌گر یک حالت باشد با این ساختار صرف نخواهدشد.

معنا و مفهوم همچین ساختاری در انگلیسی گاهی با فعل کمکیِ used to یا would بیان می‌شود.(مانند «I used to eat a lot» و «I would eat early and would walk to school») همچنین این ساختار کمی در حالت شرطی نیز می‌تواند بیان شود.[۱]

زبان‌های لاتین[ویرایش]

لاتین[ویرایش]

چند نمونه از صرف ماضی استمراری:

  parāre docēre legere capere scīre esse
ego parābam docēbam legēbam capiēbam sciēbam eram
parābās docēbas legēbās capiēbās sciēbās erās
is parābat docēbat legēbat capiēbat sciēbat erat
nōs parābāmus docēbāmus legēbāmus capiēbāmus sciēbāmus erāmus
vōs parābātis docēbātis legēbātis capiēbātis sciēbātis erātis
parābant docēbant legēbant capiēbant sciēbant erant

جزییات:

  • این فعل با ba و abā نشانه‌گذاری می‌شود.

زبان‌های رومی[ویرایش]

در زبان‌های رومی این ساختار فعلی عموما شکلی از گذشته‌ی ساده است و به کار می‌رود برای:

  • عملی که در گذشته، منظما اتفاق می‌افتاد.
  • توصیفی از افراد، چیزها یا شرایط گذشته.
  • وضعیتی که در گذشته در حال پیشرفت بوده است یا برابر با ماضی بعید در فارسی.
  • وضعیت جسمی یا روانی در حال پیشرفت در گذشته.(«بودن»، «احساس‌کردن» و...)

منابع[ویرایش]

  1. "UltraLingua Online Dictionary & Grammar, "Conditional tense"". Archived from the original on 2009-10-11.