فهرست قطعات هواگردها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Nacelle = پوشش موتور

Inboard aileron = شهپر داخلی بال

Pylon = رابط و متصل کننده پوشش موتور به بال یا بدنه (در جنگنده‌ها متصل کننده بمب‌ها به زیر بال)

Slat = برآ افزای لبه حمله

Spoiler = برآ کش (از بین برنده برآ)

Frame = تقویت کننده‌های عرضی بدنه هواپیما

Longeron = تقویت کننده طولی بدنه

Propeller = ملخ

Engine = موتور

Fuselage = بدنه

Wing = بال

Nose gear = ارابه فرود دماغه

Main landing gear = ارابه فرود اصلی

Cowl = پوشش موتور

Wing tip = نوک بال

Flap = برآ افزا (وسیله‌ای در لبه فرار بال برای افزایش نیروی "برآ" بال. نیروی "برآ" نیروی اصلی عامل نگهدارنده وسایل پرنده در هوا و عامل غلبه بر نیروی وزن هواپیما میباشد. نیروی "برآ" دارای ارتباط مستقیم با سرعت هواپیما بوده و با افزایش سرعت افزایش و با کاهش سرعت کاهش میابد. بنابراین در رژیمهای پروازی برخاست (take-off) و نشست (landing) که سرعت هواپیما کم است برای جبران کمبود نیروی برآ از فلپ یا برآ افزا استفاده میشود)

Wing leading edge = لبه حمله بال (لبه جلوئی بال که جریان هوا در اولین مرحله قبل از رسیدن به بال به آن برخورد مینماید.)

Wing trailing edge = لبه فرار بال (لبه عقبی بال که جریان هوا پس از عبور از رو و زیر بال در آن قسمت از بال جدا میگردد.)

Fin = پره یا دم عمودی

Stabilizer = پایدار کننده یا دم افقی

Elevator = بالابر (عامل بالا یا پائین برنده دماغه هواپیما)

Rudder = رادر یا سکان عمودی متحرک (عامل گردش هواپیما)

Aileron = شهپر (عامل چرخش هواپیما)

Airfoil = ماهیواره یا مقطع بال (مقطع دوکی شکل یا مقطع ماهیواره)

Airfoil shape = شکل مقطع بال

Spar = شاه تیر یا تیر اصلی در امتداد دهانه بال (دهانه بال = Wing span = از نوک بال راست تا نوک بال چپ)

Rib = ریب (تقویت کننده وشکل دهنده عرضی بال)

Stringer = ستونهای فرعی بال

Stiffener = تقویت کننده