فهرست شهرستان‌های اکلاهما

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست شهرستان‌های اکلاهما (به انگلیسی: List of counties in Oklahoma)

شهرستان FIPS code مرکز شهرستان تأسیس جمعیت مساحت نقشه
ادیر ۰۰۱ استیلول ۱۹۰۷ ۲۲۶۸۳ ۵۷۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
الفالفا ۰۰۳ چرکی ۱۹۰۷ ۵۶۴۲ ۸۶۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
اتوکا ۰۰۵ اتوکا ۱۹۰۷ ۱۴۱۸۲ ۹۷۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
بیور ۰۰۷ بیور ۱۸۹۰ ۵۶۳۶ ۱٬۸۱۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
بکهام ۰۰۹ سیر ۲۲۱۱۹ ۹۰۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
بلین ۰۱۱ واتونگا ۱۸۹۰ ۱۱۹۴۳ ۹۲۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
برایان ۰۱۳ درنت ۱۹۰۷ ۴۲۴۱۶ ۹۰۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کدو ۰۱۵ انادارکو ۱۹۰۱ ۲۹۶۰۰ ۱٬۲۷۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کانادا ۰۱۷ ال رنو ۱۹۰۱ ۱۱۵۵۴۱ ۹۰۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کارتر ۰۱۹ آردمر ۱۹۰۷ ۴۷۵۵۷ ۸۲۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
چروکی ۰۲۱ تاهلکواه ۱۹۰۷ ۴۶۹۸۷ ۷۵۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
چاکتاو ۰۲۳ هیوگو ۱۹۰۷ ۱۵۲۰۵ ۷۷۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
سیمران ۰۲۵ بویزی سیتی ۱۹۰۷ ۲۴۷۵ ۱٬۸۳۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کلیولند ۰۲۷ نورمن ۱۸۹۰ ۲۵۵۷۵۵ ۵۳۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کول ۰۲۹ کوالگات ۱۹۰۷ ۵۹۲۵ ۵۱۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کومانچی ۰۳۱ لتن ۱۹۰۷ ۱۲۴۰۹۸ ۱٬۰۶۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کاتن ۰۳۳ ولترز ۱۹۱۲ ۶۱۹۳ ۶۳۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کریگ ۰۳۵ وینیتا ۱۹۰۷ ۱۵۰۲۹ ۷۶۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کریک ۰۳۷ سپالپا ۱۹۰۷ ۶۹۹۶۷ ۹۵۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کاستر ۰۳۹ آرپاهو ۱۸۹۱ ۲۷۴۶۹ ۹۸۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
دلاویر ۰۴۱ جی ۱۹۰۷ ۴۱۴۸۷ ۷۴۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
دووی ۰۴۳ تالوگا ۱۸۹۲ ۴۸۱۰ ۱٬۰۰۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
الیس ۰۴۵ آرنت ۱۹۰۷ ۴۱۵۱ ۱٬۲۲۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
گارفیلد ۰۴۷ اینید ۱۸۹۳ ۶۰۵۸۰ ۱٬۰۵۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
گاروین ۰۴۹ پل ولی ۱۹۰۷ ۲۷۵۷۶ ۸۰۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
گریدی ۰۵۱ چیکشی ۱۹۰۷ ۵۲۴۳۱ ۱٬۱۰۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
گرانت ۰۵۳ مدفرد ۱۸۹۲ ۴٬۵۲۷ ۱٬۰۰۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
گریر ۰۵۵ مانگوم ۱۸۹۶ ۶٬۲۳۹ ۶۳۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
هارمون ۰۵۷ هولیس ۱۹۰۹ ۲٬۹۲۲ ۵۳۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
هارپر ۰۵۹ بوفالو ۱۹۰۹ ۳٬۶۸۵ ۱٬۰۳۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
هسکل ۰۶۱ استیگلر ۱۹۰۷ ۱۲٬۷۶۹ ۵۷۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
هیوز ۰۶۳ هولدنویل ۱۹۰۷ ۱۴٬۰۰۳ ۸۰۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
جکسون ۰۶۵ آلتوس ۱۹۰۷ ۲۶٬۴۴۶ ۸۰۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
جفرسون ۰۶۷ واوریکا ۱۹۰۷ ۶٬۴۷۲ ۷۵۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
جانستون ۰۶۹ تیشومینگو ۱۹۰۷ ۱۰٬۹۵۷ ۶۴۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کی ۰۷۱ نیوکیرک ۱۸۹۵ ۴۶٬۵۶۲ ۹۱۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کینگ‌فیشر ۰۷۳ کینگفیشر ۱۹۰۷ ۱۵٬۰۳۴ ۹۰۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کیووا ۰۷۵ هووبرت ۱۹۰۱ ۹٬۴۴۶ ۱٬۰۱۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
لاتیمر ۰۷۷ ویلبورتون ۱۹۰۷ ۱۱٬۱۵۴ ۷۲۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
لو فلور ۰۷۹ پوتاو ۱۹۰۷ ۵۰٬۳۸۴ ۱٬۵۸۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
لینکلن ۰۸۱ چندلر ۱۸۹۱ ۳۴٬۲۷۳ ۹۵۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
لوگان ۰۸۳ گاتری ۱۸۹۱ ۴۱٬۸۴۸ ۷۴۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
لاو ۰۸۵ ماریتا ۱۹۰۷ ۹٬۴۲۳ ۵۱۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
میجر ۰۹۳ فرویو ۱۹۰۹ ۷٬۵۲۷ ۹۵۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
مارشال ۰۹۵ مادیل ۱۹۰۷ ۱۵٬۸۴۰ ۳۷۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
مایز ۰۹۷ پریور کریک ۱۹۰۷ ۴۱٬۲۵۹ ۶۵۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
مک‌کلین ۰۸۷ پرسل ۱۹۰۷ ۳۴٬۵۰۶ ۵۷۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
مک‌کرتین ۰۸۹ ایدابل ۱۹۰۷ ۳۳٬۱۵۱ ۱٬۸۵۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
مک‌اینتاش ۰۹۱ ایوفلا ۱۹۰۷ ۲۰٬۲۵۲ ۶۲۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
مورای ۰۹۹ سالفر ۱۹۰۷ ۱۳٬۴۸۸ ۴۱۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
ماسکووگی ۱۰۱ ماسکووگی ۱۹۰۷ ۷۰٬۹۹۰ ۸۱۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
نوبل ۱۰۳ پری ۱۸۹۷ ۱۱٬۵۶۱ ۷۳۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
نوواتا ۱۰۵ نوواتا ۱۹۰۷ ۱۰٬۵۳۶ ۵۶۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
اوکفسکی ۱۰۷ اوکما ۱۹۰۷ ۱۲٬۱۹۱ ۶۲۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
اکلاهما ۱۰۹ اکلاهما سیتی ۱۸۹۱ ۷۱۸٬۶۳۳ ۷۰۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
اوکمالگی ۱۱۱ اوکمالگی ۱۹۰۷ ۴۰٬۰۶۹ ۶۹۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
اوسیج ۱۱۳ پاوهوسکا ۱۹۰۷ 47,472 ۲٬۲۵۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
اتاوا ۱۱۵ میامی ۱۹۰۷ ۳۱٬۸۴۸ ۴۷۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
پانی ۱۱۷ پانی ۱۸۹۷ ۱۶٬۵۷۷ ۵۷۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
پین ۱۱۹ استیلواتر ۱۸۹۰ ۴۵٬۸۳۷ ۱٬۳۰۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
پیتسبرگ ۱۲۱ مکلیستر ۱۹۰۷ ۴۵٬۸۳۷ ۱٬۳۰۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
پانتوتوک ۱۲۳ ایدا ۱۹۰۷ ۳۷٬۴۹۲ ۷۲۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
پاتواتومی ۱۲۵ شانی ۱۸۹۱ ۶۹٬۴۴۲ ۷۸۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
پوشماتاها ۱۲۷ انتلر ۱۹۰۷ ۱۱٬۵۷۲ ۱٬۳۹۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
راجر میلز ۱۲۹ شاین ۱۸۹۵ ۳٬۶۴۷ ۱٬۱۴۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
راجرز ۱۳۱ کلیرمر ۱۹۰۷ ۸۶٬۹۰۵ ۶۷۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
سمینول ۱۳۳ ووکا ۱۹۰۷ ۲۵٬۴۸۲ ۶۳۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
سکویا ۱۳۵ سلیساو ۱۹۰۷ ۴۲٬۳۹۱ ۶۷۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
استیونس ۱۳۷ دانکن ۱۹۰۷ ۴۵٬۰۴۸ ۸۷۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
تگزاس ۱۳۹ گویمون ۱۹۰۷ ۲۰٬۶۴۰ ۲٬۰۳۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
تیلمن ۱۴۱ فردریک ۱۹۰۷ ۷٬۹۹۲ ۸۷۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
تالسا ۱۴۳ تالسا ۱۹۰۷ ۶۰۳٬۴۰۳ ۵۷۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
وگنر ۱۴۵ وگنر ۱۹۰۷ ۷۳٬۰۸۵ ۵۶۳ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
واشینگتن ۱۴۷ بارتلزویل ۱۹۰۷ ۵۰٬۹۷۶ ۴۱۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
وشیتا ۱۴۹ کوردل ۱۸۹۷ ۱۱٬۶۲۹ ۱٬۰۰۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
وودز ۱۵۱ آلوا ۱۸۹۳ ۸٬۸۷۸ ۱٬۲۸۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
وودوارد ۱۵۳ وودوارد ۱۸۹۳ ۲۰٬۰۸۱ ۱٬۲۴۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]

منابع[ویرایش]