فهرست سیارک‌ها (۹۶۰۰۱–۹۷۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۹۶۰۰۱ - ۹۷۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۹۶۰۰۱ تا ۹۷۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۹۶۰۰۱ 2004 NY22 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴
۹۶۰۰۲ 2004 ND23 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴
۹۶۰۰۳ 2004 NT24 ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۴
۹۶۰۰۴ 2004 NH25 ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۴
۹۶۰۰۵ 2004 NZ26 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴
۹۶۰۰۶ 2004 NE27 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴
۹۶۰۰۷ 2004 ON3 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۴
۹۶۰۰۸ 2004 OA5 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۴
۹۶۰۰۹ 2004 OB6 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۴
۹۶۰۱۰ 2004 PY2 ۳ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۱۱ 2004 PD6 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۱۲ 2004 PP6 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۱۳ 2004 PB7 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۱۴ 2004 PD7 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۱۵ 2004 PO7 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۱۶ 2004 PP7 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۱۷ 2004 PA9 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۱۸ 2004 PG9 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۱۹ 2004 PK9 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۲۰ 2004 PL9 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۲۱ 2004 PD12 ۷ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۲۲ 2004 PZ13 ۷ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۲۳ 2004 PW17 ۸ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۲۴ 2004 PD19 ۸ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۲۵ 2004 PN19 ۸ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۲۶ 2004 PO27 ۹ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۲۷ 2004 PB29 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۲۸ 2004 PD30 ۸ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۲۹ 2004 PK31 ۸ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۳۰ 2004 PZ31 ۸ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۳۱ 2004 PG33 ۸ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۳۲ 2004 PN35 ۸ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۳۳ 2004 PE36 ۹ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۳۴ 2004 PW42 ۱۰ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۳۵ 2004 PB54 ۸ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۳۶ 2004 PP57 ۹ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۳۷ 2004 PQ65 ۱۰ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۳۸ 2004 PY67 ۶ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۳۹ 2004 PN79 ۹ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۴۰ 2004 PO82 ۱۰ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۴۱ 2004 PR90 ۱۰ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۴۲ 2004 PZ90 ۱۰ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۴۳ 2004 PC93 ۱۲ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۴۴ 2004 PU95 ۱۳ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۴۵ 2004 PX97 ۱۴ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۴۶ 2004 PW99 ۱۱ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۴۷ 2004 QW6 ۲۱ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۴۸ 2004 QU9 ۲۱ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۴۹ 2004 QF11 ۲۱ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۵۰ 2004 QM14 ۲۱ اوت ۲۰۰۴
۹۶۰۵۰ 2115 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 2134 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 2156 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 2189 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 2596 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 2704 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 2711 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 2831 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 3030 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 3103 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 4222 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 4558 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 4627 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 4772 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 4785 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 4799 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 4810 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 4819 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 6060 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 6078 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 6127 P-L ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 6222 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 6677 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 6709 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 6736 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 6825 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 6840 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 6857 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 7583 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 7649 P-L ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 9079 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۹۶۰۵۰ 9606 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۹۶۰۸۳ 1242 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۹۶۰۸۴ 2225 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۹۶۰۸۵ 2256 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۹۶۰۸۶ Toscanos ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۸۷ 1035 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۸۸ 1074 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۸۹ 1127 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۹۰ 1185 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۹۱ 1267 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۹۲ 2036 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۹۳ 2063 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۹۴ 2089 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۹۵ 2095 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۹۶ 2111 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۹۷ 2122 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۹۸ 2143 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۰۹۹ 2193 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۰۰ 2263 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۰۱ 3006 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۰۲ 3054 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۰۳ 3132 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۰۴ 3189 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۰۵ 3225 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۰۶ 3313 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۰۷ 4109 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۰۸ 4167 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۰۹ 4192 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۱۰ 4224 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۱۱ 4243 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۱۲ 5063 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۱۳ 5083 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۱۴ 5088 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۱۵ 5139 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۱۶ 5412 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۱۷ 5458 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۹۶۱۱۸ 1087 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۱۹ 1091 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۲۰ 1114 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۲۱ 1127 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۲۲ 1141 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۲۳ 1184 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۲۴ 2058 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۲۵ 2152 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۲۶ 2174 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۲۷ 2202 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۲۸ 2220 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۲۹ 2248 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۳۰ 2269 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۳۱ 2276 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۳۲ 2354 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۳۳ 2488 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۳۴ 3027 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۳۵ 3054 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۳۶ 3209 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۳۷ 3252 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۳۸ 3277 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۳۹ 3324 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۴۰ 3339 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۴۱ 3359 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۴۲ 3425 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۴۳ 3434 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۴۴ 3466 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۴۵ 3808 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۴۶ 3834 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۴۷ 3851 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۴۸ 3991 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۴۹ 4125 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۵۰ 4158 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۵۱ 4239 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۵۲ 4358 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۵۳ 4651 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۵۴ 5121 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۹۶۱۵۴ 1973 HA ۲۷ آوریل ۱۹۷۳
۹۶۱۵۴ 1974 CB ۱۴ فوریه ۱۹۷۴
۹۶۱۵۷ 1978 UV4 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۹۶۱۵۸ 1978 UE8 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۹۶۱۵۹ 1978 VR3 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۹۶۱۶۰ 1978 VW7 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۹۶۱۶۱ 1978 VS9 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۹۶۱۶۲ 1979 MN7 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۹۶۱۶۳ 1981 DJ1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۹۶۱۶۴ 1981 EH6 ۲ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۶۵ 1981 EL14 ۱ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۶۶ 1981 EW15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۶۷ 1981 EG20 ۲ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۶۸ 1981 ER23 ۳ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۶۹ 1981 EW23 ۷ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۷۰ 1981 EE29 ۱ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۷۱ 1981 ET32 ۸ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۷۲ 1981 EN34 ۲ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۷۳ 1981 ED36 ۶ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۷۴ 1981 EF38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۷۵ 1981 EY43 ۶ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۷۶ 1981 EZ44 ۷ مارس ۱۹۸۱
۹۶۱۷۶ 1984 BC ۳۰ ژانویه ۱۹۸۴
۹۶۱۷۸ 1987 SA4 ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۷
۹۶۱۷۹ 1988 DX4 ۲۵ فوریه ۱۹۸۸
۹۶۱۸۰ 1988 SR2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۹۶۱۸۱ 1988 VW2 ۸ نوامبر ۱۹۸۸
۹۶۱۸۲ 1989 RT1 ۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۹۶۱۸۳ 1989 UG2 ۲۷ اکتبر ۱۹۸۹
۹۶۱۸۴ 1990 QH3 ۲۸ اوت ۱۹۹۰
۹۶۱۸۵ 1990 RJ7 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۰
۹۶۱۸۶ 1990 SF8 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۹۶۱۸۷ 1990 UH4 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۹۶۱۸۷ 1991 GC ۸ آوریل ۱۹۹۱
۹۶۱۸۹ Pygmalion ۶ ژوئیه ۱۹۹۱
۹۶۱۹۰ 1991 PD19 ۲ اوت ۱۹۹۱
۹۶۱۹۱ 1991 TK9 ۳ اکتبر ۱۹۹۱
۹۶۱۹۲ Calgary ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۹۶۱۹۳ Edmonton ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۹۶۱۹۴ 1991 VF6 ۲ نوامبر ۱۹۹۱
۹۶۱۹۵ 1992 AW2 ۱ ژانویه ۱۹۹۲
۹۶۱۹۶ 1992 EQ4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۹۶۱۹۷ 1992 EF6 ۱ مارس ۱۹۹۲
۹۶۱۹۸ 1992 EF13 ۲ مارس ۱۹۹۲
۹۶۱۹۹ 1992 EY24 ۴ مارس ۱۹۹۲
۹۶۲۰۰ 1992 QR2 ۲۵ اوت ۱۹۹۲
۹۶۲۰۱ 1992 RK3 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۹۶۲۰۲ 1992 RR7 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۹۶۲۰۳ 1992 SH3 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۹۶۲۰۴ 1992 SN5 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۲
۹۶۲۰۵ Ararat ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۹۶۲۰۶ 1992 SU17 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۹۶۲۰۷ 1993 FK4 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۹۶۲۰۸ 1993 FY6 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۹۶۲۰۹ 1993 FA9 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۹۶۲۱۰ 1993 FR14 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۹۶۲۱۱ 1993 FU23 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۹۶۲۱۲ 1993 FK27 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۹۶۲۱۳ 1993 FZ30 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۹۶۲۱۴ 1993 FB42 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۹۶۲۱۵ 1993 QR9 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۹۶۲۱۶ 1993 RM1 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۹۶۲۱۷ Gronchi ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۹۶۲۱۸ 1993 RZ14 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۹۶۲۱۹ 1993 SH5 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۳
۹۶۲۲۰ 1993 SY13 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۹۶۲۲۱ 1993 TC2 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۲۲ 1993 TU9 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۲۳ 1993 TG14 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۲۴ 1993 TY17 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۲۵ 1993 TP18 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۲۶ 1993 TS18 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۲۷ 1993 TS22 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۲۸ 1993 TV25 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۲۹ 1993 TE30 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۳۰ 1993 TZ35 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۳۱ 1993 TF39 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۳۲ 1993 TU39 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۳۳ 1993 TA41 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۳۳ 1993 UG ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۳۵ 1993 UB5 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۳۶ 1993 UL7 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۹۶۲۳۷ 1993 VL1 ۴ نوامبر ۱۹۹۳
۹۶۲۳۸ 1994 AF4 ۴ ژانویه ۱۹۹۴
۹۶۲۳۹ 1994 AC7 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۹۶۲۴۰ 1994 AE7 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۹۶۲۴۱ 1994 AG7 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۹۶۲۴۲ 1994 AB17 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۴
۹۶۲۴۳ 1994 CF6 ۱۲ فوریه ۱۹۹۴
۹۶۲۴۴ 1994 CA16 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۹۶۲۴۵ 1994 CA18 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۹۶۲۴۶ 1994 JZ5 ۴ مه ۱۹۹۴
۹۶۲۴۷ 1994 PT3 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۹۶۲۴۸ 1994 PX6 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۹۶۲۴۹ 1994 PD22 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۹۶۲۵۰ 1994 PE25 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۹۶۲۵۱ 1994 RL26 ۵ سپتامبر ۱۹۹۴
۹۶۲۵۲ 1994 WB6 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۹۶۲۵۳ 1995 BY1 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۵
۹۶۲۵۴ Hoyo ۲۷ فوریه ۱۹۹۵
۹۶۲۵۵ 1995 ES6 ۲ مارس ۱۹۹۵
۹۶۲۵۶ 1995 HS2 ۲۵ آوریل ۱۹۹۵
۹۶۲۵۶ 1995 JE ۳ مه ۱۹۹۵
۹۶۲۵۸ 1995 KQ4 ۲۷ مه ۱۹۹۵
۹۶۲۵۹ 1995 MV1 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵
۹۶۲۶۰ 1995 MW3 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۵
۹۶۲۶۱ 1995 OA4 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۹۶۲۶۱ 1995 PF ۱ اوت ۱۹۹۵
۹۶۲۶۳ 1995 SE2 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۶۴ 1995 SF17 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۶۵ 1995 SX23 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۶۶ 1995 SB33 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۶۷ 1995 SK48 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۶۸ Tomcarr ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۶۹ 1995 SA67 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۷۰ 1995 SY68 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۷۱ 1995 SH79 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۷۲ 1995 SZ88 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۷۳ 1995 UD15 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۹۶۲۷۴ 1995 UB32 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۹۶۲۷۵ 1995 UG66 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۹۶۲۷۶ 1995 VG11 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۷۷ 1995 WN4 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۷۸ 1995 WN19 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۷۹ 1995 WE20 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۸۰ 1995 WZ31 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۸۱ 1995 WC37 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۸۲ 1995 WX38 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۸۳ 1995 YQ5 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۸۴ 1995 YY9 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۸۵ 1995 YG23 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵
۹۶۲۸۶ 1996 AE13 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۹۶۲۸۷ 1996 BW8 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۶
۹۶۲۸۸ 1996 GD6 ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۹۶۲۸۹ 1996 HZ12 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۹۶۲۹۰ 1996 HZ17 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۹۶۲۹۱ 1996 HQ20 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۹۶۲۹۲ 1996 HR20 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۹۶۲۹۳ 1996 HV22 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۹۶۲۹۴ 1996 JE2 ۱۱ مه ۱۹۹۶
۹۶۲۹۵ 1996 JF7 ۱۱ مه ۱۹۹۶
۹۶۲۹۶ 1996 OK1 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۶
۹۶۲۹۷ 1996 RY25 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۹۶۲۹۸ 1996 RE26 ۶ سپتامبر ۱۹۹۶
۹۶۲۹۸ 1996 SO ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۹۶۳۰۰ 1996 SC8 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۹۶۳۰۱ 1996 TK30 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۹۶۳۰۲ 1996 TL39 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۹۶۳۰۳ 1996 UM5 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۶
۹۶۳۰۴ 1996 VH16 ۵ نوامبر ۱۹۹۶
۹۶۳۰۵ 1996 VC36 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
۹۶۳۰۶ 1996 WO2 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۶
۹۶۳۰۷ 1996 XT2 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۹۶۳۰۸ 1996 XX22 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶
۹۶۳۰۹ 1996 XG23 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶
۹۶۳۱۰ 1996 XA26 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۹۶۳۱۱ 1996 XW27 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۶
۹۶۳۱۲ 1996 XS35 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶
۹۶۳۱۳ 1997 AL3 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۹۶۳۱۴ 1997 AL6 ۸ ژانویه ۱۹۹۷
۹۶۳۱۵ 1997 AP10 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۹۶۳۱۶ 1997 AA21 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۹۶۳۱۷ 1997 BW2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۹۶۳۱۸ 1997 CN1 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۹۶۳۱۹ 1997 CL5 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۹۶۳۲۰ 1997 CV15 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۹۶۳۲۱ 1997 CW16 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۹۶۳۲۲ 1997 CN20 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۹۶۳۲۳ 1997 CE26 ۱۴ فوریه ۱۹۹۷
۹۶۳۲۴ 1997 EV2 ۴ مارس ۱۹۹۷
۹۶۳۲۵ 1997 EG7 ۳ مارس ۱۹۹۷
۹۶۳۲۶ 1997 EN11 ۳ مارس ۱۹۹۷
۹۶۳۲۷ 1997 EJ50 ۵ مارس ۱۹۹۷
۹۶۳۲۷ 1997 GC ۲ آوریل ۱۹۹۷
۹۶۳۲۹ 1997 GY8 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۹۶۳۳۰ 1997 GW9 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۹۶۳۳۱ 1997 GC21 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۹۶۳۳۲ 1997 GQ34 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۹۶۳۳۳ 1997 GL36 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۹۶۳۳۴ 1997 HH3 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۹۶۳۳۵ 1997 JW9 ۹ مه ۱۹۹۷
۹۶۳۳۶ 1997 KT3 ۲۸ مه ۱۹۹۷
۹۶۳۳۷ 1997 LG2 ۵ ژوئن ۱۹۹۷
۹۶۳۳۸ 1997 LF5 ۱ ژوئن ۱۹۹۷
۹۶۳۳۹ 1997 MD5 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۷
۹۶۳۴۰ 1997 NV4 ۸ ژوئیه ۱۹۹۷
۹۶۳۴۱ 1997 OX1 ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۷
۹۶۳۴۲ 1997 PF2 ۸ اوت ۱۹۹۷
۹۶۳۴۳ 1997 RS1 ۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۴۴ 1997 RH3 ۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۴۵ 1997 RF5 ۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۴۶ 1997 SC10 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۴۷ 1997 SS16 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۴۸ 1997 TU26 ۷ اکتبر ۱۹۹۷
۹۶۳۴۹ 1997 US7 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۹۶۳۵۰ 1997 UA15 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۹۶۳۵۱ 1997 UA18 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷
۹۶۳۵۲ 1997 VH2 ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۵۳ 1997 VF3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۵۴ 1997 VO3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۵۵ 1997 VR6 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۵۶ 1997 VH8 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۵۷ 1997 WE5 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۵۸ 1997 WK5 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۵۹ 1997 WP10 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۶۰ 1997 WW10 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۶۱ 1997 WG12 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۶۲ 1997 WH13 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۶۳ 1997 WD16 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۶۴ 1997 WD18 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۶۵ 1997 WY25 ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۶۶ 1997 WS37 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۶۷ 1997 WK53 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۶۸ 1997 XH2 ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۶۹ 1997 XM2 ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۷۰ 1997 XS5 ۱ دسامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۷۱ 1997 XC8 ۷ دسامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۷۲ 1997 YP4 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۷۳ 1997 YH7 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۷۴ 1997 YZ13 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۷۵ 1997 YS17 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۹۶۳۷۵ 1998 AY ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۷۷ 1998 AU6 ۴ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۷۷ 1998 BA ۱۶ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۷۷ 1998 BH ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۸۰ 1998 BG1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۸۱ 1998 BS5 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۸۲ 1998 BW7 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۸۳ 1998 BJ15 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۸۴ 1998 BG17 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۸۵ 1998 BC25 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۸۶ 1998 BO41 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۸۷ 1998 BW41 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۸۸ 1998 BD42 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۸۹ 1998 BA48 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۹۶۳۹۰ 1998 CQ1 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۳۹۱ 1998 CZ1 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۳۹۱ 1998 DH ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۳۹۳ 1998 DF1 ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۳۹۴ 1998 DC12 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۳۹۵ 1998 DF12 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۳۹۶ 1998 DQ12 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۳۹۷ 1998 DT13 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۳۹۸ 1998 DX13 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۳۹۹ 1998 DE15 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۴۰۰ 1998 DK15 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۴۰۱ 1998 DX15 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۴۰۲ 1998 DE18 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۴۰۳ 1998 DT22 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۴۰۴ 1998 DB28 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۹۶۴۰۴ 1998 ES ۲ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۰۶ 1998 EW7 ۲ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۰۷ 1998 EU8 ۵ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۰۸ 1998 EV9 ۵ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۰۹ 1998 EW10 ۱ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۱۰ 1998 ER12 ۱ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۱۱ 1998 EM13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۱۲ 1998 EC14 ۱ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۱۳ 1998 ET14 ۱ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۱۴ 1998 EZ19 ۳ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۱۵ 1998 FX4 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۱۶ 1998 FD5 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۱۷ 1998 FK6 ۱۸ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۱۸ 1998 FC11 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۱۹ 1998 FN16 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۲۰ 1998 FL18 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۲۱ 1998 FJ30 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۲۲ 1998 FO30 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۲۳ 1998 FK31 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۲۴ 1998 FX32 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۲۵ 1998 FB35 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۲۶ 1998 FE37 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۲۷ 1998 FP42 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۲۸ 1998 FB43 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۲۹ 1998 FN52 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۳۰ 1998 FL55 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۳۱ 1998 FW57 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۳۲ 1998 FY58 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۳۳ 1998 FH59 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۳۴ 1998 FR63 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۳۵ 1998 FT63 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۳۶ 1998 FS72 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۳۷ 1998 FR77 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۳۸ 1998 FQ78 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۳۹ 1998 FB79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۴۰ 1998 FD79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۴۱ 1998 FL79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۴۲ 1998 FY90 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۴۳ 1998 FA106 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۴۴ 1998 FR106 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۴۵ 1998 FM115 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۴۶ 1998 FS122 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۴۷ 1998 FH135 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۴۸ 1998 FS135 ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۹۶۴۴۹ 1998 GA1 ۳ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۵۰ 1998 GS6 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۵۱ 1998 GW7 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۵۲ 1998 GF9 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۵۳ 1998 GP9 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۵۳ 1998 HR ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۵۵ 1998 HQ21 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۵۶ 1998 HS22 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۵۷ 1998 HC24 ۲۸ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۵۸ 1998 HV24 ۱۷ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۵۹ 1998 HK34 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۶۰ 1998 HJ36 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۶۱ 1998 HS36 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۶۲ 1998 HP44 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۶۳ 1998 HW51 ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۶۴ 1998 HN54 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۶۵ 1998 HX69 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۶۶ 1998 HG72 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۶۷ 1998 HE80 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۶۸ 1998 HQ81 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۶۹ 1998 HQ99 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۷۰ 1998 HR102 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۷۱ 1998 HM104 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۷۲ 1998 HV107 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۷۳ 1998 HG118 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۷۴ 1998 HE119 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۷۵ 1998 HL126 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۷۶ 1998 HE127 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۷۷ 1998 HA128 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۷۸ 1998 HH129 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۷۹ 1998 HS132 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۸۰ 1998 HN139 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۸۱ 1998 HX140 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۸۲ 1998 HP144 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۸۳ 1998 HS144 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۸۴ 1998 HJ146 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۸۵ 1998 HE147 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۸۶ 1998 HZ148 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۹۶۴۸۷ 1998 JU1 ۱ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۸۸ 1998 JO3 ۶ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۸۹ 1998 KN6 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۹۰ 1998 KQ7 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۹۱ 1998 KX7 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۹۲ 1998 KL9 ۲۸ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۹۳ 1998 KN10 ۱۹ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۹۴ 1998 KE24 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۹۵ 1998 KH28 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۹۶ 1998 KT33 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۹۷ 1998 KD37 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۹۸ 1998 KJ40 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۹۶۴۹۹ 1998 KE55 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۹۶۵۰۰ 1998 KN57 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۹۶۵۰۱ 1998 KU57 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۹۶۵۰۲ 1998 KU58 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۹۶۵۰۳ 1998 MC3 ۱۶ ژوئن ۱۹۹۸
۹۶۵۰۴ 1998 ML15 ۲۰ ژوئن ۱۹۹۸
۹۶۵۰۵ 1998 MH20 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۹۶۵۰۶ Oberosterreich ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۹۶۵۰۷ 1998 QX1 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۹۶۵۰۸ 1998 QJ30 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۹۶۵۰۹ 1998 QE41 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۹۶۵۱۰ 1998 QL55 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۹۶۵۱۱ 1998 QG57 ۳۰ اوت ۱۹۹۸
۹۶۵۱۲ 1998 QE67 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۹۶۵۱۳ 1998 QW83 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۹۶۵۱۴ 1998 QC84 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۹۶۵۱۵ 1998 QT85 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۹۶۵۱۶ 1998 QU95 ۱۹ اوت ۱۹۹۸
۹۶۵۱۷ 1998 QG99 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۹۶۵۱۸ 1998 RO3 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۱۹ 1998 RB5 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۲۰ 1998 RH6 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۲۱ 1998 RF9 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۲۲ 1998 RK23 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۲۳ 1998 RC26 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۲۴ 1998 RY28 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۲۵ 1998 RE37 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۲۶ 1998 RU40 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۲۷ 1998 RQ45 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۲۸ 1998 RP49 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۲۹ 1998 RR49 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۳۰ 1998 RE54 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۳۱ 1998 RL68 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۳۲ 1998 RH69 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۳۳ 1998 RH72 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۳۴ 1998 RO79 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۳۵ 1998 SC5 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۳۶ 1998 SO10 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۳۷ 1998 SF12 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۳۸ 1998 SN24 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۳۹ 1998 SW27 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۴۰ 1998 SC29 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۴۱ 1998 SR31 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۴۲ 1998 SA44 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۴۳ 1998 SE48 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۴۴ 1998 SK52 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۴۵ 1998 SQ53 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۴۶ 1998 SO55 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۴۷ 1998 SB57 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۴۸ 1998 SX59 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۴۹ 1998 SE63 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۵۰ 1998 SH68 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۵۱ 1998 SL100 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۵۲ 1998 SE113 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۵۳ 1998 SS114 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۵۴ 1998 SD119 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۵۵ 1998 SN121 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۵۶ 1998 ST126 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۵۷ 1998 SC127 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۵۸ 1998 SP127 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۵۹ 1998 SF129 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۶۰ 1998 SF133 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۶۱ 1998 SB135 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۶۲ 1998 SZ138 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۶۳ 1998 SB154 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۶۴ 1998 SN156 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۶۵ 1998 SB157 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۶۶ 1998 TC2 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۶۷ 1998 TE18 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۶۸ 1998 TS19 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۶۹ 1998 TO31 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۷۰ 1998 TJ32 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۷۱ 1998 UN11 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۷۲ 1998 UN16 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۷۳ 1998 UJ19 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۷۴ 1998 UJ23 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۷۵ 1998 UY28 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۷۶ 1998 UH35 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۷۷ 1998 UC42 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۹۶۵۷۸ 1998 VT2 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۷۹ 1998 VP7 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۰ 1998 VY8 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۱ 1998 VJ16 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۲ 1998 VF25 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۳ 1998 VG34 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۴ 1998 VG53 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۵ 1998 WY2 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۶ 1998 WE14 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۷ 1998 WK15 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۸ 1998 WR20 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۹ 1998 WW22 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۹ 1998 XB ۱ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۸۹ 1998 XY ۷ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۹۲ 1998 XC1 ۷ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۹۳ 1998 XO20 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۹۴ 1998 XA22 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۹۵ 1998 XQ23 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۹۶ 1998 XW26 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۹۷ 1998 XU28 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۹۸ 1998 XS41 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۵۹۹ 1998 XP49 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۶۰۰ 1998 XH74 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۶۰۱ 1998 XD78 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۶۰۲ 1998 YF9 ۲۳ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۶۰۳ 1998 YH12 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۶۰۴ 1998 YG19 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۹۶۶۰۵ 1999 AS10 ۷ ژانویه ۱۹۹۹
۹۶۶۰۶ 1999 AH13 ۷ ژانویه ۱۹۹۹
۹۶۶۰۷ 1999 AT30 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۹۶۶۰۸ 1999 AO34 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۹۶۶۰۹ 1999 AQ35 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۹۶۶۱۰ 1999 BZ18 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۹۶۶۱۱ 1999 BJ29 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۹۶۶۱۲ 1999 CZ3 ۵ فوریه ۱۹۹۹
۹۶۶۱۳ 1999 CG5 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۹۶۶۱۴ 1999 CL16 ۶ فوریه ۱۹۹۹
۹۶۶۱۵ 1999 CZ17 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۹۶۶۱۶ 1999 CG20 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۹۶۶۱۷ 1999 CC32 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۹۶۶۱۸ 1999 CL102 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۹۶۶۱۹ 1999 CA115 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۹۶۶۲۰ 1999 CG116 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۹۶۶۲۱ 1999 CV120 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۹۶۶۲۱ 1999 DY ۱۸ فوریه ۱۹۹۹
۹۶۶۲۳ Leani ۱۴ مارس ۱۹۹۹
۹۶۶۲۴ 1999 EZ5 ۱۲ مارس ۱۹۹۹
۹۶۶۲۵ 1999 FY1 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۹۶۶۲۶ 1999 FQ9 ۲۲ مارس ۱۹۹۹
۹۶۶۲۷ 1999 FW26 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۹۶۶۲۸ 1999 FW27 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۹۶۶۲۹ 1999 FA29 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۹۶۶۳۰ 1999 FY30 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۹۶۶۳۱ 1999 FP59 ۲۳ مارس ۱۹۹۹
۹۶۶۳۲ 1999 GE1 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۳۳ 1999 GZ1 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۳۴ 1999 GF2 ۹ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۳۵ 1999 GR4 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۳۶ 1999 GG7 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۳۷ 1999 GQ7 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۳۸ 1999 GZ8 ۱۰ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۳۹ 1999 GJ9 ۱۱ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۴۰ 1999 GT18 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۴۱ 1999 GG22 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۴۲ 1999 GN25 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۴۳ 1999 GY26 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۴۴ 1999 GX30 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۴۵ 1999 GB35 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۴۶ 1999 GR35 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۴۷ 1999 GX35 ۷ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۴۸ 1999 GZ45 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۴۹ 1999 GL59 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۵۰ 1999 GX60 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۵۱ 1999 GT62 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۵۱ 1999 HA ۱۶ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۵۳ 1999 HG9 ۱۷ آوریل ۱۹۹۹
۹۶۶۵۴ 1999 JM1 ۸ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۵۵ 1999 JD2 ۸ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۵۶ 1999 JJ2 ۸ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۵۷ 1999 JY5 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۵۸ 1999 JC6 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۵۹ 1999 JO7 ۸ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۶۰ 1999 JN9 ۸ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۶۱ 1999 JT12 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۶۲ 1999 JT13 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۶۳ 1999 JZ14 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۶۴ 1999 JG15 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۶۵ 1999 JL22 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۶۶ 1999 JH23 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۶۷ 1999 JJ23 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۶۸ 1999 JH24 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۶۹ 1999 JS31 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۷۰ 1999 JM32 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۷۱ 1999 JD33 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۷۲ 1999 JG36 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۷۳ 1999 JO37 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۷۴ 1999 JQ37 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۷۵ 1999 JJ40 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۷۶ 1999 JL40 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۷۷ 1999 JR40 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۷۸ 1999 JO41 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۷۹ 1999 JW42 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۸۰ 1999 JG43 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۸۱ 1999 JZ46 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۸۲ 1999 JQ48 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۸۳ 1999 JO49 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۸۴ 1999 JK50 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۸۵ 1999 JQ50 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۸۶ 1999 JP53 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۸۷ 1999 JO64 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۸۸ 1999 JY70 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۸۹ 1999 JW71 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۹۰ 1999 JA73 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۹۱ 1999 JH73 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۹۲ 1999 JJ73 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۹۳ 1999 JO74 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۹۴ 1999 JY74 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۹۵ 1999 JJ76 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۹۶ 1999 JG79 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۹۷ 1999 JM79 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۹۸ 1999 JA80 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۹۶۶۹۹ 1999 JM93 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۰۰ 1999 JP93 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۰۱ 1999 JG105 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۰۲ 1999 JT107 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۰۳ 1999 JO111 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۰۴ 1999 JQ111 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۰۵ 1999 JB117 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۰۶ 1999 JE119 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۰۷ 1999 JQ119 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۰۸ 1999 JU126 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۰۹ 1999 JK127 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۱۰ 1999 JN135 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۱۱ 1999 JE138 ۸ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۱۲ 1999 KH4 ۲۰ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۱۳ 1999 KG5 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۱۴ 1999 KH6 ۲۲ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۱۵ 1999 KR7 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۱۶ 1999 KD9 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۱۷ 1999 KG9 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۱۸ 1999 KU11 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۱۹ 1999 KO17 ۱۷ مه ۱۹۹۹
۹۶۷۱۹ 1999 LP ۴ ژوئن ۱۹۹۹
۹۶۷۱۹ 1999 LT ۷ ژوئن ۱۹۹۹
۹۶۷۲۲ 1999 LO4 ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹
۹۶۷۲۳ 1999 LB16 ۱۲ ژوئن ۱۹۹۹
۹۶۷۲۴ 1999 LY20 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۹۶۷۲۵ 1999 LA30 ۱۲ ژوئن ۱۹۹۹
۹۶۷۲۶ 1999 LA31 ۱۳ ژوئن ۱۹۹۹
۹۶۷۲۷ 1999 LK31 ۱۲ ژوئن ۱۹۹۹
۹۶۷۲۸ 1999 NF7 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۲۹ 1999 NL21 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۳۰ 1999 NL23 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۳۱ 1999 NP27 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۳۲ 1999 NQ27 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۳۳ 1999 NO28 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۳۴ 1999 NR42 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۳۵ 1999 NV43 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۳۶ 1999 NA48 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۳۷ 1999 NJ48 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۳۸ 1999 NQ55 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۳۹ 1999 NE56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۴۰ 1999 NW56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۴۱ 1999 NY59 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۴۱ 1999 ON ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۴۳ 1999 OC3 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۴۴ 1999 OW3 ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۹
۹۶۷۴۴ 1999 PB ۲ اوت ۱۹۹۹
۹۶۷۴۶ 1999 PK8 ۱۳ اوت ۱۹۹۹
۹۶۷۴۷ Crespodasilva ۱۶ اوت ۱۹۹۹
۹۶۷۴۸ 1999 RE4 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۴۹ 1999 RF4 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۵۰ 1999 RK8 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۵۱ 1999 RY12 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۵۲ 1999 RO16 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۵۳ 1999 RB17 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۵۴ 1999 RF18 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۵۵ 1999 RJ19 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۵۶ 1999 RD20 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۵۷ 1999 RG20 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۵۸ 1999 RM21 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۵۹ 1999 RE22 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۶۰ 1999 RL23 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۶۱ 1999 RZ25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۶۲ 1999 RW28 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۶۳ 1999 RG30 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۶۴ 1999 RY32 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۶۵ 1999 RS34 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۶۶ 1999 RA35 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۶۷ 1999 RP40 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۶۸ 1999 RH50 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۶۹ 1999 RC51 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۷۰ 1999 RF54 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۷۱ 1999 RP56 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۷۲ 1999 RL57 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۷۳ 1999 RJ60 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۷۴ 1999 RG68 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۷۵ 1999 RL73 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۷۶ 1999 RM78 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۷۷ 1999 RB80 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۷۸ 1999 RT81 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۷۹ 1999 RX82 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۸۰ 1999 RE83 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۸۱ 1999 RM86 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۸۲ 1999 RM95 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۸۳ 1999 RS97 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۸۴ 1999 RP101 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۸۵ 1999 RL102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۸۶ 1999 RN103 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۸۷ 1999 RX104 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۸۸ 1999 RU105 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۸۹ 1999 RB107 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۹۰ 1999 RW109 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۹۱ 1999 RL110 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۹۲ 1999 RO110 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۹۳ 1999 RV110 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۹۴ 1999 RP120 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۹۵ 1999 RY123 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۹۶ 1999 RQ124 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۹۷ 1999 RT124 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۹۸ 1999 RH127 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۷۹۹ 1999 RQ127 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۰۰ 1999 RY127 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۰۱ 1999 RC131 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۰۲ 1999 RC134 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۰۳ 1999 RH134 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۰۴ 1999 RD137 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۰۵ 1999 RR138 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۰۶ 1999 RU142 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۰۷ 1999 RK143 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۰۸ 1999 RS148 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۰۹ 1999 RV150 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۱۰ 1999 RZ156 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۱۱ 1999 RM157 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۱۲ 1999 RZ161 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۱۳ 1999 RP163 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۱۴ 1999 RS163 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۱۵ 1999 RN164 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۱۶ 1999 RZ164 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۱۷ 1999 RK166 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۱۸ 1999 RW171 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۱۹ 1999 RS175 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۲۰ 1999 RY176 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۲۱ 1999 RU180 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۲۲ 1999 RY180 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۲۳ 1999 RK181 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۲۴ 1999 RA182 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۲۵ 1999 RA185 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۲۶ 1999 RQ185 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۲۷ 1999 RE186 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۲۸ 1999 RT187 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۲۹ 1999 RW187 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۳۰ 1999 RW189 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۳۱ 1999 RU194 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۳۲ 1999 RE195 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۳۳ 1999 RL195 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۳۴ 1999 RG199 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۳۵ 1999 RZ199 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۳۶ 1999 RU200 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۳۷ 1999 RC202 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۳۸ 1999 RQ202 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۳۹ 1999 RW202 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۴۰ 1999 RQ203 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۴۱ 1999 RP205 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۴۲ 1999 RH208 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۴۳ 1999 RN209 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۴۴ 1999 RO209 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۴۵ 1999 RU209 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۴۶ 1999 RC211 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۴۷ 1999 RS211 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۴۸ 1999 RL221 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۴۹ 1999 RC224 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۵۰ 1999 RR225 ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۵۱ 1999 RE229 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۵۲ 1999 RW235 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۵۳ 1999 RQ236 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۵۴ 1999 RD238 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۵۵ 1999 RK238 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۵۶ 1999 RX238 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۵۷ 1999 RQ242 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۵۸ 1999 SY1 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۵۹ 1999 SE2 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۶۰ 1999 SG2 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۶۱ 1999 SC6 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۶۲ 1999 SE7 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۶۳ 1999 SE8 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۶۴ 1999 SK9 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۶۵ 1999 SA10 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۶۶ 1999 SV12 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۶۷ 1999 SA13 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۶۸ 1999 SH15 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۶۹ 1999 SD19 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۷۰ 1999 SB21 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۷۱ 1999 ST21 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۹۶۸۷۲ 1999 TC2 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۷۳ 1999 TH4 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۷۴ 1999 TF8 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۷۵ 1999 TE10 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۷۶ Andreamanna ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۷۷ 1999 TF13 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۷۸ 1999 TE16 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۷۹ 1999 TG16 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۸۰ 1999 TD18 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۸۱ 1999 TD21 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۸۲ 1999 TQ23 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۸۳ 1999 TA24 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۸۴ 1999 TP25 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۸۵ 1999 TK26 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۸۶ 1999 TT26 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۸۷ 1999 TB32 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۸۸ 1999 TH34 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۸۹ 1999 TQ35 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۹۰ 1999 TE36 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۹۱ 1999 TC37 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۹۲ 1999 TY38 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۹۳ 1999 TM39 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۹۴ 1999 TV40 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۹۵ 1999 TY40 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۹۶ 1999 TM43 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۹۷ 1999 TJ56 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۹۸ 1999 TV58 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۸۹۹ 1999 TB59 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۰۰ 1999 TC69 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۰۱ 1999 TM70 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۰۲ 1999 TH81 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۰۳ 1999 TJ83 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۰۴ 1999 TN95 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۰۵ 1999 TT95 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۰۶ 1999 TJ98 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۰۷ 1999 TC99 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۰۸ 1999 TP99 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۰۹ 1999 TC101 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۱۰ 1999 TX102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۱۱ 1999 TY102 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۱۲ 1999 TB103 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۱۳ 1999 TO103 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۱۴ 1999 TP103 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۱۵ 1999 TC105 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۱۶ 1999 TL107 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۱۷ 1999 TD113 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۱۸ 1999 TJ113 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۱۹ 1999 TU113 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۲۰ 1999 TD116 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۲۱ 1999 TN117 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۲۲ 1999 TO118 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۲۳ 1999 TM121 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۲۴ 1999 TV122 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۲۵ 1999 TX125 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۲۶ 1999 TD126 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۲۷ 1999 TX126 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۲۸ 1999 TU128 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۲۹ 1999 TW128 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۳۰ 1999 TD129 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۳۱ 1999 TR129 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۳۲ 1999 TG130 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۳۳ 1999 TV130 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۳۴ 1999 TC132 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۳۵ 1999 TJ135 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۳۶ 1999 TW140 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۳۷ 1999 TY140 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۳۸ 1999 TQ146 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۳۹ 1999 TW146 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۴۰ 1999 TX149 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۴۱ 1999 TF153 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۴۲ 1999 TQ154 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۴۳ 1999 TE157 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۴۴ 1999 TK161 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۴۵ 1999 TB163 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۴۶ 1999 TT163 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۴۷ 1999 TD167 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۴۸ 1999 TB168 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۴۹ 1999 TG170 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۵۰ 1999 TU171 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۵۱ 1999 TC173 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۵۲ 1999 TP174 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۵۳ 1999 TY175 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۵۴ 1999 TU176 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۵۵ 1999 TP177 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۵۶ 1999 TS183 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۵۷ 1999 TZ183 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۵۸ 1999 TM184 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۵۹ 1999 TT184 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۶۰ 1999 TV184 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۶۱ 1999 TZ184 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۶۲ 1999 TK185 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۶۳ 1999 TR186 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۶۴ 1999 TF187 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۶۵ 1999 TC188 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۶۶ 1999 TG188 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۶۷ 1999 TG189 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۶۸ 1999 TP189 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۶۹ 1999 TE190 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۷۰ 1999 TO192 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۷۱ 1999 TB193 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۷۲ 1999 TE193 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۷۳ 1999 TN193 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۷۴ 1999 TL194 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۷۵ 1999 TA197 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۷۶ 1999 TG197 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۷۷ 1999 TH197 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۷۸ 1999 TW197 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۷۹ 1999 TZ197 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۸۰ 1999 TM198 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۸۱ 1999 TB201 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۸۲ 1999 TA209 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۸۳ 1999 TH210 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۸۴ 1999 TT211 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۸۵ 1999 TT212 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۸۶ 1999 TK213 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۸۷ 1999 TS213 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۸۸ 1999 TP214 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۸۹ 1999 TA215 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۹۰ 1999 TQ215 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۹۱ 1999 TW216 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۹۲ 1999 TM217 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۹۳ 1999 TW219 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۹۴ 1999 TB220 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۹۵ 1999 TH220 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۹۶ 1999 TY220 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۹۷ 1999 TF225 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۹۸ 1999 TX225 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۹۶۹۹۹ 1999 TB230 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۹۷۰۰۰ 1999 TB233 ۷ اکتبر ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]